Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 8-12 mai 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Mai. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

HOTARARE nr. 139 din 24 martie 2009 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA ...

HOTARARE nr. 139 din 24 martie 2009
pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe
Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 11 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza auditorii financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si firme de audit active, a caror activitate este controlata de Organismul de supraveghere publica a activitatii de audit financiar.
Important!
Toti auditorii financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitatii, care este organizat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, ca un sistem independent si se desfasoara de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala din cadrul Camerei, sub supravegherea publica a Organismului de supraveghere.
Resursele necesare functionarii sistemului de asigurare a calitatii (cheltuielile cu salariile, sporurile si stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama cotelor alocate de Camera si Organismul de supraveghere, fiind prevazute in bugetul anual de venituri si cheltuieli al Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.
Departamentul de monitorizare si competenta profesionala efectueaza inspectiile prin inspectori si asistenti inspectori, salariati in aparatul executiv al Camerei, selectati pe urmatoarele criterii:
- sa aiba pregatire profesionala si experienta relevanta in auditul statutar si in raportarea financiara;
- sa aiba pregatire specifica cu privire la efectuarea de inspectii de calitate;


- sa nu fie in conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectata.
Inspectorii care efectueaza verificari de asigurare a calitatii semneaza anual declaratia de conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitatii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declara daca se afla sau nu in una dintre situatiile de conflict de interese prevazute de Codul etic pentru auditorii profesionisti, in raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeaza sa efectueze inspectia calitatii.
Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum si o parte din membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.
Organismul de supraveghere are dreptul de a participa la inspectii si de a avea acces la dosarele de inspectie, foile de lucru si la alte documente relevante.
Recomandarile efectuate de Camera ca urmare a verificarilor calitatii activitatii de audit vor fi urmarite de auditorul membru al Camerei intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.
Auditorul inspectat va transmite Camerei un raspuns in scris cu privire la modul de realizare a masurilor recomandate atat in nota de inspectie, cat si in scrisoarea de atentionare, referindu-se inclusiv la actiunile planificate si la data finalizarii si implementarii acestora.
In cazul in care recomandarile la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse in practica, auditorul financiar sau firma de audit, daca este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008.
===============================
HOTARARE nr. 140 din 14 aprilie 2009
privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza membrii CAFR, auditori financiari activi, persoane fizice sau firme de audit, care trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale.
Important!
Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei ce trebuie achitate de catre toti membrii CAFR, persoane fizice si firme de audit, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de CAFR membrilor acesteia.
Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza: a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru firmele de audit: 600 lei.
Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
In cazul auditorilor financiari persoane fizice si firme de audit, care se inscriu in Registrul auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al CAFR.
Auditorii financiari, membri ai CAFR, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata acestor cotizatii/tarife.
a) Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este:
Cotizatia fixa restanta *Procentul de calcul* Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365
b) Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale.
c) Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.
Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii.
In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru.
d) Membrii CAFR au obligatia transmiterii catre aceasta a copiei documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.
===============================
HOTARARE nr. 13 din 22 aprilie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Prezenta norma se adreseaza administratorilor fondurilor de pensii facultative si depozitarilor.
Important!
Rata medie ponderata de rentabilitate si rata de rentabilitate minima se calculeaza diferentiat pe categorii de risc: ridicat, mediu si scazut, in conformitate cu declaratia privind politica de investitii si cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative.
Rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii dintr-o categorie de risc reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate calculata pentru fiecare categorie de risc in perioada respectiva, diminuata cu 4 puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate calculata pentru fiecare categorie de risc in perioada respectiva.
Pentru calculul ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, prevazuta la art. 3 lit. e), se foloseste ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii dintr-o categorie de risc, masurata pe o perioada de 24 de luni, precum si rata de rentabilitate a respectivului fond, masurata pe aceeasi perioada.
Calculul ratei de rentabilitate, al ratei medii ponderate de rentabilitate, precum si al ratei rentabilitatii minime se efectueaza pentru fondurile de pensii dupa 24 de luni de la data primei raportari a valorii unitare a activului net, calculata si certificata de catre depozitarul fondului de pensii.
Administratorul calculeaza si raporteaza trimestrial Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuarii calculului.
Rata de rentabilitate se calculeaza pe baza valorii unitare a activului net, calculata si raportata de catre administrator si de catre depozitarul fondului de pensii in ultima zi lucratoare a trimestrului.
Administratorul publica rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care il administreaza in a patra zi lucratoare de la incheierea trimestrului.
===============================
ORDIN nr. 3 din 21 aprilie 2009
privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI Nr. 3 din 21 aprilie 2009
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE Nr. 24 din 27 aprilie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit si firmele de investitii stabilind modul de repartizare a profitului interimar.
Important!
Profitul interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar inregistrat in rezultatul reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generala a actionarilor pot fi incluse in fondurile proprii numai daca sumele aferente au fost verificate de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare si daca in raportul intocmit in urma verificarii se exprima opinia ca sumele respective au fost evaluate in conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibila/previzibil la data determinarii sau, dupa caz, de repartizari efectuate pana la aceasta data.
In sensul prezentului regulament, prin profit interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii se intelege profitul net calculat de institutia de credit la data determinarii fondurilor proprii, conform reglementarilor contabile aplicabile.
Pierderea perioadei curente in sensul art. 5 lit. e) se deduce indiferent daca a fost sau nu verificata de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare.
Sumele aferente elementelor incluse in fondurile proprii, prevazute la art. 4, art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. a) si art. 13 alin. (2) trebuie sa fie la dispozitia institutiei de credit pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, in vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de indata ce acestea apar.
===============================
LEGE nr. 169 din 8 mai 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana"
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii fondurilor externe nerambursabile precum si autoritatile implicate in gestionarea acestor surse financiare.
Important!
In cazul programelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei indeplineste rol de Autoritate de management/Autoritate nationala, plata in avans se acorda din cofinantare numai liderilor de proiect/partenerilor din Romania si birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera Calarasi si Oradea.
In cazul programului prevazut la art. 4 alin. (1), pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei indeplineste rol de Autoritate de management, plata in avans se acorda din fondurile externe nerambursabile, in limita disponibilitatilor de fonduri IPA existente in conturile Autoritatii de certificare si plata, liderilor de proiect, precum si Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara, avand calitatea de Secretariat tehnic comun si Unitate de control de prim nivel.
In cazul programelor prevazute la art. 5 alin. (1), pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei indeplineste rol de Autoritate comuna de management, se acorda plati in avans din fondurile externe nerambursabile catre beneficiarii din statele partenere si catre birourile regionale pentru cooperare transfrontaliera Suceava si Iasi.
===============================
LEGE nr. 161 din 8 mai 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere familiala, respectiv familiile cu venituri modeste.
Important!
Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la art. 1, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.
Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale, daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.
===============================
LEGE nr. 162 din 8 mai 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toti actorii de pe piata asigurarilor, atat asiguratorii cat si persoanele asigurate.
Important!
Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator care se afla in una dintre urmatoarele situatii:».
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui asigurator/reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui asigurator/reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Un asigurator, reasigurator sau un intermediar in asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele in baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii, va achita o taxa de aprobare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Toate persoanele numite in functia de administrator si/sau in conducerea executiva trebuie sa indeplineasca criteriile si conditiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau inregistrat ori a persoanelor prevazute la art. 39 alin. (3) lit. c), dupa caz, intocmit sau emis de catre organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform legii, constituie titlu de creanta.
===============================
LEGE nr. 163 din 8 mai 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele care utilizeaza in activitatea lor cambiile ca instrumente de plata, precum si institutiile de credit care accepta astfel de mijloace de plata.
Important!
Numele aceluia care trebuie sa plateasca (tras), respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele trasului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe cambie primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea trasului, in limita spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea cambiei;
Orice semnatura cambiala trebuie sa cuprinda:
a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau a imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prin semnatura trasului se intelege semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de tras sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicitului trasului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care accepta la plata cambii.
===============================
LEGE nr. 157 din 8 mai 2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice sau juridice care utilizeaza infrastructura rutiera pentru care s-a stabilit un tarif pentru utilizarea infrastructurii rutiere.
Important!
Toate sistemele electronice de tarifare ce vor fi date in exploatare dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor utiliza, in scopul efectuarii tranzactiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre urmatoarele tehnologii:
a) tehnologie de localizare prin satelit;
b) tehnologie de comunicatii mobile in conformitate cu standardul GSM - GPRS (standard de referinta GSM TS 03.06/23.060);
c) tehnologie cu microunde cu frecventa de 5,8 GHz.
Operatorii sistemelor electronice de tarifare sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor echipamente de bord care sa fie adecvate utilizarii pe toate tipurile de vehicule si cu toate sistemele electronice de tarifare care utilizeaza tehnologiile prevazute la alin. (1), conform calendarului prevazut la art. 4 alin. (4). Aceste echipamente de bord trebuie sa asigure cantitativ cererea utilizatorilor interesati.
Suplimentar fata de tehnologiile prevazute la alin. (1), echipamentele de bord pot fi adaptate si la alte tehnologii, cu conditia ca aceasta sa nu creeze dificultati utilizatorilor sau sa nu creeze discriminari intre acestia. Echipamentele de bord pot fi conectate si la tahograful digital al vehiculului."
Serviciul european de tarifare electronica este un serviciu complementar serviciului electronic national de tarifare.
Serviciul european de tarifare electronica este definit de Comisia Europeana conform prevederilor art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutiera electronica in cadrul Comunitatii (Directiva 2004/52/CE) si acopera intreaga retea rutiera comunitara pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt incasate electronic.
Serviciul european de tarifare electronica este definit de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor sa furnizeze serviciul in cauza, de un ansamblu de standarde si cerinte tehnice si de un contract de abonament unic intre utilizator si operatorul care ofera serviciul. Acest contract asigura accesul la serviciu pe intreaga retea si abonamentul se poate face la un operator de pe oricare sectiune a retelei.
Deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere in ceea ce priveste introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife si scopul lor sunt independente de Serviciul european de tarifare electronica. Serviciul european de tarifare electronica privind doar metoda de incasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere permite incheierea de contracte indiferent de locul de inmatriculare a vehiculului, de nationalitatea partilor contractante sau de zona ori punctul din reteaua rutiera pentru care se percep tarifele.
===============================
CIRCULARA nr. 15 din 11 mai 2009
privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2009, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 20,25 % pe an.
===============================
CIRCULARA nr. 16 din 11 mai 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2009
Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent si acest act intereseaza institutiile de credit care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 5,41 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,67 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 1,06 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt.Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 8-12 mai 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016