Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 16 Iul. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 1.026 din 4 iulie 2008 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, ...

ORDIN nr. 1.026 din 4 iulie 2008
pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care platesc obligatiile fiscale datorate bugetului de stat in contul unic.

Important!
Pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata obligatiilor fiscale, organul fiscal competent va proceda la compensarea din oficiu a sumei platite in plus in contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" fata de obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, cu eventualele obligatii fiscale neachitate datorate aceluiasi buget, urmand ca diferenta ramasa sa fie compensata din oficiu cu obligatii datorate altor bugete, in mod proportional."

In cazul in care sumele platite de contribuabili in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" sunt mai mari decat cuantumul obligatiilor fiscale stabilite in titlurile de creanta emise in conditiile legii si pentru care se efectueaza plata, sumele ramase nedistribuite vor fi compensate din oficiu, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata, cu obligatii fiscale datorate in contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", urmand ca eventualele diferente sa fie compensate din oficiu, pana la aceeasi data, cu obligatiile fiscale neachitate la bugetul de stat, altele decat cele care se platesc in contul unic.
==========================

ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008
privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa si a celor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care desfasoare activitati in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, unitatile emitente de tichete de masa, tichete-cadou si tichete de cresa, stabilind norme de organizare si functionare a acestora.

Important!
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare persoana juridica solicitanta va depune la Autoritatea Nationala a Vamilor o cerere de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) denumirea persoanei juridice, forma si sediul acesteia;
b) codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
c) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat in care este sau se amplaseaza magazinul pentru care se solicita eliberarea autorizatiei;
d) datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinuta;
e) conturile bancare, bancile la care are deschise conturi, in valuta si in lei, valoarea capitalului social.
Cererea se semneaza de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
Cererea este insotita de urmatoarele documente, in copie sau in original, dupa caz:
a) un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, insotit de
copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
b) cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (in original);
c) date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, respectiv: amplasarea, suprafata, reprezentarea grafica;
d) documente prin care se face dovada dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale, precum si numarul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (in copie);
e) acordul pentru desfasurarea activitatii de comercializare dat de detinatorul legal al spatiului in care se va desfasura activitatea (in copie);
f) contractul de inchiriere a terenului pe care va fi amplasata constructia sau a cladirii ce va fi utilizata cu scop comercial (in copie);
g) autorizatia de construire eliberata de autoritatea competenta (in copie);
h) avizul biroului vamal, in original, pe planurile si pe schitele de amplasare a constructiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum si
avizul biroului vamal, in original, privind asigurarea conditiilor legale de organizare, functionare si supraveghere vamala a magazinului duty-free;
i) avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor in aeroporturile internationale, pentru marfurile destinate comercializarii in regim duty-free la bordul
aeronavelor care efectueaza curse in traficul extracomunitar.
Masura anularii autorizatiei de functionare se ia in urmatoarele situatii:
a) vanzarea unor bunuri care nu se regasesc in anexa nr. 6 la ordin;
b) neplata taxei de autorizare anuale la termenul prevazut la art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anularea autorizatiei se face de catre Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, in baza actului constatator intocmit in conditiile legii de catre organele de control abilitate.
Autoritatea Nationala a Vamilor va nominaliza birourile vamale de control in a caror raza de competenta urmeaza sa isi desfasoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.
Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum si constructia acestora nu trebuie sa permita accesul in incinta al persoanelor care nu au calitatea de cumparator in sensul prezentelor norme.
Amenajarea exterioara a magazinelor duty-free diplomatice trebuie sa faca imposibila introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta acestora prin alte locuri decat cele destinate acestor activitati.
Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care urmeaza sa fie construite cu destinatia de magazine duty-free diplomatice se avizeaza de birourile vamale in a caror raza de competenta urmeaza sa isi desfasoare activitatea magazinele.
Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea si gestionarea biletelor de valoare.
Capitalul social subscris si varsat de catre unitatile emitente de tichete de masa la data solicitarii autorizatiei de functionare trebuie sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin 1 milion euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului.
Neindeplinirea obligatiilor declarative si/sau de plata fata de bugetele pentru care Ministerul Economiei si Finantelor detine calitatea de creditor bugetar, conform prevederilor legale in vigoare, atrage suspendarea autorizatiei de functionare pana la data platii acestora inclusiv. Suspendarea isi produce efectele de la data neindeplinirii obligatiilor declarative si/sau de plata.
Unitatile care solicita autorizatie de functionare vor prezenta distinct un angajament din care sa rezulte ca vor respecta toate prevederile dispozitiilor legale in vigoare referitoare la tichetele-cadou si la tichetele de cresa, inclusiv criteriile care stau la baza eliberarii autorizatiei de functionare.
Pe baza prezentelor criterii, autorizatia de functionare se elibereaza pe o perioada de un an. Unitatile emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa vor solicita reautorizarea cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data expirarii autorizatiei de functionare.
==========================
ORDIN nr. 2.025 din 30 iunie 2008
privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si pot solicita deducerea acestora, precum si persoanele care au facut cheltuieli pentru acordarea burselor private.
Important!
1. Persoanele fizice care au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, pot solicita deducerea acestora, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la functia de baza in cursul anului.
2. Deducerea se acorda de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
3. Solicitarea deducerii se face de catre titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, la organul fiscal competent, completat in conformitate cu instructiunile prevazute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii si au efectuat in cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea acestora, in limita sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.
In situatia contribuabililor care au solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privata si au optat si pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, potrivit legii, suma totala luata in calcul este limitata la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.
==========================
ORDIN nr. 2.036 din 1 iulie 2008
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 4 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza marii contribuabili administrati in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
Important!
Contribuabilii nou-infiintati care indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. D din anexa nr. 1 vor fi preluati spre administrare de Directia generala de administrare a marilor contribuabili in termen de 10 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului.
Prin derogare de la prevederile lit. A, se inregistreaza ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe proprie raspundere sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 400 milioane euro.
Contribuabilii vor depune declaratia pe proprie raspundere la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului.
==========================
HOTARARE nr. 123 din 27 mai 2008
privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala
Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala.
Important!
Societatile membre ale Camerei, precum si entitatile acreditate international in domeniu, care doresc sa organizeze in colaborare cu Camera programul de pregatire profesionala, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa solicite CAFR dreptul de organizare a cursurilor de pregatire profesionala, pana la data stabilita;
b) sa aiba in obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;
c) lectorii trebuie sa indeplineasca conditiile agreate de Consiliul CAFR prin procedura specifica adoptata;
d) firma trebuie sa aiba experienta in domeniul auditului sau experienta in ceea ce priveste organizarea de cursuri;
e) locul de desfasurare a cursului si dotarea logistica sa fie corespunzatoare cerintelor CAFR;
f) firma trebuie sa fi obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuata de catre departamentul de specialitate al CAFR, unde este cazul.
Societatile care doresc sa organizeze cursurile de pregatire profesionala vor depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei un dosar cuprinzand:
1. cerere prin care solicita dreptul de organizare a cursurilor de pregatire profesionala;
2. copie de pe actul constitutiv care sa ateste includerea in obiectul de activitate a codului CAEN pentru organizarea de cursuri;
3. lista cu lectorii societatii impreuna cu CV-urile acestora (se vor alege dintre formatorii acreditati de CAFR);
4. o scurta prezentare a activitatii societatii;
5. descrierea locului unde va organiza cursul, precum si logistica pe care o va asigura firma.
==========================
HOTARARE nr. 124 din 27 mai 2008
privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care pot fi acreditate ca formatori in vederea furnizarii de servicii de pregatire profesionala membrilor Camerei si stagiarilor in activitatea de audit financiar.
Important!
Pot fi acreditate ca formatori urmatoarele categorii de persoane fizice, care se bucura de o buna reputatie si care nu au adus atingere prestigiului Camerei sau profesiei:
a) auditori financiari in conditiile in care au obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuata de catre departamentul de specialitate al CAFR si care au respectat obligatiile de membru al Camerei si normele deontologice;
b) cadre didactice universitare cu titlul de doctor in stiinte economice cu specializarea in domeniul contabilitatii, care predau discipline prevazute la art. 13 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) specialisti sau cadre didactice universitare in domeniu, specializate in domeniile conexe contabilitatii si auditului, in masura in care tematica de pregatire implica astfel de domenii;
d) auditori financiari care lucreaza la institutii publice din domeniul reglementarii contabilitatii si auditului financiar.
Pentru obtinerea acreditarii, persoana interesata trebuie:
1. sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei un dosar cuprinzand:
a) cerere prin care solicita acreditarea ca formator;
b) copie de pe carnetul de auditor financiar;
c) copie de pe diploma de doctor in domeniul contabilitatii, insotita de prima si ultima fila a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte indeplinirea cerintei art. 3 lit. b);
d) adeverinta eliberata de institutia la care lucreaza, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor prevazute la art. 3 lit. c), respectiv lit. d);
e) curriculum vitae.
2. sa participe la cursurile pentru formatori organizate de Camera in anul respectiv.
==========================
ORDIN nr. 1.813/C din 27 iunie 2008
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau
apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in Romania
Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European care doresc sa practice profesia de consilier juridic in Romania.
Important!
Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic si pentru a practica aceasta profesie pe teritoriul Romaniei, solicitantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 514/2003, cu completarile ulterioare, respectiv sa fie cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice, sa fie licentiat al unei facultati de drept, sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei si sa nu se afle in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege.
Cererea-tip adresata ministrului justitiei de catre solicitant se transmite Directiei pentru servicii juridice conexe, denumita in continuare directia de specialitate.
Cererea, insotita de actele doveditoare a indeplinirii conditiilor legale in vederea practicarii profesiei de consilier juridic in Romania, se depune la Registratura Ministerului Justitiei, personal sau prin posta.
Modelul cererii-tip, lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, precum si modul de organizare a examenului, tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe pagina de internet a institutiei. Data si locul organizarii examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica pe pagina de internet a institutiei cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen.
Rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor legale in vederea recunoasterii calificarii profesionale de consilier juridic se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se
publica pe site-ul institutiei.
Solicitantii nemultumiti de rezultate pot face contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatiile se solutioneaza in maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere de catre comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. b), iar rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si se publica de indata pe site-ul institutiei.
==========================
NORMA nr. 6 din 5 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza domeniul institutiilor de credit care fac comert cu cecuri.
Important!
Cecul este un instrument de plata creat de tragator care, in baza unui disponibil constituit la o institutie de credit, da un ordin neconditionat acesteia, care se afla in pozitie de tras, sa plateasca la prezentare o suma determinata unei terte persoane sau insusi tragatorului emitent aflat in pozitie de beneficiar.
 
Cecul trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond obligatorii stabilite de Legea nr. 59/1934, cu modificarile si completarile ulterioare, si descrise de prezenta norma.
In situatia in care plata trebuie facuta la o institutie de credit sau la o unitate teritoriala a unei institutii de credit, in locul desemnat pe cec ca loc unde plata trebuie facuta se va trece denumirea institutiei de credit/a unitatii teritoriale a institutiei de credit.
Tragatorul poate emite un cec numai in conditiile existentei la tras a unor fonduri proprii, disponibile, in momentul emiterii instrumentului, care sa ii faca posibila trasului efectuarea platii, disponibilul avand valoarea mai mare sau egala cu cea a sumei inscrise pe cec.
Disponibilul tragatorului poate proveni dintr-un depozit bancar, dintr-o deschidere de credit sau acordarea unei facilitati de creditare, din operatiuni de incasari si altele asemenea.
Disponibilul trebuie sa fie lichid, cert si exigibil, adica sa nu existe niciun impediment de ordin juridic sau material care sa impiedice efectuarea platii cecului.
Prezentarea unui cec la plata se poate face in original sau prin trunchiere.
In sensul prezentei legi, prin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoarele operatiuni succesive:
a) transpunerea in format electronic a informatiilor relevante de pe cecul original;
b) reproducerea imaginii cecului original in format electronic; si
c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b) catre institutia de credit platitoare.
Prezentarea la plata a unui cec prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plata a cecului original, cu conditia ca acesta din urma sa fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.
Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca intre ele sa existe o conventie prealabila in contextul unui aranjament de plata sau o conventie constand in aderarea lor la un sistem de plati.
Informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse in cecul original, sunt stabilite potrivit conventiilor prevazute la alin. 4.
Imaginea cecului original reprezinta copia electronica a cecului original. Imaginea cecului original trebuie sa respecte standardele stabilite potrivit conventiilor
prevazute la alin. 4.
Momentul receptionarii, de catre institutia de credit platitoare, respectiv de catre un sistem de plati, a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentarii la plata.
Transmiterea, catre institutia de credit platitoare a informatiilor relevante si a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizata astfel incat sa se asigure autenticitatea si integritatea acestora, prin utilizarea oricaror procedee tehnice admise de lege.
==========================
NORMA nr. 7 din 5 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 8 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Aceasta norma intereseaza institutiile de credit care fac comert cu cambii si bilete la ordin.
Important!
Institutiile de credit abilitate sa desfasoare activitate bancara pe teritoriul Romaniei vor putea face comert cu cambii si bilete la ordin si vor putea presta servicii
bancare specifice acestei activitati pentru clientii lor, luandu-si toate masurile pentru eliminarea riscurilor care pot aparea pe parcursul derularii unor astfel de
operatiuni sau care ar putea afecta calitatea portofoliului lor de astfel de titluri.
Banca Nationala a Romaniei, organizata si functionand in conditiile prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, efectueaza
operatiuni cu cambii si bilete la ordin in cadrul propriei sale activitati.
Suma de plata va fi trecuta pe fata (recto) cambiei, fara a depasi limitele spatiului special alocat textului acesteia, dar nu in diagonala sau sub semnatura
tragatorului, cu conditia ca intre aceasta suma si declaratia cambiala sa poata fi stabilita o legatura."
In temeiul art. 8 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare:
Orice semnatura cambiala trebuie sa cuprinda:
a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau
imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente.
Mentiunile privind circulatia cambiei prin gir se fac pe fata cambiei. Banca Nationala a Romaniei si institutiile de credit nu vor accepta in cadrul operatiunilor lor
decat cambii care au textul privind operatiunea de girare redactat pe fata acestora. In cadrul exprimarii scrise privind operatiunile de circulatie a cambiei prin gir
se va folosi exclusiv notiunea de „girare”
Daca moneda in care a fost emisa cambia este alta decat moneda nationala, dar este cotata la Banca Nationala a Romaniei, si plata se doreste a fi efectuata in
lei, plata se va efectua la cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei din ziua prezentarii la plata a cambiei."
In temeiul art. 461 din Legea nr. 58/1934, cu modificarile si completarile ulterioare:
Prezentarea unei cambii la plata se poate face in original sau prin trunchiere.
In sensul prezentei legi, prin trunchiere se intelege procedeul informatic care consta in urmatoarele operatiuni succesive:
a) transpunerea in format electronic a informatiilor relevante de pe cambia originala;
b) reproducerea imaginii cambiei originale in format electronic; si
c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevazute la lit. a) si b) catre institutia de credit platitoare.
Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate.
Prezentarea la plata a unei cambii prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plata a cambiei originale, cu conditia ca aceasta din urma
sa fi fost emisa cu respectarea prevederilor legii.
Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca intre ele sa existe o conventie prealabila in contextul unui aranjament de plata sau o
conventie constand in aderarea lor la un sistem de plati.
==========================
CIRCULARA nr. 19 din 1 iulie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna iulie 2008
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes atat pentru institutiile de credit, cat si pentru orice persoane care intra in contact cu activitatea bancara.
Important!
Pentru luna iulie 2008 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,75% pe an.
==========================
ORDIN nr. 430 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza domeniul agricol, stabilind tipurile de investitii care pot beneficia de finantare prin credite.
Important!
Suma de 760,0 milioane lei va fi accesata si derulata, in vederea acordarii de credite pentru finantarea investitiilor din aceste domenii, astfel:
a) 630 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii eligibile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013(PNDR);
b) 30 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii eligibile din cadrul Programului Operational pentru Pescuit (POP);
c) 100 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii care nu beneficiaza de finantare din fonduri europene.
Tipurile de investitii care pot beneficia de finantare prin credite acordate din sumele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) de catre institutiile financiare selectate si plafoanele maxime ale creditelor acordate unui beneficiar din categoriile prevazute la art. 6 din Legea nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt stabilite in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si includ atat cheltuielile eligibile, cat si cele neeligibile ale proiectelor.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va rambursa direct in contul beneficiarului deschis la institutia financiara creditoare sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b).
Institutiile financiare selectate se obliga sa comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuala modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.
Tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fondurile europene, valoarea maxima a creditelor acordate de catre institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevazute la art. 6 din Legea nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita sumei prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c, sunt stabilite in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
==========================
ORDIN nr. 510 din 16 iunie 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR Nr. 697 din 26 mai 2008
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE Nr. 510 din 16 iunie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 3 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care beneficiaza de subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala.
Important!
Consiliile locale vor stabili si vor aproba, in conditiile art. 1, o singura data, lista cu persoanele care sunt solicitanti eligibili de subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala.
Posesorii adeverintelor emise conform art. 3 alin. (2) au obligatia ca in perioada de valabilitate a acestora sa depuna la compartimentul de specialitate al primarului urmatoarele documente si informatii:
a) o copie a contractului de imprumut incheiat cu o institutie financiar-bancara specializata in acordarea de credite ipotecare, imprumut destinat finantarii constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat, sau, dupa caz, un document care sa ateste incheierea unui contract de imprumut, precum si cuantumul respectivului imprumut pentru finantarea constructiei locuintei;
b) o scrisoare bancara emisa de institutia financiar-bancara cu care a incheiat sau urmeaza sa incheie contractul de imprumut, in care sa se specifice:
1. acordul ca suma reprezentand subventia de la bugetul de stat sa fie acceptata ca rata de plata a imprumutului, cu scadenta dupa data receptiei la terminarea lucrarilor de constructie a locuintei, si contul in care aceasta poate fi virata;
2. obligatia de a nu aproba titularului contractului de imprumut cesionarea partiala sau totala a contractului catre alte persoane fizice sau juridice, in cazul in care acesta nu face dovada returnarii catre bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din imprumutul respectiv;
c) data receptiei si punerii in functiune a locuintei, reconfirmata de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, dupa caz.
Nedepunerea in totalitate a documentelor prevazute la alin. (1), prezentarea acestora dupa expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si neacceptarea partiala sau totala de catre institutia financiarbancara a cerintelor prevazute la alin. (1) lit. b) exonereaza ordonatorii de credite de obligatia asigurarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.
Consiliile locale solicita lunar, in scris, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana la data de 6 a lunii in curs, necesarul de fonduri pentru plata subventiilor catre solicitantii prevazuti la alin. (1), conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, ale caror locuinte au fost executate, receptionate si date in folosinta pana la finele lunii anterioare.
Solicitarea va fi insotita de cate o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru fiecare locuinta, o copie a procesului-verbal de predare-primire a locuintei si o copie de pe extrasul la zi al contului precizat in scrisoarea bancara;
==========================
HOTARARE nr. 30 din 3 iulie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative in caz de invaliditate si in caz de deces
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza participantii la fondurile de pensii facultative stabilind modul de utilizare a activului personal in cazul survenirii unor evenimente (pensie de
invaliditate, deces anterior depunerii cererii pentru obtinerea unei pensii facultative).
Important!
In cazul in care participantul beneficiaza de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau personal net.
In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii de gradul II, cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca, participantul va avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau personal net.
In cazul invaliditatii de gradul III, participantul va avea dreptul sa opteze, dupa caz, pentru:
a) suspendarea platii contributiilor;
b) continuarea platii contributiilor.
Participantul aflat in situatia prevazuta la alin. (3) isi pastreaza drepturile pe toata perioada de suspendare a platii contributiilor catre fondul de pensii facultative.
In cazul decesului participantului inainte ca acesta sa solicite deschiderea dreptului la pensie, beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul sa solicite contravaloarea cotei-parti cuvenite din activului personal net al participantului.
Pentru a primi contravaloarea activului personal net, conform art. 7, fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va depune la administratorul fondului de pensii facultative o cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite, insotita de copia legalizata a certificatului de mostenitor/legatar, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si contravaloarea cotei-parti cuvenite din activul personal net al participantului decedat.
In cererea scrisa depusa la sediul administratorului, beneficiarul va indica modalitatea de efectuare a platii drepturilor sale, respectiv prin virament bancar sau prin mandat postal, si va specifica toate informatiile necesare efectuarii platii.
Administratorul va transmite depozitarului instructiuni in vederea efectuarii transferului drepturilor beneficiarului, din contul colector al fondului de pensii facultative:
a) in contul indicat de beneficiar in cererea scrisa; sau
b) prin mandat postal, la adresa specificata in cererea scrisa.
==========================
LEGE nr. 132 din 4 iulie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii.
Important!
Personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitati de cult cu venituri reduse, din mediul rural, poate beneficia de un sprijin lunar suplimentar de 25% fata de sprijinul lunar stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. c).
Criteriile in baza carora unitatile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) in procent de 30% din totalul posturilor clericale prevazute in anexa nr. 3, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, in raport cu numarul credinciosilor, conform ultimului recensamant, si cu nevoile reale.
Unitatile centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii si Cultelor propuneri motivate cuprinzand nominalizarea unitatilor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea unui sprijin lunar suplimentar si care intrunesc conditiile si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).
Listele unitatilor de cult al caror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar suplimentar in conditiile alin. (1), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitatilor centrale de cult si se aproba anual prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor.
Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 200.000 euro lunar.
Suma prevazuta la alin. (1) se aloca unitatilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
Destinatiile sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitatile centrale ale cultelor recunoscute, impreuna cu conducerile unitatilor de cult din afara granitelor, suma urmand a fi utilizata pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata contributiilor prevazute de lege la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la asigurarile de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevazute de lege pentru angajator.
Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitatii centrale de cult din Romania, prin prezentarea la Ministerul Culturii si Cultelor a documentelor prevazute de normele legale in vigoare.
==========================
HOTARARE nr. 693 din 2 iulie 2008
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice, care in calitate de parte contractanta intr-un contract de achizitie publica sau intr-un contract de finantare, au dreptul sa efectueze plati in avans.
Important!
Ordonatorul de credite, in calitate de parte contractanta intr-un contract de achizitie publica sau intr-un contract de finantare, are dreptul sa efectueze plati in avans catre contractant, intr-un procent de pana la 30% din valoarea contractului.
Platile in avans se pot efectua intr-o singura transa sau in mai multe transe periodice, in functie de prevederile contractuale si in corelatie cu graficul de indeplinire a contractului respectiv.
In cazul in care acordarea avansului se efectueaza in mai multe transe, valoarea insumata a acestora nu poate depasi 30% din valoarea totala a contractului.
Ordonatorul de credite acorda avansul numai dupa constituirea garantiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au aceasta obligatie si numai daca sunt asigurate conditiile pentru inceperea indeplinirii obligatiilor rezultate din contract.
Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.
Prin actul normativ mentionat mai sus se prevede ca se pot acorda avansuri din fonduri publice si pentru achizitionarea de bunuri si servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a incheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare, in urmatoarele conditii:
a) existenta unor contracte multianuale ferme incheiate in conditiile legii
b) se pot acorda avansuri de pana la 30% din valoarea contractului.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 07-11 iulie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016