Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 06-10 aprilie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 15 Apr. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

ORDIN nr. 392 din 31 martie 2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, ...

ORDIN nr. 392 din 31 martie 2009
pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care platesc sume reprezentand obligatii fiscale intr-un cont unic.

Important!
In situatia in care contribuabilii efectueaza o plata in contul unic in cuantum mai mare decat cel al obligatiilor fiscale datorate, curente si/sau restante, distribuirea sumei se efectueaza conform prevederilor prezentei metodologii, pana la limita obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, iar pentru diferenta ramasa se procedeaza astfel:

a) in cazul in care suma a fost virata in contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire», diferenta ramane inregistrata in acest cont;

b) in cazul in care suma a fost virata in contul unic de disponibilitati 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire», diferenta se distribuie de organul fiscal competent, in ultima zi lucratoare a lunii, in contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire».

Sumele reprezentand obligatii fiscale existente in conturile 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire» si 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire», dupa data efectuarii de catre organul fiscal competent a compensarii prevazute la art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi restituite la cerere, in conditiile prevazute de art. 117 alin. (1) si (8) din acelasi act normativ.
==============================

H OTARARE nr. 8 din 18 martie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 7/2009 privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 6 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorul special al fondurilor de pensii private stabilind atributiile acestuia si procedura de administrare a fondului.

Important!
Pentru selectarea administratorului special, Comisia analizeaza ofertele primite, cu aplicarea urmatoarelor criterii, ponderate dupa cum urmeaza:

a) rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, calculata conform art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege - 40%;
b) politica investitionala - 10%;
c) nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului - 40% (cate 20% fiecare);
d) nivelul capitalurilor proprii - 10%.

Pentru obtinerea punctajului final al ofertelor, se aplica urmatoarea metoda:

a) pentru rata de rentabilitate se realizeaza clasamentul in ordine descrescatoare a valorilor ratelor si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu rata de rentabilitate imediat inferioara lui, cel cu rata cea mai mica primind un punct;

b) pentru politica investitionala, toti administratorii care administreaza un fond de pensii din aceeasi categorie de risc cu fondul de pensii, pentru a carui administrare speciala depun ofertele, primesc cate un punct. Administratorii care administreaza un fond de pensii dintr-o alta categorie de risc nu primesc niciun punct;

c) pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din contributii si pentru nivelul cheltuielilor de administrare incasate din activul fondului, se realizeaza clasamentul in ordine crescatoare a valorilor comisioanelor de administrare si fiecare administrator primeste cu un punct in plus fata de cel cu comision de administrare imediat superior lui, cel cu comisionul de administrare cel mai mare primind un punct;

d) pentru nivelul capitalurilor proprii se realizeaza clasamentul, in ordine descrescatoare, a fondurilor proprii ale administratorilor ofertanti si fiecare administrator primeste un punct in plus fata de administratorul cu suma fondurilor proprii imediat inferioara sumei fondurilor sale, cel cu cea mai mica suma a fondurilor proprii primind un punct.
In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, si data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu inceteaza, dar va fi asistata si supervizata de catre reprezentanti ai Comisiei special desemnati in acest scop prin decizie.

Odata cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii administrat privat, Comisia comunica administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

Reprezentantii Comisiei asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
Reprezentantii Comisiei au urmatoarele atributii:

a) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;
b) avizeaza prealabil toate deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului;
c) propun Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse;
d) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
e) alte atributii stabilite de Comisie.
==============================

HOTARARE nr. 9 din 18 martie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 8/2009 privind administrarea speciala a fondurilor de pensii facultative

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 6 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorul special al fondurilor de pensii facultative stabilind atributiile acestuia si procedura de administrare a fondului.

Important!
In termen de 5 zile calendaristice de la data la care Comisia i-a notificat, administratorii de fonduri de pensii facultative transmit, in scris, ofertele de administrare temporara.

Aceste oferte contin date referitoare la indeplinirea criteriilor prevazute la art. 8.
Comisia analizeaza ofertele primite si selecteaza oferta care intruneste punctajul cel mai mare, calculat conform art. 8.

Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii facultative aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

Daca in termenul prevazut la art. 9 alin. (1) nu s-a primit nicio oferta, Comisia procedeaza la desemnarea unui administrator special, selectat dintre administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati, pe baza acelorasi criterii.

Decizia se notifica administratorului desemnat si depozitarului fondului de pensii facultative aflat in administrare speciala, in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii acesteia.

Contestatia nu suspenda efectele deciziei prevazute la alin. (2), administratorul selectat avand obligatia sa preia in administrare activele fondului de pensii aflat in administrare speciala.

In termen de maximum 5 zile lucratoare de la notificarea deciziei prevazute la art. 10 alin. (2), administratorul are obligatia sa predea, iar administratorul special are obligatia sa preia, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate documentele referitoare la fondul de pensii, inclusiv arhiva fondului de pensii, pe suport hartie si in format electronic.

O copie a procesului-verbal de predare-primire este transmisa Comisiei de catre administratorul special, in aceeasi zi in care a fost incheiat.
In termenul prevazut la alin. (1), administratorul special are obligatia sa comunice depozitarului fondului aflat in administrare speciala documente privind specimenele de semnatura apartinand reprezentantilor sai legali.

In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative si data desemnarii administratorului special, respectiv data ramanerii definitive a deciziei de retragere a autorizatiei de administrare, activitatea administratorului nu inceteaza, dar va fi asistata si supervizata de catre reprezentanti ai Comisiei special desemnati in acest scop prin decizie.

Odata cu comunicarea deciziei de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului, respectiv a autorizatiei fondului de pensii facultative, Comisia comunica administratorului si depozitarului fondului de pensii aflat in administrare speciala decizia de desemnare a reprezentantilor Comisiei.

Reprezentantii Comisiei au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

Reprezentantii Comisiei asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative, dar nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
==============================

ORDIN nr. 529 din 19 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 6 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice care utilizeaza Planul de conturi, aducandu-se cateva modificari in structura acestuia.

Important!
I. Capitolul VI PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE se modifica si se completeaza astfel:

1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, contul 117 "Rezultatul reportat", dupa contul sintetic de gradul II 117.10 "Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului", contul 117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrala" si contul 117.13 "Rezultatul reportat - operatiuni de clearing, barter si cooperare economica".

2. La grupa 12 REZULTATUL PATRIMONIAL, contul 121 "Rezultatul patrimonial", dupa contul sintetic de gradul II 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului", contul 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrala" si contul 121.13 "Rezultatul patrimonial - operatiuni de clearing, barter si cooperare economica". 

3. La grupa 13 FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, contul 139 "Alte fonduri", dupa contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 1392 "Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 34/1996", contul 1393 "Fond din cota de 1/10 din dobanda BIRD", contul 1394 "Fond din varsaminte din privatizare si din valorificarea activelor neperformante", contul 1396 "Fondul de contrapartida".

4. La grupa 16 IMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu si lung, contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se modifica astfel: "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare".

5. Dupa contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" si contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".

CAPITOLUL XVI*)
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE

1. Planul de conturi general al trezoreriei centrale
2. Instructiunile de utilizare a conturilor
3. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni
4.Transpunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2008 in noul plan de conturi".
==============================

NORMA nr. 5 din 30 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 8 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezenta norma se aplica institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice straine, inscrise in Registrul special.

Important!
In cazul in care o expunere fata de un client este garantata de o terta parte, institutiile financiare nebancare pot considera expunerea in cauza, pentru scopul aplicarii prezentei norme, ca fiind inregistrata fata de terta parte, si nu fata de client, daca expunerea este garantata direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre aceasta terta parte.

In situatia in care elementele de activ constituind creante sau elemente inregistrate in afara bilantului beneficiaza de o pondere mai mica datorita existentei garantiilor directe, exprese, irevocabile si neconditionate, ponderea mai mica va fi aplicata doar partii garantate din expunerea in cauza.

c) Pondere 35%:
- elemente de activ constituind creante reprezentand expuneri garantate cu garantii intrinseci aferente operatiunilor de leasing financiar;
- elemente in afara bilantului de natura angajamentelor de finantare date in favoarea clientelei ce decurg dintr-o tranzactie de leasing financiar care are ca obiect bunuri imobile, reprezentand expuneri garantate cu dreptul de proprietate al institutiei financiare nebancare asupra bunului imobil respectiv."
In anexa nr. 4, la coloana 1 "Denumire", textul ultimului rand: "Expunerea agregata (cf. prevederilor Art. 6)" se inlocuieste cu urmatorul text: "Expunerea agregata (cf. prevederilor art. 7)".
==============================

LEGE nr. 76 din 1 aprilie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul stabileste cateva aspecte financiare legate de gestionarea sumelor de bani care provin din taxele si impozitele care se incaseaza pentru activitati legate de sistemul judiciar.

Important!
Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum si din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, astfel:

a) o cota de 70% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, din care 50% va fi folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

b) o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosita pentru asigurarea pregatirii profesionale a judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Nationala de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

c) o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente.

Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Economiei si Finantelor.
==============================

LEGE nr. 61 din 1 aprilie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice sau juridice romane care detin vehicule inmatriculate in Romania sau in alte state, respectiv persoanele fizice ori juridice straine care detin vehicule inmatriculate in alte state.

Important!
Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, definita la art. 1 alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.

Sectoarele de drum pentru utilizarea carora se vor percepe tarife de concesiune si care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
Stabilirea nivelului tarifelor de trecere si al tarifelor de concesiune are la baza principiul recuperarii costurilor de constructie, de operare si de intretinere.

Aplicarea si colectarea tarifelor de trecere si de utilizare, precum si urmarirea platii acestora se fac in asa fel incat fluxul liber de trafic sa fie perturbat cat se poate de putin si sa se evite controalele si verificarile obligatorii exercitate la granitele interne ale Comunitatii Europene. In acest scop, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va coopera cu celelalte autoritati similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care sa permita transportatorilor rutieri sa plateasca tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel putin la punctele de vanzare importante, utilizand toate mijloacele obisnuite de plata, in interiorul si exteriorul statelor membre in care se aplica acestea. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. va dispune masurile necesare in vederea asigurarii facilitatilor adecvate la punctele de incasare a tarifelor de trecere si de utilizare, astfel incat sa se mentina siguranta rutiera normala.

Tarifele de utilizare si tarifele de trecere nu pot fi impuse in acelasi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum.
Pe reteaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica si tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor si trecatorilor de munte.

Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate, in cazul utilizatorilor romani, detinatorilor mentionati in certificatul de inmatriculare, in cartea de identitate, in documentele vamale sau in alte documente oficiale, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.
==============================

ORDIN nr. 505 din 16 martie 2009
pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice stabilind conditiile prin care se poate obtine un imprumut de la institutii financiare romanesti/straine sau prin emisiuni de titluri de stat, subimprumutat unui operator economic.

Important!
In vederea obtinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP), ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite solicitarea cu privire la contractarea unui imprumut, in cuprinsul careia vor fi fundamentate necesitatea si oportunitatea promovarii cu prioritate a programului/proiectului ce se doreste a fi finantat, necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului, insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:

- hotararea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare a respectivului proiect, indiferent daca este o investitie noua sau in continuare;
document de sustinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv, incadrarea proiectului in strategia sectoriala, precum si informatii cu privire la valoarea estimata a proiectului;

- documentatie financiara - cash-flow aferent perioadei de rambursare a imprumutului, oferte indicative de finantare etc.

Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicita avizul Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) privind contractarea imprumutului, in baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank - S.A., insotita de documentatia si fundamentarile necesare efectuarii analizei, in stricta concordanta cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitari. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Bancii de Export-Import a Romaniei Eximbank - S.A. operatorului economic, in vederea prezentarii MFP.

Ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite Ministerului Finantelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la contractarea unui imprumut, in cuprinsul careia vor fi fundamentate necesitatea si oportunitatea promovarii cu prioritate a programului/proiectului ce se doreste a fi finantat, necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului, insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:

- hotararea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare a acestuia, indiferent daca este o investitie noua sau in continuare;

- document de sustinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic in care activeaza operatorul economic solicitant, in baza strategiei sectoriale, aprobata de Guvern, daca este cazul;

- documentatie financiara - cash-flow aferent perioadei de rambursare a imprumutului, oferte indicative de finantare etc.

MFP, impreuna cu ministerul coordonator al sectorului de activitate, dupa caz, elaboreaza si supune aprobarii Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea imprumutului si aprobarea mandatului de negociere". In cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul ca masura de sprijin din partea statului (in cazul in care constituie o masura de ajutor de stat) nu poate fi acordata decat dupa emiterea deciziei de autorizare/aprobare de catre Comisia Europeana a masurii de ajutor de stat.
==============================

HOTARARE nr. 370 din 25 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate autoritatile si institutiile publice care au obligatia aplicarii procedurilor de achizitie publica in vederea achizitionarii de produse, servicii si lucrari.

Important!
Procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP atat a autoritatilor contractante, cat si a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze:

a) transmiterea unei cereri de reinnoire a inregistrarii adresate operatorului SEAP;
b) cererea prevazuta la lit. a) va fi transmisa operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizandu-se formularul de reinnoire publicat in SEAP;
c) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a inregistrarii si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea primei etape.

Operatorul SEAP pune la dispozitia operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici si alte facilitati configurabile, in functie de natura solicitarilor operatorilor economici si de posibilitatile tehnice ale SEAP.

Tipurile de rapoarte, statistici si facilitati prevazute la alin. (1), modalitatea de solicitare si furnizare a acestora, precum si tarifele aferente furnizarii vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publica in sistem.

Autoritatile contractante nu datoreaza tarif pentru accesul in SEAP si utilizarea sistemului in primul semestru al anului 2009.

Pentru accesul in sistem in al doilea semestru al anului 2009, autoritatile contractante inregistrate in SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces in cuantum de 1.500 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.

Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (2) pana la data de 15 august 2009.

Deciziile si facturile prevazute la alin. (3) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (2) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la  alin. (3).
Autoritatile contractante care se inregistreaza in SEAP in cursul unui an datoreaza un tarif de acces in sistem aferent anului in care au efectuat inregistrarea in cuantum de 2.500 lei.

Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii autoritatii contractante in sistem.

Deciziile si facturile prevazute la alin. (7) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces prevazut la alin. (6) in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta prevazut la  alin. (7).

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 06-10 aprilie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016