Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 02-06 martie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Mar. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa auto, taxa de poluare

ORDIN nr. 336 din 26 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri ...

ORDIN nr. 336 din 26 februarie 2009
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna


Emitent: MINISTERUL SANATATII Nr. 224 din 26 februarie 2009
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 336 din 26 februarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii directi ai masurii de compensare sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna.

Important!
In cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, denumit in continuare Program, se asigura medicamente compensate cu 90% din pretul de referinta pentru tratamentul in ambulatoriu al pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna.

Medicamentele care se acorda in cadrul Programului sunt cele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B "DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 50% din pretul de referinta" din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare.

Medicii de familie care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara cu casele de asigurari de sanatate prescriu medicamentele prevazute in cadrul Programului atat ca o consecinta a actului medical propriu, cat si ca o consecinta a actului medical prestat de alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pe baza scrisorii medicale.

Medicamentele prescrise trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul, iar cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza atat in cifre, cat si in litere.

Medicamentele prescrise in cadrul Programului se consemneaza pe o prescriptie medicala distincta, care este document cu regim special si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care doua exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie si al treilea exemplar ramane in carnet la medicul care a eliberat prescriptia. Toate datele vor fi inscrise lizibil, fara modificari, stersaturi sau adaugari. In cazul in care o modificare este absolut necesara, aceasta mentiune va fi semnata si parafata.

Prescriptia medicala se completeaza in mod obligatoriu cu toate informatiile solicitate in formularul de prescriptie medicala cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Pe formularul de prescriptie medicala medicul de familie este obligat ca pentru pensionarii care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei/luna sa bifeze la categoria "0-600 lei/luna”.
===============================

HOTARARE nr. 186 din 25 februarie 2009
privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii programului de compensare a medicamentelor sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna.

Important!
In scopul cresterii accesului la medicamentele acordate in ambulatoriu pensionarilor, incepand cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din pretul de referinta al medicamentelor, in cadrul programului social al Guvernului.

Beneficiarii programului prevazut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna, pentru care se aproba compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Compensarea cu 90% din pretul de referinta al medicamentelor mentionate la art. 1 se suporta astfel: in cuantum de 50% din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si, respectiv, 40% din bugetul Ministerului Sanatatii.

Compensarea medicamentelor in cuantum de 40%, potrivit prevederilor alin. (1), se asigura din veniturile proprii prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii pe anul 2009, sub forma de transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
===============================

HOTARARE nr. 187 din 25 februarie 2009
pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, precum si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate unitatile din sistemul sanitar care se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Important!
Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B este de 90% din pretul de referinta, din care 50% se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta/prescriptie este de pana la 300 lei/luna si de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna.

Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (4).

Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B este de 90% din pretul de referinta, din care 50% se suporta din bugetul Fondului si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta/prescriptie este de pana la 300 lei/luna si de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna.

Pe acelasi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul starii posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice.
===============================

ORDIN nr. 222 din 26 februarie 2009
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 522/2008 si Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008

Emitent: MINISTERUL SANATATII Nr. 222 din 26 februarie 2009
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 303 din 26 februarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate unitatile din sistemul sanitar care se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Important!
Pentru a beneficia de medicamente conform art. 98 alin. (2^1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pensionarii trebuie sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, iar acesta va consemna in fisa medicala a pensionarului/in registrul de consultatii numarul talonului si cuantumul pensiei si va anexa la fisa medicala declaratia data pe propria raspundere de catre pensionar.

Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista. In borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent, care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul de parafa al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. In borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii.

Farmaciile intocmesc cate un borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008, cu completarile ulterioare.

Farmaciile intocmesc un borderou distinct pentru medicamentele de care beneficiaza pensionarii in conditiile art. 98 alin. (2^1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, borderou in care se vor evidentia distinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se face in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (1).
===============================

ORDIN nr. 223 din 26 februarie 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 832/2008 si Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

Emitent: MINISTERUL SANATATII Nr. 223 din 26 februarie 2009
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 304 din 26 februarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza medicii care au dreptul de a prescrie medicamente cu si fara contributie personala pe formulare cu regim special in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Important!
Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B si C, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare [sublista B - mai putin medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale, denumite in continuare DCI, prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; mai putin medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale prescrise pensionarilor care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 de lei/luna; sectiunea C1 - mai putin medicamentele corespunzatoare DCI-urilor prescrise in bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; sectiunea C2 - mai putin medicamentele prescrise in diabet zaharat, afectiuni oncologice, stari posttransplant, HIV/SIDA si unele boli rare cuprinse in Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - P6 - mucoviscidoza (P6.4), epidermoliza buloasa (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterala amiotrofica (P6.5); sectiunea C3].

Prezenta in formular doar a 7 pozitii pentru prescriere nu limiteaza drepturile asiguratului prevazute in Hotararea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatiile in care, pentru afectiunile cronice de care sufera, asiguratul necesita mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/luna, se pot elibera mai multe prescriptii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

«Taxare» - farmacistul va mentiona in rubrica «Denumire comerciala» si in fata persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza. In cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica in cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va inscrie suma rezultata ca urmare a inmultirii numarului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fara a depasi costul mediu de 120 lei/luna pentru copil si, respectiv, 48 lei/luna pentru adult. In cazul medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei/luna, la rubrica «Valoare compensare» se va trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 50% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza «CNAS», si valoarea de compensare de 40% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza «MS», pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la 300 lei/luna pe prescriptie.
===============================

HOTARARE nr. 185 din 25 februarie 2009
pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele juridice si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale, care au obligatia actualizarii obiectului de activitate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

Important!
Actualizarea obiectului de activitate, astfel cum este reglementata de prezenta hotarare, se inregistreaza in registrul comertului in baza deciziei/rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, fara a exista obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si a depunerii actului constitutiv actualizat.

In situatia in care se solicita modificarea actului constitutiv, precum si actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de inregistrare si, separat, o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2.

Cererile de actualizare a obiectului de activitate depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se solutioneaza potrivit procedurilor in vigoare la data depunerii.
Facilitatile prevazute la art. 1 se aplica pana la data de 1 martie 2010.
===============================

CIRCULARA nr. 8 din 1 martie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna martie 2009

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul are adresabilitate generala, pentru toate persoanele a caror activitate este influentata de politica BNR de stabilire a dobanzilor.

Important!
Pentru luna martie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,14% pe an.
===============================

HOTARARE nr. 101 din 18 februarie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct Interprinderile Mici si Mijlocii care sunt sprijinite in contractarea unor credite de Fondul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. t IFN.

Important!
F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are ca activitate principala emiterea de garantii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse, clasa CAEN 6492, respectiv:

a) finantarea tranzactiilor comerciale incheiate de intreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, CAEN 6492;
b) servicii de informare si consultanta pentru intreprinderile mici si mijlocii, legate de realizarea activitatilor de garantare si finantare, CAEN 7022;
c) activitati auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate in alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, CAEN 6619.

Fondul poate presta servicii conexe si de consultanta legate de realizarea activitatilor prevazute la alin. (1).
Activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi efectuate numai in masura in care sunt legate de activitatile de garantare si finantare.

Misiunea F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN consta in imbunatatirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii.
Pentru realizarea misiunii prevazute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va actiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare, strategia, politica de risc, normele metodologice si cerintele prudentiale in activitatea sa, respectand principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.

F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda garantii reale, garantii personale, precum si cogarantii, in conditiile prevazute de normele si procedurile interne de lucru.
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii.
Capitalul social initial este de 5 milioane lei, fiind impartit in 50.000 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100 lei; acestea apartin in totalitate statului roman pana la transmiterea lor, in conditiile legii.
Actualul capital social al fondului este de 261.412.300 lei.

Modificarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale pot participa la capitalul social, statul ramanand actionar majoritar al societatii.
===============================

HOTARARE nr. 109 din 18 februarie 2009
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii.

Important!
Agentia Nationala de Administrare Fiscala are urmatoarele obiective generale:
a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale si din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin imbunatatirea continua a nivelului conformarii voluntare a contribuabililor;
b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;
c) prestarea de servicii de informare si asistenta catre contribuabili, in scopul intelegerii si aplicarii corecte a legislatiei fiscale;
d) cresterea constanta a eficientei colectarii veniturilor bugetare;
e) formarea de resurse umane competente si motivate;
f) garantarea increderii contribuabilului in integritatea si impartialitatea administratiei fiscale;
g) prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale;
h) apararea intereselor fiscale si financiare ale Uniunii Europene.

In realizarea obiectivelor generale prevazute la alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

2. elaboreaza si aplica, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;

3. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica, formata din directii generale, directii si alte structuri, prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, inclusiv in directa subordine a presedintelui, se pot organiza, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numarul posturilor pe fiecare structura, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, in conditiile legii.

Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este compus din presedinte, vicepresedinti, functionari publici si personal contractual.
Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este de 1.302, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor nu este inclus in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica, de control, cu personalitate juridica.
Structura organizatorica a Garzii Financiare include:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene ale Garzii Financiare si sectia municipiului Bucuresti.
Organizarea si functionarea Garzii Financiare, structura organizatorica a acesteia, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, iar numarul posturilor de conducere se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
===============================

HOTARARE nr. 110 din 18 februarie 2009
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala a Vamilor care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, cu buget si patrimoniu proprii, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Important!
Autoritatea Nationala a Vamilor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. aplica in domeniul vamal si pentru accize masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale si pentru accize si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala si fiscala pentru accize sau supuse controlului vamal si fiscal pentru accize;
2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si a birourilor vamale din subordine;
3. urmareste si supravegheaza respectarea reglementarilor vamale pe intregul teritoriu al tarii si exercita controlul specific, potrivit legislatiei in vigoare;
4. ia masuri pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea contraventiilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal si al accizelor;
6. aplica prevederile Tarifului vamal si ale altor acte normative referitoare la acesta;
7. aplica prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiale cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;
8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;

Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. In subordinea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tara sau din strainatate si raspunde in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a ministrului finantelor publice, dupa caz, pentru intreaga activitate a sistemului vamal.

Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor este prevazuta in anexa nr. 2. Aparatul central si unitatile subordonate, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine a vicepresedintelui, precum si numarul posturilor de conducere se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.
===============================

HOTARARE nr. 111 din 18 februarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Garda Financiara, institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal.

Important!
Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul de conducere din cadrul Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncti, comisarilor sefi sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, care sunt numiti in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

Prin Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si raspundere pentru toate structurile Garzii Financiare, competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual. Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare se aproba in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
===============================

ORDIN nr. 297 din 12 februarie 2009
privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Emitent : MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior).

Important!
Pentru anul fiscal 2009, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 5,0%.
===============================

ORDIN nr. 351 din 25 februarie 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 2 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice, pentru achizitionarea certificatelor de trezorerie si a obligatiunilor de stat de tip benchmark.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, cu modificarile ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani, si la data de 25 octombrie, incepand cu 25 octombrie 2009 si terminand cu 25 octombrie 2012 inclusiv, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, fiind determinata conform formulei:

D = VN* r/ frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cupon);
VN = valoarea nominala;
r = rata cuponului.
===============================

ORDIN nr. 102 din 27 februarie 2009
pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 3 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii creditelor care se acorda pentru investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole in baza Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)/Programului operational pentru pescuit (POP).

Important!
Se aproba tipurile de investitii eligibile si plafoanele maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1.

Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si includ atat cheltuielile eligibile, cat si cheltuielile neeligibile ale proiectelor.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va rambursa direct in contul beneficiarului, deschis la institutia financiara creditoare, sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevazute la alin. (1).

Institutiile financiare selectate se obliga sa comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuala modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.

Tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fondurile europene si valoarea maxima a creditelor acordate de institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevazute la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 2.

Pentru certificarea indeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevazute in anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia sa prezinte directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti toate documentele justificative mentionate in anexa nr. 2.

Finantarea obiectivelor de investitii din PNDR si POP prevazute in anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale masurilor 121 si 123 din PNDR, ale bugetelor indicative aprobate de APDRP, ale procedurilor de implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA, precum si potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor.

Finantarea achizitiilor de animale prevazute in anexa nr. 2 se face cu respectarea conditiilor prevazute la lit. B din aceasta anexa.
Cursul de schimb leu/euro utilizat pentru denominarea in lei a nivelurilor plafoanelor maxime de creditare prevazute in anexele nr. 1 si 2 este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii creditului.
===============================

ORDIN nr. 360 din 26 februarie 2009
pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxa pe poluare pentru autovehicule

Emitent: MINISTERUL MEDIULUI Nr. 133 din 26 februarie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 360 din 26 februarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 5 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare in cuantumul stabilit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 si care solicita restituirea diferentei de taxa.

Important!
Stabilirea diferentei de taxa pe poluare de restituit se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

Prin organ fiscal competent se intelege:
a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.

In vederea stabilirii diferentelor de taxa pe poluare si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare solicitanti, depun la organele fiscale competente documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.

Calculul taxei pe poluare, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, astfel cum era acest act normativ in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Stabilirea diferentei de taxa pe poluare se face prin decizie de restituire, emisa de organul fiscal competent, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

Cererea de restituire va fi insotita de urmatoarele documentele:
a) cartea de identitate a vehiculului - in original si in copie;
b) certificatul de inmatriculare al acestuia - in original si in copie;
c) documentul doveditor al platii taxei de poluare pentru autovehicule, asa cum a fost aceasta calculata conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, respectiv chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia - in copie.

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza documentele prevazute la punctul precedent, in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.

In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, solicitantul va depune, in original si in copie, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari.
Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea conformitatii si inscrierea vizei "conform cu originalul" pe copiile care raman la organul fiscal competent, in cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire.

Compartimentul cu atributii de compensare/restituire procedeaza la verificarea operatiunii de plata a taxei pe poluare, calculata conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul Fondului pentru mediu, solicitand in scris, de indata, unitatii Trezoreriei Statului confirmarea platii, care va fi facuta de catre aceasta in termen de 3 zile de la data solicitarii.
Articol realizat in colaborarea cu CTCE Piatra Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 02-06 martie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016