Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 5 - 9 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Oct. 2009
Tags: noutati legislative, legislatie fiscala, monitorul oficial

ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009
privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si alte servicii publice.

Important!
Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate

Declaratia 394. Tranzactii cu persoane afiliate

Vezi detalii

Cartea Verde a TVA

Cartea Verde a TVA

Vezi detalii

Ajustarea TVA pas cu pas

Ajustarea TVA pas cu pas

Vezi detalii


a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatile si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs.
In cazul concursurilor prevazute la alin. (1) lit. c), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel putin 20 de zile inainte de demararea procedurilor prevazute de lege.
Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza;
c) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Mutarea pe o alta functie publica din cadrul autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.
Mutarea definitiva pe o alta functie publica vacanta poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute in fisa postului. In acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;
b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor prevazute in fisa postului;
c) in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) stabilirea de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3);
b) intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a promovarii in clasa si in grad profesional a functionarilor publici;
c) transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate;

****************************************
HOTARARE nr. 23 din 23 septembrie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 15/2009 privind operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

EMITENT:     COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 3 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri de pensii administrate privat, precum si depozitarii fondurilor de pensii administrate privat, stabilind metodologia operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat.

Important!
Operatiunile privind viramentele contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii se efectueaza prin intermediul contului colector, deschis la depozitar.
In contul colector al fondului de pensii se inregistreaza contributiile individuale brute ale participantilor.
Prin contul colector se desfasoara urmatoarele categorii de operatiuni:
a) incasarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii, conform listei de viramente emise de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ordinului de plata;
b) plata comisionului de administrare din contributii brute, conform ordinului de plata;
c) plata sumelor care se regasesc in contul colector al fondului, virate eronat si necuvenite acestuia, conform ordinului de plata;
d) bonificarea dobanzilor aferente disponibilitatilor existente in contul colector la un moment dat, conform extrasului de cont;
e) transferul dobanzilor bonificate asupra disponibilitatilor existente in contul colector la un moment dat, din contul colector in contul operational, conform ordinului de plata.
Evidentierea contului colector in contabilitatea fondului de pensii se realizeaza prin intermediul contului analitic 51211 "Contul colector".
In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati efectuate prin contul colector al fondului de pensii, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul.
Comisionul de administrare prevazut la art. 86 alin. (1) lit. a) din Lege se vireaza in contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii si a situatiei centralizatoare a componentei comisionului de administrare din contributii brute.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarii comisionului de administrare din contributii brute in contabilitate sunt factura si situatia centralizatoare a componentei comisionului de administrare din contributii brute.
Situatia prevazuta la alin. (2) este documentul justificativ, intocmit in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, care insoteste factura emisa de administratorul fondului de pensii si cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) codul atribuit administratorului si inregistrat in registrul Comisiei;
b) valoarea contributiilor brute incasate in contul colector pentru fiecare participant;
c) valoarea comisionului de administrare din contributii brute retinut pentru fiecare participant;
d) data incasarii contributiei brute in contul colector;
e) numarul de participanti pentru care s-au incasat contributii brute;
f) numele si prenumele persoanei care a avizat situatia centralizatoare.
Situatia prevazuta la alin. (3) se intocmeste si se arhiveaza electronic, pastrandu-se pentru o perioada de 10 ani de la constituire.


****************************************

ORDIN nr. 709 din 14 septembrie 2009

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013
EMITENT:     MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 3 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza microintreprinderile care desfasoara activitati de productie si/sau prestari de servicii si/sau constructii si beneficiaza de ajutor de minimis in cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local".

Important!
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt microintreprinderile care desfasoara activitati de productie si/sau prestari de servicii si/sau constructii, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa fie inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
b) sa isi desfasoare activitatea in Romania;
c) sa fi desfasurat activitate economica pe o perioada de cel putin un an fiscal si sa fi obtinut profit din exploatare din activitatea desfasurata in ultimul an inainte de data depunerii cererii de finantare;
d) sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
e) in cazul in care proiectul prevede si lucrari de constructie, solicitantul sa detina dreptul de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) sa nu poata fi considerate ca fiind firme in dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004);
g) sa faca dovada capacitatii de finantare necesare realizarii proiectului;
h) sa indeplineasca conditiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 si 94 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene.
Pentru aplicarea dispozitiilor prevazute in art. 93 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002, solicitantul nu se incadreaza, din punctul de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, in una dintre situatiile de mai jos:
a) obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) obligatiile de plata depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale.
Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevazut de prezenta schema, solicitantii vor depune o cerere de finantare, impreuna cu documentele stabilite in Ghidul solicitantului, la sediul organismului intermediar din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea in care se va implementa proiectul, in vederea parcurgerii procesului de evaluare si selectie, care cuprinde verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii si evaluarea tehnica si financiara.


****************************************

HOTARARE nr. 1.016 din 9 septembrie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv, fiecare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.

Important!
Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si numai din perioadele prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, daca persoana s-a aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar, organizat potrivit legii, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale, considerandu-se inclusiv perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, in acelasi an calendaristic;
se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar cu sau fara examen de licenta sau de diploma si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;
se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj."
In aplicarea art. 1 alin. (2) lit. m) din ordonanta de urgenta, prin persoana care frecventeaza cursurile preuniversitare se intelege orice persoana care a dat nastere unui copil si care frecventeaza cursurile de zi ale invatamantului primar, secundar sau postliceal, definit si organizat potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cursurile preuniversitare sau universitare pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare autorizate si acreditate, in conditiile legii.
In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a stimulentului lunar sau, dupa caz, a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori i se incredinteaza spre adoptie, i se incuviinteaza adoptia, i se dau in plasament unul sau mai multi copii ori este numita tutore, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt acoperite in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, acordarea acestora se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Pe aceasta perioada se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil;
b) daca cele 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 5, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) lit. c)-g), i), l), n) si q).
In situatiile prevazute la alin. (1), dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulent lunar, pentru copilul anterior, inceteaza la data solicitarii noului drept.
In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita anterior.
Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) se acorda incepand cu luna ianuarie 2009 si persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
b) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) in plata stimulentului lunar;
d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept.


****************************************
ORDIN nr. 2.723 din 30 septembrie 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice, pentru achizitionarea de certificate de trezorerie cu discount si obligatiuni de stat de tip benchmark.

Important!
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2009, cu modificarile ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani, si la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, fiind determinata conform formulei:
    D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1),
    in care:
    D = dobanda (cupon);
    VN = valoarea nominala;
    r = rata cuponului.

Articol realizat in colaborare cu  CTCE   Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro. In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 14 octombrie 2009
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 5 - 9 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016