Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 01 Apr. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

ORDIN nr. 11 din 11 martie 2009 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, ...

ORDIN nr. 11 din 11 martie 2009
privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care au obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare anuale.

Important!
Prin exceptare de la prevederile alin. (3), organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv, prevazute la art. 76 si 114 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pot include ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) direct in capitalul propriu. In cazul in care ajustarile de valoare au fost incluse direct in capitalul propriu, organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv sunt obligate sa intocmeasca o nota explicativa distincta cuprinzand informatii detaliate cu privire la ajustarile de valoare.

In cazul in care se realizeaza ajustarea prevazuta la alin. (41), sumele vor fi recunoscute direct in capitalurile proprii si se vor prezenta distinct in bilant, respectiv in Situatia modificarilor capitalului propriu.

Situatiile financiare anuale se depun la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de catre societatile de investitii financiare, avand in vedere calitatea lor de organisme de plasament colectiv constituite prin act constitutiv, in termen de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.
====================================

ORDIN nr. 847 din 11 martie 2009


pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele juridice care utilizeaza procedurile simplificate pentru declararea marfurilor.

Important!
Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda, in conditiile prezentelor norme, persoanelor juridice care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu;
b) solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant direct sau indirect.

Persoanele juridice prevazute la alin. (1) pot apela la serviciile unui reprezentant direct pentru intocmirea formalitatilor vamale in procedura simplificata.
Autorizatiile solicitate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) se acorda cu conditia existentei unor evidente si a punerii in aplicare a unor proceduri adecvate care sa permita autoritatii vamale de autorizare sa identifice persoanele reprezentate si sa efectueze controale vamale corespunzatoare.

In cazul autorizarii persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), acestea au obligatia tinerii de evidente separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe
care le reprezinta.
====================================

ORDIN nr. 487 din 11 martie 2009
pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza unitatilor emitente de tichete de masa, de tichete-cadou si de tichete de cresa si de tichete de vacanta stabilind modul in care aceste unitati isi pot desfasura activitatea.

Important!
Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de tichete de masa, de tichete-cadou si de tichete de cresa si de tichete de vacanta este prevazut in anexa nr.
13. Autorizatia de functionare va contine urmatoarele elemente:

a) codul autorizatiei;
b) elementele de identificare ale unitatii emitente;
c) natura activitatii;
d) locatia in care se va desfasura activitatea;
e) perioada de valabilitate.

Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, si va avea urmatoarea configuratie:

RO 123 XX 00000, unde:
- RO reprezinta codul ISO al tarii;
- 123 reprezinta o secventa de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;
- XX - secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: TM - tichete de masa; CC - tichete-cadou si tichete de cresa; TV - tichete de vacanta;
- 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente.

Unitatile emitente de tichete de masa nu pot fi autorizate in situatia in care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat. Nu se considera obligatii restante:
a) obligatiile pentru care operatorii economici au obtinut inlesniri la plata acestora, aflate in vigoare la data autorizarii;
b) debitele suplimentare si accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspectie fiscala si care se afla in diferite stadii de contestare sau judecata si pentru care a fost dispusa suspendarea executarii, in conditiile legii;
c) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse in titluri executorii pentru care instantele de judecata au dispus suspendarea executarii silite.

In situatia in care un operator economic detine autorizatie de functionare pentru o locatie si solicita, in cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei, completarea acesteia cu alte locatii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentara, insotita de documentele prevazute la pct. 13 si cu indeplinirea ansamblului de masuri de securitate prevazute la pct. 3.

In situatia mentionata la pct. 71, comisia va emite o autorizatie de completare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care se va inscrie, sub sintagma «Autorizatie de functionare», cuvantul «completare».

Operatorii economici care isi schimba sediul social sau denumirea ori renunta la un punct de lucru au obligatia de a solicita modificarea autorizatiei de functionare in termen
de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii. Comisia va emite o noua autorizatie de functionare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care
se va inscrie, sub sintagma «Autorizatie de functionare», cuvantul «modificare».
====================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 11 martie 2009
privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii care pot beneficia de contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare obtinute.

Important!
Activitatea de contragarantare consta in preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor si altor instrumente de finantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei parti din garantiile acordate de acestea bancilor sau altor finantatori pentru creditele ori alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la acestea.

Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor contragarantate. Conditiile in care se acorda contragarantiile vor fi stabilite cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Fondul este societate comerciala pe actiuni, avand ca actionari statul roman, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, si Fundatia Post-Privatizare, persoana juridica romana, constituita in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat din Romania, conform Memorandumului de intelegere semnat intre Guvernul Romaniei, Comisia Comunitatii Europene si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane imputernicite de acestia.

Pe durata functionarii societatii, statul roman intelege sa nu detina mai putin de 51% din capitalul social. Cota de participare a statului roman la constituirea capitalului social initial al Fondului este de 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul PHARE 9711, Schema-pilot de creditare pentru IMM-uri, ca urmare a semnarii acordurilor de exit, respectiv 68% din actiunile societatii.

Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, cu prevederile legislatiei privind societatile comerciale pe actiuni, cu art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aproba de adunarea generala a actionarilor Fondului.
====================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 18 martie 2009
privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care intra in somaj si vor beneficia de masuri de protectie sociala in acest sens, precum si angajatorii care disponibilizeaza forta de munca.

Important!
Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la
data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu
mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de
indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin sintagma contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Pentru perioada prevazuta la alin. (1) salariatii isi pastreaza calitatea de asigurat.
Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin doua organizatii, una patronala si una sindicala, de tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se infiinteaza respectivul comitet.

Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singura federatie nereprezentativa membra, semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pentru a participa la infiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.

Din componenta comitetelor sectoriale fac parte reprezentanti ai ministerelor si ai autoritatilor de reglementare. De asemenea, mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.

Pentru dobandirea personalitatii juridice potrivit prezentei legi, persoana imputernicita in acest scop de catre comitetele sectoriale va depune la Tribunalul Bucuresti urmatoarele acte:

a) cerere de inscriere a comitetului sectorial;
b) copie de pe sentinta civila de infiintare a federatiei patronale la nivel de ramura, respectiv a federatiei sindicale;
c) copie de pe sentinta civila de reprezentativitate valabila a acelorasi organizatii prevazute la lit. b) care si-au dobandit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se
constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicala/patronala reprezentativa la nivel national, pentru situatia prevazuta la alin. (2);
d) acordul de asociere pentru constituirea comitetului sectorial, in original;
e) statutul comitetului sectorial, semnat de catre constituentii acestuia, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: datele de identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalitati de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare.
====================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 18 martie 2009
privind stabilirea unor competente pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si prevede masuri organizatorice.

Important!
Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, statul de functii si statul de personal ale fiecarei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducatorilor acestor structuri, cu incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si din cadrul structurilor fara personalitate juridica ce functioneaza in aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului. Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ori, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridica ce functioneaza in aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin ordin al conducatorului acestora.

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoanele care indeplinesc functii de demnitate publica si inaltii functionari publici, pentru care dispozitiile legale in vigoare se aplica in mod corespunzator.

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si in anexele la acesta modificarile intervenite prin
aplicarea dispozitiilor prezentului articol, la propunerea ordonatorului principal de credite.
====================================

ORDIN nr. 2 din 25 februarie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca societatile de asigurare si/sau reasigurare

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 20 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii si/sau reasiguratorii autorizati sa practice activitatea de asigurari generale si/sau activitatea de asigurari de viata.

Important!
Raportarile prevazute in prezentele norme se completeaza in baza evidentelor contabile si a evidentelor tehnico-operative pe care asiguratorii au obligatia sa le conduca potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor emise in aplicarea acestei legi.

In conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita prezentarea oricaror informatii si documente necesare in vederea clarificarii unor aspecte rezultate din analiza raportarilor prevazute de reglementarile legale in vigoare, inclusiv a datelor inregistrate in evidenta operativa si a documentelor care stau la baza inregistrarii lor in contabilitate, sau pentru actualizarea conditiilor in baza carora s-a acordat autorizarea.

Raportarile transmise de asiguratori si/sau reasiguratori Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in evidentele tehnico-operative
si contabile ale acestora.

Raportarile pe care asiguratorii si/sau reasiguratorii trebuie sa le intocmeasca si termenele de transmitere a acestora catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt
urmatoarele:

Raportari anuale:
a) situatiile financiare anuale in forma prevazuta de reglementarile contabile in vigoare;
b) raportarea calculului marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de siguranta aferente activitatii de asigurari generale si de viata, in forma prevazuta de normele specifice in vigoare;
c) raportarea veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurari generale si de viata, in forma prevazuta in anexa nr. 1;
d) raportarea privind angajatii si persoanele cu contract de mandat, in forma prevazuta in anexa nr. 2;
e) raportarea privind rezultatul tehnic determinat pentru fiecare clasa de asigurari generale, in forma prevazuta in anexa nr. 3;
f) raportarea privind situatia daunelor platite si a rezervelor de daune avizate pentru fiecare clasa de asigurari generale in functie de anul de aparitie a evenimentului asigurat, in forma prevazuta in anexa nr. 4;
g) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, in forma prevazuta in anexa nr. 5;

Situatiile financiare anuale si semestriale, precum si raportarile si documentele transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor conform prevederilor prezentelor norme, se semneaza de persoanele abilitate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele semnificative care sunt aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de persoanele imputernicite in mod expres de persoanele semnificative, asa cum se prevede in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele semnatare, prevazute la alin. (1), raspund de corectitudinea si realitatea datelor prezentate, precum si de respectarea termenelor de prezentare a acestora.
Raportarile incluse in prezentele norme vor fi transmise de catre societatile de asigurare si/sau reasigurare in forma scrisa. Cu exceptia raportarilor prevazute la art. 2 pct. IV.1 lit. e) si f), toate celelalte raportari incluse in prezentele norme se vor transmite si in format electronic (on-line) in aplicatia CSA-EWS.

Societatile de asigurare si/sau reasigurare sunt obligate sa aduca la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in timpul anului, in orice moment, urmatoarele:
a) diminuarea valorii coeficientului de lichiditate sub limita minima prevazuta de normele in vigoare;
b) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim al fondului de siguranta;
c) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul marjei de solvabilitate minime;
d) scaderea valorii rezervelor tehnice constituite sub nivelul obligatiilor asumate prin contractele de asigurare incheiate;
e) modificari in structura activelor admise sa acopere rezervele tehnice, precum si a dispersiei plasamentelor, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare.
====================================

REGULAMENT nr. 4 din 23 martie 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele institutiilor de credit din state terte care se pot constitui si pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in scris, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice informatii sau documente suplimentare, daca cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluarii ori daca documentatia prezinta alte deficiente. Informatii pot fi obtinute si prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere.

Calitatea actionarilor directi si indirecti ai unei banci trebuie sa corespunda cerintelor asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de credit, prevazute de lege
si de prezentul regulament.

Evaluarea calitatii actionarilor semnificativi directi si indirecti, precum si a soliditatii financiare a acestora in raport cu participatia ce urmeaza a fi detinuta in banca se realizeaza pe baza criteriilor prevazute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se refera la:

a) reputatia actionarului semnificativ;
b) soliditatea financiara a actionarului semnificativ;
c) capacitatea bancii de a respecta cerintele prudentiale;
d) suspiciuni privind spalarea banilor sau finantarea terorismului.

Evaluarea grupului de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza concertat, in sensul prevederilor art. 2 alin. (3), va avea in vedere criteriile enumerate la alin. (2), la nivel individual si/sau la nivelul grupului, dupa caz.

Evaluarea calitatii actionarilor directi care nu urmeaza sa detina participatii calificate la banca va avea in vedere criteriul prevazut la alin. (2) lit. d). Banca Nationala a Romaniei va putea, de la caz la caz, sa ia in considerare in procesul de evaluare a acestor actionari si alte criterii dintre cele prevazute la alin. (2).

Daca o participatie calificata intr-o banca urmeaza sa fie detinuta indirect prin una sau mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane, avand calitatea de actionar semnificativ indirect, este supusa evaluarii de catre Banca Nationala a Romaniei. Banca Nationala a Romaniei poate decide evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim detinator indirect al participatiei si a persoanelor care urmeaza sa detina in mod direct participatii la institutia de credit vizata, cu exceptia cazului in care Banca Nationala a Romaniei considera ca fiind necesara evaluarea unuia sau a mai multor detinatori intermediari din lantul de participatii.

La evaluarea integritatii actionarului semnificativ vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, in sensul ca pot induce dubii cu privire la indeplinirea criteriului, cel putin urmatoarele aspecte si situatii:

a) existenta unei condamnari pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, infractiuni prevazute de legislatia speciala in domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societatile comerciale, insolventa sau protectia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
b) actionarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infractiunile prevazute la lit. a);
c) investigatii in curs ori derulate in trecut si/sau masuri aplicate actionarului ori impunerea unor sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementeaza domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activitatii de asigurare sau al pietelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare si al mijloacelor de plata sau oricarei altei legislatii privind serviciile financiare;
d) investigatii in curs ori derulate in trecut si/sau masuri si sanctiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricaror prevederi relevante.
La evaluarea cerintelor privind competenta se va tine cont de particularitatile fiecarui caz, in special de nivelul participatiei ce urmeaza a fi detinuta in banca si de gradul de implicare preconizat al actionarului in administrarea bancii respective.

In sensul alin. (1), se vor avea in vedere situatii cum ar fi:
a) actionarul semnificativ nu este in pozitia de a exercita sau nu intentioneaza sa exercite o influenta asupra bancii. In acest caz, va putea fi dovedita doar indeplinirea cerintei privind competenta manageriala;
b) actionarul semnificativ urmeaza sa participe la capitalul bancii cu scopul de a-si diversifica portofoliul si/sau de a obtine dividende ori venituri din capital, si nu cu scopul de a se implica in administrarea bancii in cauza. In acest caz, se va dovedi indeplinirea cerintei privind competenta manageriala, iar cerintele de competenta profesionala pot sa
fie reduse semnificativ;
c) actionarul semnificativ urmeaza sa detina controlul asupra bancii sau sa exercite o influenta puternica asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participatii care
confera un drept de veto. In acest caz, se va dovedi indeplinirea cerintei privind competenta manageriala, iar nivelul competentei profesionale trebuie sa fie mai ridicat, cu luarea in considerare si a naturii si complexitatii activitatilor propuse.
====================================

REGULAMENT nr. 5 din 23 martie 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, organizate ca banci, banci de economisire si creditare in domeniul locativ, banci de credit ipotecar, institutii
emitente de moneda electronica si organizatii cooperatiste de credit, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte si reglementeaza conditiile in care pot fi operate modificari in situatia acestora, in scopul asigurarii supravegherii prudentiale.

Important!
Inainte de inceperea activitatii, institutiile de credit, persoane juridice romane, trebuie sa obtina aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita.

Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa dispuna de reputatie si experienta adecvata naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate.

Banca Nationala a Romaniei evalueaza, de la caz la caz, pentru fiecare dintre persoanele cu functie de conducere de nivel mediu a unor activitati de importanta deosebita, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2), luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.

In vederea evaluarii de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanelor prevazute la alin. (1), institutia de credit va prezenta Bancii Nationale a Romaniei o cerere de aprobare, insotita, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate, de urmatoarele informatii si documente:

a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
b) curriculum vitae, care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, precum si a responsabilitatilor exercitate. Daca este cazul, se va indica si autoritatea insarcinata cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;

c) informatiile prevazute in chestionarul - anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi furnizate in mod corespunzator sub
semnatura persoanei in cauza;
d) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care isi are domiciliul/resedinta.

Institutiile de credit, persoane juridice romane, vor transmite anual Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent al acestora, informatii financiare in legatura cu actionarii care detin, direct sau indirect ori in mod concertat, participatii calificate, astfel:

a) pentru persoanele juridice - situatiile financiare anuale, individuale si, dupa caz, consolidate; aceasta obligatie nu priveste persoanele juridice aflate sub supravegherea sau monitorizarea Bancii Nationale a Romaniei;
b) pentru persoanele fizice - declaratia pe venitul global depusa la organele fiscale si/sau, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte sursa si veniturile obtinute si volumul si natura obligatiilor asumate.

Anual, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar, institutiile de credit, persoane juridice romane, vor comunica Bancii Nationale a Romaniei, prin reteaua de comunicatii interbancare, o situatie a tuturor actionarilor, cuprinzand urmatoarele informatii: identitatea, domiciliul si cetatenia, in cazul persoanelor fizice, nationalitatea si sediul, in cazul persoanelor juridice, numarul si valoarea actiunilor detinute, procentul participatiei la capitalul social si proportia drepturilor de vot.

In vederea evaluarii corespunzatoare a cererilor de aprobare si notificarilor prevazute de prezentul regulament, Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatii si/sau documente suplimentare necesare in acest sens, daca cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluarii sau daca documentatia prezinta alte
deficiente.

Evaluarea persoanelor nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere, precum si a persoanelor cu functie de conducere de nivel mediu a activitatilor de importanta deosebita se poate realiza inclusiv prin organizarea unor interviuri socioprofesionale.
====================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 18 martie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, care se pot constitui si functiona, cu respectarea dispozitiilor generale aplicabile institutiilor de credit.

Important!
Se interzice oricarei persoane juridice care nu este institutie de credit autorizata, precum si oricarei persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica sa se angajeze
intr-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora.

Orice achizitor potential trebuie sa notifice in prealabil, in scris, Bancii Nationale a Romaniei in legatura cu orice achizitie propusa, cu indicarea valorii participatiei vizate si
furnizarea informatiilor relevante la care se face referire in art. 26 alin. (4).

In aplicarea prevederilor alin. (1), conditiile in care se considera ca mai multe persoane actioneaza concertat in calitate de achizitor potential se stabilesc prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei.

Banca Nationala a Romaniei confirma in scris achizitorului potential, de indata, dar nu mai tarziu de doua zile lucratoare, primirea notificarii si, daca este cazul, primirea ulterioara a oricaror informatii suplimentare solicitate in conditiile alin. (5) si comunica achizitorului potential, in fiecare caz, data la care expira termenul de evaluare.

Banca Nationala a Romaniei realizeaza evaluarea prevazuta la art. 26 alin. (1) in termen de cel mult 60 de zile lucratoare de la data confirmarii scrise a primirii notificarii si a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informatiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Daca notificarea nu este insotita de toate documentele cerute potrivit reglementarilor aplicabile, termenul de evaluare incepe sa curga de la data confirmarii de catre Banca Nationala a Romaniei a primirii tuturor documentelor respective.

Daca este necesar, Banca Nationala a Romaniei poate solicita in scris, dar nu mai tarziu de expirarea a 50 de zile lucratoare din termenul de evaluare prevazut la alin. (4),
orice informatii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluarii, cu indicarea informatiilor cerute.

La examinarea notificarii prevazute la art. 25 alin. (1) si a informatiilor suplimentare prevazute la art. 25 alin. (5), in vederea asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de credit vizate de achizitia propusa si luand in considerare posibila influenta a achizitorului potential asupra institutiei de credit, Banca Nationala a Romaniei evalueaza in ce masura calitatea achizitorului potential este adecvata, precum si soliditatea financiara a acestuia in raport cu achizitia propusa, pe baza urmatoarelor criterii indeplinite cumulativ:

a) reputatia achizitorului potential, respectiv integritatea si competenta profesionala a acestuia;
b) reputatia si experienta oricarei persoane care va exercita responsabilitati de administrare si/sau de conducere a institutiei de credit, ca rezultat al achizitiei propuse;
c) soliditatea financiara a achizitorului potential, in special in raport cu tipul de activitate desfasurata in prezent si cu cea preconizata a fi desfasurata de institutia de credit
vizata de achizitia propusa;

In realizarea evaluarii prevazute la art. 26 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei colaboreaza prin consultare reciproca in toate privintele cu alte autoritati de supraveghere nationale sau din alte state membre implicate, in cazurile in care achizitorul potential este:

a) o institutie de credit, o societate de asigurari de viata, o societate de asigurari generale, o societate de reasigurare, o firma de investitii sau o societate de administrare a investitiilor, autorizata intr-un alt stat membru ori in alt sector al sistemului financiar;
b) societatea-mama a unei entitati din categoria celor prevazute la lit. a) care sunt autorizate intr-un alt stat membru sau in alt sector al sistemului financiar;
c) o persoana fizica sau juridica ce controleaza o entitate din categoria celor prevazute la lit. a) care sunt autorizate intr-un alt stat membru sau in alt sector al sistemului
financiar.

Orice persoana fizica sau juridica ce a decis sa cedeze, direct ori indirect, o participatie calificata intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, sau sa isi reduca participatia calificata astfel incat proportia drepturilor sale de vot ori a detinerii la capitalul social sa se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel incat
institutia de credit in cauza sa inceteze sa mai fie o filiala a persoanei in cauza trebuie sa notifice in prealabil, in scris, Banca Nationala a Romaniei in legatura cu aceasta decizie, conform reglementarilor emise in acest sens.
====================================

ORDIN nr. 15 din 19 martie 2009
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane care actioneaza concertat, si au decis sa achizitioneze, direct sau indirect, o participatie calificata intr-o S.S.I.F.

Important!
Orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane care actioneaza concertat, denumit in continuare achizitor potential, care a decis sa achizitioneze, direct sau indirect,
o participatie calificata intr-o S.S.I.F. ori sa isi majoreze, direct sau indirect, participatia calificata intr-o S.S.I.F., astfel incat proportia drepturilor de vot sau a capitalului detinut sa fie egala ori mai mare de 20%, 33% sau 50% ori astfel incat S.S.I.F. sa devina o filiala a sa, operatiune denumita in continuare achizitie propusa, trebuie sa notifice in prealabil, in scris, C.N.V.M., indicand marimea participatiei vizate si furnizand informatiile relevante la care se face referire la art. 8 alin. (4).

Orice persoana fizica ori juridica care a decis sa instraineze, direct sau indirect, o participatie calificata intr-o S.S.I.F. trebuie sa notifice in prealabil, in scris, C.N.V.M.,  indicand marimea participatiei vizate. O astfel de persoana trebuie, de asemenea, sa notifice C.N.V.M. in cazul in care a decis sa isi reduca participatia calificata, astfel incat proportia drepturilor de vot sau a capitalului detinut ar scadea sub 20%, 33% ori 50% sau astfel incat S.S.I.F. ar inceta sa mai fie filiala acesteia.

Notificarile prevazute la alin. (1) si (2) se vor transmite C.N.V.M. de catre achizitorul potential/actionarul care instraineaza, cat mai curand posibil de la data adoptarii deciziei, si vor mentiona expres procentul din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot avut in vedere.

Notificarea se transmite si in cazul depasirii sau diminuarii involuntare a unui prag de catre achizitor ori de catre persoanele cu care actioneaza in mod concertat. In aceste cazuri actionarii trebuie sa notifice autoritatile competente imediat ce au luat cunostinta de depasirea unui prag, chiar daca ei intentioneaza sa isi reduca nivelul detinerilor lor astfel incat acesta sa scada din nou sub prag sau ulterior sa redobandeasca pozitia detinuta initial.

Notificarea drepturilor de vot detinute sau exercitate in mod colectiv de persoanele care actioneaza in mod concertat se transmite catre C.N.V.M. de catre fiecare parte implicata ori de catre una dintre aceste parti, in numele grupului persoanelor care actioneaza concertat, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere obligatiei de furnizare a
informatiilor si documentelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 de catre fiecare dintre persoanele in cauza. In notificare se va mentiona expres daca este facuta in nume personal sau in numele persoanelor care actioneaza in mod concertat, indicand numele/denumirea acestora si procentul avut in vedere.

In vederea asigurarii unei administrari sanatoase si prudente a S.S.I.F. vizate de achizitia propusa si luand in considerare posibila influenta a achizitorului potential asupra S.S.I.F., la examinarea notificarii prevazute la art. 3 alin. (1), (2), (4) si (5) si a informatiilor mentionate la art. 7 alin. (2) si (4), C.N.V.M. evalueaza adecvarea achizitorului potential, precum si soliditatea financiara a acestuia in raport cu achizitia propusa, pe baza urmatoarelor criterii cumulative:

a) reputatia achizitorului potential;
b) reputatia si experienta conducatorilor S.S.I.F., ca rezultat al achizitiei propuse;
c) soliditatea financiara a achizitorului potential, in special in ceea ce priveste tipul de activitate desfasurata in prezent si cea preconizata a fi desfasurata de S.S.I.F. vizata de achizitia propusa;
d) capacitatea S.S.I.F. de a respecta cerintele prudentiale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de reglementarile emise in aplicarea acesteia si, dupa caz, in temeiul altor acte normative, in special al prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, si de a se conforma in permanenta acestor cerinte, in special cerintei ca grupul din care va face parte sa aiba o structura care sa permita exercitarea unei supravegheri eficiente,
realizarea schimbului eficient de informatii intre autoritatile competente si impartirea responsabilitatilor intre aceste autoritati;

e) existenta unor motive rezonabile de a suspecta ca, in legatura cu achizitia propusa, o operatiune de spalare de bani sau de finantare a unor acte de terorism, in sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost, este savarsita sau s-a incercat savarsirea ei ori ca achizitia propusa ar putea creste un astfel de risc.

Diminuarea participatiei nu impune evaluarea actionarului a carui participare se diminueaza, dar poate implica evaluarea achizitorului potential al actiunilor vandute.

Daca pozitiile semnificative sunt detinute indirect prin una sau mai multe terte parti, toate persoanele din lant vor fi evaluate potrivit criteriilor mentionate la art. 8 alin. (1) in
cazul depasirii unui prag. Aceste cerinte sunt respectate prin evaluarea beneficiarului real si a celor care detin direct actiuni ale S.S.I.F., cu exceptia situatiilor in care C.N.V.M. are dubii cu privire la detinatorii intermediari, caz in care se realizeaza si evaluarea acestora.

Tranzactiile realizate in cadrul grupului unui actionar existent care nu implica nicio modificare reala sau substantiala in structura directa ori indirecta a actionariatului S.S.I.F. sau a influentei pe care grupul o exercita in S.S.I.F. nu determina reevaluarea grupului.
====================================

ORDIN nr. 2 din 20 martie 2009
pentru completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care au obligatia intocmirii raportarilor aferente cerintelor minime de capital la nivel individual si, dupa caz, consolidat.

Important!
In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul fondurilor proprii sau cel al unor elemente componente ce
intra in calculul indicatorilor de prudenta bancara calculati in functie de fondurile proprii pentru data de 31 decembrie se modifica, raportarile aferente fondurilor proprii si respectivilor indicatori de prudenta bancara afectati de modificari, intocmite pentru ultima luna a exercitiului financiar precedent si pentru fiecare luna din perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale, vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.
====================================

LEGE nr. 36 din 13 martie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritatilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole.

Important!
Se desemneaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ca autoritate nationala competenta responsabila pentru derularea eficienta, efectiva si transparenta a operatiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, precum si pentru monitorizarea si controlul punerii adecvate in aplicare a programelor selectate.

Personalul de conducere care beneficiaza de drepturile prevazute la art. 7, aflat in posturi sensibile, este evaluat anual in baza indicatorilor de performanta. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea si functionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum si indicatorii de performanta se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

In intelesul prezentei legi, prin post sensibil se intelege acel post al carui titular participa la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare si de plata, in urmatoarele situatii:

a) evaluarea si selectarea cererilor de plata;
b) verificarea tehnica;
c) verificarea cererilor de plata, autorizarea, contabilizarea si efectuarea platii;
d) administrarea sistemului informatic.
====================================

HOTARARE nr. 284 din 11 martie 2009
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

Important!
Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
1. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;

2. asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;
3. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, serviciilor financiare, precum si interzicerea penalitatilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale si garantarea compensarii prejudiciilor suferite de beneficiar, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;

4. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;

5. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform
competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

6. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor
consumatorilor;

7. evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

8. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drep urilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie facand controalele igienico-sanitare si sanitar-veterinare la producatori, in cazul produselor alimentare;
====================================

ORDIN nr. 469 din 10 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile care gestioneaza modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate.

Important!
Prefinantarea acordata in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis va fi justificata de cheltuieli efectiv realizate de beneficiari conform prevederilor art. 78 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999.

Prin exceptie de la prevederile art. 6, in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, prefinantarea se acorda in procent de maximum 35% din
valoarea totala a finantarii ce poate fi acordata beneficiarului conform contractului/deciziei/ordinului de finantare.

Pentru derularea operatiunilor financiare aferente proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia sa deschida conturi in sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale in vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi in sistemul Trezoreriei Statului la banci comerciale.

Articol realizat in colaborarea cu CTCE Piatra-Neamt.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 23-27 martie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016