Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 04-08 august 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 13 Aug. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 1.133 din 4 august 2008 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei ...

ORDIN nr. 1.133 din 4 august 2008
pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care au acces la Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale, care este pusa la dispozitia acestora de catre Agentia Nationala
de Administrare Fiscala.

Important!
In vederea asigurarii accesului contribuabililor la informatiile cuprinse in instiintarile emise, organul fiscal Emitent va afisa, pana in data de 15 a fiecarei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala anuntul in care se mentioneaza ca au fost emise instiintarile pentru contribuabilii nominalizati in lista anexata la acesta.

Contribuabilii vor putea consulta instiintarile emise si afisate pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala astfel:

A. Identificarea contribuabililor si asigurarea confidentialitatii informatiilor fiscale se vor face solicitandu-se utilizatorului urmatoarele informatii aferente ultimului ordin de plata:

a) codul de identificare fiscala;

b) numarul documentului de plata;

c) data platii;

d) suma platita.

B. Informatiile afisate sunt cele cuprinse in modelul de instiintare prevazut de normele in vigoare.

C. Momentul la care contribuabilul s-a identificat prin accesarea informatiilor puse la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, captat de aplicatia informatica, este momentul la care se considera comunicate informatiile in cauza catre destinatarul lor.

5. Dupa luarea la cunostinta de catre contribuabil a informatiilor cuprinse in instiintarile emise de organul fiscal competent, acestea pot fi utilizate in vederea corelarii evidentei fiscale cu evidenta contabila, precum si pentru a formula ulterior contestatie, in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, prin preluarea textului acestora pe suport hartie.
==========================

ORDIN nr. 5.823 din 23 iulie 2008
pentru pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI, la nivel national

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv, care au obligatia depunerii documentelor administrative de insotire a produselor accizabile prin mijloace electronice, prin intermediul aplicatiei RO-DAI.

Important!
A. Conditii de acces

5. Accesul operatorilor economici la aplicatia RO-DAI, autorizati sa desfasoare operatiuni cu marfuri accizabile in regim suspensiv, se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor.

B. Dosarul de autorizare

6. Autorizatia de acces al operatorilor economici autorizati sa desfasoare operatiuni cu marfuri accizabile in regim suspensiv la aplicatia RO-DAI se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societatii comerciale, tipul autorizatiei, informatii privind sediul societatii (localitate, adresa), codul unic de inregistrare (CUI), numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala.

Cererea de autorizare pentru acces la aplicatia RO-DAI se depune de catre reprezentantul legal al persoanei autorizate ca antrepozitar/antrepozit fiscal, operator inregistrat, operator neinregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu:

a) copia autorizatiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator inregistrat, operator neinregistrat sau utilizator final;

b) formularul unic de inregistrare in aplicatia RO-DAI, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;

c) lista cuprinzand directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) in a caror raza de competenta isi desfasoara activitatea solicitantul si persoanele desemnate sa depuna documente administrative de insotire a produselor accizabile in RO-DAI, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;

d) o declaratie-angajament completata conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces

7. Dupa verificarea documentelor mentionate la paragraful B, se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici inregistrati la aplicatia RO-DAI, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

Autorizatia de acces va contine informatii privind denumirea si sediul societatii, codul de acciza al antrepozitarului/antrepozitului fiscal sau codul de acciza al operatorului inregistrat ori numarul de autorizatie al operatorului neinregistrat/utilizatorului final, dupa caz, precum si un nume de utilizator si o parola necesare certificatului digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia RO-DAI) alocat pentru fiecare operator economic autorizat in functie de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces.

Impreuna cu autorizatia se va transmite fisierul ce reprezinta certificatul digital, acesta din urma fiind transmis la adresa de e-mail comunicata de solicitant prin formularul de inregistrare prevazut in anexa nr. 3.
==========================

ORDIN nr. 2.219 din 21 iulie 2008
privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor cu atributii de inspectie fiscala si comisarilor Garzii Financiare, precum si personalului altor directii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, care au sarcina constatarii contraventiilor prevazute in legea contabilitatii si a aplicarii sanctiunilor specifice.

Important!
Se imputerniceste personalul incadrat la Directia generala de metodologie contabila institutii publice sa constate si sa aplice sanctiunea prevazuta la art. 1 autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

In cazul in care, in termen de 10 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii, nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, se vor lua urmatoarele masuri:

a) Directia generala de metodologie contabila institutii publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare si a conturilor de disponibilitati ale autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care nu au depus situatiile financiare la termen;

b) Directia generala de metodologie contabila institutii publice transmite deciziile emise institutiilor publice pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite si a conturilor de disponibilitati, Unitatii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar si control, Directiei generale de programare bugetara si Directiei generale de trezorerie si contabilitate publica, dupa caz;

c) Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control si Directia generala de programare bugetara restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru care s-a dispus masura blocarii deschiderilor de credite;

d) Directia generala de trezorerie si contabilitate publica transmite lista autoritatilor si institutiilor publice pentru care s-a dispus masura blocarii conturilor de disponibilitati unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile;

e) Directia generala de metodologie contabila institutii publice emite decizii de deblocare a deschiderilor de credite si a conturilor de disponibilitati dupa depunerea situatiilor financiare, decizii care se comunica institutiilor publice si directiilor prevazute la lit. b).

Pentru efectuarea de operatiuni de natura celor prevazute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, ordonatorii de credite ai institutiilor publice pentru care a fost dispusa masura blocarii deschiderilor de credite bugetare sau a conturilor de disponibilitati, dupa caz, au obligatia de a anexa la cererile de deschidere de credite sau, in cazul conturilor de disponibilitati, la ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) care stau la baza acestor operatiuni o nota justificativa din care sa rezulte in mod explicit natura platilor care vor fi efectuate.

Raspunderea privind intocmirea notelor justificative si a deschiderii de credite bugetare sau a efectuarii de plati din conturile de disponibilitati blocate, numai pentru operatiuni de natura celor prevazute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, revine ordonatorilor de credite.
==========================

ORDIN nr. 2.282 din 30 iulie 2008
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile
prestate clientilor

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice si persoanele care desfasoara operatiuni prin Trezoreria Statului pentru care se percep comisioane.

Important!
LISTA comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

II. Catre clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile dispuse in cadrul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit

II.1. Incasari 0,00
II.2. Plati
1. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mica valoare, client
platitor 0,61 lei
2. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mare valoare/urgenta*1),
client platitor 7,23 lei
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de
cont, mentionat la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 1/2006 5,00 lei/luna*1)
==========================

ORDIN nr. 2.307 din 31 iulie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza dealerilor primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Important!
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Metoda de vanzare este licitatia si va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu patru zecimale.

Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.
==========================

ORDIN nr. 509 din 23 iulie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de
asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor care realizeaza venituri din salarii, si care au obligatia platii contributiei lunare calculate la veniturile salariale realizate, precum si institutiile care au obligatia colectarii acestor contributii.

Important!
Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei lunare calculate la veniturile salariale realizate.

Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza prin organele fiscale teritoriale. In acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si de a vira contributia angajatorului in conditiile art. 3 si 4.

Prin veniturile prevazute la art. 257 alin. (21) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile din salarii care nu se supun impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

Pentru veniturile prevazute la art. 12-15 contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.

In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. Daca aceste venituri cumulate sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia va fi calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

Controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS, prin compartimentele de specialitate.
==========================

ORDIN nr. 329 din 23 aprilie 2008
pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale

Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 26 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza furnizorii de servicii medicale care vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale in vederea decontarii acestora de catre casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor.

Important!
Formularele cuprinse in prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru persoanele carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru persoanele titulare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de la furnizori aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, dupa caz:

a) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate in cazul persoanelor carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale;

b) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane;

c) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea urmatoarelor informatii: tara membra a Uniunii Europene, numele si prenumele, data nasterii, numarul de identificare a institutiei care a emis cardul european de asigurari sociale de sanatate, numarul de identificare a cardului european de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigurari de sanatate;

d) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea urmatoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii, in cazul cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.
==========================

ORDIN nr. 485 din 1 august 2008
privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sisematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 5 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza solicitantii care pot obtine sprijin financiar pentru achizitionarea de combustibil.

Important!
Pentru obtinerea sprijinului financiar solicitantii intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si le depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla terenul pe care infiinteaza culturi, insotite de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de inmatriculare si/sau certificatul de inregistrare, pentru persoanele juridice, dupa caz;

b) adeverinta in original, eliberata de centrele judetene sau centrele locale, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care certifica suprafata exploatatiei pentru care se solicita acordarea sprijinului financiar prin adeverinte pentru achizitionarea motorinei cu pret redus, conform modelului prevazut in aneza nr. 3.

In situatia in care un producator agricol exploateaza suprafete de teren care sunt situate in mai multe unitati administrativ-teritoriale, acesta formuleaza cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare directie pentru agricultura si dezvoltare rurala in a carei raza teritoriala se afla terenul in cauza.

Cererile se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar impreuna cu documentele justificative anexate se depun la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala astfel:

a) personal, de catre solicitant;

b) prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care detin tractoare, masini si utilaje agricole si/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, imputerniciti de primarii, denumiti in continuare prestatori de servicii.

Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti analizeaza cererile, le aproba si elibereaza adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

In functie de cantitatea de motorina aprobata, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinte pentru intreaga cantitate sau, dupa caz, eliberarea unui numar de maximum 10 (zece) adeverinte pentru fractii din aceasta cantitate, pana la acoperirea cantitatii totale de motorina aprobate.

Dupa primirea adeverintei (adeverintelor), beneficiarii se prezinta la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinatoare operatorilor economici producatori, importatori si/sau distribuitori de motorina, denumiti in continuare furnizori, si achizitioneaza motorina, in baza adeverintei (adeverintelor) in original, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.
==========================

CIRCULARA nr. 23 din 1 august 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna august 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru toate persoanele care efectueaza operatiuni prin intermediul institutiilor de credit.

Important!
Pentru luna august 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,00% pe an.
==========================

HOTARARE nr. 751 din 9 iulie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza agentii economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie, precum si consumatorii, stabilind modul de etichetare a alimentelor.

Important!
Pentru alimentele provenite din spatiul comunitar si/sau extracomunitar este admisa utilizarea denumirii comerciale sub care alimentul este legal fabricat si comercializat in tara producatoare din spatiul comunitar si/sau extracomunitar; totodata, in cazul in care prin aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, in special ale art. 5, aceasta denumire nu permite consumatorului cunoasterea naturii reale a alimentului si distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda, denumirea comerciala trebuie sa fie insotita de o alta informatie descriptiva care sa apara in vecinatatea acesteia;

In mod exceptional, nu se utilizeaza denumirea comerciala din tara producatoare din spatiul comunitar si/sau extracomunitar in cazul in care alimentul se diferentiaza in mod esential de cel cunoscut de consumator sub aceasta denumire, in ceea ce priveste compozitia sau fabricatia, iar prevederile lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corecta a acestuia.

Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorului final ori operatorilor economici care prepara hrana pentru populatie, sau alimentele ambalate la locurile de vanzare la cererea cumparatorului ori preambalate in vederea vanzarii lor imediate trebuie sa aiba inscrise denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilitatii minimale sau data limita de consum si ingredientele cuprinse in anexa nr. 1f). Inscrierea se face pe produs, pe un afis, anunt sau in orice alta forma, fara risc de confuzie.
==========================

ORDIN nr. 2.246 din 23 iulie 2008
privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si in cazul compensarilor efectuate de Comisia Europeana, precum si pentru tratamentul dobanzii acumulate in conturile bancare ale Fondului National in cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza agentiile de implementare ISPA care au obligatia de a asigura plata la contractori pe cat posibil din sume primite de la Comisia Europeana si de a evita utilizarea excesiva a Fondului de indisponibilitati temporare.

Important!
In situatia in care, din cauza indisponibilitatii fondurilor ISPA, Agentia de implementare se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata catre contractori, poate accesa Fondul de indisponibilitati temporare ISPA in baza unor solicitari exprese care trebuie sa respecte formatul stabilit de Fondul National si sa cuprinda: „Nota explicativa, tabelul „Situatie privind platile efectuate si de efectuat de catre Agentia de implementare” si documente-suport: certificat interimar de plata, reconciliere bancara, extrase de cont.

Ca urmare a:
- verificarii cererilor de avans si a transmiterii acestora catre Comisia Europeana;

- verificarii si certificarii cheltuielilor eligibile declarate si a transmiterii cererilor de plata spre rambursare de catre Comisia Europeana, Fondul National stabileste si transfera agentiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilitati temporare, in limita contributiei comunitare solicitate de agentiile de implementare ISPA in aplicatiile de plata pentru avans, respectiv in aplicatiile de plata intermediara certificate de responsabilul national cu autorizarea finantarii.

Ulterior transmiterii aplicatiei de plata la Comisia Europeana, Fondul National va transfera aceste sume in termen de 10 zile lucratoare de la primirea unei solicitari exprese de la agentiile de implementare, in completarea informatiilor din ultimul raport lunar de progres, in scopul efectuarii de plati urgente la contractori.

Dupa transmiterea la Comisia Europeana a cererii intermediare continand cheltuieli pana la pragul de rambursare, Agentia de implementare poate transmite Fondului National solicitari exprese de sume din Fondul de indisponibilitati temporare, in limita sumei solicitate de aceasta in cererea intermediara de fonduri/declaratia de cheltuieli transmisa Fondului National, iar acesta va stabili si va transfera sumele necesare.

Totusi, in situatia in care, ulterior notificarii Fondului National de catre AM Ex-ISPA, conform prevederilor pct. 2.2.2, Agentia de implementare se afla in imposibilitate de a-si onora obligatiile de plata catre contractori din cauza indisponibilitatii temporare a fondurilor ISPA, aceasta poate transmite Fondului National solicitari exprese de sume din Fondul de indisponibilitati temporare, in limita a 85% din contributia comunitara pe care Fondul National o poate solicita Comisiei Europene, pana la atingerea pragului de rambursare stabilit in memorandumul de finantare.

Fondul National va stabili si va transfera sumele necesare fara a conditiona aceasta operatiune de transmiterea aplicatiei de plata Comisiei Europene.

Diferenta pana la suma solicitata de Agentia de implementare in cererea intermediara de fonduri/declaratia de cheltuieli, inaintata Fondului National ulterior efectuarii misiunilor de verificare la fata locului ale AM Ex-ISPA/AM Ex-ISPA si Ministerul Transporturilor, poate fi transferata de Fondul National din Fondul de indisponibilitati temporare, in baza unor solicitari exprese ale Agentiei de implementare si ulterior transmiterii aplicatiei de plata intermediare Comisiei Europene.

Ulterior efectuarii transferului de catre Fondul National al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilitati temporare, Agentia de implementare trebuie sa transmita acestuia, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data alimentarii subconturilor ISPA, dovada utilizarii acestor sume. In situatia in care Agentia de implementare nu va face dovada in termenul anterior mentionat, Fondul National va onora urmatoarea solicitare din Fondul de indisponibilitati temporare, pentru masura respectiva, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de facturi autorizate la plata.

Rambursarea in avans de catre Fondul National a sumelor declarate in proiectul cererii intermediare de fonduri/declaratiei de cheltuieli (conform prevederilor pct. 2.2)/certificate ca eligibile in aplicatiile de plata transmise Comisiei Europene, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilitati temporare, se va realiza astfel incat totalul sumelor transferate agentiilor de implementare pentru masura respectiva [atat din sume provenite de la Comisia Europeana (avansuri si cereri intermediare), cat si din Fondul de indisponibilitati temporare] sa nu depaseasca contributia comunitara contractata, aferenta fiecarei masuri ISPA.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 04-08 august 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016