Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Procedura pentru amnistia fiscala a fost publicata. Prevederile OMFP 3831/2015

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ionut Udriste la 24 Nov. 2015 Exclusiv
Tags: amnistia fiscala, omfp 3831/2015, facilitati fiscale, obligatii

OMFP 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central a fost publicat in M.Of. nr. 874/2015 din 23 noiembrie 2015.

In temeiul prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale si a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.


Articolul 1
 

Se aproba Procedura de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul 2
 

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul finantelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici Bucuresti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 3.831.
 

ANEXA

PROCEDURA
 

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central

 

Articolul 1
 

Dispozitii generale

 

(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile de plata administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

(2) Facilitatile fiscale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se acorda de catre urmatoarele structuri, denumite in continuare organe fiscale competente: a)Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale subordonate, pentru obligatiile de plata administrate de aceasta, cu exceptia celor prevazute la lit. b);
 

b)directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, pentru obligatiile stabilite de acestea si care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Obligatiile de a caror plata depinde acordarea facilitatii sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente prevazute la alin. (2).

 

(4) Pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda atat pentru obligatiile de plata datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor contribuabilului si a sediilor sale secundare.

 

(5) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania care au obligatii de plata neachitate la termen pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de ordonanta de urgenta. in acest caz se aplica in mod corespunzator prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

 

(6) Prin obligatii de plata administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege inclusiv:
 

a)drepturile vamale transmise organului fiscal competent de autoritatea vamala, in vederea recuperarii;

b)creantele bugetare transmise acesteia, spre recuperare, potrivit legii, de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N.

Articolul 2

Obiectul facilitatilor fiscale
 

(1) Organul fiscal competent acorda urmatoarele facilitati fiscale:

a) amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau, in cazul in care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifica organul fiscal competent, conform art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta;

b) anularea obligatiilor de plata accesorii.

(2) Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

a) penalitatile de intarziere;

b)o cota de 54,2% din dobanzi;
c) o cota de 77,1% din majorarile de intarziere datorate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 46/2011.
 

(3) Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:

a) obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b) obligatiilor de plata principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;

c) obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015 inclusiv si stinse pana la aceasta data;

d)obligatiilor de plata principale cuprinse in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
 

(4) Pentru obligatiile esalonate la plata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care esalonarea se finalizeaza pana la data de 31 martie 2016, se anuleaza cota de 54,2% din dobanda esalonata la plata aferenta ratelor cu termene de plata ulterioare datei de 1 octombrie 2015. in acest caz, penalitatile de intarziere amanate la plata se anuleaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Prevederile alin. (3) lit. b) sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 si care rezulta din inscrierea in randurile de regularizari din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corecteaza taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv.

(6) Ori de cate ori se face o regularizare potrivit alin. (5), in scopul stabilirii obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii, contribuabilii trebuie sa detalieze taxa pe valoarea adaugata inscrisa pe randul de regularizare, cu precizarea, in cererea de anulare a accesoriilor, a perioadei fiscale, a scadentei, precum si a sumei.
 

(7) Prin inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta se intelege inspectiile incepute anterior acestei date si pentru care s-a emis decizie de impunere dupa aceasta data.


Articolul 3
 

Procedura de acordare a amanarii la plata

 

(1) Contribuabilii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, prin depunerea la registratura organului fiscal competent sau prin comunicarea prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a unei notificari.

(2) Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 1. Notificarile depuse anterior publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data publicarii.
 

(3) Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 

a)datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e- mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;

b)obiectul notificarii, respectiv intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2);
 

 

c)data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

(4) in baza notificarii, organul fiscal competent emite si comunica:

 

a)contribuabilului - decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii;

b)institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului - adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.
 

(5) Odata cu emiterea actelor prevazute la alin. (4) si (9), pentru obligatiile de plata accesorii care fac obiectul amanarii la plata:

 

a)nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;

b)nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care nu se depune aceasta cerere.
 

(6) In situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), organul fiscal competent emite, odata cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 2, prevederile alin. (4), (5) si (9) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii inlocuieste decizia emisa anterior. Amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii se acorda in baza notificarii initiale.

 

(7) In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii.

(8) in situatia in care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite si comunica decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 3.
 

(9) In cazul in care notificarea este depusa la organul fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b), acesta comunica un exemplar al deciziei de amanare la plata si organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. in acest caz, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala transmite institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

 

(10) In cazul obligatiilor de plata stabilite de organul fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b), prin decizie referitoare la obligatii de plata accesorii se intelege titlul de creanta prin care se individualizeaza obligatiile de plata accesorii, potrivit legislatiei specifice.
 

Articolul 4

Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii

(1) Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fara anexarea altor inscrisuri. Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, astfel cum acestea sunt prevazute de ordonanta de urgenta, cu exceptia, dupa caz, a conditiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta.

(2) in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale aferente. Prevederile art. 3 alin. (4) lit. a), alin. (6) si (9) se aplica in mod corespunzator.
 

(3) Dobanda individualizata in decizia prevazuta la alin. (2) trebuie stinsa in cota de 45,8%, in termenul prevazut de lege.

(4) Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la implinirea termenului de plata a dobanzii prevazute la alin. (3), prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevazute in anexele nr. 4 si 5.
 

(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde urmatoarele:
 

a)datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e- mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;
 

b)obiectul cererii, respectiv anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilitatilor solicitate, prevazute la art. 1-4 din ordonanta de urgenta;

c)elementele prevazute la art. 2 alin. (6), in cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adaugata inscrise in randurile de regularizare;
 

d)data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

(6) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute de ordonanta de urgenta, contribuabilul poate depune fie o singura cerere pentru toate facilitatile, fie cate o cerere pentru fiecare facilitate.

(7) In baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta si emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz.

(8) inainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiaza contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, ocazie cu care ii indica conditiile ce nu au fost indeplinite.
 

(9) In scopul acordarii anularii, pentru diferentele de cote de obligatii de plata accesorii ce nu fac obiectul anularii la plata, contribuabilul poate opta pentru stingerea acestora utilizand in acest sens numarul de evidenta a platii prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru generarea numarului de evidenta a platii, contribuabilii pot accesa programul de asistenta pus la dispozitia contribuabilului pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, accesand link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v15.html.

(10) Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1) pot beneficia de anularea la plata a obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), daca sunt stinse obligatiile de plata principale prevazute la art. 2 alin. (3), iar diferentele de cote de obligatii de plata accesorii ce nu fac obiectul anularii la plata se achita utilizand numarul de evidenta a platii conform alin. (9).


(11) Pentru a beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se afla in procedura de executare silita trebuie sa notifice organul fiscal competent potrivit art. 3 alin. (1).
 

Articolul 5

Procedura de acordare a anularii la plata in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata

(1) In situatia in care contribuabilii prevazuti la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta doresc sa isi exprime intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 3.
 

(2) Obligatiile de plata accesorii ce pot face obiectul anularii la plata sunt cele aferente obligatiilor de plata principale prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b) si d).
 

(3) Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv de cei prevazuti la art. 3 alin. (1), in baza unei cereri, depusa la registratura organului fiscal competent sau comunicata prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, dupa indeplinirea conditiilor de acordare prevazute de ordonanta de urgenta. Prevederile art. 4 sunt aplicabile in mod corespunzator.

(4) Ori de cate ori se emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz, organul fiscal competent verifica respectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si, daca este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata.
 

(5) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgenta care depun cerere de anulare la plata a obligatiilor de plata accesorii, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta, iar in situatia in care acestea nu sunt indeplinite se emite decizia de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii.
 

(6) In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, organul fiscal competent emite si comunica contribuabililor prevazuti la alin. (5) decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii. in acest caz, cota de 54,2% din dobanda esalonata la plata si nestinsa la data de 30 septembrie 2015 inclusiv se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.
 

(7) Ori de cate ori se emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz, organul fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b) solicita organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa verifice respectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata si, daca este cazul, sa emita decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata pe care o va comunica ulterior organului fiscal prevazut la art. 1 alin. (2) lit. b).
 

Articolul 6
 

Dispozitii finale

(1) Deciziile prevazute la art. 3 alin. (2), (6) si (8), precum si la art. 4 alin. (4) se emit de catre organul fiscal competent in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

(2) In situatia contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevazute la alin. (1) se emit separat pentru contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

(3) La solicitarea contribuabililor, organul fiscal competent are obligatia sa clarifice eventualele neconcordante existente intre evidenta acestora si evidenta fiscala, intocmind in acest sens un proces-verbal de punere de acord prevazut in anexa nr. 6.
 

(4) In vederea depunerii notificarii prevazute la art. 3 alin. (1), organele fiscale competente instiinteaza si indruma contribuabilii care inregistreaza obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala.
 

Articolul 7
 

Anexe

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta procedura. Pentru obligatiile de plata stabilite de organele fiscale prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b), aceste anexe vor fi adaptate in mod corespunzator, potrivit legislatiei specifice.

 

Ionut Udriste de Ionut Udriste
Editor cu experienta de 5 ani in domeniul contabil si fiscal. Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.ro.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Procedura pentru amnistia fiscala a fost publicata. Prevederile OMFP 3831/2015":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016