Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 21 - 25 septembrie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Sep. 2009
Tags: noutati legislative, legislatie fiscala, monitorul oficial

REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii ...

REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei, si are in vedere administrarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului.

Important!
Identificarea clientilor persoane fizice are in vedere obtinerea cel putin a urmatoarelor informatii:

a) numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul;

b) data si locul nasterii;

c) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) domiciliul si, daca este cazul, resedinta;

e) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;

f) cetatenia;

g) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;

h) functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul;
i) numele beneficiarului real, daca este cazul.

Verificarea identitatii clientului se realizeaza pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obtinut pe cale ilicita sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficiala, care sa includa o fotografie a titularului.

Institutiile vor aplica masurile de cunoastere a clientelei prevazute de Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de Hotararea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cat mai curand posibil, pe baza de risc, dar nu mai tarziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament.

******************************************
REGULAMENT nr. 17 din 17 septembrie 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele institutiilor de credit din state terte care se pot constitui si pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Competenta tehnica se evalueaza avand in vedere experienta anterioara a actionarului dobandita ca actionar care a exercitat controlul asupra unor institutii de credit ori institutii financiare si/sau ca persoana care a administrat si/sau a condus activitatea unor asemenea institutii. In acest caz, de asemenea, experienta trebuie sa demonstreze abilitate, diligenta si conformarea la standardele relevante.
Informatiile cerute pentru evaluarea soliditatii financiare a actionarului semnificativ depind de statutul juridic al actionarului (de exemplu: institutie de credit sau institutie financiara supusa supravegherii prudentiale; persoana juridica, alta decat o institutie de credit sau institutie financiara; persoana fizica).

Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie sa provina din surse licite, iar mecanismul de finantare trebuie sa fie transparent. In acest sens, se va demonstra cel putin ca fondurile respective sunt virate prin intermediul unor institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de catre autoritati competente din state membre ori din state terte considerate ca avand sisteme echivalente celor din Uniunea Europeana de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

Pentru actualizarea informatiilor prevazute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la actionarii semnificativi, directi si indirecti, persoane juridice, se transmit pentru fiecare dintre acestia urmatoarele:

a) cele mai recente situatii financiare anuale individuale si consolidate, auditate, dupa caz, precum si cele mai recente situatii financiare interimare individuale si consolidate, intocmite dupa data depunerii cererii de autorizare;

b) estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru urmatorii 3 ani, la nivel individual si consolidat, semnate de actionar, insotite de o nota de fundamentare a ajustarilor valorilor prognozate prezentate initial, in cazul in care au fost inregistrate evolutii nefavorabile semnificative in situatiile financiare prevazute la lit. a) fata de situatiile prezentate in prima etapa a procesului de autorizare;

c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, in masura in care informatiile prezentate initial in cuprinsul acestuia au suferit modificari, completat in mod corespunzator cu informatii actualizate.

Pentru actualizarea informatiilor prevazute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la actionarii directi, persoane juridice, care nu detin o participatie calificata, se transmit pentru fiecare dintre acestia documentele prevazute la alin. (2^1) lit. a) si, daca este cazul, lit. c).

Pentru actualizarea informatiilor prevazute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la actionarii semnificativi persoane fizice, se transmite pentru fiecare dintre acestia chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, in masura in care informatiile prezentate initial in cuprinsul acestuia au suferit modificari, completat in mod corespunzator cu informatii actualizate, dar cel putin informatii la zi privind situatia sa financiara.

In cazul entitatilor fara personalitate juridica, actionari directi si actionari semnificativi indirecti ai bancii, pentru actualizarea informatiilor prevazute la alin. (2) lit. c^1) se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (2^1) sau (2^2), dupa caz.

******************************************
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009
privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 23 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementeaza, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori subconsolidat, precum si la nivel de retea cooperatista, cadrul general pentru administrarea activitatii institutiilor de credit.

Important!
Institutiile de credit sunt responsabile pentru existenta unui cadru de administrare a activitatii riguros conceput, care sa includa cel putin urmatoarele aspecte:

a) structura organizatorica a institutiei de credit si delegarea responsabilitatilor functionale in cadrul institutiei de credit, precum si pozitia institutiei de credit in cadrul grupului din care face parte din perspectiva structurilor si liniilor de administrare in cadrul acestuia;

b) responsabilitatile structurii de conducere a institutiei de credit;

c) sistemul de control intern al institutiei de credit.

Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila pentru existenta unui cadru de administrare a activitatii in sensul alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste.

Cadrul de administrare a activitatii unei institutii de credit trebuie sa se refere la responsabilitatile structurii de conducere din perspectiva stabilirii obiectivelor de afaceri, strategiei privind riscurile si a profilului de risc, modalitatii de organizare a activitatii, alocarii responsabilitatilor si competentelor, stabilirii liniilor de raportare si a informatiilor aferente acestora, precum si organizarii unui sistem de control intern.

Institutiile de credit trebuie sa dispuna de norme interne privind cadrul de administrare a activitatii.
Institutiile de credit adapteaza cadrul de administrare a activitatii in functie de natura, extinderea si complexitatea activitatii desfasurate.

Prevederile alin. (1) se aplica de casa centrala a cooperativelor de credit si la nivelul retelei cooperatiste.
Structura de conducere a unei institutii de credit mama este responsabila pentru stabilirea strategiei si politicilor generale la nivel de grup si la nivelul filialelor, precum si pentru determinarea structurii de administrare a filialelor care contribuie cel mai bine la exercitarea functiei de supraveghere la nivelul grupului.

In cazul unei institutii de credit filiala, structura de conducere a acesteia trebuie sa aiba in vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc si politicile stabilite de catre structura de conducere a institutiei-mama.

In cazul in care institutia de credit este filiala a unei institutii straine, structura de conducere a institutiei de credit filiala este responsabila pentru implementarea corespunzatoare a strategiilor si a politicilor stabilite de catre institutia-mama, cu respectarea obligatiilor impuse de legislatia romana.

In cazul in care o institutie de credit desfasoara activitate in strainatate fie prin intermediul unei sucursale, fie prin intermediul unei filiale, structura de conducere a institutiei de credit este responsabila pentru implementarea corespunzatoare a strategiilor si a politicilor stabilite, cu respectarea obligatiilor impuse de legislatia din tara in care respectiva sucursala sau filiala isi desfasoara activitatea.

Structura de conducere a unei institutii de credit trebuie sa se asigure ca sistemul de control intern prevede o separare adecvata a atributiilor, avand ca scop prevenirea conflictelor de interese - de exemplu, responsabilitati duale ale unei persoane in domenii cum ar fi: actionarea in front office si back office, aprobarea tragerii fondurilor si tragerea efectiva, evaluarea documentatiei de credit si monitorizarea clientului dupa contractarea creditului. Domeniile care pot fi afectate de potentiale conflicte de interese trebuie sa fie identificate si supuse unei monitorizari independente exercitate de persoane neimplicate direct in activitatile respective, a caror informare este efectuata pe baza unor linii de raportare stabilite in mod corespunzator.

Institutiile de credit trebuie sa se asigure ca detin rezerve de lichiditate adecvate.

In sensul alin. (1), institutiile de credit trebuie sa dispuna de strategii, politici, procese si sisteme de identificare, masurare, administrare si monitorizare a riscului de lichiditate dezvoltate pe un set de orizonturi de timp adecvate, inclusiv pe parcursul zilei - intraday.

Strategiile, politicile, procesele si sistemele prevazute la alin. (2) trebuie structurate pe linii de activitate, monede si entitati din cadrul grupului institutiei de credit si trebuie sa includa mecanisme adecvate de alocare a costurilor, beneficiilor si riscurilor de lichiditate.

Strategiile, politicile, procesele si sistemele prevazute la alin. (2) trebuie sa corespunda complexitatii si extinderii activitatii institutiilor de credit, rolului acestora in cadrul sistemului financiar, precum si profilului de risc si tolerantei la risc aferente acestora.

Politicile si procesele pentru administrarea riscului de lichiditate trebuie sa aiba in vedere si modalitatea in care alte riscuri, cum ar fi riscul de credit, riscul de piata si riscul operational, pot afecta strategia generala de lichiditate a unei institutii de credit.

O institutie de credit trebuie sa stabileasca un cadru de administrare a riscului operational care trebuie sa acopere apetitul si toleranta la riscul operational ale institutiei de credit, in conformitate cu politicile de administrare a acestui risc, inclusiv masura si modul in care riscul operational este transferat in afara institutiei de credit.
Cadrul de administrare a riscului operational trebuie sa includa politici si procese pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul/diminuarea riscului operational.

Politicile si procesele la care se face referire la alin. (2) trebuie sa fie corespunzatoare dimensiunii, naturii si complexitatii activitatilor institutiei de credit si trebuie ajustate periodic in functie de profilul de risc operational in schimbare si de evolutiile externe ale pietei; politicile si procesele trebuie sa includa riscuri aditionale prevalente in anumite activitati cu caracter operational intens, cum ar fi activitatile de custodie si corespondent, si trebuie sa acopere perioade in care riscul operational ar putea creste.

Institutiile de credit trebuie sa utilizeze simularea de criza ca un instrument de diagnostic pentru intelegerea profilului lor de risc si ca un instrument anticipativ in cadrul procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri - de exemplu, pentru evaluarea modului in care profiturile sunt afectate de situatii de criza, pentru evaluarea adecvarii capitalului intern, pentru suplimentarea metodologiilor statistice in cazul institutiilor de credit care utilizeaza modele interne pentru calcularea cerintei de capital, pentru evaluarea riscurilor intr-o maniera anticipativa.

******************************************
ORDIN nr. 74 din 14 august 2009
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze naturale

EMITENT:  AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament stabileste raporturile dintre furnizori si consumatori privind contractarea, furnizarea si utilizarea gazelor naturale.

Important!
Furnizarea gazelor naturale se face numai in baza contractului de furnizare incheiat intre consumator si furnizor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Persoanele fizice sau juridice care solicita incheierea unui contract de furnizare pentru un loc de consum trebuie sa prezinte furnizorului acte doveditoare cu privire la dreptul de folosinta pentru respectivul loc de consum, valabile pe durata contractului.

Furnizarea gazelor naturale se poate realiza in regim reglementat sau in regim negociat.

In vederea asigurarii securitatii si continuitatii in furnizarea gazelor naturale, ANRE desemneaza/selecteaza furnizorii cu atributii referitoare la furnizarea de ultima instanta, in conditiile prevazute in Regulamentul privind furnizorul de ultima instanta.

Dupa destinatia consumului de gaze naturale, consumatorii se impart in:

a) consumatori casnici;

b) consumatori noncasnici.

Consumatorii de gaze naturale au dreptul sa achizitioneze gaze naturale, la alegere, prin incheierea unuia dintre urmatoarele tipuri de contracte:

a) contract de furnizare reglementata a gazelor naturale;

b) contract de furnizare negociata a gazelor naturale.

Consumatorii de gaze naturale au dreptul sa schimbe atat tipul de contract incheiat cu furnizorul, cat si furnizorul de gaze naturale, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale si ale Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin ordine ale presedintelui ANRE.

Consumatorii de gaze naturale pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

Consumatorii de gaze naturale pot incheia pentru acelasi loc de consum:

a) un contract de furnizare reglementata a gazelor naturale; sau

b) unul sau mai multe contracte de furnizare negociata a gazelor naturale.

Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care la aceeasi adresa postala exista ambele tipuri de consumatori, casnici si noncasnici, consumul acestora fiind masurat distinct, sau situatiile in care solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeasi adresa postala, a fost expres solicitata de consumator.
Prezentul regulament se aplica in raport cu fiecare loc de consum al consumatorilor.

Consumatorul de gaze naturale care opteaza pentru furnizarea in regim negociat poate incheia contractul de furnizare negociata cu oricare dintre titularii licentei de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.

Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate pot fi incheiate, dupa caz, de consumatorul care opteaza pentru furnizarea in regim negociat sau de furnizorul de gaze naturale, in conformitate cu prevederile legale.
Contractele pentru prestarea serviciilor reglementate aferente consumatorilor de gaze naturale care opteaza pentru furnizarea in regim negociat, asigurandu-si necesarul de gaze naturale de la 2 sau mai multi furnizori, pot fi incheiate atat de consumatori, cat si de furnizori, in conformitate cu prevederile contractelor-cadru.

Furnizorii au obligatia sa respecte in relatia cu fiecare consumator de gaze naturale conditiile minime de calitate comerciala impuse prin Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Furnizorii au obligatia sa actioneze permanent in sensul cresterii calitatii serviciilor prestate in relatia cu consumatorii de gaze naturale.

Articol realizat in colaborare cu  CTCE  Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 30 septembrie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 21 - 25 septembrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016