Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 09-13 februarie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 18 Feb. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa auto, taxa de poluare

HOTARARE nr. 09/144 din 12 ianuarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite ...

HOTARARE nr. 09/144 din 12 ianuarie 2009
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Emitent: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 13 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza profesionistii contabili - expertul contabil, contabilul autorizat si societatea de profil, stabilind modalitatea de determinare si plata a onorariilor acestora.

Important!
Pentru activitatea desfasurata in beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin compensatii pentru:
a) restituirea cheltuielilor de calatorie si sejur;
b) indemnizatii;
c) onorarii.

Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt cumulabile, in fiecare caz, daca nu se prevede altfel prin prezentul regulament.


Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt determinate in sume fixe.

Pentru determinarea onorariilor prevazute in prezentul regulament, intre un minimum si un maximum, trebuie sa se faca referire la natura, caracteristicile, durata, timpul si cifra de afaceri sau valoarea activitatii si, in plus, trebuie sa se tina seama de rezultatul economic urmarit, precum si de avantajele, chiar si nepatrimoniale, create pentru client.
Cifra de afaceri luata ca baza pentru determinarea onorariilor se stabileste potrivit celor prevazute in prezentul regulament. Acolo unde cifra de afaceri nu este determinata sau nu poate fi determinata, se ia drept referinta valoarea maxima a beneficiilor si avantajelor create.

Cand exista o disproportie evidenta intre prestatiile efectuate si onorariile stabilite pe baza cifrei de afaceri, onorariile datorate pot fi stabilite pe baza criteriilor si masurilor de echitate, tinand seama de marimea disproportiei, angajamentului profesional si de limitele maxime prevazute in art. 20, 25, 33, 34, 35 si 36, pe baza opiniei solicitate consiliului filialei Corpului din care face parte profesionistul contabil sau pe baza cererii documentate a clientului.

Pentru activitatile de complexitate si dificultate exceptionale, la toate onorariile maxime poate fi aplicata o majorare de pana la 100%.
Pentru prestatiile efectuate in conditii de urgenta, la onorariile maxime poate fi aplicata o majorare de pana la 50%.

Majorarile prevazute in prezentul articol nu sunt cumulabile intre ele.
Profesionistul contabil care exercita profesia intr-o localitate cu mai putin de 200.000 de locuitori poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 15%.
Profesionistul contabil care este inscris in Tabloul Corpului de mai putin de 3 ani poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 30%.

Profesionistului contabil i se cuvin urmatoarele indemnizatii:
a) pentru absenta din cabinet in interesul clientului:
1. pentru expert contabil si contabil autorizat: 17,50 lei /ora sau fractiune de ora;
2. pentru colaboratori: 6 lei/ora sau fractiune de ora;
b) pentru formarea de dosare si efectuarea de inregistrari: 176 lei;
c) pentru punerea la dispozitie a documentelor elaborate: 0,85 lei pentru fiecare pagina, la cererea clientului, de copii format A4.

Pentru organizarea si tinerea contabilitatii se cuvin onorarii stabilite in functie de timpul utilizat, tinandu-se seama de dificultatile, complexitatea si importanta misiunii.
Pentru misiuni de tinere a contabilitatii se pot folosi urmatoarele onorarii:
a) pana la 500 de inregistrari contabile: intre 1.388 lei si 2.135 lei;
b) la peste 500 de inregistrari contabile se aplica o majorare cuprinsa intre 35 lei si 62 lei pentru fiecare 100 de inregistrari;
c) o compensatie stabilita in procente aplicate la volumul de afaceri realizat in perioada respectiva, calculat dupa cum urmeaza, pe baza anuala:

1. pana la 53.000 lei: intre 1,5 si 2,5 %;
2. intre 53.000 lei si 105.000 lei: 1.319 lei plus 0,75-1,50% pentru ce depaseste 53.000 lei;
3. intre 105.000 lei si 211.000 lei: 2.111 lei plus 0,25-0,75% pentru ce depaseste 105.000 lei;
4. intre 211.000 lei si 880.000 lei: 2.815 lei plus 0,075-0,25% pentru ce depaseste 211.000 lei;
5. peste 880.000 lei: 4.486 lei plus 0,05% pentru ce depaseste 880.000 lei;
d) pentru completarea, la cererea clientului, a unor situatii contabile periodice importante se cuvin onorarii stabilite in intervalul 35 lei si 105 lei pentru fiecare situatie contabila.
Prin inregistrare, in sensul celor prezentate la alin. (2) lit. b), se intelege orice inregistrare care comporta maximum 4 debitari si/sau creditari in registrul-jurnal.
===========================

ORDIN nr. 68 din 4 februarie 2009
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 13 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele beneficiare ale indemnizatiei pentru crestere si ingrijire copil, stabilind modalitatea de calcul a acestei forme de sustinere a familiei.

Important!
Cererea se poate depune direct la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara, se poate transmite la aceasta institutie prin posta, cu confirmare de primire, sau prin alta modalitate stabilita de agentia teritoriala, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.

In sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
a) suma incasata din veniturile din salarii, care se stabileste astfel:
- la locul unde se afla functia de baza: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva, si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

b) suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;
c) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente, determinat in conditiile legii;
e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole, determinat in conditiile legii.

Pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).
===========================

ORDIN nr. 32 din 26 ianuarie 2009
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economica si Sociala, pentru proiecte finantate in cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Emitent: MININISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 32 din 26 ianuarie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 137 din 23 ianuarie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii proiectelor finantate in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.
Important!

Cheltuielile de pregatire a proiectelor sunt considerate cheltuielile privind:

a) intalniri intre partenerii proiectului, in scopul dezvoltarii proiectului:
1. cheltuieli de transport;
2. cheltuieli pentru cazare (in conformitate cu plafoanele prevazute in legislatia nationala aplicabila institutiilor publice);
3. cheltuieli pentru traducerea in timpul intalnirilor (interpretariat);
4. cheltuieli pentru diurna (in conformitate cu plafoanele prevazute in legislatia nationala aplicabila institutiilor publice);
5. servicii de catering (in conformitate cu plafoanele prevazute in legislatia nationala aplicabila institutiilor publice);

b) consultanta, studii, asistenta tehnica si traducerea documentelor:
1. cheltuieli cu consultanta pentru pregatirea proiectelor, in masura in care valoarea maxima cumulata a acestor cheltuieli nu depaseste 1% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;
2. cheltuieli pentru traducerea documentelor;

c) taxe:
1. TVA aferenta cheltuielilor de pregatire ale proiectului, cu conditia sa nu fie recuperabila din alte surse;
2. cheltuieli cu alte taxe (taxe notariale, taxe de transport, taxe de eliberare a unor documente).
Cheltuielile de pregatire nu pot fi declarate ulterior de catre un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare (efectuate de la data intrarii in vigoare a contractului-cadru de finantare).

Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de catre organizatiile partenere in proiect, cu atributii in procesul de gestionare a proiectului, conform fiselor de prezenta/fiselor de post, astfel cum sunt descrise in cererea de finantare.

Salariile ce pot fi decontate in cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, cu fractiune de norma ori cu norma intreaga de lucru, avand atributii in procesul de gestionare a proiectului, si nu pot depasi nivelul practicat in organizatia respectiva.

Pentru personalul care este implicat partial in gestionarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului, conform fiselor de prezenta/fiselor de post.
Timpul de munca alocat proiectului nu poate depasi durata normala de lucru, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, nu sunt eligibile in cazul functionarilor publici care deruleaza activitati in implementarea proiectului, conform legislatiei in vigoare.

Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii in implementarea proiectelor, cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare, diurna sunt considerate eligibile daca se justifica efectuarea acestora pentru derularea implementarii proiectului si sunt in conformitate cu plafoanele prevazute in legislatia nationala aplicabila institutiilor publice.

In categoria cheltuielilor generale de administratie se includ: cheltuielile efectuate pentru inchirierea sediului; plata utilitatilor: energie termica, energie electrica, apa, canalizare, salubritate, gaze naturale, paza, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de intretinere a sediului.

Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile daca sunt indeplinite anumite conditii:
a) valoarea totala a acestor cheltuieli nu poate depasi 5% din valoarea totala eligibila a proiectului;
b) respecta metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform indicatiilor Autoritatii de management;
c) alocarea cheltuielilor generale de administratie trebuie sa fie transparenta si plauzibila; calculul cheltuielilor generale de administratie trebuie sa fie bine documentat si revizuit periodic, trebuie sa provina din proiect sau sa aiba o corelatie clara cu scopul proiectului. Ratele costurilor trebuie sa fie bazate pe cheltuieli deja platite, care sa se reflecte atat in calculul costurilor, cat si in contabilitate.
===========================

HOTARARE nr. 2 din 22 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 2/2009 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2008

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 10 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza entitatilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si anume administratorilor de fonduri private si facultative, brokerilor de pensii.

Important!
Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a rezultatelor entitatii.
Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentei norme.

Continutul situatiilor financiare trebuie sa fie relevant, real, corect, transparent, inteligibil si comparabil de la o perioada la alta.
Administratorii sau orice alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor prevazute la art. 2 raspund pentru:

a) insusirea si aplicarea corecta a prevederilor reglementarilor contabile aplicabile;
b) elaborarea si adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;
c) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inregistrate in contabilitate si inscrise in situatiile si raportarile financiare.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.
In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2008 se intocmesc in lei.
Entitatile prevazute la art. 2 completeaza situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2008, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii de entitati, conform reglementarilor contabile aplicabile.
Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.
Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in entitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma de inregistrare in contabilitate.

In cazul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine ale operatiunii care face obiectul stornarii.
Corectarea inregistrarilor contabile facute in contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate intocmite in acest scop.

Pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii au obligatia sa depuna la Comisie urmatoarele documente:
a) situatiile financiare anuale, semnate si stampilate, aprobate in mod corespunzator;
b) raportul administratorului;
c) raportul auditorului financiar;
d) certificatul de inregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului - copie;
e) o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
Situatiile financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2008 se transmit la Comisie - Directia supraveghere atat in format letric, cat si electronic.
============================

HOTARARE nr. 3 din 28 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 11 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de pensii administrate privat stabilind atributiile si obligatiile acestora, procedura de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii.
Important!
Administratorul investeste activele fondului de pensii administrat privat cu respectarea politicii investitionale autorizate de Comisie, avand ca obiectiv maximizarea veniturilor rezultate din investitii, prin investirea prudentiala a activelor fondului de pensii, in folosul exclusiv al participantilor sau, dupa caz, al beneficiarilor si in conformitate cu prevederile legale.
Administratorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat cu respectarea limitelor prevazute de lege si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;
b) sa investeasca activele fondurilor de pensii administrate privat intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii administrat privat;
c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii administrat privat, in vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se vor diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale, precum si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.
Reglementarile interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire vor fi aprobate de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si se vor referi, fara a se limita la:
a) proceduri referitoare la tranzactiile in interesul propriu al administratorului sau tranzactiile personale ale salariatilor acestuia;
b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand fondului de pensii administrat privat de cele apartinand administratorului, precum si de cele ale celorlalte fonduri de pensii facultative administrate de acelasi administrator;
c) proceduri de administrare a riscului, care sa includa metode de evaluare a riscurilor investitionale, a riscului de credit, a riscului de piata, riscului de lichiditate, riscului operational, riscului reputational etc.;
d) proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca toate operatiunile efectuate de administrator sa fie reconstituite, inclusiv in ceea ce priveste partile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate, sa asigure pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, in conformitate cu prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;
e) proceduri adecvate care sa detalieze competentele si modul in care se administreaza activele fondului.
Unui fond de pensii administrat privat i se va asocia un grad de risc.
In functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scazut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii administrat privat, fondului de pensii administrat privat i se poate asocia unul dintre urmatoarele grade de risc:
a) grad de risc scazut al unui fond de pensii administrat privat - total detineri de IRS din totalul activului fondului: 100%-85%;
b) grad de risc mediu al unui fond de pensii administrat privat - total detineri de IRS din totalul activului fondului: 85%-65%;
c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii administrat privat - total detineri de IRS din totalul activului fondului: 65%-50%.
Activele fondului de pensii vor fi investite in instrumentele financiare prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a)-h) din Lege si de prezenta norma, cu respectarea urmatoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:
a) 20% din activele fondului de pensii vor putea fi investite in instrumente ale pietei monetare, cu respectarea urmatoarelor sublimite:
(i) conturi in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - 5%;
(ii) depozite in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, pentru o perioada de pana la 180 de zile calendaristice - 20%;
(iii) depozite in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, pentru o perioada mai mare de 180 de zile calendaristice - 20%;
HOTARARE nr. 4 din 28 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 12 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de pensii facultative, stabilind atributiile si obligatiile acestora, procedura de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii facultative.
Important!
Administratorul investeste activele fondului de pensii facultative cu respectarea politicii investitionale autorizate de Comisie, avand ca obiectiv maximizarea veniturilor rezultate din investitii, prin investirea prudentiala a activelor fondului de pensii, in folosul exclusiv al participantilor sau, dupa caz, al beneficiarilor si in conformitate cu prevederile legale.
Administratorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure investirea activelor fondurilor de pensii facultative cu respectarea limitelor prevazute de lege si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative;
b) sa investeasca activele fondurilor de pensii facultative intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii facultative;
c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii facultative in vederea dispersiei riscului si amentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se vor diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale, precum si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.
Administratorul trebuie sa ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv conducatori, salariati, societatea-mama, grupul din care administratorul face parte sau orice persoana afiliata ori aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si fondul de pensii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus sunt identificate si gestionate astfel incat interesele fondului de pensii sa nu fie afectate.
De asemenea, administratorul se va asigura ca nu exista un conflict intre interesul participantului la fondul de pensii si interesele personale ale unui angajat, atunci cand angajatul are interese in calitatea sa de persoana privata.
In vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar in cursul furnizarii serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii facultative si a serviciilor conexe sau a combinarii acestora si a caror existenta ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua in considerare, in baza unor criterii minime stabilite la nivelul societatii, situatia in care o persoana relevanta sau o persoana legata de aceasta in mod direct ori indirect prin control se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) administratorul sau acea persoana ar putea obtine un castig financiar sau ar putea evita o pierdere financiara, pe cheltuiala fondului;
b) administratorul sau acea persoana beneficiaza de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comerciala cu care va incheia un contract de orice tip.
Unui fond de pensii facultative i se va asocia un grad de risc.
In functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scazut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii, fondului de pensii facultative i se poate asocia unul dintre urmatoarele grade de risc:
a) grad de risc scazut al unui fond de pensii facultative total detineri de IRS din total activ net al fondului: 100% -85%;
b) grad de risc mediu al unui fond de pensii facultative total detineri de IRS din total activ net al fondului: 85%-65%;
c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative-total detineri de IRS din totalul activului fondului: 65%-50%.
Activele fondului de pensii vor fi investite in instrumentele financiare prevazute la art. 87 alin. (1) lit. a)-h) din Lege si de prezenta norma, cu respectarea urmatoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:
a) 20 % din activele fondului de pensii vor putea fi investite in instrumente ale pietei monetare, cu respectarea urmatoarelor sublimite:
(i) conturi in lei sau in valute liber convertibile la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European -5%;
(ii) depozite in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, pentru o perioada de pana la 180 de zile calendaristice - 20%;
(iii) depozite in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, pentru o perioada mai mare de 180 de zile calendaristice - 20%;

CIRCULARA nr. 5 din 4 februarie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna februarie 2009
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 9 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de dobanda de referinta practicata de Banca Nationala a Romaniei.
Important!
Pentru luna februarie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an.
CIRCULARA nr. 6 din 9 februarie 2009
privind rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2009
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 12 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2009, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 5,75% pe an.
CIRCULARA nr. 7 din 9 februarie 2009
privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 12 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent si acesta intereseaza institutiile de credit care sunt sanctionate prin aplicarea undei dobanzi penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 21% pe an.
HOTARARE nr. 1 din 4 februarie 2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati
Emitent: CURTEA DE CONTURI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 10 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul Curtii de Conturi, care exercita functia de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.
Important!
Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea in mod autonom, in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si in legea de organizare si functionare a Curtii de Conturi, si reprezinta Romania in calitatea sa de institutie suprema de audit in organizatiile internationale ale acestor institutii.
In baza legii, Curtea de Conturi este singura competenta sa certifice acuratetea si veridicitatea datelor din conturile de executie verificate. Asupra acestora nu se poate pronunta nicio alta autoritate decat provizoriu.
Controalele Curtii de Conturi se initiaza din oficiu si nu pot fi oprite decat de Parlament si numai in cazul depasirii competentelor stabilite prin lege.
Hotararile Camerei Deputatilor sau ale Senatului prin care se cere Curtii de Conturi efectuarea unor controale, in limitele competentelor sale, sunt obligatorii. Nicio alta autoritate publica, persoana fizica sau juridica nu o mai poate obliga.
Hotararile Camerei Deputatilor sau ale Senatului vor fi prezentate plenului Curtii de Conturi in vederea introducerii actiunilor solicitate in Programul anual de activitate.
La finalizarea acestor actiuni de verificare, Curtea de Conturi intocmeste rapoarte pe care le transmite Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.
In cadrul competentelor prevazute la art. 16 din lege, Curtea de Conturi isi desfasoara atributiile specifice asupra urmatoarelor domenii, prevazute expres in cuprinsul art. 17 din lege:
a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete;
b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;
c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe;
d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;

HOTARARE nr. 65 din 11 februarie 2009
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 11 februarie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii care vor fi sprijinite in activitatea de dezvoltare de catre o noua institutie publica aflata in subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
Important!
Finantarea activitatii Agentiei se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
Veniturile proprii ale Agentiei si ale unitatilor din subordine se constituie din:
a) tarife pentru cursurile de perfectionare organizate de Agentie pentru reprezentantii mediului de afaceri;
b) asistenta tehnico-financiara din partea organismelor internationale;
c) sponsorizari si donatii;
d) alte venituri.
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a) de implementare - prin care se asigura programarea, identificarea, derularea, finantarea, monitorizarea, evaluarea si controlul programelor finantate de la bugetul de stat;
b) de administrare - prin care se asigura administrarea programelor de dezvoltare si a proiectelor destinate intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local;
c) de reprezentare - prin care se asigura reprezentarea intereselor intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit legii;
d) de autoritate - prin care se asigura controlul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, in vederea indeplinirii atributiilor si obligatiilor ce le revin in conditiile legii.
Pentru indeplinirea functiilor, Agentia are urmatoarele atributii:
A. In domeniul programelor finantate de la bugetul de stat:
1. pe baza strategiei Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, implementeaza si monitorizeaza programele de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si de crestere a competitivitatii si a eficientei acestora in conditiile mediului concurential si ale fenomenelor specifice economiei de piata;
2. administreaza, gestioneaza si deruleaza direct programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat, la nivel national, regional si local si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. sprijina, impreuna cu alte organe ale administratiei publice, elaborarea si implementarea politicilor si programelor de cercetare, inovare si a transferului tehnologic in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
4. aplica strategia si politicile specifice in domeniul programelor de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu Programul de guvernare si cu Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
5. implementeaza schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitand exploatarea mai eficienta a posibilitatilor oferite intreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 09-13 februarie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016