Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 15-19 mai 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Mai. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

LEGE nr. 173 din 11 mai 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ...

LEGE nr. 173 din 11 mai 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, in vederea depasirii efectelor crizei economice financiare mondiale

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 18 mai 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care pot primi sprijin financiar din partea AVAS si a Ministerului Economiei pentru depasirea situatiei economice dificile.

Important!
In vederea mentinerii in activitate a operatorilor economici din portofoliu care sunt afectati de criza economica financiara mondiala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, si Ministerul Economiei pot acorda, ca ajutor de salvare, un sprijin financiar reversibil, sub forma de credite cu o rata a dobanzii cel putin comparabila cu cele acordate pentru creditele catre societati sanatoase si, in special, cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana.

In situatia in care ajutorul de salvare nu se ramburseaza in termen de 6 luni de la punerea la dispozitie a sprijinului financiar sau in termen de 6 luni de la prima transa a creditului acordat, AVAS si Ministerul Economiei pot acorda beneficiarilor ajutoare de stat pentru restructurare sau pot solicita intocmirea planurilor de lichidare, in conditiile legii.

Sprijinul financiar acordat operatorilor economici aflati in dificultate poate fi si sub forma unor ajutoare de stat de restructurare sub forma de credite cu o rata a dobanzii cel putin comparabila cu cele acordate pentru creditele catre societati sanatoase si, in special, cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana, subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participari la majorarea capitalului social prin transformarea unor creante certe lichide si exigibile ale AVAS si ale Ministerului Economiei in actiuni.
=================================

HOTARARE nr. 14 din 6 mai 2009


pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii in aplicare a sanctiunilor internationale in sistemul pensiilor private

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 18 mai 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private care au obligatia de a–si insusi sanctiunile internationale care le-au fost aplicate.

Important!
Comisia asigura publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania, prin afisarea pe pagina de internet proprie.

Ulterior adoptarii unui act prin care sunt instituite sanctiuni internationale, orice entitate autorizata de Comisie, care are date si informatii despre persoane ori entitati desemnate, care detine sau are sub control bunuri ori care are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate, are obligatia de a instiinta Comisia din momentul in care ia cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.

Comisia va lua in considerare numai acele instiintari care cuprind cel putin datele personale si datele de contact minime care sa permita identificarea autorului acesteia.
In situatia in care constata ca instiintarea primita nu face obiectul domeniului sau de competenta, Comisia transmite in termen de 24 de ore instiintarea catre autoritatea competenta. In situatia in care autoritatea competenta nu poate fi identificata, instiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, in calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstitutional.

In activitatea sa de supraveghere, Comisia verifica respectarea de catre entitatile prevazute la art. 1 a masurilor dispuse prin actele ce instituie sanctiuni internationale.
Entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa intocmeasca, sa stabileasca si sa aplice proceduri si mecanisme interne adecvate, potrivit legislatiei in vigoare referitoare la spalarea banilor si/sau finantari ale actelor de terorism.

Entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa transmita Comisiei copii ale procedurilor interne prevazute la alin. (1), in termen de 90 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.

Orice modificare a procedurilor interne se notifica Comisiei in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii modificarii.

Entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa raporteze tranzactiile prezumate ca fiind tranzactii suspecte, potrivit legislatiei in vigoare referitoare la spalarea banilor si/sau finantari ale actelor de terorism si sa transmita raportarile efectuate Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si Comisiei.
Raportarile trebuie sa includa toate datele relevante privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.
=================================

ORDIN nr. 539 din 28 aprilie 2009
pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 18 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Prezenta procedura este aplicabila persoanelor fizice sau juridice care indeplinesc conditiile pentru declararea starii de insolvabilitate.
Important!
Creantele fiscale pentru care se analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate sunt reprezentate atat de obligatiile fiscale principale, cat si de obligatiile fiscale accesorii aferente acestora.
In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale in materie, debitorul in cauza va fi declarat insolvabil in baza unui proces-verbal intocmit de compartimentul de executare silita din cadrul inspectoratului teritorial de munca, vizat de compartimentul juridic al acestuia si aprobat de inspectorul-sef (anexa nr. 3).
Procesul-verbal de declarare a starii de insolvabilitate se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se pastreaza la dosarul de executare, unul la serviciul financiar-contabil, iar celalalt se transmite debitorului declarat insolvabil.
Procedura de declarare a starii de insolvabilitate se aplica in fiecare dintre situatiile prevazute la art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat in cazul debitorilor ale caror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata, cat si in cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmaribile.
Pe perioada in care un debitor ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata este declarat insolvabil, masurile de executare silita nu vor fi intrerupte.
Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili ale caror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata se datoreaza obligatii fiscale accesorii, pana la data stingerii acestora inclusiv.
Creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile se scot din evidenta curenta si sunt trecute intr-o evidenta separata, iar aplicarea masurilor de executare silita se intrerupe.
Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmaribile se datoreaza obligatii fiscale accesorii pana la data trecerii acestora in evidenta separata, in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Creantele fiscale inregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care se continua executarea silita, aflate in evidenta curenta, si creantele fiscale inregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care executarea silita se intrerupe, aflate in evidenta separata, vor fi scazute din aceste evidente la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
Creantele fiscale inregistrate de debitorii persoane juridice vor fi scazute din evidenta curenta, respectiv din evidenta separata, dupa caz, dupa data la care respectiva persoana juridica a fost radiata din registrul comertului, in baza incheierii de radiere a judecatorului-delegat de pe langa oficiul registrului comertului.
=================================
LEGE nr. 170 din 8 mai 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabilind modalitatea de ocupare a functiilor din cadrul acestei institutii.
Important!
Functionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti depune juramantul de credinta in fata unui reprezentant al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, imputernicit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.»"
Ofiterii se numesc in functiile prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua grade fata de cele pe care le au. Numirea ofiterilor in functii prevazute in statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de doua grade fata de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
Trecerea agentilor in corpul ofiterilor din sistemul administratiei penitenciare se realizeaza prin concurs, in limita posturilor prevazute in statele de organizare ale unitatilor de penitenciare, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta lege."
Functiile de executie vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin concurs, la care pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
In situatia neocuparii posturilor vacante prevazute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare si al functionarilor publici cu statut special din alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 11.
Functiile de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupa prin avansarea ofiterilor si agentilor, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel putin 3 ani in sistemul administratiei penitenciare.
Functiile de conducere din sistemul administratiei penitenciare, ramase vacante ca urmare a neocuparii, in conditiile stabilite la alin. (3), se ocupa prin concurs din sursa externa.
Functionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de inchiriere a locuintei de serviciu, care au lucrat in sistemul administratiei penitenciare peste 15 ani si care s-au pensionat potrivit legii, precum si cei care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si s-au pensionat pentru invaliditate, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de folosinta asupra locuintei de serviciu si dupa incetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. In cazul decesului titularului, sotul/sotia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, ei sau sotul/sotia nu beneficiaza de locuinta in proprietate ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.
Functionarii publici cu statut special carora nu li s-a acordat locuinta potrivit prevederilor alin. (1) si care nici ei si nici sotul/sotia nu au in proprietate o locuinta in localitatea unde isi desfasoara activitatea au dreptul la compensarea lunara a chiriei in cuantum de pana la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contractul de inchiriere incheiat in conditiile legii.
Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
Personalul contractual din cadrul sistemului administratiei penitenciare, aflat in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care are atributii similare cu functionarii publici cu statut special si indeplineste conditiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, poate dobandi, la cerere, in urma unei examinari, calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, posturile transformandu-se in mod corespunzator. Cererea se poate formula in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Criteriile pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
=================================
LEGE nr. 175 din 13 mai 2009
pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii, stabilind posibilitati de sprijin a acestora prin fonduri alocate de la bugetul de stat.
Important!
Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2009-2013.
Prevederile alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.
=================================
LEGE nr. 176 din 13 mai 2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul care acorda asistenta medicala preventiva in cabinetele medicale din unitatile de invatamant, precum si persoanele care presteaza activitatea de asistenta medicala comunitara.
Important!
Drepturile salariale aferente lunii decembrie 2008 si cele aferente semestrului I al anului 2009 pentru personalul care acorda asistenta medicala preventiva in cabinetele medicale organizate conform legii in unitatile de invatamant, pentru personalul finantat de la bugetul de stat din cadrul unitatilor sanitare cu paturi, a caror asistenta medicala se transfera autoritatilor administratiei publice locale, in conditiile legii, precum si pentru persoanele care presteaza activitatea de asistenta medicala comunitara, respectiv asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari rromi, in baza contractelor de munca valabile la data de 31 decembrie 2008, se asigura din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii.
=================================
LEGE nr. 177 din 13 mai 2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Emitent:PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza serviciile consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei in strainatate care percep taxe pentru serviciile prestate, precum si persoanele care apeleaza la aceste servicii.
Important!
Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.
=================================
LEGE nr. 178 din 13 mai 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele are doresc sa dobandeasca calitatea de expert tehnic judiciar.
Important!
Este expert tehnic judiciar orice persoana fizica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial si poate fi numit de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de alte organe cu atributii jurisdictionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.
La cerere, poate dobandi calitatea de expert tehnic judiciar intr-o anumita specialitate:
a) persoana care a dobandit calitatea de expert extrajudiciar in acea specialitate;
b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate in conditiile legii speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in specialitatea respectiva.
Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in conditiile alin. (1) are loc cu sustinerea unui interviu organizat de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, care are drept scop verificarea gradului de insusire a dispozitiilor din codurile de procedura civila si penala referitoare la expertiza, precum si a prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, precum si drepturile si obligatiile expertilor.
Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.
Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator si pentru persoanele care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, in conditiile prezentului articol.
Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, daca este cazul, se depun la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
Dupa stabilirea onorariului definitiv, precum si, daca este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza biroul local de expertize in vederea efectuarii platii.
=================================
ORDIN nr. 26 din 12 mai 2009
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate entitatile care se inscriu in Registrul publc al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Important!
In Registrul C.N.V.M. sunt inscrise entitati prevazute in Legea nr. 297/2004, Legea nr. 31/2006 si in Legea nr. 32/2006, mentionate la art. 5.
Inscrierea entitatilor in Registrul C.N.V.M. se face cronologic, dupa achitarea tarifului aferent.
Atestarea inscrierii in Registrul C.N.V.M. se mentioneaza in cuprinsul actului individual de autorizare/avizare/validare.
In cazul entitatilor care nu se autorizeaza/avizeaza de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum si in cazul entitatilor autorizate/avizate de catre C.N.V.M. anterior datei de 9 septembrie 2005, inscrierea in Registrul C.N.V.M. se face in baza atestatului eliberat de C.N.V.M., care certifica respectarea cerintelor de inscriere in Registrul C.N.V.M., respectiv a conditiilor de autorizare/avizare prevazute de reglementarile in vigoare.
Emiterea atestatului prevazut la alin. (4) se face, dupa caz, in baza:
a) actelor individuale emise de C.N.V.M.;
b) notificarilor transmise de autoritatile competente;
c) solicitarii entitatii in cauza.
Registrul C.N.V.M. are caracter public.
Registrul C.N.V.M. se tine in sistem computerizat.
Registrul C.N.V.M. este pus la dispozitia publicului pe pagina de internet a C.N.V.M. si, la cerere, pe suport hartie, dupa achitarea tarifului prevazut in Regulamentul C.N.V.M. privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Registrul C.N.V.M. este impartit in sectiuni numerotate. Sectiunile se pot divide in subsectiuni.
In Registrul C.N.V.M. sunt inscrise entitatile active corespunzatoare fiecarei sectiuni.
Registrul C.N.V.M. se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
In cazul in care uneia dintre entitatile inscrise in Registrul C.N.V.M. i se retrage autorizatia/avizul/atestatul/validarea, aceasta va fi radiata din Registrul C.N.V.M. in baza unei decizii de retragere a inscrierii, numarul de inscriere al acesteia nemaifiind atribuit niciunei alte entitati.
Date sumare despre entitatile radiate din Registrul C.N.V.M. se pot vizualiza consultand rubrica "Entitati radiate din Registrul C.N.V.M."
In cazul in care o entitate este radiata din Registrul C.N.V.M. si ulterior este reinscrisa, aceasta primeste un numar de inregistrare diferit de cel initial.
=================================
NORMA nr. 6 din 22 aprilie 2009
pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 21 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile financiare nebancare aducand cateva modificari in structura capitalului acestor institutii.
Important!
Capitalul propriu al institutiilor financiare nebancare cuprinde:
a) capital social subscris si varsat/capital de dotare;
b) prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral incasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni;
c) rezerva legala;
d) rezerve statutare sau contractuale;
e) alte rezerve, cu exceptia celor incluse in capitalul suplimentar, destinate majorarii capitalului social sau acoperirii pierderilor si inregistrate in situatiile financiare publicabile ale institutiei financiare nebancare;
f) rezultat reportat reprezentand profit net nerepartizat;
g) profitul interimar inregistrat pana la data determinarii nivelului fondurilor proprii, cu conditia sa fie net de orice obligatii previzibile si sa fie verificat de persoanele cu atributii in auditarea situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare.
Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce urmatoarele elemente:
a) sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentand dividende, participarea personalului la profit si cota de participare a conducatorilor la profit, pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor;
b) rezultatul reportat reprezentand pierdere;
c) rezultatul exercitiului financiar curent reprezentand pierdere;
d) repartizarea profitului;
e) valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire;
f) valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare;
g) valoarea neamortizata a concesiunilor, patentelor, licentelor, marcilor si a altor drepturi si active similare, neincluse in fondul comercial;
h) valoarea neta a fondului comercial;
i) avansuri aferente imobilizarilor necorporale;
j) actiuni proprii rascumparate in vederea reducerii capitalului social;
k) valoarea operatiunilor efectuate in conditii de favoare, daca este cazul.
=================================
REGULAMENT nr. 8 din 12 mai 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile financiare nebancare care au obligatii de raportare catre Centrala Riscurilor Bancare a informatiilor de risc bancar.
Important!
Pentru institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special comisionul lunar se retine din contul institutiei de credit ce functioneaza pe teritoriul Romaniei, la care institutia financiara nebancara are contul deschis, al carei nume va fi comunicat Bancii Nationale a Romaniei - Directia stabilitate financiara.
In situatia in care o institutie financiara nebancara va fi radiata din Registrul special deoarece nu mai indeplineste criteriile de inregistrare in Registrul special, comisionul retinut va fi proportional cu numarul de zile lucratoare cat a functionat ca institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul special, in luna pentru care acesta se retine.
Institutiile financiare nebancare au obligatia de raportare la Centrala Riscurilor Bancare, in termen de cel mult 6 luni de la data eliberarii de catre Banca Nationala a Romaniei a documentului care atesta inscrierea acestora in Registrul special.
Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special la data intrarii in vigoare a prezentului regulament trebuie sa se conformeze obligatiei de raportare in termen de 6 luni de la aceasta data.
Prevederile mentionate la alin. (2) nu se aplica institutiilor financiare nebancare care, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sunt inscrise in Registrul special si au calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, urmand sa raporteze in continuare informatiile de risc bancar.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 15-19 mai 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016