Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Saptamana 28 ian - 03 februarie 2008

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 04 Feb. 2008
Tags: tva, legislatie fiscala, monitorul oficial

ORDIN nr. 94 din 17 ianuarie 2008, pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA ...

ORDIN nr. 94 din 17 ianuarie 2008,
pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru persoanele impozabile care depun astfel de formulare, cat si pentru organele fiscale care au sarcina verificarii acestora.

Important!
Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.


Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele
si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.
Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:
a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna
calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala
este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal
competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice;
d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent
a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

Atentie! Nu se inscriu in decont:
- taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
- diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata includerea in decont;
- documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de inspectie fiscala;
- taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.
========================================

ORDIN nr. 125 din 15 ianuarie 2008,
privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza platitorii de impozite, taxe si contributii care au obligatia prezentarii unor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Important!
Platitorii de impozite, taxe si contributii au obligatia prezentarii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
a) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
b) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
c) Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
d) Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
e) Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
f) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
g) Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05;
h) Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r.

Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) urmatorii platitori de impozite, taxe si contributii:
a) contribuabilii mari, pentru declaratiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prevazute mai sus prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor,
portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Declaratiile fiscale, altele decat cele prevazute mai sus, se depun prin metodele prevazute in actele normative care reglementeaza modelul, continutul si regimul
documentelor.

In cazul modificarii denumirii formularelor prevazute mai sus, lista acestora se actualizeaza corespunzator cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.
Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare 25 februarie 2008.
========================================

ORDIN nr. 34 din 17 ianuarie 2008,
privind desemnarea sistemelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza celor care administreaza sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, respectiv institutiilor de credit si societatilor din acest
domeniu.

Important!
Se desemneaza ca sisteme intrand sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare
a operatiunilor cu instrumente financiare:
a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe baza bruta in timp real, aflat in proprietatea si in administrarea Bancii Nationale a Romaniei;
b) sistemul SENT, sistem care asigura compensarea fondurilor, aflat in proprietatea si in administrarea Societatii de Transfer de Fonduri si Decontari - TRANSFOND -
S.A.;
c) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat in proprietatea si in administrarea Bancii Nationale a Romaniei;
d) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat in proprietatea si in administrarea Societatii Comerciale
"Depozitarul Central" - S.A;
e) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat in proprietatea si in administrarea Societatii Comerciale "Casa Romana de
Compensatie" - S.A. Sibiu;
f) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat in proprietatea si in administrarea Societatii Comerciale "Casa de
Compensare Bucuresti" - S.A.
========================================

ORDIN nr. 101 din 21 ianuarie 2008,
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata la bugetul de stat, la cel al asigurarilor sociale si la fondurile
speciale.

Important!
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de platitorii de impozite si taxe carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile
de plata cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a)-d).

1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2.
lit. g) si pct. 1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si
extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe
veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte
venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului electronic national, in conformitate cu prevederile
legale.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15
februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice,
pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care
se calculeaza impozitul.

Declaratia privind accizele se completeaza si se depune de catre platitorii de accize, carora le revin, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in Nomenclatorul privind accizele prevazut in anexa nr. 17.
Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia
vamala.
========================================

ORDIN nr. 131 din 30 ianuarie 2008,
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta importanta pentru contribuabilii care au obligatii de plata catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat.

Important!
Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin se platesc de catre contribuabili in contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de
stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.

Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 2 din prezentul ordin se platesc de catre contribuabili in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
========================================

HOTARARE nr. 69 din 23 ianuarie 2008,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza sotul suprevietuitor al unei persoane decedate care beneficiaza de un ajutor lunar.

Important!
Ajutorul lunar se acorda la cerere, cu indeplinirea cumulativa la data solicitarii, de catre sotul supravietuitor, a urmatoarelor conditii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza, si are, la data solicitarii, cel putin varsta standard de pensionare,
prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, detaliata, in
functie de data nasterii, in anexa nr. 9 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) indeplineste conditiile de pensionare si are inregistrata cerere de stabilire a pensiei la casa teritoriala de pensii, chiar daca pana la data solicitarii ajutorului nu a fost
emisa decizia de pensie;
c) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
d) nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
e) durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
f) are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
g) nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii.

In cazul in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost de cel putin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:
a) 113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a);
b) 44 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. b).
========================================

REGULAMENT nr. 2 din 23 ianuarie 2008,
privind evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritatile competente din state terte cu cea guvernata de principiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007.

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru domeniul institutiilor de credit stabilind modalitatea in care se realizeaza evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de
origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritatile competente din state terte.

Important!
Evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere dintr-un stat tert se realizeaza atunci cand cel putin o entitate reglementata intentioneaza sa dobandeasca controlul sau,
dupa caz, o participatie calificata intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, existenta ori care urmeaza a se infiinta.

Evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere dintr-un stat tert se realizeaza si in cazul in care o institutie de credit dintr-un stat tert intentioneaza sa desfasoare
activitate in Romania prin intermediul unei sucursale.
Evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de origine se realizeaza in toate cazurile in care o entitate reglementata intentioneaza sa dobandeasca
controlul, direct sau indirect, asupra unei institutii de credit, persoana juridica romana.

De la caz la caz, in functie de structura actionariatului, evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de origine se poate realiza si in situatia in care o
entitate reglementata intentioneaza sa dobandeasca, direct sau indirect, o participatie calificata intr-o institutie de credit, persoana juridica romana, fara a dobandi controlul
asupra acesteia, ori sa-si majoreze participatia calificata detinuta, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca nivelurile de 20% ori 33% din capitalul social sau din
drepturile de vot.

Evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de origine al unei entitati reglementate se realizeaza prin verificarea conformitatii acestuia cu principiile si
standardele internationale acceptate, specifice fiecarui sector financiar in parte.
In cazul in care entitatea reglementata nu este o institutie de credit, in procesul de evaluare a adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert, Banca Nationala a
Romaniei coopereaza, dupa caz, cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private.
========================================

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2008,
privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit.

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru institutiile financiare, persoane juridice romane, reglementate sau supravegheate de o autoritate competenta, care se pot transforma in
oricare categorie de institutie de credit.

Important!
Capitalul social al institutiei financiare care solicita aprobarea transformarii in institutie de credit trebuie sa fie constituit numai din varsaminte in numerar, in conformitate
cu prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007.
Rata riscului de credit aferent portofoliului institutiei financiare care solicita aprobarea transformarii in institutie de credit, calculata ca raport intre expunerea neajustata,
aferenta creditelor si dobanzilor clasificate in categoriile indoielnic si pierdere si total credite si dobanzi clasificate, calculate potrivit art. 8 alin. (3), exclusiv elemente in
afara bilantului, nu trebuie sa se situeze, in fiecare dintre ultimele 4 trimestre anterioare datei depunerii cererii, peste media anuala a sistemului bancar romanesc calculata
si publicata de Banca Nationala a Romaniei.

Institutiile financiare nebancare care, la data depunerii cererii de aprobare a transformarii in institutie de credit, sunt inscrise de mai putin de un an in registrele tinute de
Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 266/2006, vor indeplini cerinta mentionata la alin. (1) incepand cu data inscrierii in registrele respective.

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca institutie de credit, in termenul prevazut la art. 2 alin. (3) vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei urmatoarele
documente:
a) copia legalizata a actului constitutiv actualizat, cuprinzand toate modificarile efectuate corespunzator proiectului actului constitutiv prevazut la art. 25 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 si copia hotararii judecatorului delegat care a dispus inregistrarea acestuia la registrul comertului;
b) documentele prevazute la art. 25 alin. (2) lit. c), d) si g), alin. (5) si (7) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007;
c) copia certificata a certificatului de inregistrare a mentiunilor in registrului comertului efectuate potrivit art. 2 alin. (3);
d) documentele prevazute la art. 26 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 pentru sediile secundare deschise;
e) comunicare privind existenta reglementarilor proprii intocmite cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 227/2007, si ale reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia si aprobate de organele statutare competente potrivit
actului constitutiv prevazut la lit. a);
f) situatia majorarilor de capital social efectuate ulterior datei situatiilor financiare prevazute la art. 7 alin. (1), insotita de documentul emis de institutia de credit la care
este deschis contul in care a fost varsat capitalul social, care sa confirme sumele varsate de fiecare actionar;
g) informare privind nivelul provizioanelor specifice de risc de credit inregistrate in evidentele contabile, calculate potrivit reglementarilor aplicabile institutiilor financiare
nebancare;
h) situatiile privind clasificarea creditelor si plasamentelor aflate in portofoliu si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, cu aplicarea in mod corespunzator
a prevederilor art. 8 alin. (3);
i) calculul, la nivel individual si, dupa caz, consolidat, al indicatorilor ce atesta indeplinirea cerintelor prudentiale prevazute la art. 10 alin. (2);
j) informare privind capacitatea de conectare la sistemele de plati si la sistemul de comunicatii interbancare incepand cu data autorizarii functionarii, precum si referitoare
la existenta disponibilitatilor banesti necesare achitarii contributiei initiale la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar;
k) documentele prevazute la art. 55 lit. c) si la art. 61 alin. (1) lit. d) si e), alin. (3) si (4) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007, daca este cazul.
========================================

ORDONANTA nr. 4 din 30 ianuarie 2008,
pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania.

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru artistii interpreti sau executanti, adica pentru actori, cantareti, muzicieni, dansatori si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita,
declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza, exprima ori executa in orice modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ
ori de marionete.

Important!
Atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artisticinterpretativa se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta persoana juridica de drept public sau privat prevazuta la art. 3 lit. b), la care artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti au prestat activitati artistic-interpretative in regim de colaborare.

Persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in
termen de 30 de zile de la data solicitarii.
In lipsa sau in completarea documentelor oficiale, dovada activitatii artistic-interpretative sau a atestarii se poate face cu orice mijloc de proba prevazut de lege, afise,
programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaratii notariale.

Cuantumul indemnizatiei lunare, in suma fixa, acordata pentru activitatea artistic-interpretativa este:
a) 315 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;
b) 236 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;
c) 184 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor.

In functie de documentele oficiale si/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa, dupa cum
urmeaza:
a) persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada ca au prestat activitate artistic-interpretativa, in conditiile prezentei legi, vor beneficia de
indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria I;
b) artistii interpreti sau executanti care fac dovada ca au prestat activitati artistic-interpretative in conditiile prezentei legi, dar care nu mai detin atestatele vor beneficia de
indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria a II-a;
c) artistii interpreti sau executanti care fac dovada ca au prestat activitati artistic-interpretative in conditiile prezentei legi, fara a fi obtinut atestate, vor beneficia de
indemnizatia corespunzatoare atestatului de categoria a III-a;
d) artistii de circ, fara atestate, angajati ai Circului de Stat, care fac dovada ca au prestat activitate artistic-interpretativa, in conditiile prezentei legi, beneficiaza de
indemnizatie corespunzatoare atestatului de categoria I.
========================================

HOTARARE nr. 59 din 16 ianuarie 2008,
pentru aprobarea Memorandumului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei si Finantelor al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Ungare in domeniul ajutorului de stat, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007.

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei si Finantelor al Romaniei, in calitatea sa de administrator al bugetului general consolidat care detine un rol important ca furnizor
de ajutoare de stat si Ministerul Finantelor al Republicii Ungare, responsabil pentru aplicarea legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, autoritate ce face legatura
directa cu Comisia Europeana in acest domeniu.

Important!
Partile vor coopera in scopul consolidarii procesului de implementare a prevederilor comunitare in domeniul ajutorului de stat.
Actiunile de cooperare se vor desfasura pe baze institutionalizate, prin activitati cu caracter periodic.

Biroul de monitorizare a ajutoarelor de stat (SAMO) este pregatit sa participe la un eveniment pe an organizat in Romania de catre partenerul roman si, de asemenea,
este pregatit sa organizeze un eveniment pe an in Budapesta.
Actiunile comune vor avea loc la Scoala de Finante Publice a Ministerului Economiei si Finantelor - Oradea, judetul Bihor, sau la sediul SAMO din cadrul Ministerului
Finantelor - Budapesta.

Ministerul Economiei si Finantelor al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Ungare vor intreprinde actiunile necesare pentru ca la aceste activitati sa participe
reprezentanti din directiile celor doua ministere cu atributii legate de legislatia ajutorului de stat; Ministerul Economiei si Finantelor va asigura participarea la aceste activitati
a reprezentantilor unitatilor teritoriale, a reprezentantilor altor institutii si ministere, la nivel central si teritorial, cu atributii legate de legislatia in domeniul ajutorului de stat, a
reprezentantilor administratiei publice centrale si locale.

Actiunile de cooperare intre cele doua ministere se vor desfasura sub forma de consultari tehnice bilaterale la nivel de experti, de doua ori pe an - o data in Romania si o data in Republica Ungara, stabilite de comun acord.
========================================

HOTARARE nr. 70 din 23 ianuarie 2008,
privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii Programului sunt autoritatile administratiei publice locale care aplica in mod voluntar la Program si care urmaresc extinderea suprafetelor de spatii verzi in
localitati.

Important!
Se aproba alocarea din Fondul pentru mediu a sumei de maximum 60.000.000 lei, pentru derularea in anul 2008 a Programului national de imbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, in limita sumelor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.
========================================

ORDIN nr. 152 din 17 ianuarie 2008,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare.

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Garda Financiara, institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si
combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al
administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Important!
Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
a) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a
activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
d) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale.

Garda Financiara are urmatoarea organizare teritoriala:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.
Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare, organizata in divizii, servicii, birouri si compartimente.
Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, cu personalitate juridica, si sunt organizate in divizii, servicii, birouri si
compartimente.

Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General.
Numarul posturilor de conducere din cadrul diviziilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura Garzii Financiare este aprobat prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Comisarul general are urmatoarele atributii:
1. reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii;
2. este ordonator tertiar de credite, exercitand atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare, si poate delega aceasta calitate
altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii;
3. conduce structura centrala a Garzii Financiare - Comisariatul General, care asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor
incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic;
4. asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare;
5. asigura conducerea unitara a activitatii de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare;
========================================

ORDIN nr. 71 din 14 ianuarie 2008,
privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest ordin prezinta interes pentru membrii Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala stabilind principiile si atributiile care stau la baza
desfasurarii activitatii acestei comisii.

Important!
Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarele atributii principale:
a) atributii administrative;
b) atributii functionale.

Comisia de disciplina are urmatoarele atributii administrative:
a) alege presedintele Comisiei de disciplina, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretarul Comisiei de disciplina;
c) intocmeste procese-verbale, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
d) intocmeste rapoarte, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
e) intocmeste orice alte inscrisuri, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007.

Comisia de disciplina are urmatoarele atributii functionale:
a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere disciplinara;
b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu votul majoritatii membrilor
comisiei;
c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, in cazul in care aceasta a fost contestata la presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Secretarul Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) primeste si inregistreaza in registrul de evidenta sesizarea referitoare la fapta functionarului public, precum si toate documentele adresate Comisiei de disciplina;
b) inainteaza presedintelui Comisiei de disciplina sesizarea, in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia in registrul de evidenta al Comisiei de
disciplina;
c) convoaca, la cererea presedintelui Comisiei de disciplina, membrii Comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care
a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul-verbal al sedintelor Comisiei de disciplina;
e) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplina si le inainteaza presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
f) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de disciplina;
g) asigura transmiterea corespondentei Comisiei de disciplina.

Presedintele Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fixa de indata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului
public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
termenul de prezentare.

Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina se face de catre secretarul Comisiei de disciplina, personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele Comisiei de disciplina.
Citatia este individuala si va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, elementele prevazute de art. 35 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
========================================

HOTARARE nr. 3 din 22 ianuarie 2008,
pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private.

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru administratorii de pensii private stabilind organizarea activitatii de arhiva.

Important!
Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a crea si de a detine documente care sa ateste atat activitatea curenta, cat si activitatea de administrare a
fondurilor de pensii private, inclusiv evidenta participantilor si a beneficiarilor la fondurile de pensii private.
Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a inregistra documentele intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern.

Inregistrarea documentelor se va face intr-un registru de intrare-iesire, cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite documentelor sa se repete.
Inregistrarea documentelor incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
Fiecare administrator de fonduri de pensii private are obligatia de a intocmi Nomenclatorul arhivistic al societatii.

Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a inventaria documentele si de a le preda la compartimentul de arhiva.
Documentele se grupeaza in dosare, potrivit Nomenclatorului arhivistic.
Predarea dosarelor la compartimentul de arhiva se efectueaza pe baza de inventare si procese-verbale.
In cadrul compartimentului de arhiva, administratorii de fonduri de pensii private vor organiza depozitul de arhiva.

Pana la predarea la compartimentul de arhiva a documentelor se va intocmi o evidenta provizorie a acestora, pe suport electronic si pe suport de hartie, cu obligativitatea
actualizarii acesteia periodic.
========================================

HOTARARE nr. 4 din 22 ianuarie 2008,
pentru aprobarea Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat.

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru administratorii de fonduri de pensii administrate privat si pentru participantii la un fond de pensii administrat privat stabilind regulile care se
aplica in cazul realizarii transferului activului personal al participantului de la un fond de pensii administrat privat catre un alt fond de pensii administrat privat.

Important!
Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreste sa se transfere, insotit de copia actului de identitate, cu semnatura olografa,
pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
b) a transmis o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transfera, intocmita conform anexei nr. 1, insotita de copia actului
individual de aderare prevazut la lit. a) si copia actului de identitate, cu semnatura olografa a titularului, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Cererea de transfer va fi intocmita conform anexei nr. 1, in doua exemplare originale, din care:
a) un exemplar va fi pastrat de catre participant;
b) un exemplar va fi transmis administratorului fondului de la care participantul doreste sa se transfere.
Solicitarile de transfer ale participantilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat vor fi procesate de catre Casa Nationala de
Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) trimestrial, in cursul lunilor februarie, mai, august si noiembrie ale fiecarui an, cu respectarea procedurii prevazute in prezenta norma.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), prima luna de procesare de catre CNPAS a cererilor de transfer este august 2008.
CNPAS valideaza noul act de aderare, inregistreaza transferul participantului catre noul fond de pensii administrat privat si actualizeaza Registrul participantilor, pe baza
raportului prevazut la art. 7.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 7 alin. (3), CNPAS va proceda la invalidarea noului act de aderare.
Calitatea de participant la noul fond de pensii este dobandita la data validarii noului act de aderare de catre CNPAS.
In data de 10 a fiecarei luni de procesare prevazute la art. 5, CNPAS va comunica vechiului si noului administrator, precum si Comisiei rezultatul procedurii de validare.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Saptamana 28 ian - 03 februarie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016