Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 20-24 octombrie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 29 Oct. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 1.338 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA ...

ORDIN nr. 1.338 din 30 septembrie 2008
pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza organele fiscale care indruma si acorda asistenta contribuabililor, respectiv la nivel central, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si directiile generale ale finantelor publice la nivel judetean.

Important!
Indrumarea si asistenta contribuabililor constau in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.

Sfera activitatii de indrumare si asistenta cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.

Indrumarea si asistenta oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informatii care se incadreaza in una dintre categoriile urmatoare:

a) informatii solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspectiei fiscale si in legatura cu aceasta;

b) informatii in legatura cu solutionarea unor problematici care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale;

c) informatii prin care se sugereaza sau se prezinta modalitati de optimizare a sarcinii fiscale;

d) informatii care nu intra in sfera de competenta a ANAF;

e) informatii care contravin principiului secretului fiscal;

f) informatii in legatura cu reclamatiile privind incalcarea prevederilor codurilor de conduita de catre personalul angajat in cadrul unitatilor fiscale;

g) informatiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) alte informatii a caror furnizare este interzisa, conform legislatiei in vigoare.

Indrumarea si asistenta acordate direct la sediul unitatii fiscale se realizeaza la serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2), dupa caz, care au competenta de administrare conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

Cererile formulate de catre contribuabili in vederea acordarii asistentei in scris vor include in mod obligatoriu urmatoarele date de identificare: numele si prenumele sau denumirea societatii, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscala.

Cererile contribuabililor vor fi semnate de catre acestia sau de reprezentantii legali ai acestora. Serviciile/birourile/compartimentele prevazute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informatii, explicatii, precum si documentele necesare formularii de raspunsuri la solicitarile acestora.
=========================================

ORDIN nr. 754 din 2 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor care au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Important!
Dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate se realizeaza printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:

a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;

b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani: act de identitate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;

d) pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate, documente doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;

g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile insarcinate sau lauze: act de identitate, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului - pentru lauze, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;

i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, actul de identitate si decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;

j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, actul de identitate si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, precum si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.

Persoanele incadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h) si m) beneficiaza de adeverinta de asigurat, eliberata de CAS pe baza documentelor prevazute la categoria din care fac parte, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) nu figureaza in baza de date a CAS, precum si in baza de date transmisa de ANAF in baza protocolului incheiat cu CNAS, cu venituri impozabile pentru care au obligatia platii contributiei. In situatia in care se constata ca realizeaza astfel de venituri, pentru care platesc contributia curenta sau nu realizeaza venituri la data verificarii, se elibereaza adeverinta de asigurat;

b) in cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri, pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta.
=========================================

HOTARARE nr. 1.232 din 1 octombrie 2008
privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind platile transfrontaliere in euro

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, autoritate nationala responsabila cu supravegherea respectarii aplicarii Regulamentului privind platile transfrontaliere in euro.

Important!
In scopul protejarii intereselor economice ale consumatorilor, se stabileste cadrul institutional necesar aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind platile transfrontaliere in euro, Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 28 decembrie 2001, denumit in continuare Regulament.

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea de catre institutii a obligatiilor prevazute la art. 3 din Regulament, referitoare la nivelul taxelor percepute pentru plati corespondente in euro, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea de catre institutii a obligatiilor prevazute la art. 4 din Regulament, referitoare la informarea prealabila a clientilor cu privire la natura si cuantumul taxelor percepute, cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei;

c) neindeplinirea obligatiei de informare cu privire la taxele suplimentare, conform art. 5 alin. (2) din Regulament, cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei;

d) nerespectarea de catre institutii a obligatiei de comunicare a datelor si a elementelor prevazute la art. 5 alin. (1), (3) si (4) din Regulament, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.
=========================================

ORDIN nr. 1.732 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificarilor la autorizatia de punere pe piata in timpul procedurii de reinnoire a autorizatiei de punere pe piata

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza comerciantii de medicamente de uz uman stabilind modul cum se fac modificarile la autorizatia de punere pe piata.

Important!
Prezentele norme se aplica cererilor privind variatiile de tip IA, IB, II, transferul autorizatiei de punere pe piata, modificarea designului si inscriptionarii ambalajului medicamentului, precum si cererilor privind exceptarea
de la obligatia prezentei anumitor informatii pe eticheta si in prospect si de la obligatia ca prospectul sa fie in limba romana, in cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberarii directe catre pacient.

Toate modificarile care intervin in perioada de valabilitate a autorizatiei de punere pe piata trebuie transmise la Agentia Nationala a Medicamentului si evaluate in conformitate cu reglementarile specifice, aprobate prin ordine ale ministrului sanatatii publice.

In cazurile in care, din motive obiective si justificate, autorizatia de punere pe piata nu poate fi reinnoita in termenii existenti (de exemplu, s-a identificat necesitatea de operare a unor modificari ale rezumatului caracteristicilor produsului, prospectului si etichetei, pentru a raspunde unor noi cerinte impuse de legislatie sau ghiduri), detinatorul autorizatiei de punere pe piata poate depune informatii suplimentare si/sau poate modifica informatia despre medicament in cererea de reinnoire.

Sectiunea "situatie prezenta/propusa" din cererea de reinnoire trebuie sa enumere clar toate modificarile operate asupra informatiei despre medicament.

Enumerarea modificarilor se poate transmite alternativ sub forma unui document separat, atasat cererii de reinnoire.

Modificarile de acest tip nu necesita declansarea unor proceduri de evaluare separate.
Modificarile necuprinse in aceasta lista nu vor fi luate in considerare ca facand parte din cererea de reinnoire.

Toate cererile referitoare la diferitele modificari ale medicamentului, nefinalizate pana la depunerea cererii de reinnoire, precum si cererile depuse de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata in timpul procedurii de reinnoire trebuie solutionate pana la finalizarea procedurii de reinnoire, astfel incat autorizatia de punere pe piata si anexele sa reflecte noile date despre medicament, acolo unde este cazul.
=========================================

LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii directi ai alocatiei de stat sunt toti copiii in varsta de pana la 18 ani.

Important!
Se instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare.

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani.
Alocatia de stat pentru copii se acorda si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.

Tinerii prevazuti mai sus care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.
Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 40 lei lunar si se majoreaza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Alocatia de stat pentru copiii care sunt in plasament se vireaza in conturile personale deschise pentru acestia de catre conducatorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie generala, inclusiv pentru copiii incredintati organismului privat acreditat si licentiat in conditiile legii. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii se capitalizeaza pana la implinirea de catre acestia a varstei de 14 ani.

Dupa implinirea de catre titular a varstei de 14 ani alocatia de stat poate fi platita direct acestuia, cu incuviintarea conducatorului directiei generale, sau, in functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizata in continuare in contul personal al acestuia pana la implinirea varstei de 18 ani.
=========================================

CIRCULARA nr. 31 din 7 octombrie 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile Emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Nationala a Romaniei in functie de obiectivele sale de politica monetara si se comunica prin circulara.

Incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 3,65% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 1,00% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.
=========================================

ORDIN nr. 306 din 30 septembrie 2008
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

Emitent: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza centrele de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Important!
Sunt eligibile doar centrele care:

A. fac parte din structura organizatorica a asociatiilor ce indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate, dovedite prin documente, in original si copie:

1. asociatia este organizatie neguvernamentala, ca persoana juridica, conform legii, care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii sai, are ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai sau ale consumatorilor, in general;

2. asociatia poseda certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, conform art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;

3. asociatia este in evidenta Autoritatii;

4. asociatia face dovada bonitatii;

5. asociatia nu se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

b) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

c) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila;

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

e) nu prezinta declaratia pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea asociatiei in prevederile alin. (1) si (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; asociatia nu poate contracta, pentru aceeasi activitate nonprofit, decat o singura finantare nerambursabila de la Autoritate in decursul unui an fiscal, iar in cazul in care asociatia de consumatori contracteaza, in cursul aceluiasi an
calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la Autoritate, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Autoritatii;

f) reprezentantul legal al asociatiei, desemnat cu formalitatile de obtinere a finantarii centrului, nu se afla in una dintre situatiile enuntate mai jos:

- a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, constatata prin hotarare irevocabila pronuntata de o autoritate judecatoreasca competenta;

- a fost subiectul unei judecati pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, constatata prin hotarare irevocabila pronuntata de o autoritate judecatoreasca competenta;

B. prezinta raportul de activitate a centrului, aprobat de adunarea generala a asociatiei in structura careia functioneaza;

C. prezinta un proiect de functionare a centrului, aprobat de adunarea generala a asociatiei in structura careia functioneaza;

D. prezinta urmatoarele documente justificative:

1. certificatul de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si copie;

2. hotararea adunarii generale a asociatiei de infiintare a centrului de consultanta si informare a consumatorului, in original si copie;

3. actul constitutiv si statutul asociatiei autentificat, in original si copie;

4. dovada bonitatii asociatiei, emisa de banca la care asociatia are deschis contul, in original si copie;

5. situatia financiara anuala a asociatiei, contul de rezultate si bilantul financiar la data de 31 decembrie a anului anterior ori balanta de verificare pe anul in curs, pentru organizatiile nouinfiintate, in original si copie;

6. certificatul de atestare fiscala a asociatiei, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), in original si copie;

7. dovada privind situatia juridica a sediului propus de asociatie pentru functionarea centrului, in original si copie;

8. documentele de confirmare a contributiei financiare a asociatiei la functionarea centrului, de minimum 10% din valoarea totala a finantarii primite;

9. declaratia pe propria raspundere privind incadrarea asociatiei in prevederile alin. (1) si (2) ale art. 12 din Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.

Anuntul de finantare a centrelor se va aduce la cunostinta publicului prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul Autoritatii, www.anpcnet.ro Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul autoritatii finantatoare a respectivului anunt nu creeaza autoritatii finantatoare obligatia de a efectua respectiva procedura de evaluare si selectie.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 20-24 octombrie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016