Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Codul fiscal 2011 - Titlul IX

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Feb. 2011
Tags: codul fiscal 2011, codul fiscal, codul fiscal actualizat, codul fiscal actualizat 2011, cod fiscal 2011, impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxe si impozite, tva

CODUL FISCAL 2011 - TITLUL IX Impozite si taxe locale CAP. I Dispozitii generale Definitii ART. 247 in intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) rangul unei ...

CODUL FISCAL 2011 - TITLUL IX

    Impozite si taxe locale

    CAP. I
    Dispozitii generale

    Definitii
    ART. 247
    in intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;
    b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
    c) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.
------------
    Lit. c) a art. 247 a fost introdusa de pct. 216 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Impozite si taxe locale
    ART. 248
    Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:
    a) impozitul pe cladiri;
    b) impozitul pe teren;
    c) impozitul pe mijloacele de transport;
------------
    Lit. c) a art. 248 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
    f) impozitul pe spectacole;
    g) taxa hoteliera;
    h) taxe speciale;
    i) alte taxe locale.

    CAP. II
    Impozitul si taxa pe cladiri
------------
    Denumirea Cap. II din Titlul IX a fost modificata de pct. 217 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Reguli generale
    ART. 249
    (1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.
    (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. in cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.
------------
    Alin. (2) al art. 249 a fost modificat de pct. 218 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
------------
    Alin. (3) al art. 249 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 151^1.

    (4) in cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.
    (5) in intelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.
------------
    Alin. (5) al art. 249 a fost modificat de pct. 218 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Scutiri
    ART. 250
    (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
    1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
------------
    Pct. 1 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 151^2.

    2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
    7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Ā«Administratia Patrimoniului Protocolului de StatĀ», cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
    9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
    10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
    14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
    16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
    17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
    18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
    19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.
------------
    Pct. 19 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care completeaza art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu pct. 151^3.

    (2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.
    (3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
------------
    Art. 250 a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Calculul impozitului pentru persoane fizice
    ART. 251
    (1) in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
------------
    Alin. (1) al art. 251 a fost modificat de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (2) in cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
------------
    Alin. (2) al art. 251 a fost modificat de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    VALORILE IMPOZABILE                                       │
│      pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri,         │
│                    in cazul persoanelor fizice                               │
│                                                                              │
│ Art. 251 alin. (3)                                                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│                                                   │   Valoarea impozabila    │
│                                                   │      - lei/mp -          │
│                                                   ├─────────────┬────────────┤
│                                                   │Cu instalatii│Fara        │
│         Tipul cladirii                            │de apa,      │instalatii  │
│                                                   │canalizare,  │de apa,     │
│                                                   │electrice si │canalizare, │
│                                                   │incalzire    │electrice   │
│                                                   │(conditii    │sau         │
│                                                   │cumulative)  │incalzire   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti  │             │            │
│exteriori din caramida arsa sau din orice alte     │             │            │
│materiale rezultate in urma unui tratament termic  │             │            │
│si/sau chimic                                      │       806   │      478   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│B. Cladire cu peretii exteriori din lemn,          │             │            │
│din piatra naturala, din caramida nearsa,          │             │            │
│din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse │             │            │
│unui tratament termic si/sau chimic                │       219   │      137   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu   │             │            │
│pereti exteriori din caramida arsa sau din orice   │             │            │
│alte materiale rezultate in urma unui tratament    │             │            │
│termic si/sau chimic                               │       137   │      123   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din│             │            │
│piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci │             │            │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │             │            │
│tratament termic si/sau chimic                     │        82   │       54   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi│75% din suma │75% din suma│
│adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau│care s-ar    │care s-ar   │
│la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare     │aplica       │aplica      │
│dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D   │cladirii     │cladirii    │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│F. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi│50% din suma │50% din suma│
│adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol    │care s-ar    │care s-ar   │
│si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat│aplica       │aplica      │
│cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de     │cladirii     │cladirii    │
│cladiri prevazute la lit. A-D                      │             │            │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
--------------
    Alin. (3) al art. 251 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
    (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

*T*
┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Zona in cadrul   │             Rangul localitatii                 │
│ localitatii     │                                                │
├─────────────────┼──────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┤
│                 │   0  │   I   │  II   │   III  │    IV  │   V   │
├─────────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│        A        │ 2,60 │ 2,50  │ 2,40  │  2,30  │  1,10  │ 1,05  │
├─────────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│        B        │ 2,50 │ 2,40  │ 2,30  │  2,20  │  1,05  │ 1,00  │
├─────────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│        C        │ 2,40 │ 2,30  │ 2,20  │  2,10  │  1,00  │ 0,95  │
├─────────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│        D        │ 2,30 │ 2,20  │ 2,10  │  2,00  │  0,95  │ 0,90  │
└─────────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┘
*ST*
------------
    Alin. (5) al art. 251 a fost modificat de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (6) in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
    (7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
    a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
    b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
------------
    Alin. (7) al art. 251 a fost modificat de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (8) in cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
------------
    Alin. (8) al art. 251 a fost modificat de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (8^1) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
------------
    Alin. (8^1) al art. 251 a fost introdus de pct. 221 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

    Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
    ART. 252*)
    (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
    a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
    (2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
    (3) in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
    (4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
-------------
    Art. 252 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.
    *) NOTA :
    Art. II din Ordonanta de Urgenta nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010 prevede:
    "Art. II
    (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
    (2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010."

    Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
    ART. 253
    (1) in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
    (2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
------------
    Alin. (2) al art. 253 a fost modificat de pct. 223 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.
    (3^1) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.
------------
    Alin. (3^1) al art. 253 a fost introdus de pct. 224 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
    (5) in cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.
------------
    Alin. (5) al art. 253 a fost modificat de pct. 225 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (6) in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).
-------------
    Alin. (6) al art. 253 a fost modificat de pct. 111 al art. I din Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    (7) in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
    a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;
    b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.
------------
    Alin. (7) al art. 253 a fost modificat de pct. 225 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

    Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
    ART. 254
    (1) in cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.
    (2) in cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.
    (3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
    (4) in cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.
    (5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.
------------
    Alin. (5) al art. 254 a fost modificat de pct. 226 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
    (7) instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
------------
    Alin. (7) al art. 254 a fost introdus de pct. 227 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Plata impozitului
    ART. 255
    (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
------------
    Art. 255 a fost modificat de pct. 228 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. III
    Impozitul si taxa pe teren
------------
    Denumirea Cap. III din Titlul IX a fost modificata de pct. 229 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Reguli generale
    ART. 256
    (1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
    (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. in cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.
-------------
    Alin. (2) al art. 256 a fost modificat de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
-------------
    Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) in cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. in cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
    (5) in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
-------------
    Alin. (5) al art. 256 a fost introdus de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (6) in cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.
-------------
    Alin. (6) al art. 256 a fost introdus de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Scutiri
    ART. 257
    Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
    a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
    b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;
    c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
    d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;
    e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;
    f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
    g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;
-------------
    Lit. g) a art. 257 a fost modificata de pct. 112 al art. I din Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;
    i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
    j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
-------------
    Lit. j) a art. 257 a fost modificata de pct. 113 al art. I din Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
    l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
    m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
    n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
    o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
------------
    Lit. o) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

    p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
------------
    Lit. p) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

    r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
------------
    Lit. r) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

    Calculul impozitului
    ART. 258
    (1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
    (2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan -                      │
│                    terenuri cu constructii                                   │
│                                                                              │
│ Art. 258 alin. (2)                                                           │
├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Zona in cadrul     │ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati │
│   localitatii       │                                                        │
│                     │                                             - lei/ha - │
│                     ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┤
│                     │   0     │    I    │    II   │   III   │  IV     │   V  │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│          A          │  8.921  │  7.408  │  6.508  │  5.640  │  766    │  613 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│          B          │  7.408  │  5.600  │  4.540  │  3.832  │  613    │  460 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│          C          │  5.600  │  3.832  │  2.874  │  1.821  │  460    │  306 │
├─────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│          D          │  3.832  │  1.821  │  1.519  │  1.060  │  300    │  153 │
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘
-----------------
    Alin. (2) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (3) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).
----------------
    Alin. (3) al art. 258 a fost modificat de pct. 232 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan            │
│  - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -  │
│                                                                              │
│ Art. 258 alin. (4)                                                           │
│                                                                   - lei/ha - │
├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│Nr. │   .            Zona │             │          │           │              │
│crt.│      .              │             │          │           │              │
│    │         .           │       A     │    B     │     C     │     D        │
│    │Categoria    .       │             │          │           │              │
│    │de folosinta    .    │             │          │           │              │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1. │Teren arabil         │      24     │    18    │     16    │    13        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 2. │Pasune               │      18     │    16    │     13    │    11        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 3. │Faneata              │      18     │    16    │     13    │    11        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 4. │Vie                  │      40     │    30    │     24    │    16        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 5. │Livada               │      46     │    40    │     30    │    24        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 6. │Padure sau alt teren │             │          │           │              │
│    │cu vegetatie         │             │          │           │              │
│    │forestiera           │      24     │    18    │     16    │    13        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 7. │Teren cu ape         │      13     │    11    │      7    │     x        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 8. │Drumuri si cai ferate│       x     │     x    │      x    │     x        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 9. │Teren neproductiv    │       x     │     x    │      x    │     x        │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
-----------------
    Alin. (4) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

*T*
     ┌──────────────────────┬──────────────────────────┐
     │   Rangul localitatii │ Coeficientul de corectie │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         O            │            8,00          │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         I            │            5,00          │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         II           │            4,00          │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         III          │            3,00          │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         IV           │            1,10          │
     ├──────────────────────┼──────────────────────────┤
     │         V            │            1,00          │
     └──────────────────────┴──────────────────────────┘
*ST*

    (5^1) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
    b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).
----------------
    Alin. (5^1) al art. 258 a fost introdus de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (5^2) in caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).
----------------
    Alin. (5^2) al art. 258 a fost introdus de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (6) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan                 │
│                                                                              │
│ Art. 258 alin. (6)                                                           │
│                                                                   - lei/ha - │
├────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤
│Nr. │   .            Zona │             │          │           │              │
│crt.│      .              │             │          │           │              │
│    │         .           │       A     │    B     │     C     │     D        │
│    │Categoria    .       │             │          │           │              │
│    │de folosinta    .    │             │          │           │              │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1. │Teren cu constructii │      27     │    24    │     22    │    19        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 2. │Teren arabil         │      43     │    41    │     39    │    36        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 3. │Pasune               │      24     │    22    │     19    │    17        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 4. │Faneata              │      24     │    22    │     19    │    17        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 5. │Vie pe rod, alta     │             │          │           │              │
│    │decat cea prevazuta  │             │          │           │              │
│    │la nr. crt. 5.1      │      48     │    46    │     43    │    41        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│5.1.│Vie pana la intrarea │             │          │           │              │
│    │pe rod               │      x      │    x     │      x    │     x        │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 6. │Livada pe rod, alta  │             │          │           │              │
│    │decat cea prevazuta  │             │          │           │              │
│    │la nr. crt. 6.1      │      48     │    46    │     43    │     41       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│6.1.│Livada pana la       │             │          │           │              │
│    │intrarea pe rod      │      x      │     x    │     x     │      x       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 7. │Padure sau alt teren │             │          │           │              │
│    │cu vegetatie fores-  │             │          │           │              │
│    │tiera, cu exceptia   │             │          │           │              │
│    │celui prevazut la    │             │          │           │              │
│    │nr. crt. 7.1         │      14     │    12    │     10    │      7       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│7.1.│Padure in varsta de  │             │          │           │              │
│    │pana la 20 de ani si │             │          │           │              │
│    │padure cu rol de     │             │          │           │              │
│    │protectie            │       x     │     x    │      x    │      x       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 8. │Teren cu apa, altul  │             │          │           │              │
│    │decat cel cu amena-  │             │          │           │              │
│    │jari piscicole       │       5     │     4    │       2   │      1       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│8.1.│Teren cu amenajari   │             │          │           │              │
│    │piscicole            │      29     │    27    │      24   │     22       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ 9. │Drumuri si cai ferate│       x     │     x    │       x   │      x       │
├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│10. │Teren neproductiv    │       x     │     x    │       x   │      x       │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
-----------------
    Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (7) inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.
------------
    Alin. (7) al art. 258 a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
------------
    Alin. (8) al art. 258 a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
    ART. 259
    (1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.
    (2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
    (3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
    (4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.
    (5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.
    (6) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.
    (6^1) instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
------------
    Alin. (6^1) al art. 259 a fost introdus de pct. 235 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

    Plata impozitului
    ART. 260
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
------------
    Art. 260 a fost modificat de pct. 236 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. IV
    Impozitul pe mijloacele de transport
-------------
    Denumirea Cap. IV din Titlul IX a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    Reguli generale
    ART. 261
    (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.
    (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumita in continuare impozit pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
    (3) in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
------------
    Alin. (3) al art. 261 a fost modificat de pct. 237 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
------------
    Alin. (4) al art. 261 a fost introdus de pct. 238 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
-------------
    Art. 261 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    Scutiri
    ART. 262
    Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
-------------
    Partea introductiva a art. 262 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
    b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
    c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
    d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.
    e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.
------------
    Lit. e) a art. 262 a fost introdusa de pct. 239 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Calculul taxei
    ART. 263
    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.
-------------
    Alin. (1) al art. 263 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (2) in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator*):
*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │                                                            │lei/200 cmc │
│crt.│    Mijloace de transport cu tractiune mecanica             │sau         │
│    │                                                            │fractiune   │
│    │                                                            │din aceasta │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  1.│Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea│            │
│    │cilindrica de pana la 1.600 cmc inclusiv                    │      8     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc       │            │
│    │si 2.000 cmc inclusiv                                       │     18     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc       │            │
│    │si 2.600 cmc inclusiv                                       │     72     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc       │            │
│    │si 3.000 cmc inclusiv                                       │    144     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc    │    290     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                               │     24     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  7.│Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima   │            │
│    │autorizata de pana la 12 tone inclusiv                      │     30     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  8.│Tractoare inmatriculate                                     │     18     │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
*ST*
-----------------
    Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.
    *) NOTA :
    Art. II din ORDONANtA DE URGENta nr. 59 din 30 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010 prevede:
    "Art. II
    (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
    (2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010."

    (3) in cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.
-------------
    Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (4) in cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala              │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, in lei  │ Impozitul, in lei  │
│   │  Numarul axelor si masa totala │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maxima autorizata            │angajate exclusiv in│angajate in opera-  │
│   │                                │ operatiunile de    │tiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern si     │
│   │                                │                    │international       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu doua axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 13 tone      │    0     │  133    │    0     │  133    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 13 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 14 tone      │  133     │  367    │  133     │  367    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 15 tone      │  367     │  517    │  367     │  517    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 18 tone      │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel putin 18 tone    │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 17 tone      │  133     │   231   │   133    │   231   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 17 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 19 tone      │  231     │   474   │   231    │   474   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 19 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 21 tone      │  474     │   615   │   474    │   615   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 21 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 23 tone      │  615     │   947   │   615    │   947   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel putin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 25 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel putin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 26 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel putin 26 tone    │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│ Vehicule cu 4 axe                                                        │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 25 tone      │   615    │    623  │   615    │   623   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 27 tone      │   623    │    973  │   623    │   973   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 27 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 29 tone      │   973    │  1.545  │   973    │ 1.545   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 31 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel putin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 32 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel putin 32 tone    │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
*ST*
-------------
    Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 1 din anexa la HOTaRaREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010.

    (5) in cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     │
│        de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala             │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, in lei  │ Impozitul, in lei  │
│   │  Numarul axelor si masa totala │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maxima autorizata            │angajate exclusiv in│angajate in opera-  │
│   │                                │ operatiunile de    │tiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern si     │
│   │                                │                    │international       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 14 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 16 tone      │     0    │      0  │     0    │     0   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 16 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 18 tone      │     0    │     60  │     0    │    60   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 18 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 20 tone      │    60    │    137  │    60    │   137   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel putin 20 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 22 tone      │   137    │    320  │   137    │   320   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel putin 22 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 23 tone      │   320    │    414  │   320    │   414   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel putin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 25 tone      │   414    │    747  │   414    │   747   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel putin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 28 tone      │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel putin 28 tone    │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 25 tone      │   128    │    299  │   128    │   299   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 26 tone      │   299    │    491  │   299    │   491   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 26 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 28 tone      │   491    │    721  │   491    │   721   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 28 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 29 tone      │   721    │    871  │   721    │   871   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel putin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 31 tone      │   871    │  1.429  │   871    │ 1.429   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel putin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 33 tone      │ 1.429    │  1.984  │ 1.429    │ 1.984   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel putin 33 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 36 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel putin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 38 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel putin 38 tone    │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│Vehicule cu 2+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 38 tone      │ 1.579    │  2.197  │ 1.579    │ 2.197   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 40 tone      │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 40 tone    │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 38 tone      │ 1.395    │  1.937  │ 1.395    │ 1.937   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 40 tone      │ 1.937    │  2.679  │ 1.937    │ 2.679   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 44 tone      │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 44 tone    │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ V.│Vehicule cu 3+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel putin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 38 tone      │   794    │    960  │   794    │   960   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel putin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 40 tone      │   960    │  1.434  │   960    │ 1.434   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel putin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mica de 44 tone      │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel putin 44 tone    │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
*ST*
-------------
    Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 2 din anexa la HOTaRaREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010.

    (6) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (6)                                                          │
│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│             Masa totala maxima autorizata             │       Impozit        │
│                                                       │               - lei -│
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│a) Pana la 1 tona inclusiv                             │           8          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone             │          29          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          45          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) Peste 5 tone                                        │          55          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
--------------
    Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (7) in cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Art. 263 alin. (7)                                                           │
│ Mijloace de transport pe apa                                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit   │                      │
│   si uz personal                                      │          18          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri          │          48          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Barci cu motor                                      │         181          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Nave de sport si agrement*)                         │   intre 0 si 964     │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Scutere de apa                                      │         181          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6. Remorchere si impingatoare:                         │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) pana la 500 CP inclusiv                           │         482          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv         │         783          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv       │       1.205          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  d) peste 4.000 CP                                    │       1.928          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune    │                      │
│   din acesta                                          │         157          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:                 │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de      │                      │
│     tone inclusiv                                     │         157          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de     │                      │
│     tone si pana la 3.000 de tone inclusiv            │         241          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone│         422          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
--------------
    Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (8) in intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
---------------
    NOTA :
    *) Conform art. II din ORDONANtA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004, pentru anul 2005, nivelurile taxei armonizate prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentelor modificari ale Codului fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    **) Art. II din ORDONANtA DE URGENta nr. 155 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007 prevede:
    "Art. II
    in vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevazuta la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt acestia definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2008, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier international."
    ***) Conform art. 2 din HOTaRaREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008, in vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul  anexei, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt acestia definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2009, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului 2009 cel putin o operatiune de transport rutier international.

    Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
    ART. 264
    (1) in cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.
--------------
    Alin. (1) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (2) in cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.
--------------
    Alin. (2) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (3) in cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
---------------
    Alin. (3) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
---------------
    Alin. (4) al art. 264 a fost modificat de pct. 241 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (5) instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
---------------
    Alin. (5) al art. 264 a fost introdus de pct. 242 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Plata taxei
    ART. 265
    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
    (4) in situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
    a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
    b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
---------------
    Art. 265 a fost modificat de pct. 243 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. V
    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

    Reguli generale
    ART. 266
    Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
    ART. 267
    (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator:
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│  Art. 267 alin. (1)                                    │                     │
│  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     │                     │
│  in mediul urban                                       │                     │
│                                                        │           - lei -   │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism│                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  a) pana la 150 mp inclusiv                            │          4-5        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  b) intre 151 si 250 mp inclusiv                       │          5-6        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  c) intre 251 si 500 mp inclusiv                       │          6-8        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  d) intre 501 si 750 mp inclusiv                       │          8-10       │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv                     │         10-12       │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  f) peste 1.000 mp                                     │ 12 + 0,01 lei/mp    │
│                                                        │ pentru fiecare mp   │
│                                                        │   care depaseste    │
│                                                        │     1.000 mp        │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
--------------
    Alin. (1) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).
    (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
    (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 7 lei.
--------------
    Alin. (4) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
    (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
    (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pana la 7 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
--------------
    Alin. (7) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. in cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
    (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
    (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 11 lei pentru fiecare racord.
--------------
    Alin. (11) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 13 lei.
--------------
    Alin. (12) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 8 lei.
--------------
    Alin. (13) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (14) Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:
    a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;
    b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
    c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
    d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
    (15) in cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 251.

    Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
    ART. 268
    (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 13 lei, in mediul rural, si de pana la 69 lei, in mediul urban.
--------------
    Alin. (1) al art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (1^1) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).
---------------
    Alin. (1^1) al art. 268 a fost introdus de pct. 244 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 17 lei.
--------------
    Alin. (2) al art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la 28 lei.
--------------
    Alin. (3) al art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la 69 lei.
--------------
    Alin. (4) al art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 - restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.615 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
--------------
    Alin. (5) al art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
---------------
    Alin. (6) al art. 268 a fost introdus de pct. 245 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
-------------
    Art. 268 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

    Scutiri
    ART. 269
    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:
    a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;
    b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
    c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;
    d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;
    e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

    CAP. VI
    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

    Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
    ART. 270
    (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.
    (1^1) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet.
-------------
    Alin. (1^1) al art. 270 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

    (2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
    (3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
    (4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.
    (5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
    (6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

    Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
    ART. 271
    (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
    (2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
    a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 28 lei;
    b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 20 lei.
---------------
    Alin. (2) al art. 271 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
    (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
    (5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

    Scutiri
    ART. 272
    (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.
    (2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana.
    (3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
    (4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
    (5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

    CAP. VII
    Impozitul pe spectacole

    Reguli generale
    ART. 273
    (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.
    (2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

    Calculul impozitului
    ART. 274
    (1) Cu exceptiile prevazute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
    (2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
    a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;
    b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.
    (3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
    (4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:
    a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
    b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
    d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
    f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

    Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
    ART. 275
    (1) in cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.
    (2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
    a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 2 lei;
    b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 3 lei.
---------------
    Alin. (2) al art. 275 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:

*T*
       ┌───────────────────────┬───────────────────────────┐
       │   Rangul localitatii  │   Coeficient de corectie  │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            O          │             8,00          │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            I          │             5,00          │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            II         │             4,00          │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            III        │             3,00          │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            IV         │             1,10          │
       ├───────────────────────┼───────────────────────────┤
       │            V          │             1,00          │
       └───────────────────────┴───────────────────────────┘
*ST*

    (4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

    Scutiri
    ART. 276
    Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

    Plata impozitului
    ART. 277
    (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
    (2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
    (3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

    CAP. VIII
    Taxa hoteliera

    Reguli generale
    ART. 278
    (1) Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform prezentului capitol.
    (2) Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
    (3) Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

    Calculul taxei
    ART. 279
    (1) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.
    (2) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5% si 5%. in cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.
    (3) Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

    Scutiri
    ART. 280
    Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
    a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
    b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
    c) pensionarii sau studentii;
    d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
    e) veteranii de razboi;
    f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
    g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

    Plata taxei
    ART. 281
    (1) Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.
    (2) Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

    CAP. IX
    Taxe speciale

    Taxe speciale
    ART. 282
    (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.
    (2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.
    (3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
------------
    Alin. (3) al art. 282 a fost introdus de pct. 246 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale.
------------
    Alin. (4) al art. 282 a fost introdus de pct. 246 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. X
    Alte taxe locale

    Alte taxe locale
-------------
    Denumirea marginala a art. 283 a fost introdusa de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

    Alte taxe locale
    ART. 283
┌────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Art. 283 alin. (1)                  │    NIVELURILE      │    NIVELURILE      │
│ Taxa zilnica pentru utilizarea     │    INDEXATE        │    INDEXATE        │
│ temporara a locurilor publice      │ PENTRU ANUL 2005   │ PENTRU ANUL 2006   │
│ si pentru vizitarea muzeelor, a    │                    │                    │
│ caselor memoriale, sau a           │     ROL/RON        │                    │
│ monumentelor istorice de           ├────────────────────┼────────────────────┤
│ arhitectura si arheologie          │intre 0 lei/zi      │intre 0 lei/zi      │
│                                    │si 119.000 lei/zi   │ si 13 lei/zi       │
│                                    │   inclusiv         │    inclusiv        │
│                                    │intre 0 lei/zi      │                    │
│                                    │si 11,90  lei/zi    │                    │
│                                    │   inclusiv         │                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 283 alin. (2)                 │intre 0 lei/zi      │intre 0 lei/zi      │
│ Taxa zilnica pentru detinerea sau  │si 119.000 lei/zi   │ si 13 lei/zi       │
│ utilizarea echipamentelor destinate│   inclusiv         │    inclusiv        │
│ in scopul obtinerii de venit       │                    │                    │
│                                    │intre 0 lei/zi      │                    │
│                                    │si 11,90  lei/zi    │                    │
│                                    │   inclusiv         │                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Art. 283 alin. (3)                 │intre 0 lei/an      │intre 0 lei/an      │
│ Taxa anuala  pentru vehicule lente │si 321.000 lei/an   │ si 34 lei/an       │
│                                    │   inclusiv         │    inclusiv        │
│                                    │intre 0 lei/zi      │                    │
│                                    │si 3,21 lei/zi      │                    │
│                                    │   inclusiv         │                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
-------------
    Art. 283 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTaRaREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

    CAP. XI
    Facilitati comune
--------------
    Denumirea Cap. XI din Titlul IX a fost modificata de pct. 247 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Facilitati pentru persoane fizice
--------------
    Denumirea marginala a art. 284 a fost modificata de pct. 248 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    ART. 284
    (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:
------------
    Partea introductiva a alin. (1) al art. 284 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    a) veteranii de razboi;
    b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.
    (2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:
    a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;
    b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
    c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
------------
    Alin. (2) al art. 284 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
    (4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
--------------
    Alin. (4) al art. 284 a fost modificat de pct. 249 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (5) in cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
    (6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
    (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4).
-------------
    Alin. (7) al art. 284 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.

    (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).
-------------
    Alin. (7^1) al art. 284 a fost introdus de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    (7^2) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si paduri, in suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
-------------
    Alin. (7^2) al art. 284 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010.

    (8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
    (9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
    (10) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si traiesc in localitatile precizate in:
------------
    Partea introductiva a alin. (10) al art. 284 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.
    (11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
-------------
    Alin. (11) al art. 284 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    (12) Taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, din extravilan, se reduc la jumatate.
-------------
    Alin. (12) al art. 284 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005.

    (13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:
    a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
    b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
--------------
    Alin. (13) al art. 284 a fost introdus de pct. 250 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. in cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.
--------------
    Alin. (14) al art. 284 a fost introdus de pct. 250 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Facilitati pentru persoanele juridice
--------------
    Denumirea marginala a art. 285 a fost modificata de pct. 251 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    ART. 285
    (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:
------------
    Partea introductiva a alin. (1) al art. 285 a fost modificata de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
    b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
    c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
------------
    Lit. c) a alin. (1) al art. 285 a fost modificata de pct. 252 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenurile aferente detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.
-----------
    Alin. (2) al art. 285 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008.

    (3) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.
    (4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.
------------
    Alin. (4) al art. 285 a fost introdus de pct. 253 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice
    ART. 285^1
    Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.
-------------
    Art. 285^1 a fost introdus de pct. 117 al art. I din ORDONANtA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
    ART. 286
    (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.
    (2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.
    (3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
-------------
    Alin. (3) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    (4) in cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.
    (5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.
    (6) incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
------------
    Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

------------
    Alin. (7) al art. 286 a fost abrogat de pct. 97 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.
------------
    Alin. (7) al art. 286 a fost introdus de pct. 255 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    CAP. XII
    Alte dispozitii comune

    Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
    ART. 287*)
    Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).
------------
    Art. 287 a fost modificat de pct. 256 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
------------
    *) NOTA :
    Nota din finalul pct. I al anexei la Hotararea nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006 prevede:
    "NOTA:
    Prin hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, in termen de pana la 45 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, tinand seama de competenta acestor autoritati de a putea majora impozitele si taxele locale cu pana la 20%, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru usurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%."

    Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
------------
    Denumirea marginala a art. 288 a fost modificata de pct. 257 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    ART. 288
    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292.
    (2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.
-------------
    Art. 288 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale
    ART. 289
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.

------------
    Art. 290 a fost abrogat de pct. 258 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
    ART. 291
    Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.

    Indexarea impozitelor si taxelor locale
    ART. 292
    (1) in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.
------------
    Alin. (1) al art. 292 a fost modificat de pct. 259 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (2) Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.
    (3) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.
-------------
    Art. 292 a fost modificat de pct. 120 al art. I din Ordonanta nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

    Elaborarea normelor
    ART. 293
    Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

    CAP. XIII
    Sanctiuni

    Sanctiuni
    ART. 294
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;
    b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290.
    c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
------------
    Lit. c) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
------------
    Lit. d) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 240 lei la 600 lei.
---------------
    Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (4) incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.360 lei.
---------------
    Alin. (4) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice     │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (6)│(6) in cazul persoanelor juridice, limitele minime si      │
│                  │maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4)         │
│                  │se majoreaza cu 300%, respectiv:                           │
│                  │- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se           │
│                  │sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele  │
│                  │de la lit. b)- d), cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.    │
│                  │                                                           │
│                  │incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregis-    │
│                  │trarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a     │
│                  │abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole      │
│                  │constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda       │
│                  │de la 1.100 lei la 5.450 lei.                              │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
---------------
    Alin. (6) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la Hotararea nr. 956 din 19 august 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.

    (7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
-------------
    Alin. (7) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

    (8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.
-------------
    Alin. (8) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

    Sanctiuni
    ART. 294^1
    Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
-------------
    Art. 294^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006.

    CAP. XIV
    Dispozitii finale

    Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
    ART. 295
    (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
------------
    Alin. (1) al art. 295 a fost modificat de pct. 2 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006.

    (2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.
    (3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.
    (4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.
------------
    Alin. (4) al art. 295 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. in cazul municipiului Bucuresti, impozitul constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.
------------
    Alin. (5) al art. 295 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

    (6) Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.
    (7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.
    (8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
    (9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.
    (10) Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.
    (11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
    a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;
-----------
    Lit. b) a alin. (11) al art. 295 a fost abrogata de art. 53 din Ordonanta de Urgenta nr. 51 din 21 aprilie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008.

    c) taxele de timbru prevazute de lege;
    d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
-----------
    Lit. d) a alin. (11) al art. 295 a fost modificata de pct. 17 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 127 din 8 octombrie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 16 octombrie 2008. Aceasta modificare se aplica incepand cu data de 16 octombrie 2008.

    (12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

    Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
    ART. 295^1
    in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.
------------
    Art. 295^1 a fost introdus de pct. 263 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

    Dispozitii tranzitorii
    ART. 296
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.
    (2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
    (4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, isi inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.


    TITLUL IX^1
    Infractiuni
-------------
    Titlul IX^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    ART. 296^1
    (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
--------------
    Lit. a) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

    b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut la titlul VII, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta;
--------------
    Lit. b) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VII;
--------------
    Lit. c) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

--------------
    Lit. d) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogata de pct. 97 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

--------------
    Lit. e) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogata de pct. 97 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    f) livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata;
--------------
    Lit. f) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

--------------
    Lit. g) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogata de pct. 97 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest fel;
    i) refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscale.
--------------
    Lit. i) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII;
--------------
    Lit. j) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    k) achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII;
--------------
    Lit. k) a alin. (1) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 96 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    l) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;
--------------
    Litera l) a alin. (1) al art. 296^1 a fost introdusa de pct. 23 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate.
--------------
    Litera m) a alin. (1) al art. 296^1 a fost introdusa de pct. 23 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
    a) cu inchisoare de la un an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), i), l) si m);
--------------
    Lit. a) a alin. (2) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 98 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    b) cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevazute la lit. b), f) si h);
    c) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevazute la lit. j) si k);
--------------
    Lit. c) a alin. (2) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 6 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

    (3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c)-i) si k), organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.
--------------
    Alin. (3) al art. 296^1 a fost modificat de pct. 25 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
-------------
    Art. 296^1 a fost introdus de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    TITLUL IX^2*)
    Contributii sociale obligatorii
--------------
    Titlul IX^2 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
--------------
    *) NOTA :
    Conform alin. (2) al art. V din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prevederile art. I pct. 99 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    Conform art. XVII din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prevederile art. I pct. 99 si ale art. VII nu se aplica pentru calculul, plata si declararea contributiilor sociale obligatorii si contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011.

    Sfera contributiilor sociale
    ART. 296^2
    in sensul prezentului titlu, contributiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contributii sociale obligatorii.
--------------
    Art. 296^2 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale
    ART. 296^3
    Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz:
    a) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);
    b) persoanele fizice nerezidente care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
    c) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, si pentru care, potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
    d) pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;
    e) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atat pe perioada in care persoanele prevazute la lit. a) si b) desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
    f) institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, respectiv:
    1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii sociale din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    2. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    4. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele judetene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;
    5. entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele care sunt platite de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;
    6. Ministerul Justitiei, pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
    7. Ministerul Administratiei si Internelor, pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;
    8. Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;
    9. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    10. unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice;
    11. autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;
    g) orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
--------------
    Art. 296^3 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    ART. 296^4
    (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:
    a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). in situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;
    b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    d) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
    e) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
    f) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
    g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;
    h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    i) indemnizatia lunara a asociatului unic;
    j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    l) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;
    m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;
    n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    o) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.
    (2) in situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
    (3) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
--------------
    Art. 296^4 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
    ART. 296^5
    (1) in sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. in situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.
    (3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.
    (4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e), care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevazute la art. 296^15.
    (5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
--------------
    Art. 296^5 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1
    ART. 296^6
    (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o constituie totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj.
    (3) Prevederile art. 296^4 alin. (2) si (3), respectiv cele ale art. 296^5 , referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1.
    (4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva reprezentand indemnizatia de somaj.
    (5) Contributia de asigurari sociale pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.
    (6) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.
    (7) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.
--------------
    Art. 296^6 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2
    ART. 296^7
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta indemnizatia pentru cresterea copilului. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
--------------
    Art. 296^7 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3
    ART. 296^8
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se stabileste asupra ajutorului social acordat. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
--------------
    Art. 296^8 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5
    ART. 296^9
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.
--------------
    Art. 296^9 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8
    ART. 296^10
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea a doua salarii minime brute pe tara. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
--------------
    Art. 296^10 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
    ART. 296^11
    Pe perioada in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), precum si cele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
--------------
    Art. 296^11 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10
    ART. 296^12
    (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat reprezinta:
    a) castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, de catre persoanele juridice din Romania, este incadrat in tara;
    b) ultimul salariu avut inaintea plecarii, care nu poate depasi plafonul de 3 salarii de baza minime brute pe tara, in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu;
    c) totalitatea drepturilor salariale corespunzatoare functiei de incadrare in cazul membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat este totalitatea sumelor care reprezinta baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, asa cum este prevazuta la lit. a)-c). Prevederile art. 296^4 alin. (2) si (3), respectiv cele ale art. 296^5 alin. (1), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale, se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10, exceptie fiind in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se face la 3 salarii de baza minime pe tara.
--------------
    Art. 296^12 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 11
    ART. 296^13
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 11, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea a doua salarii minime brute pe tara. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
--------------
    Art. 296^13 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c)
    ART. 296^14
    Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si a contributiei individuale datorate bugetului asigurarilor pentru somaj este cea stabilita potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare.
--------------
    Art. 296^14 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Exceptii generale
    ART. 296^15
    Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296^4, urmatoarele:
    a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
    b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intra in baza de calcul, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei;
    c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
    d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
    f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
    g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;
    h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
    i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;
    j) sumele sau avantajele primite de catre persoane fizice rezidente din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
    k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului in legatura cu activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
    l) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
    m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestuia;
    n) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;
    o) tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii;
    p) avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta, fara insa a fi limitate la:
    1. utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
    2. cazarea, hrana, imbracamintea, personalul pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
    3. abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
    4. permisele de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
    5. primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.
--------------
    Art. 296^15 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Exceptii specifice
    ART. 296^16
    (1) Suma cuvenita pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii, nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (2) Contributia de asigurare la accidente de munca si boli profesionale, precum si drepturile ce se cuvin din aceasta asigurare nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in sistemul Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor si Directia generala de protectie si anticoruptie.
    (3) Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate urmatoarele venituri:
    a) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare in activitate si ale functionarilor publici cu statut special, acordate potrivit legii;
    b) veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum si lit. j), cu exceptia indemnizatiilor primite de administratori;
    c) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de munca, realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g);
    d) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali si judeteni.
    (4) Contributiile de asigurari pentru somaj prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datoreaza pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, precum si asupra:
    a) veniturilor in bani si/sau in natura, prevazute la art. 296^4, acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care au calitatea de pensionari;
    b) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) si n), precum si lit. g), cu exceptia remuneratiilor primite de membrii directoratului;
    c) compensatiilor acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
    d) veniturilor realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior incetarii raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    e) prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
    f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub forma de participare a salariatilor la profit;
    g) sumelor primite de reprezentantii in cadrul consiliilor de administratie, consiliilor consultative si comisiilor constituite conform legii;
    h) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni.
    (5) Contributiile sociale prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si e) nu se datoreaza asupra:
    a) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni;
    b) avantajelor sub forma suportarii de catre angajator a contributiilor platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.
    c) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si j).
    (6) Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (7) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit asimilat angajatorului in conditiile art. 296^18 alin. (2) nu datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj in calitatea sa de angajator.
    (8) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c) nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru veniturile de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala definite potrivit art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare, in conditiile in care se incadreaza in situatia prevazuta la art. III alin. (5), (6) sau (15) din aceeasi ordonanta de urgenta.
--------------
    Art. 296^16 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate
    ART. 296^17
    (1) Se datoreaza si se retine contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
    (2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii.
--------------
    Art. 296^17 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale
    ART. 296^18
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii.
    (2) Sub aspectul calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit este asimilat angajatorului.
    (3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
    a) pentru contributia de asigurari sociale:
    a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
    a^2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
    a^3) 41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;
    b) pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:
    b^1) 5,5% pentru contributia individuala;
    b^2) 5,2% pentru contributia datorata de angajator;
    c) 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
    d) pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:
    d^1) 0,5% pentru contributia individuala;
    d^2) 0,5% pentru contributia datorata de angajator;
    e) 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;
    f) 0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.
    (4) Cotele prevazute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si prin legea bugetului de stat, dupa caz, cu exceptia cotei contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor, prevazuta la art. 296^6, care se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj si se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.
    (5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 296^4, corectata cu veniturile specifice fiecarei contributii in parte, cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si, dupa caz, la art. 296^16.
    (6) in cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
    (7) in situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), calculul contributiei individuale de asigurari sociale si al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin aplicarea cotelor contributiilor sociale individuale respective, prevazute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare.
    (8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^5-296^13, dupa caz.
    (9) Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
--------------
    Art. 296^18 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Depunerea declaratiilor
    ART. 296^19
    (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e), la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), si entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
    (2) in situatia persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. c), declararea contributiilor individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.
    (3) Platitorii de venit nu au obligatia depunerii declaratiei in cazul persoanelor pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare, nu exista obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite acestor persoane.
    (4) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la data de 1 iulie 2011, declaratia prevazuta la alin. (1) se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.
    (6) Raspunderea in gestionarea informatiilor din declaratia prevazuta la alin. (1), modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare, precum si conditiile de acreditare a oficiilor prevazute la alin. (5) se aproba prin hotarare a Guvernului, care se va supune spre aprobare Guvernului pana la data de 31 decembrie 2010.
    (7) Evidenta obligatiilor de plata a contributiilor sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributiile sociale individuale, pe baza codului numeric personal.
    (8) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin:
    a) codul numeric personal;
    b) numele si prenumele;
    c) date privind calitatea de asigurat;
    d) date referitoare la raporturile de munca si activitatea desfasurata;
    e) date privind conditiile de munca;
    f) date privind venituri/indemnizatii/prestatii;
    g) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia.
    (9) Datele cu caracter personal cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (1) sunt prelucrate in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (10) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile competente, furnizeaza gratuit date cu caracter personal necesare punerii in aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European, Elvetia si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania.
    (11) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (9) se stabilesc prin protocoale incheiate intre beneficiarii acestora si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date sau Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz.
--------------
    Art. 296^19 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Prevederi speciale
    ART. 296^20
    (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), precum si institutia publica prevazuta la art. 296^3 lit. f) pct. 1 sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011.
    (3) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (4) Dispozitiile prezentului titlu referitoare la contribuabilii prevazuti la art. 296^3 lit. c) si obligatiile de plata a contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale, altele decat cele de natura salariala, platite acestor persoane, se completeaza cu prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare.
--------------
    Art. 296^20 a fost introdus de pct. 99 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

  Codul fiscal 2011 - Titlul I
  Codul fiscal 2011 - Titlul II
  Codul fiscal 2011 - Titlul III
  Codul fiscal 2011 - Titlul IV
  Codul fiscal 2011 - Titlul V
  Codul fiscal 2011 - Titlul VI
  Codul fiscal 2011 - Titlul VII
  Codul fiscal 2011 - Titlul VIII
  Codul fiscal 2011 - Titlul IX
  Codul fiscal 2011 - Titlul X

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Codul fiscal 2011 - Titlul IX":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016