Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 13 - 17 iulie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 22 Iul. 2009
Tags: taxa, codul fiscal, legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDONANTA nr. 8 din 10 iulie 2009pentru completarea art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventivEMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL ...

ORDONANTA nr. 8 din 10 iulie 2009
pentru completarea art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru entitatile publice care sunt supuse controlului intern si controlului financiar preventiv.

Important!
Cererile de deschidere a creditelor bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor
sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, refuzate total sau partial la viza de control financiar preventiv delegat, vor fi prezentate Ministerului Finantelor Publice impreuna cu copii ale refuzului de viza de control financiar preventiv delegat si ale actului de decizie interna prin care ordonatorul de credite si-a asumat raspunderea efectuarii operatiunii refuzate la viza.
In cazul cererilor de deschidere a creditelor bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, refuzate partial la viza de control financiar preventiv delegat, Ministerul Finantelor Publice, prin unitatile Trezoreriei Statului, accepta in vederea decontarii numai documentele de plata aferente cheltuielilor care nu au facut obiectul refuzului de viza. In vederea acceptarii documentelor de plata, ordonatorii de credite au obligatia sa prezinte unitatilor Trezoreriei Statului copii ale ordonantarilor de plata avizate pentru control financiar preventiv propriu si delegat, dupa caz, si orice documente justificative solicitate de acestea, din care sa rezulte ca platile dispuse nu au facut obiectul refuzului de viza de control financiar preventiv delegat.
Documentele de plata aferente cheltuielilor care au facut obiectul refuzului de viza vor fi acceptate de unitatile Trezoreriei Statului
numai in cazul in care Curtea de Conturi constata ca refuzul de viza de control financiar preventiv delegat nu este intemeiat.

ORDIN nr. 1.308 din 2 iulie 2009
privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea
prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare


EMITENT:     AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 10 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii pentru care se solutioneaza deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de
rambursare.

Important!
In cazul in care, pentru obtinerea informatiilor suplimentare, organul fiscal competent cu solutionarea decontului cu sume negative de
taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solicita altor organe fiscale efectuarea unui control incrucisat potrivit art. 97 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control transmite rezultatele controlului in termen de 45 de zile de la solicitare.
Termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi, in cazuri justificate, cu 45 de zile de catre directia coordonatoare din cadrul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.
Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.
Efectuarea de controale incrucisate, in scopul solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de
rambursare incadrate la risc fiscal mare, se planifica cu prioritate fata de alte activitati de inspectie fiscala.
Controlul incrucisat in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare poate
fi efectuat si de catre comisarii Garzii Financiare, in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In cazul in care contribuabilul pentru care s-a emis o decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata inregistreaza obligatii fiscale
restante, organul fiscal competent efectueaza de indata compensarea acestora, intocmind in acest sens Nota privind compensarea obligatiilor fiscale - cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.41.99.
In situatia in care suma aprobata la rambursare, inscrisa in decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, este mai mare decat
cuantumul obligatiilor fiscale compensate, restituirea diferentei se efectueaza in termenul prevazut de lege.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, creantele principale sau accesorii privind drepturi de
rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor potrivit legii.
Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent in administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificata
de catre cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
Platile efectuate intre organul fiscal si contribuabilul cedent pana la notificarea cesiunii sunt valabile. Dupa notificare, organul fiscal
devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavand un drept de creanta asupra bugetului pentru sumele inscrise in decizia de rambursare si care au facut obiectul cesiunii.
Potrivit dispozitiilor art. 117 din Codul de procedura fiscala, operatiunea de restituire de sume de la buget se realizeaza numai dupa
compensarea eventualelor obligatii fiscale inregistrate de catre contribuabil, astfel ca obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.
Activitatea de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de categoria de risc in care acestea
au fost incadrate, se monitorizeaza de conducatorii unitatilor fiscale, precum si de directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, si de directorul general si directorii generali adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, pentru contribuabilii aflati in sfera de administrare, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ORDIN nr. 1.614 din 22 iunie 2009
pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din
aplicatia NCTS-RO
EMITENT:     AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care au acces la o aplicatie privind tranzitul comunitar/comun.

Important!
Accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se realizeaza pe baza
unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Dosarul de autorizare
Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se
acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societatii comerciale, sediul, codul unic de inregistrare, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala, iar daca este cazul, numarul si data autorizatiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO de care beneficiaza. Declararea marfurilor in procedura simplificata in componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se solicita numai in cazul in care operatorul economic este autorizat in calitate de expeditor sau destinatar agreat pentru marfuri transportate sub regim de tranzit comun. In acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se depune de societatea autorizata in calitate de expeditor/destinatar agreat sau, dupa caz, de catre comisionarul in vama desemnat de societate sa efectueze formalitatile vamale. Cererea se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, impreuna cu:
a) formularul unic de inregistrare la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO, conform modelului
prezentat in anexa nr. 3;
b) lista cu directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe
langa care se solicita autorizarea si lista persoanelor desemnate sa depuna declaratii de tranzit in aplicatia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;
c) o declaratie, in cazul expeditorilor si destinatarilor agreati, in care se specifica daca declararea marfurilor in tranzit se face
apelandu-se la serviciile unui comisionar in vama, daca este cazul;
d) o declaratie-angajament completata conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
e) o copie de pe autorizatia de expeditor sau destinatar agreat pentru marfuri transportate sub regim de tranzit comun, daca este cazul.
Daca declararea marfurilor in tranzit pentru un expeditor sau destinatar agreat se face de catre un comisionar in vama, atunci se
procedeaza astfel:
a) toate documentele mentionate la pct. 5 lit. a)-e) se vor depune de catre comisionarul in vama, atunci cand acesta nu detine autorizatie
de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO in calitate de principal obligat;
b) atunci cand comisionarul in vama detine autorizatie de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia
NCTS-RO in calitate de principal obligat, la cerere se vor anexa documentele mentionate la pct. 5 lit. a) si c), completate de expeditorul/destinatarul agreat;
c) operatorii economici - principali obligati, expeditori agreati, destinatari agreati sau reprezentantii acestora - vor specifica pentru
fiecare persoana desemnata sa depuna declaratii de tranzit in aplicatia NCTS-RO, conform anexei nr. 4, procedura de declarare a marfurilor: procedura normala sau procedura simplificata. Astfel ca un utilizator al aplicatiei NCTS-RO care depune declaratii de tranzit in procedura normala nu are dreptul sa depuna declaratii de tranzit si in procedura simplificata.

Dupa verificarea documentelor mentionate la lit. B se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala. Solicitantul va depune o copie a autorizatiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO la DJAOV/BV pe langa care isi va desfasura activitatea, impreuna cu lista utilizatorilor desemnati sa depuna declaratii de ranzit.
Autorizatia de acces va contine informatii privind numarul de identificare si inregistrare al operatorului economic - EORI, numele
certificatului digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic si parola de acces aferenta acestuia. Impreuna cu autorizatia de acces se vor transmite si:
a) fisierul ce contine certificatul digital;
b) lista cheilor de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO pentru fiecare utilizator
desemnat sa depuna declaratii de tranzit la fiecare DJAOV/BV, constand in nume utilizator si parola, cu recomandarea ca parola sa fie modificata de utilizator dupa prima conectare.
Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se
actualizeaza la cererea titularului, atunci cand:
a) titularul prezinta date referitoare la: extinderea activitatii la alte DJAOV/BV, suspendarea activitatii la una/unul dintre DJAOV/BV
transmise anterior, actualizari in lista personalului desemnat sa depuna declaratia de tranzit la DJAOV/BV sau altele asemenea;
b) au survenit modificari fata de situatia initiala privind declararea marfurilor in tranzit;
c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate ori actualizate.

LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul
cheltuielilor de personal in sectorul bugetar
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din sectorul bugetar care indeplineste atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate
gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD.

Important!
Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea
asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiara elvetiana pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici."
Incadrarea specialistilor in managementul de proiect se face pe functii publice sau contractuale, dupa caz, tinandu-se cont de
conditiile locale concrete, atat la nivelul structurilor autoritatilor administratiei publice locale, cat si la nivelul institutiilor si serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora.
Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestor comisii, constituite potrivit
legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depasi 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.

LEGE nr. 262 din 7 iulie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a
Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici din domeniul exploatarii miniere si a petrolului.

Important!
Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste, la incheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, dupa cum
urmeaza:
a) o cota procentuala de 4% din valoarea productiei miniere pentru carbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci
aluminifere, de metale nobile, radioactive, pamanturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le insotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;
b) echivalentul in lei a 0,70 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru substante nemetalifere;
c) echivalentul in lei a 0,35 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale si de
constructii, dolomita, gresie si tufuri industriale;
d) echivalentul in lei a 0,40 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru argile, marne, loess, nisip si pietris, nisip si roci caolinoase;
e) echivalentul in lei a 0,55 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru industrial, piatra ponce, sienite nefelinice, gips,
creta, nisip silicios, bentonita, nisip caolinos, ardezie si diatomita;
f) echivalentul in lei a 2,0 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit
ornamental, granit ornamental si granodiorit ornamental;
g) echivalentul in lei a 2,50 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental si siliconite
ornamentale;
h) echivalentul in lei a 3,0 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru marmura, calcar ornamental, gresie ornamentala, travertin si
tufuri ornamentale;
i) echivalentul in lei a 0,80 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru saruri haloide.
Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileste la sursa, in echivalentul in lei a 4 euro/1.000
litri, la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data platii.»"
Prevederile acordului petrolier raman valabile pe toata durata acestuia, cu exceptia adoptarii unor dispozitii legale favorabile
titularului acordului petrolier.
Acordurile petroliere incheiate si neintrate in vigoare, precum si acordurile petroliere intrate in vigoare se modifica in conformitate cu
prevederile prezentei ordonante de urgenta.
Termenul de finalizare a modificarilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii competente.
Acordurile petroliere se modifica prin incheierea de acte aditionale intre autoritatea competenta si titular.
In vederea modificarii acordurilor petroliere, autoritatea competenta notifica titularul cu privire la data modificarilor si completarilor
corespunzatoare.

LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cat si structurile care asigura dialogul social intre
organizatiile sindicale si patronale.

Important!
Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.
Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de
acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.
Pentru somerii pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in
conditiile legii, la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.
In anul 2009, pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a
activitatii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.
Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din
fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 90 de zile in anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei legi la
nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.
Pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin doua organizatii, una patronala si una sindicala, de
tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se infiinteaza respectivul comitet. Prin exceptie, acolo unde angajatorul este un minister, pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin unei organizatii sindicale reprezentative la nivel de ramura si a ministerului, respectiv a autoritatii de reglementare care are rolul de angajator.
Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singura federatie sindicala, respectiv o singura
federatie patronala nereprezentativa membra, semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pentru a participa la infiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.
Din componenta comitetului sectorial mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate respectiva.

Pentru dobandirea personalitatii juridice potrivit prezentei legi, persoana imputernicita in acest scop de catre comitetul sectorial va depune la Tribunalul Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere de inscriere a comitetului sectorial ca persoana juridica de utilitate publica;
b) copie de pe sentinta civila de infiintare a federatiei patronale la nivel de ramura, respectiv a federatiei sindicale;
c) copie de pe sentinta civila de reprezentativitate valabila a organizatiilor prevazute la lit. b) care si-au dobandit reprezentativitatea la
nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicala/patronala reprezentativa la nivel national, pentru situatia prevazuta la alin. (2);
d) actul constitutiv al comitetului sectorial;
e) statutul comitetului sectorial, semnat de catre constituentii acestuia, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: datele de
identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalitati de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare;
f) avizul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor pentru infiintare;
g) dovada existentei sediului si a patrimoniului initial;
h) hotararea judecatoreasca de infiintare a comitetului sectorial in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, daca aceasta exista.
Tribunalul Bucuresti, la primirea cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, va examina si se va
asigura:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 4^2 alin. (4);
b) daca actul constitutiv si statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale in vigoare;
c) sa nu existe o inregistrare in registrul special prevazut la art. 4^5 a unui alt comitet sectorial in aceeasi ramura de activitate.
In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt indeplinite, presedintele completului de
judecata o citeaza in camera de consiliu pe persoana imputernicita, prevazuta la art. 4^2 alin. (4), careia ii solicita, in scris, remedierea neregulilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.
In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea
persoanei imputernicite.
Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.
Hotararea tribunalului se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezenta lege se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor din strainatate ale acestora si institutiilor
de credit din alte state membre, respectiv din state terte, in ceea ce priveste activitatea acestora desfasurata in Romania.

Important!
Actionarii al caror exercitiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot tine adunare generala si pot sa ia orice hotarare de competenta
acesteia, cu majoritatea prevazuta de lege sau, dupa caz, de actul constitutiv, majoritatea respectiva fiind raportata in acest caz la totalul capitalului social detinut de actionarii in cauza.
In scopul remedierii unei situatii de deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara ai unei institutii
de credit, persoana juridica romana, sau al prevenirii aparitiei unei deteriorari semnificative previzibile a acestora, de natura sa pericliteze in perspectiva apropiata capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa adopte urmatoarele masuri:
a) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit prin majorarea capitalului social;
b) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit, prin acordarea de imprumuturi
eligibile pentru a fi incluse in calculul fondurilor proprii conform reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei si/sau convertirea in actiuni a unor astfel de imprumuturi.
c) sa interzica repartizarea totala sau partiala a profitului pe alte destinatii decat cele prevazute de lege ca fiind obligatorii, pana
cand Banca Nationala a Romaniei constata remedierea situatiei financiare a institutiei de credit.
Daca persoanele care detin participatii calificate nu se conformeaza, in termenele indicate de Banca Nationala a Romaniei, masurilor
dispuse potrivit alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) si (3). In acest caz, Banca Nationala a Romaniei revoca masura suspendarii exercitarii drepturilor de vot numai daca circumstantele care au generat adoptarea masurii au incetat sa mai existe.
ersoanele care au achizitionat o participatie calificata fara a tine seama de opozitia formulata de Banca Nationala a Romaniei trebuie
sa-si vanda, in termen de 3 luni de la data comunicarii opozitiei, actiunile aferente participatiei calificate astfel achizitionate. Daca dupa expirarea termenului actiunile nu au fost vandute, Banca Nationala a Romaniei dispune institutiei de credit, persoana juridica romana, anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia detinatorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.
Consiliul de administratie, respectiv directoratul institutiei de credit, raspunde de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea
actiunilor, potrivit alin. (1), si vanzarea actiunilor nou-emise.

LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii pensiei anticipate carora li se va recalcula pensia la implinirea varstei standard de pensionare.

Important!
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, la implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata devine
pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare."
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, la implinirea varstelor de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata partiala devine
pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

LEGE nr. 276 din 7 iulie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care introduc actiuni judecatoresti evaluabile in bani, pentru care se achita taxe judiciare de timbru.

Important!
Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;
b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;
c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;
d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;
e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;
f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.
Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic
de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este
inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.
Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale
executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei.

In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite.

LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza, in special, debitorii aflati in procedura de insolventa, aducand cateva modificari semnificative in aceasta materie.

Important!
Cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii
pe economie.
Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevazut la art. 8, sunt de competenta sectiei de insolventa a
tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul, astfel cum figureaza acesta in registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor, si sunt exercitate de judecatorul-sindic.
In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolventa. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea
in care isi are sediul respectiva curte de apel.
Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o
justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuate in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate.
In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza numirea, acesta are obligatia de a notifica instanta, in termen de 5 zile de
la comunicarea sentintei de numire. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judiciara de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea in termen a refuzului, fara motive temeinice. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. 34.
In vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea si
nivelul remuneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. 4. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere, data in camera de consiliu, cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar.
Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 7, titularul de creante
anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la expirarea termenului prevazut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decazut, cat priveste creantele respective, din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. El nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.
actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 - 120 lei.

ORDIN nr. 948 din 3 iulie 2009
pentru modificarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea
pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009
EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii de autoturisme, precum si persoanele care pot beneficia de prima de casare la achizitionarea unui
autovehicul nou.

Important!
Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii Programului se face in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie,
prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 228/2009.
Suma prevazuta pentru derularea Programului este de 190 milioane lei.
Prima de casare se defineste ca fiind parte din pretul de achizitie al unui autovehicul nou, suportata prin modalitate nerambursabila de
catre Autoritate din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat. Un proprietar poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achizitionarea mai multor autovehicule noi, in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate.
Producatorii care intrunesc conditiile prevazute la art. 5 pot depune cereri de inscriere in vederea validarii in Program, in cadrul
sesiunii de inscriere organizate de Autoritate in perioada 12-27 februarie 2009. Producatorii de autoutilitare usoare pot depune, pana la data de 15 august 2009, cereri de inscriere pentru participarea la cea de-a treia etapa.
articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Producatorul validat si proprietarul efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou,
producatorul scazand din pretul de vanzare cuantumul primei de casare.
In factura de livrare a autovehiculului nou producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare al acestuia si, distinct, face mentiunea
«Suma de 3.800 lei reprezentand prima de casare se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2009». Sub rubrica «Total de plata» se inscrie textul «Diferenta de plata beneficiar» si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar sau, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar, suma ramasa de achitat de catre utilizator.

ORDIN nr. 500 din 18 iunie 2009
privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
EMITENT:     MINISTERUL COMUNICATIILOR ŞI SOCIETATII INFORMATIONALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza notarii publici care efectueaza acte in format electronic, in cadrul activitatii desfasurate.

Important!
In cadrul activitatii electronice notariale se utilizeaza certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care
functioneaza in baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporala, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.
Certificatul calificat utilizat de notarul public in activitatea electronica notariala va contine mentiunea ca acesta a fost eliberat in

scopul prestarii activitatii notariale.
Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se refera la:
a) denumirea biroului notarial in cadrul caruia notarul public isi desfasoara activitatea;
b) sediul biroului notarial, asa cum sunt ele precizate in certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public
isi desfasoara activitatea.
Inscrierea de catre furnizorii de servicii de certificare a informatiilor prevazute la art. 4 si 5 se face in conformitate cu prevederile
art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, in baza certificatului eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea.
Autorizatia privind activitatea electronica notariala se emite pentru o perioada de 3 ani, cu revizuirea anuala a conditiilor tehnice
stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) si j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatilor electronice notariale, precum si a celor prevazute la art. 12 din prezentele norme tehnice si metodologice.
Verificarile se fac de catre:
a) auditori certificati de sisteme informatice, iar rezultatul verificarilor este prezentat autoritatii sub forma de opinie de audit;
b) agentii de omologare agreate de autoritate.
Autorizatia emisa va avea forma prevazuta in anexa nr. 1 si va fi expusa intr-un loc vizibil in incinta biroului notarial.
Documentatia ce insoteste cererea de autorizare prevazuta in anexa nr. 2 cuprinde:
a) certificatul eliberat de curtea de apel in circumscriptia careia notarul public isi desfasoara activitatea;
b) scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public isi desfasoara operatiunile curente si contract de asigurare profesionala
pentru activitatea desfasurata;
c) descrierea tehnica a sistemului utilizat; lista dotarilor;
d) certificat de omologare a sistemului informatic;
e) politica de securitate privind activitatea electronica notariala;
f) codul de practici si proceduri dupa care se desfasoara activitatea electronica notariala;
g) lista resurselor umane implicate in exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;
h) cererea de inregistrare in registru; modelul acestei cereri este prevazut in anexa nr. 3.

HOTARARE nr. 116 din 2 iulie 2009
pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de IMM la creditele in lei (NI-CST-15-I/0)
EMITENT:     COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII ŞI ASIGURARI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii pentru care EximBank compenseaza partial dobanda la contractele de credit in lei.

Important!
Pentru facilitatile acordate conform prezentei scheme, EximBank actioneaza in numele si in contul statului si are calitatea de furnizor
de ajutor de stat.
Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, "fondul destinat stimularii operatiunilor de
comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale".
IMM este eligibila pentru a beneficia de compensarea dobanzii in cadrul prezentei scheme daca, la data depunerii cererii, indeplineste
cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu este in dificultate in sensul Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate*5);
b) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind
integral recuperata;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala,
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;
d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv
ajutoarele de minimis acordate de EximBank, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);
e) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii
de esalonare, amanare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
f) nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)*6);
g) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati
(C.I.P.)*7);
h) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei.
--------------
*5) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.
*6) In cazul in care din verificarea C.R.B. rezulta existenta unui credit restant, iar solicitantul compensatiei prezinta documente din
care sa reiasa ca a achitat restanta, se considera criteriul indeplinit.
*7) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se
poate accepta la compensare, cu justificarea corespunzatoare.
Compensatia de dobanda reprezinta maximum 50% din dobanda curenta platita in trimestrul anterior solicitarii de compensare, pentru
creditele in lei.
Valoarea maxima a ajutorului obtinut de un beneficiar in cadrul prezentei scheme nu poate sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000
euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.
Nu se compenseaza dobanzile restante sau penalizatoare.
Solicitarile pentru acordarea compensarii dobanzii vor fi analizate si selectate in limita bugetului trimestrial alocat schemei, in ordinea
descrescatoare a punctajului aferent fiecarui contract de credit, stabilit pe baza sistemului prezentat in anexa la prezenta norma. In cazul in care se obtine punctaj egal, selectia se face in ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete si eligibile.

ORDIN nr. 8 din 7 iulie 2009
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si
de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare
EMITENT:     COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerilor de asigurare,
de asigurare-reasigurare si de reasigurare, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la data de 30 iunie 2009.

Important!
Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2009
Asiguratorii vor intocmi si vor depune raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
1. Bilant (cod 01);
2. Contul de profit si pierdere, compus din:
- Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
3. Date informative (cod 05).
Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. V pct. 2 "Situatii
prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative" din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
A. Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;
B. Situatia veniturilor si cheltuielilor.
Brokerii de asigurare vor intocmi si vor depune raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
1. Bilant (cod 01);
2. Contul de profit si pierdere (cod 02);
3. Date informative (cod 03).
Asiguratorii si brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societatii, adresa, telefonul si numarul de
inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii
societatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, asiguratorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Asiguratorii si brokerii de asigurare completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea
activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare.
Bilantul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si
exigibilitate.
Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2009, puse de acord cu soldurile din
balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2009, asiguratorii, in functie de activitatea de asigurare pe care o
desfasoara, vor completa formularul Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02), formularul Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03) si formularul Contul netehnic (cod 04).

Sanctiuni!
Nedepunerea raportarilor contabile intocmite pentru data de 30 iunie 2009 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate si
stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

ORDIN nr. 39 din 8 iulie 2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 4/2009 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila
semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006
EMITENT:     COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor entitatilor autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Important!
In cadrul anexei nr. 4 la instructiune, corelatiile cu privire la "Date informative" (cod 30) vor fi completate cu urmatoarele corelatii,
dupa cum urmeaza:

    rd. 31 = rd. 32 la 34                                         (col. 1 si 2)
    rd. 36 = rd. 37 la 41                                         (col. 1 si 2)
    rd. 35 = rd. 36 la 42                                         (col. 1 si 2)
    rd. 42 = rd. 43 + 44                                          (col. 1 si 2)
    rd. 50 = rd. 51 + 55                                          (col. 1 si 2)
    rd. 57 = rd. 58 + 59                                          (col. 1 si 2)
    rd. 60 = rd. 61 + 62                                          (col. 1 si 2)
    rd. 63 = rd. 64 + 65                                          (col. 1 si 2)
    rd. 66 = rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90      (col. 1 si 2)
    rd. 67 = rd. 68 + 69                                          (col. 1 si 2)
    rd. 70 = rd. 71 + 72                                          (col. 1 si 2)
    rd. 73 = rd. 74 + 75                                          (col. 1 si 2)
    rd. 76 = rd. 77 + 78                                          (col. 1 si 2)
    rd. 79 = rd. 80 + 81                                          (col. 1 si 2)
    rd. 83 = rd. 84 + 85                                          (col. 1 si 2)
    rd. 91 = rd. 92 + 94                                          (col. 1 si 2)


CIRCULARA nr. 25 din 10 iulie 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2009
EMITENT:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale
cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locative, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conturi deschise la Banca Nationala a

Romaniei.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 4,90 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,47 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 0,89 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte,
muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice de cultura care organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice sau ofera servicii culturale.

Important!
Managementul institutiilor publice de cultura poate fi incredintat unei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) intruneste conditiile de studii, de pregatire culturala si de experienta manageriala, precum si alte conditii solicitate de autoritate;
d) nu detine o functie de conducere la o alta institutie din Romania.
Managementul institutiilor publice de cultura poate fi asigurat de o persoana juridica de drept privat care a castigat concursul de
proiecte de management si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este inregistrata in Romania sau in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are in obiectul de activitate organizarea sau desfasurarea de activitati cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale;
c) poate desemna un reprezentant legal care sa corespunda conditiilor prevazute la alin. (1).
In vederea incredintarii managementului institutiilor publice de cultura, autoritatea organizeaza concurs de proiecte de management, in
conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Regulamentul-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, de solutionare a contestatiilor, precum si
modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzator specificului fiecarei categorii de institutii publice de cultura, sunt elaborate de catre Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, dupa consultarea structurilor asociative ale autoritatilor locale, in calitate de ordonatori principali de credite, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
Concursul de proiecte de management se desfasoara in etapele prevazute la art. 6 alin. (2).
Nota obtinuta in etapa prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunostinta candidatilor, in scris, in termen de 24 de ore de la
incheierea acesteia, precum si prin afisare la sediul autoritatii si al institutiei si pe pagina de internet a institutiei publice de cultura, dupa caz.
Sunt declarati admisi pentru sustinerea interviului candidatii ale caror proiecte de management au obtinut in prima etapa a concursului
note mai mari de 7.
Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obtine prin calculul mediei aritmetice a notelor obtinute pentru fiecare etapa.
Este declarat castigator candidatul care a obtinut cea mai mare medie, cu conditia ca aceasta sa fie de minimum 7.
In cazul in care mai multi candidati obtin medii egale, este declarat castigator candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proiectul
de management.
In cazul in care niciun candidat nu a obtinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia in termen de maximum 30 de zile, cu
respectarea dispozitiilor art. 8 si 9.
Rezultatul concursului se aduce la cunostinta candidatilor, in scris, in termen de 24 de ore de la incheierea ultimei etape, precum si la
cunostinta publica, prin afisare la sediul autoritatii, la sediul institutiei publice de cultura si pe pagina de internet a autoritatii, dupa caz.
Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, elaborat de
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, si reprezinta procedura prin care autoritatea verifica modul in care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management, in raport cu resursele financiare alocate.
In toate cazurile, evaluarea prevazuta la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate in cadrul programului asumat si, dupa
caz, tinandu-se cont si de activitatile realizate, altele decat cele prevazute in programul minimal.
In termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligatia de a asigura participarea
managerilor la cursurile de atestare in domeniul managementului, special organizate de catre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura, institutie aflata in subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.
Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevazute la alin. (1): deplasare, cazare si diurna, precum si costul cursurilor de
management se suporta de catre autoritate si se prevad in bugetul institutiei publice de cultura.


ORDIN nr. 488 din 15 iunie 2009
privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor in forma
electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica
EMITENT:     MINISTERUL COMUNICATIILOR ŞI SOCIETATII INFORMATIONALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza emitentii de factura in forma electronica care au obligatia sa foloseasca un sistem informatic omologat de MCSI.

Important!
Emitentul facturii in forma electronica care solicita omologarea sistemului informatic are obligatia sa transmita MCSI urmatoarele
documente, redactate in limba romana:
a) cererea prevazuta la art. 3;
b) raportul de audit intocmit in conditiile art. 5;
c) descrierea functionala a sistemului informatic;
d) planul de securitate a sistemului informatic;
e) certificari privind securitatea sistemului informatic, acolo unde acestea exista;
f) declaratia pe propria raspundere a auditorului, prin care este exprimata independenta sa fata de emitentul facturii in forma
electronica si producatorul sistemului informatic auditat;
g) daca este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizarii procesului de conversie, in situatia in care emitentul de drept al
facturii in forma electronica are un contract valabil incheiat in baza caruia beneficiaza de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hartie in facturi in forma electronica;
h) dovada achitarii tarifului de omologare prevazut la art. 12.
Pe parcursul procedurii de omologare, MCSI poate solicita completarea documentatiei, acolo unde este necesar. In acest caz, cererea
prevazuta la art. 3 este considerata realizata la data transmiterii catre MCSI a documentelor solicitate.
Documentele prevazute la alin. (1) si (2) se transmit la sediul MCSI in limba romana in unul dintre urmatoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de catre reprezentantul legal al solicitantului, sub luare de numar de inregistrare de la registratura
MCSI;
b) printr-un serviciu postal;
c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inregistrarii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al MCSI, data
confirmarii primirii documentelor la sediul MCSI printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
Emitentul facturii in forma electronica poate utiliza propria autoritate de marcare temporala, implementata in cadrul organizatiei sale,
daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) foloseste o baza de timp sincronizata cu Furnizorul unic de baza de timp, desemnat in conformitate cu Legea nr. 451/2004 privind
marca temporala;
b)indeplineste conditiile stabilite de Legea nr. 451/2004, cu exceptia celor referitoare exclusiv la furnizarea de servicii de marcare
temporala pentru terti.
Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se atesta prin raportul de audit.
In vederea indeplinirii de catre emitentul facturii in forma electronica care solicita omologarea sistemului informatic, in conditiile
prezentei decizii, a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. h), Directia economica, resurse umane si administrativa din cadrul MCSI, prin serviciul de specialitate, emite o factura fara taxa pe valoarea adaugata, dupa incasarea cuantumului tarifului de omologare.

Factura emisa de MCSI va contine mentiunea expresa: "Factura a fost achitata cu O.P./Chitanta nr. .../.......

ORDIN nr. 2.281 din 7 iulie 2009
pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul
2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice, care indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a-si prognoza decadal
platile care urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

Important!
In intelesul prezentului ordin, decada cuprinde urmatoarele intervale:
a) decada I - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1-10 al lunii;
b) decada II - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11-20 al lunii;
c) decada III - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21-31 al lunii.
Situatia prevazuta in anexa nr. 1 se completeaza de institutiile publice, distinct pentru fiecare decada a lunii, cu respectarea stricta a
randurilor si coloanelor prevazute de formular.
Situatia prevazuta la alin. (1) se depune la unitatile Trezoreriei Statului la care institutiile publice isi au deschise conturile, pe suport
hartie, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei luni sau fiecarei decade, in functie de optiunea institutiei publice.
Dupa primirea aplicatiei informatice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, situatia prevazuta in anexa nr. 1 va fi depusa la
unitatile Trezoreriei Statului si in format electronic.
La completarea datelor din anexa nr. 1 ordonatorii de credite vor avea in vedere urmatoarele:
1. pe randul "data", in coloanele ziua 1-ziua 11, se va inscrie data efectuarii platilor, care reprezinta data depunerii ordinului de plata
(OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, in cadrul programului de lucru al acesteia, sau da a ridicarii sumelor in numerar, dupa caz;
2. in randurile corespunzatoare platilor "in conturi deschise la institutii de credit" vor fi inscrise platile care urmeaza a fi efectuate in
conturi deschise la institutiile de credit, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand unei institutii de credit;
3. in randurile corespunzatoare platilor "in conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la
Trezoreria Statului" vor fi inscrise platile dispuse catre conturile de disponibil ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la Trezoreria Statului;
4. in randurile corespunzatoare platilor "in alte conturi deschise la Trezoreria Statului" vor fi inscrise platile dispuse in conturi
deschise la Trezoreria Statului, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand Trezoreriei Statului, altele decat cele prevazute la pct. 3;
5. in randurile corespunzatoare platilor "in numerar" vor fi inscrise ridicarile de sume in numerar din conturile deschise la Trezoreria
Statului.
Sunt exceptate de la obligatia prognozarii si raportarii urmatoarele categorii de plati:
1. platile care nu depasesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca suma a platilor prin virament, care se dispun de o institutie publica in
decursul unei zile calendaristice;
2. numerarul ridicat de o institutie publica de la unitatile Trezoreriei Statului care nu depaseste plafonul de 1.000 lei in decursul unei
zile calendaristice;
3. platile aferente unor situatii de calamitati naturale, inclusiv reparatii curente de urgenta la infrastructura feroviara si terestra in
caz de accidente;
4. plati privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente actiunilor organizate in perioada de raportare;
5. plati prin virament/ridicari de numerar aferente ajutoarelor de deces si ajutoarelor de urgenta, indemnizatii pentru accidente de
munca, inclusiv plati aferente unor servicii funerare;
6. cheltuieli judiciare si extrajudiciare, inclusiv taxe notariale si cadastrale;
7. taxe privind avize si autorizatii;
8. medicamente si materiale sanitare achizitionate in regim de urgenta;
9. ajutoare pentru tratamente medicale in strainatate, aprobate prin hotarari ale Guvernului;
Sunt exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara
pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:

1. platile aferente serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, efectuate de furnizorii de astfel de servicii, care se deconteaza de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate la termenele prevazute de actele normative in vigoare specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate;
2. platile ce se efectueaza in cadrul proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile (FEN) de pre- si postaderare,
precum si cele efectuate din fonduri proprii pentru pregatirea de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene;
3. platile aferente organizarii alegerilor electorale si referendumurilor;
4. plata unor servicii cu caracter social aferente serviciilor de tratament balnear si odihna pentru pensionari si salariati bugetari;

ORDIN nr. 2.286 din 8 iulie 2009
pentru prefinantarea acordata beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 14 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale.

Important!
Prefinantarea se acorda beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1)-(3)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, in procent de maximum 30% din valoarea eligibila a contractului/deciziei/ordinului de finantare incheiat intre Autoritatea de management/organismul intermediar si beneficiar.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procentul de acordare a prefinantarii in cazul Programului operational sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane" este de maximum 40% pentru proiectele finantate in cadrul axei prioritare 6.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, prefinantarea se
acorda in procent de maximum 35% din valoarea totala a finantarii ce poate fi acordata beneficiarului, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare.
Prefinantarea se acorda beneficiarilor integral sau in transe, cu incadrarea in limitele stabilite la alin. (1)-(3), conform prevederilor
contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare.
Pentru a putea beneficia de prefinantare, beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) - (3) si la art. 6 alin. (1) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, au obligatia sa deschida un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor din aceste sume, inclusiv acordarea de avansuri catre contractori si/sau transferul de sume catre parteneri, in cazul proiectelor implementate in parteneriat.
In cazul in care contul mentionat la alin. (1) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinantare aferente acelor tipuri
de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementarilor in vigoare, pot fi transferate de catre beneficiari in conturi deschise la banci comerciale, cu conditia efectuarii cheltuielilor respective in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii transferului.
Dobanda acumulata in contul mentionat la alin. (1), aferenta prefinantarii ramase de recuperat, se raporteaza Autoritatii de management
si se deduce de catre aceasta din sumele rambursate beneficiarilor pana la plata finala, inclusiv.

HOTARARE nr. 684 din 10 iunie 2009
privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului

comertului de pe langa tribunale
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care platesc taxe pentru serviciile prestate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Important!
Pentru operatiunile de eliberare duplicat certificat de inregistrare/anexa, prevazut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat
constatator, prevazut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 si eliberare de copii certificate, prevazute la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplica taxe suplimentare de 50% pentru solutionarea cererii in termen de maximum 48 de ore.
Se aproba tarifele pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute in anexa nr. 2.
Pentru cererea de eliberare de informatii prevazute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 2 se aplica tarife suplimentare, dupa cum urmeaza:
a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;
b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii.
Informatiile prevazute in anexa nr. 2 sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri

proprii, fara plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate in acest scop.
Pentru informarea opiniei publice, Oficiul National al Registrului Comertului elibereaza cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor
mijloacelor de informare in masa informatii statistice din registrul comertului, care nu pot fi reutilizate in scop comercial.
Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale,
nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii - posta, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea in limba engleza a certificatelor constatatoare/informatiilor punctuale pentru solicitanti, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului, altele decat cererile de inregistrare si autorizare a functionarii, si alte asemenea servicii se stabilesc, in mod unitar, prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, pe baza de calculatie de pret.

  Articol realizat in colaborare cu CTCE   Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 22 iulie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 13 - 17 iulie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016