Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 24-28 mai 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 03 Iun. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

HOTARARE nr. 616 din 20 mai 2009 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 Emitent: ...

HOTARARE nr. 616 din 20 mai 2009
pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 26 mai 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toti contribuabilii care datoreaza impozit pe profit pentru activitatile desfasurate.

Important!
70^1. Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2009, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 8%.
=========================================

ORDIN nr. 673 din 13 aprilie 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii, persoane juridice care pot solicita eliberarea certificatului care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri.

Important!
Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice va cuprinde 3 sectiuni, respectiv:
a) sectiunea A «Obligatii de plata»;
b) sectiunea B «Alte mentiuni»;
c) sectiunea C «Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile».
Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice sumele reprezentand creante fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, precum si sumele reprezentand amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
La sectiunea A se vor mentiona:
a) obligatiile de plata restante pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare;
b) obligatii fiscale accesorii.
In sensul prezentului ordin, prin obligatii de plata restante se intelege obligatiile de plata exigibile la termenele stabilite la art. 6 alin. (2) si (3) si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice.
La sectiunea B se vor face alte mentiuni, dupa cum urmeaza:
a) actul prin care s-au acordat inlesniri la plata, dupa caz, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
b) planul de reorganizare judiciara aprobat de catre judecatorul-sindic, precum si cuantumul obligatiilor cu termene de plata viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciara;
c) cerere de restituire si/sau compensare in curs de solutionare, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acesteia;
d) decontul de TVA cu sume negative si optiune de rambursare, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
e) cereri de compensare atipice, precum si cuantumul sumelor ce au facut obiectul acestora;
f) alte mentiuni.
=========================================

ORDIN nr. 1.128 din 26 mai 2009
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 27 mai 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care pot solicita eliberarea Certificatului privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Important!
Persoanele prevazute la pct. 1, denumite in continuare solicitanti, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa depuna la organul fiscal competent un decont special de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal.

Modelul si continutul formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune la organul fiscal competent inainte de inmatricularea in Romania a mijlocului de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (5) din Codul fiscal.

In conditiile art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa achite taxa pe valoarea adaugata in Romania pana la data la care are obligatia depunerii decontului special de taxa pe valoarea adaugata.

Persoana prevazuta la pct. 1, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data primei inmatriculari si care prezinta organului fiscal competent o dovada din care sa rezulte ca la data livrarii mijlocul de transport efectuase deplasari care depasesc 6.000 km, nu datoreaza TVA in Romania si, prin urmare, nu are obligatia depunerii "Decontului special de taxa pe valoarea adaugata".

Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", solicitantul care a efectuat achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent.

Cererea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal si, dupa caz, codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii, atribuit conform art. 153^1 din Codul fiscal.

Cererea se depune prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.
Pe baza cererii si a informatiilor existente in evidenta fiscala a organului fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste "Certificatul privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la ordin.
Certificatul se elibereaza in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie sa anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al "Decontului special de taxa pe valoarea adaugata", care ramane la contribuabil, dupa inregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum si documentul doveditor al platii taxei pe valoarea adaugata, in copie si in original.
Pentru a solicita eliberarea formularului "Certificat" din care rezulta ca nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania pentru achizitia intracomunitara de mijloace de transport, persoana trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul de specialitate.
Cererea trebuie sa fie insotita de documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport, inclusiv de documentul din care sa rezulte data primei inmatriculari, si, dupa caz, de declaratia prevazuta la pct. 5 si se poate depune odata cu cererea de calcul al taxei pe poluare.
In vedere emiterii certificatului, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia prezentata si verifica daca nu sunt indeplinite conditiile pentru ca mijlocul de transport achizitionat din statul membru sa fie incadrat in categoria mijloacelor de transport noi, in sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal.
Daca achizitia intracomunitara a fost efectuata de la o persoana inregistrata in scopuri de TVA in statul membru in care este stabilita, in documentul de achizitie (factura) emis de furnizorul din celalalt stat membru trebuie sa se regaseasca particularitatile prevazute de art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal pentru definirea mijloacelor de transport noi.
Daca achizitia intracomunitara a fost efectuata de la o persoana neinregistrata in scopuri de TVA in statul membru in care este stabilita si, prin urmare, documentul de achizitie nu este factura, conditia de mijloc de transport nou este indeplinita daca acesta a fost livrat cu mai putin de 6 luni de la data primei inmatriculari.
=========================================
ORDIN nr. 1.355/C din 4 mai 2009
pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 21 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele infiintate de acestea, precum si alte persoane juridice care se inregistreaza in registrul comertului.
Important!
Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor prevazute la art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa A.
Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, prevazute in anexa B.
Anexa A1 la cererea de inregistrare prevazuta la art. 1 constituie anexa si la cererea de inregistrare prevazuta la art. 2.
Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa C.
Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare", prevazut in anexa D.
Se aproba modelul formularului "Declaratie pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind modificarea declaratiei", prevazut in anexa E.
=========================================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009
privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care au obligatia achitarii obligatiilor fiscale catre stat care beneficiaza de anumite masuri de inlesnire din partea statului.
Important!
Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:
a) obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute in planul de reorganizare confirmat;
b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment;
d) alte obligatii fiscale in afara celor prevazute la lit. a)-c).
Organul fiscal competent va comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.
Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere.
In cazul in care prin hotarare judecatoreasca irevocabila a fost desfiintat actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii, se calculeaza majorari de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare.
Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in baza reglementarilor legale in materie beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efectele prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) pana la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plata si conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata acordate in baza prevederilor legale in materie;
b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice, organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata, in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);
c) pana la data de 31 iulie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;
d) fac dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (7), dupa caz;
e) acordarea initiala a inlesnirilor la plata s-a realizat cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili.
In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
b) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.
=========================================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 20 mai 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 26 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei si Finantelor care are obligatia asigurarii fondurilor pentru continuarea si finalizarea proiectelor ex-ISPA, in concordanta cu prevederile memorandumurilor de finantare.
Important!
Din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la pozitia globala "Fondul National de Preaderare", se asigura si sumele necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferenta acestora, in concordanta cu prevederile memorandumurilor de finantare, pentru:
a) finantarea costurilor suplimentare necesare semnarii contractelor ca urmare a depasirii bugetelor alocate initial;
b) echipamentele durabile neeligibile contractate dupa data de 1 iulie 2006 si alte cheltuieli aferente acestora;
c) revendicari ale contractorilor in baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate in prealabil de autoritatea contractanta si/sau stabilite de instantele de arbitraj si/sau de judecata;
d) costurile de asistenta si expertiza juridica si tehnica, costurile de arbitraj si/sau de judecata;
e) suplimentarea bugetelor contractelor de servicii aflate in derulare sau contractelor noi de servicii incluse in planurile de achizitii ale masurilor ex-ISPA;
f) intarzieri justificate la plata facturilor;
g) alte sume necesare continuarii si finalizarii proiectelor ex-ISPA.
Operatorii economici din sectorul de mediu care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor ex-ISPA au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare a fost platita potrivit prezentei ordonante de urgenta, in conditiile si la termenele stabilite prin norme.
=========================================
HOTARARE nr. 594 din 13 mai 2009
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 26 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Beneficiari ai Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit.
Important!
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pana la sfarsitul anului scolar 2008-2009 sunt si raman beneficiari ai Programului national de protectie sociala «Bani de liceu» elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in lunile iunie, iulie si august 2008, a fost de maximum 200 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit.
Autoritatile locale efectueaza anchete sociale pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei, in cazul elevilor care solicita sprijin financiar.
Ancheta sociala prevazuta la alin. (3) se desfasoara in conformitate cu procedura stabilita prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.010/2006.
Personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectueaza ancheta sociala prevazuta la alin. (3), raspunde, in conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor inscrise in formularul de ancheta sociala.
=========================================
HOTARARE nr. 615 din 20 mai 2009
privind aprobarea pentru anul 2009 a nivelului fondurilor publice la creditele agricole pentru productie, potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 26 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii creditelor agricole pentru productie contractate cu bancile comerciale in anul 2009.
Important!
Se aproba nivelul fondurilor publice care se acorda la creditele agricole pentru productie contractate cu bancile comerciale in anul 2009.
Prevederile prezentei hotarari se aplica numai creditelor contractate cu bancile comerciale pe baza produselor bancare care au ca obiect finantarea activitatii agricole, conform Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificarile ulterioare.
Contractele de credit incheiate intre beneficiar si banca comerciala trebuie sa contina informatii referitoare la obiectul contractului, precum si la durata si termenele de rambursare a ratelor si dobanzilor aferente (grafic de rambursare).
Nivelul fondurilor publice este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si reprezinta cota procentuala care se calculeaza la cheltuielile eligibile efectuate din credit, pentru activitatile curente de productie prevazute de lege.
In situatia in care beneficiarii creditelor agricole pentru productie sunt inregistrati in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea sumelor reprezentand fonduri publice se iau in calcul valorile facturilor justificative, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Resursele financiare aferente fondurilor publice care se acorda in temeiul prezentei hotarari se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
=========================================
HOTARARE nr. 595 din 13 mai 2009
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Prevederile prezentei hotarari se aplica personalului de conducere si personalului de executie care gestioneaza fonduri comunitare.
Important!
Salariile de baza ale personalului nou-incadrat, prin concurs sau examen, in structurile prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute la art. 2 se majoreaza cu 25% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
Pentru personalul aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, in cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) si care indeplineste criteriile prevazute in cuprinsul art. 2, salariile de baza se majoreaza cu 75% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre Ministerul Finantelor Publice, care avizeaza structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare.
Majorarea salariala se aplica de la data incadrarii in functie, dar nu inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009, cu conditia obtinerii avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.
Avizul se acorda de catre ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de catre secretarul de stat coordonator al Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si al Autoritatii de management ex-ISPA.
Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 alin. (1) solicita avizul Ministerului Finantelor Publice pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea cuprinzand solicitarea de aviz, intocmita potrivit modelului stabilit in cuprinsul procedurii prevazute la art. 6 alin. (2);
b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;
c) structura organizatorica a institutiei publice;
d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;
e) ordinul/decizia de numire/incadrare a personalului pentru care se solicita avizarea, pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/incadrate in functie;
f) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora;
g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicita avizarea;
h) nota de fundamentare privind necesitatea si numarul de persoane alocate in cazul personalului din cadrul structurii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizata de conducerea structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, dupa caz, si aprobata de conducatorul institutiei.
Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, in sensul eliberarii avizului sau respingerii motivate, a solicitarii de aviz.
Procedura interna de avizare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, emis in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 24-28 mai 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016