Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 2-5 februarie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Feb. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa auto, taxa de poluare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 29 ianuarie 2009
privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din sistemul bugetar, mentinand aplicarea unor acte normative aplicabile in materia salarizarii, pana la data de 31 martie 2009.
Important!
Pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
Pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;
Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevazute in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si competarile ulterioare, se aplica corespunzator perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta.
Persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile si autoritatile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant in cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii.
In cazul in care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.


In situatia in care in cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei care a ocupat functia de conducere la nivelul functiei de executie avute de aceasta.
Personalul care beneficiaza de salariul de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, cu respectarea si a celorlalte prevederi din actele normative care reglementeaza modul de acordare a salariului de merit.
===================================
ORDONANTA nr. 3 din 22 ianuarie 2009
privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care apeleaza la serviciile consulare, precum si personalul care gestioneaza colectarea taxelor pentru aceste servicii.
Important!
Taxele percepute pentru cererile de viza nu se restituie.
Taxele consulare pentru serviciile prestate se incaseaza, de regula, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plata.
In cazul in care taxele consulare nu se pot incasa prin instrumente electronice, personalul consular va incasa direct in numerar, pe baza de chitanta cu regim special.
Autoritatea consulara, atunci cand nu poate incadra activitatea intr-o categorie de servicii consulare prevazute in anexa, adopta solutia cea mai favorabila pentru persoanele interesate.
Pentru serviciile consulare prestate in regim de urgenta se percepe o taxa suplimentara de 10 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
Serviciile efectuate imediat sau in cel mult 48 de ore se considera servicii prestate in regim de urgenta.
Autoritatea consulara elibereaza gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum si pentru personalul civil si militar al statului, aflat in serviciu in exterior, ramanand in continuare valabile si reglementarile pe aceasta linie, stabilite prin alte dispozitii.
Sunt scutite de la plata taxelor consulare urmatoarele servicii:
a) eliberarea certificatului constatator prin care se atesta redobandirea cetateniei romane;
b) eliberarea vizelor acordate functionarilor straini la organizatiile la care Romania este parte;
c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrii de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate;
d) autentificarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru cetatenii romani, precum si pentru persoanele de origine romana care au cetatenie straina sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevazute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Taxele de viza pot sa fie reduse sau pot sa nu fie percepute pentru cetatenii unui stat tert, in baza unui acord referitor la masurile de facilitare a procedurilor de cerere si eliberare a vizei, incheiat intre Comunitatea Europeana si statul tert.
===================================
ORDONANTA nr. 4 din 29 ianuarie 2009
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice sau juridice care solicita prestarea unor servicii de catre Ministerul Administratiei si Internelor.
Important!
Pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
Prestarea in regim de urgenta a serviciilor prevazute la alin. (1) se face la solicitarea expresa a persoanelor fizice si/sau juridice.
Taxele prevazute mai sus constituie venituri la bugetul de stat si se achita la unitatile Trezoreriei Statului, in conditiile legii.
In situatia in care prestatiile nu sunt efectuate in termenele prevazute in anexa, taxele se restituie de catre unitatile de trezorerie in baza cererilor persoanelor in cauza, insotite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unitatile prestatoare vor consemna prin semnatura autorizata si stampila ca serviciile nu au fost efectuate.
Eliberarea autorizatiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizarii se solutioneaza in regim normal in 45 de zile si se achita o taxa de 100 de lei, iar in regim de urgent in 30 de zile si se achita 300 de lei.
Pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice se achita o taxa de 22 de lei.
===================================
ORDIN nr. 67 din 22 ianuarie 2009
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, care se scot din evidenta in baza unei cereri scrise, sau din oficiu, de catre organul fiscal.
Important!
1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.
2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare materiala, a fost inscris in lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din lista, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.
3. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.
4. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 3.
4.1. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
4.2. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta, pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.
4.3. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
===================================
ORDIN nr. 6 din 15 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 136 din 23 ianuarie 2009
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 6 din 15 ianuarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile implicate in gestionarea fondurilor externe nerambursabile, respectiv, Autoritatea de certificare si plata, Autoritatea de management, Autoritatea comuna de management si Autoritatea nationala.
Important!
Autoritatea de management/Autoritatea comuna de management/Autoritatea nationala transmite documentele mentionate la alin. (1) directiei abilitate cu elaborarea proiectului de buget din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si, pentru informare asupra propunerilor de cheltuieli formulate, Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Directia abilitata cu elaborarea proiectului de buget din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei cuprinde in proiectul de buget al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, cu prioritate si in intregime, sumele de natura celor prevazute la art. 6 pct. 2 din Ordonanta, precum si fondurile externe nerambursabile aferente programelor derulate in cadrul obiectivului "Cooperare teritoriala europeana", conform formularelor din Metodologie.
Directia abilitata cu elaborarea proiectului de buget din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei transmite propunerea de buget Ministerului Finantelor Publice, in vederea elaborarii proiectului de buget de stat, conform legislatiei in vigoare.
Sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile aferente FEDR si IPA sunt transferate de catre Autoritatea de certificare si plata in conturile gestionate de catre Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, aferente programelor mentionate la lit. a) si c) din preambul.
Sumele necesare continuarii finantarii proiectelor in cadrul programelor finantate prin FEDR si IPA in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor comunitare, prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale la pozitia globala distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", se transfera din contul de disponibil al Autoritatii de certificare si plata, alimentat de la bugetul de stat, in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Sumele prevazute la alin. (1) si (2) sunt transferate de catre Autoritatea de certificare si plata lunar, pe baza cererii de fonduri, la care se anexeaza prognoza fluxului de fonduri comunitare transmise de Autoritatea de management, in conformitate cu prevederile acordului incheiat intre Autoritatea de certificare si plata si Autoritatea de management.
Autoritatea de certificare si plata transmite lunar catre Autoritatea de management o notificare privind platile efectuate.
Autoritatea de certificare si plata transmite Unitatii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana din Ministerul Finantelor Publice situatia sumelor prevazute la alin. (1), in vederea monitorizarii pozitiei nete a Romaniei in relatia financiara cu Uniunea Europeana.
===================================
ORDIN nr. 74 din 30 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Emitent: MINISTERUL SANATATII
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Persoanele vizate direct de acest ordin sunt asiguratii care beneficiaza de produse medicamentoase, dar si distribuitorii de medicamente care trebuie sa stabileasca pretul acestor produse in functie de cursul valutar.
Important!
Cursurile de schimb valutar utilizate in calcularea preturilor de desfacere angro si en dθtail, precum si in metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate sunt cele comunicate de Comisia Nationala de Prognoza, pentru anul 2009, si sunt prevazute in anexa nr. 6.
Modalitatea de calcul al preturilor cu ridicata maximale pentru medicamentele romanesti
Preturile cu ridicata pentru medicamentele de uz uman, corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, se determina pe baza urmatoarei formule:
C(v)-C(v)P
PR(max) = PR(ant.) x ( 1 + ─────────── ),
C(v)P
in care:
- PR(max) = pretul cu ridicata maximal actualizat;
- PR(ant). = pretul cu ridicata maximal anterior;
- C(v = cursul de schimb valutar actualizat;
- C(v)P = cursul de schimb valutar anterior.
Adaosul de distributie va fi unic, in procent de 7,5%, si este cuprins in pretul cu ridicata maximal.
Preturile cu amanuntul maximale se rotunjesc pe unitati comerciale la moneda divizionara existenta in derulare pe piata, in favoarea sau in defavoarea pretului cu ridicata in conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Preturile cu ridicata maximale se calculeaza prin exonerarea TVA deductibila si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amanuntul maximal rotunjit.
===================================
ORDIN nr. 75 din 30 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman
Emitent: MINISTERUL SANATATII
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza firmele care comercializeaza medicamente de uz uman, stabilind modul de calcul al acestora.
Important!
In cuprinsul prezentelor norme, prin pret notificat sau supus avizarii ministerului se intelege exclusiv pretul de producator, adica pretul CIP conform INCOTERMS 2000.
Decizia de avizare privind pretul medicamentului se adopta si se comunica solicitantului in termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de detinatorul APP sau de reprezentant, inclusiv toata documentatia aferenta, conform prezentelor norme.
Daca informatiile din cadrul cererii sunt incomplete, Ministerul Sanatatii instiinteaza solicitantul asupra acestui aspect, in maximum 30 de zile de la depunere, si solicita completarea dosarului cu informatiile necesare, urmand a da o decizie finala in termen de 90 de zile de la primirea informatiilor solicitate.
In lipsa acestei decizii, in cadrul perioadei mai sus mentionate, solicitantul devine imputernicit sa comercializeze produsele la pretul propus fara a putea fi inclus in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, denumit in continuare Catalogul national, cu respectarea adaosurilor stabilite prin prezentele norme pentru activitatile de comercializare angro si en detail.
Pretul de producator este propus de detinatorul APP sau de reprezentant, in lei.
Pretul trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic pret al aceluiasi medicament din lista tarilor cu care se efectueaza comparatia, prevazute la art. 6. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preturilor de producator din alte valute in lei se face luandu-se in considerare cursul de schimb valutar folosit la alcatuirea bugetului pe anul in curs. Pentru alte valute decat euro se foloseste cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Nationala de Prognoza.
In situatia in care pretul de producator in tarile de comparatie este inregistrat la alta forma de ambalare, se va lua in analiza forma de ambalare cea mai apropiata de cea solicitata pentru avizarea pretului in Romania.
Anual, Ministerul Sanatatii poate modifica prin ordin al ministrului sanatatii lista tarilor luate ca etalon de comparatie, in functie de posibilitatea culegerii datelor necesare.
Pretul se avizeaza pentru o perioada limitata de un an, calculata de la data avizarii.
Cu 60 de zile inainte de data expirarii termenului de un an pentru care a fost aprobat pretul, detinatorul APP sau reprezentantul este obligat sa transmita ministerului noua documentatie de avizare a pretului, conform art. 6, in vederea reavizarii pretului de catre minister.
===================================
ORDIN nr. 93 din 27 ianuarie 2009
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care platesc impozite si contributii intr-un cont unic.
Important!
Pozitia 33 din anexa nr. 1 "Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc in contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire»" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Denumirea creantei fiscale │ Temeiul legal │
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Impozitul pe veniturile din│Art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea │
│ │activitati agricole │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │
│ │ │modificarile si completarile ulterioare │
└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
===================================
ORDIN nr. 138 din 23 ianuarie 2009
pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici si unitatile administrative-teritoriale care pot beneficia de imprumuturi contractate cu garantia statului in vederea finantarii proiectelor de investitii sau a altor necesitati considerate prioritare pentru economia romaneasca.
Important!
1. In vederea obtinerii avizului de principiu din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP), operatorul economic prezinta directiei de specialitate urmatoarele documente, fara a se limita la acestea:
- hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare ale respectivului proiect;
- scrisoarea de sustinere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv si incadrarea proiectului in strategia sectoriala, in masura existentei acesteia, precum si informatii cu privire la valoarea estimata a proiectului, dupa caz;
- documentatia financiara - cash-flow.
2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicita avizul Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, in baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., insotita de documentatia si fundamentarile necesare efectuarii analizei, in stricta concordanta cu normele si procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitari. Ulterior obtinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. operatorului economic, in vederea prezentarii MFP.
In vederea finantarii proiectelor de investitii sau a altor necesitati considerate prioritare pentru economia romaneasca, operatorii economici pot beneficia de imprumuturi contractate cu garantia statului de la IFI, guverne straine sau agentii guvernamentale. In vederea sustinerii acestor proiecte de investitii sau necesitati considerate prioritare pentru economia romaneasca, Guvernul Romaniei, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice (MFP), va incheia un acord de garantie cu o institutie financiara internationala.
Prin acord de garantie se intelege actul juridic guvernat de dreptul international public sau legea tarii de rezidenta a IFI care consemneaza in scris angajamentul asumat in contul si in numele statului, prin MFP, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului, in conditiile legii.
In vederea contractarii unui imprumut cu garantia statului de la IFI-uri, guverne straine sau agentii guvernamentale se vor parcurge urmatoarele etape:
1. Operatorul economic va transmite MFP solicitarea cu privire la acordarea garantiei, in cuprinsul careia va fi fundamentata necesitatea interventiei statului, precum si principalele elemente privind selectarea finantatorului proiectului care se doreste a fi realizat, insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
- hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare ale acestuia, indiferent daca este o investitie noua sau in continuare; in cazul in care proiectarea este finantata din imprumutul extern, ministerul coordonator al sectorului economic in care activeaza operatorul economic va initia proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si a surselor de finantare ale acestuia, dupa contractarea acestuia si finalizarea studiilor de fezabilitate;
- document de sustinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic in care activeaza operatorul economic solicitant, in baza strategiei sectoriale aprobate de Guvern;
Unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de beneficiar al unui imprumut garantat de stat, obtine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
Unitatea administrativ-teritoriala, prin Ministerul Administratiei si Internelor, in conformitate cu legislatia in vigoare, initiaza si promoveaza un proiect de hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, indiferent daca este o investitie noua sau aflata in continuare.
Dupa avizarea contractarii imprumutului de catre Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice (MFP) impreuna cu ministerul coordonator al beneficiarului elaboreaza si supune aprobarii Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum cu tema: Acord de principiu privind incheierea unui acord de garantie cu o institutie financiara internationala, precum si aprobarea mandatului de negociere. In cuprinsul acestuia se vor preciza elementele tehnice si financiare propuse de finantator, precum si faptul ca masura de sprijin din partea statului sub forma de garantie (in cazul in care constituie o masura de ajutor de stat) nu poate fi acordata decat dupa emiterea deciziei de autorizare/aprobare de catre Comisia Europeana a masurii de ajutor de stat. Pentru elaborarea si promovarea acestui memorandum este necesara si hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii, indiferent daca este o investitie noua sau in continuare.
===================================
ORDIN nr. 155 din 27 ianuarie 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2009
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 2 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice in vederea achizitionarii de certificate de trezorerie si de obligatiuni de stat de tip benchmark.
Important!
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2009, se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 5.400 milioane lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
Evenimentele de plata aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
===================================
LEGE nr. 1 din 30 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele beneficiare ale dispozitiilor Legii nr. 10/2001 ale caror imobile au fost preluate in mod abuziv.
Important!
Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea in natura numai in cazul in care imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si numai dupa returnarea sumei reprezentand despagubirea primita, actualizata cu indicele de inflatie.
In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul numai la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare de piata a imobilului.
In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, chiriasii care au cumparat cu buna-credinta imobilele in care locuiau si ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni in anulare, fie ca urmare a unei actiuni in revendicare, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de consiliile locale si/sau de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
Persoanele prevazute la alin. (2^1) au dreptul de a locui cu chirie in aceste imobile si de a le cumpara, suma pe care au platit-o pentru cumpararea imobilului nationalizat si care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pietei, avans la noul imobil.
Pana la realizarea acestor locuinte, chiriasii evacuati pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinte din fondul de imobile disponibil aflat in proprietatea sau in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru aceste locuinte va fi stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.
===================================
HOTARARE nr. 50 din 29 ianuarie 2009
privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general vizand toate categoriile de angajatori care au obligatia achitarii tarifului de risc, in functie de specificul activitatii pe care o desfasoara.
Important!
Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,15 si 0,85%, aplicata asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 2-5 februarie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016