Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 11-15 august 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Aug. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 529 din 1 august 2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta ...

ORDIN nr. 529 din 1 august 2008
privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale

Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul stabileste procedura de colectare a sumelor datorate cu titlu de contributii sociale de catre contribuabilii nerezidenti care au calitatea de angajatori.

Important!
Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in vederea preluarii declaratiei speciale cuprinzand evidenta nominala a asiguratilor, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, aprobata prin Legea nr. 348/2007, se desemneaza ca institutie responsabila, la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

In aplicarea prevederilor prezentului ordin, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

a) asigura preluarea si prelucrarea datelor cuprinse in declaratia prevazuta la art. 1;

b) asigura evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007, aprobata prin Legea nr. 348/2007;

c) pune la dispozitia caselor de asigurari de sanatate datele cuprinse in declaratiile prevazute la art. 1, solicitate in vederea stabilirii drepturilor de care beneficiaza, potrivit


legii, persoanele asigurate care fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007, aprobata prin Legea nr. 348/2007.
==========================

ORDIN nr. 5 din 5 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata sau subconsolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, si au obligatia intocmirii Situatiilor financiare consolidate FINREP.

Important!
Sectorul retail cuprinde toate persoanele fizice, precum si entitatile mici si mijlocii [astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completarile ulterioare] care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din acelasi regulament.

Instrumentele financiare prezentate in cadrul acestui element de activ trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

- sa aiba drept contrapartida o banca centrala;

- sa respecte definitia numerarului si echivalentelor de numerar prevazuta de IAS 7.

Echivalentele de numerar reprezinta investitii lichide, pe termen scurt, care pot fi convertite cu usurinta in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.

In consecinta, orice instrument financiar care indeplineste ambele conditii va fi inclus in cadrul elementului „Casa si disponibilitati la banci centrale”, ceea ce nu inseamna ca toate activele financiare avand drept contrapartida o banca centrala vor fi incluse in cadrul acestui element. In practica se presupune ca, in general, toate activele financiare avand drept contrapartida o banca centrala indeplinesc ambele conditii.

In situatiile financiare consolidate FINREP toate soldurile (debitoare sau creditoare) aferente operatiunilor cu banci centrale sunt, in general, prezentate separat de alte categorii de active financiare, criteriul contrapartidei fiind mai relevant decat criteriul evaluarii pentru aceasta categorie de informatii.

In consecinta, elementul "Depozite de la banci centrale" trebuie sa includa toate depozitele de la banci centrale, indiferent de regula de evaluare aplicata acestora. Alte tipuri de datorii financiare fata de banci centrale (de exemplu, instrumentele financiare derivate) trebuie prezentate in cadrul altor elemente relevante de datorii.

Depozitele institutiilor de credit acopera toate finantarile primite de la un agent-contrapartida care este institutie de credit in cursul normal al activitatii bancare. Prin urmare, depozitele, altele decat cele ale institutiilor de credit, cuprind datorii fata de toti ceilalti agenti-contrapartida, cum ar fi alte institutii financiare, societati sau retail.

Instrumentele financiare derivate incluse in instrumentele compuse sau hibride (IAS 39.11, IAS 39 AG 27 si AG 29, IAS 32.28), care sunt separabile de contractul-gazda, trebuie inregistrate separat de contractul-gazda si, daca este cazul, trebuie prezentate in bilant in functie de natura instrumentului financiar derivat. Totusi, in cazul in care contractul este evaluat la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, conform optiunii valorii juste, contractul trebuie sa fie inclus integral in categoria instrumentelor financiare clasificate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere.

Instrumentele financiare derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire eficace trebuie sa fie incluse intotdeauna in categoria instrumentelor detinute pentru tranzactionare. Acest principiu se va aplica chiar si in cazul instrumentelor financiare derivate care sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a caror valoare justa nu poate fi determinata in mod credibil.
==========================

ORDIN nr. 4.898 din 28 iulie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"

Emitent: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 august 2008

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit.

Important!
Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" se acorda lunar, in cuantum de 180 lei pe luna, la inceputul anului scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie.

Calendar de desfasurare a Programului national de protectie sociala "Bani de liceu"

Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie

Evaluarea eligibilitatii cererilor depuse de catre comisii - 1-18 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1-27 octombrie

Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie

Afisarea in fiecare unitate de invatamant a listei beneficiarilor - 29 octombrie

Depunerea contestatiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie

Rezolvarea contestatiilor - 2 - 6 noiembrie
==========================

ORDIN nr. 4.651 din 2 iulie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.382/2008 pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2008, rezultata in urma analizarii contestatiilor depuse de catre solicitanti

Emitent: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza cei 97 de beneficiari prevazuti in anexa care primesc ajutor pentru achizitionarea unui calculator.

Important!
Se aproba Lista nominala suplimentara a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2008, privind acordarea unui ajutor in valoare de 200 euro, destinat achizitionarii unui calculator, rezultata in urma analizarii si acceptarii de catre comisia de contestatii a contestatiilor depuse de solicitanti, cuprinzand 97 de beneficiari, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda ajutorul financiar beneficiarilor prevazuti in lista nominala suplimentara din anexa este inferior sumei de 62,58 lei, prevazuta in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2008.
==========================

CIRCULARA nr. 25 din 11 august 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in euro si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 1,75% pe an, iar rata dobanzii
platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,90% pe an.
==========================

CIRCULARA nr. 26 din 11 august 2008
privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2008

Pe cine vizeaza?
Si aceasta circulara se adreseaza tot sistemului bancar, avand scop penalizator.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 21,25% pe an.
==========================

ORDIN nr. 85 din 4 februarie 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Nr. 1.392 din 4 august 2008
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 85 din 4 februarie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

Important!
Una din responsabilitatile medicilor de familie introdusa prin acest act normativ este si cea referitoare la intocmirea bazei de date cuprinzand persoanele inscrise pe lista lor, precum si persoanele care nu sunt inscrise pe lista si care solicita efectuarea evaluarii starii de sanatate de catre medicul respectiv, in conformitate cu cerintele programului, pe care o transmit autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, inclusiv datele medicale rezultate din evaluare, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In ceea ce priveste responsabilitatile in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului" punctul 9 "Unitatea judeteana de implementare a programului", subpunctul
9.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

9.1. valideaza serviciile medicale efectuate de medicii de familie, in cazul in care nu exista calculator in dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a starii de sanatate la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate; validarea se realizeaza numai de catre sau sub supravegherea unui cadru medical, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, urmand ca dupa validare riscogramele individuale in format hartie sa fie restituite medicului de familie;

Taloanele restituite sau nedistribuite populatiei vor fi arhivate in conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea si desfasurarea activitati arhivistice, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora.
==========================

ORDIN nr. 1.386 din 30 iulie 2008
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 574/2008 si al Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Nr. 1.386 din 30 iulie 2008
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 522 din 30 iulie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutele si centrele de sanatate publica, autoritatile de sanatate publica, furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari
de sanatate si alte unitati sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii Publice sau autoritatile de sanatate publica, prin care se deruleaza Programele nationale de sanatate.

Important!
Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se asigura pacientilor si bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor de sanatate, prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, se elibereaza si se deconteaza la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Incepand cu trimestrul III al anului 2008, testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis.

Prescrierea acestora se face impreuna cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe acelasi formular de prescriptie medicala, pe o perioada de maximum 3 luni. Numarul maxim de teste pentru un adult este de 50 de teste/luna, iar pentru un copil, de 110 teste/luna. Farmaciile sunt obligate sa asigure in termen de maximum 48 de ore testele
prescrise pacientului, daca acestea nu exista in farmacie la momentul solicitarii.

Programele nationale privind bolile transmisibile" punctul 4 "Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca", litera c) "Activitati de evaluarea si supravegherea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati in relatie cu factorii din mediul de viata si activitate; scaderea prevalentei afectiunilor oro-dentare si a tulburarilor craniomandibulare (TCM)" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

- la nivelul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de evaluare a factorilor de mediu si serviciile de inspectie sanitara de
stat judetene:

1. instruire si formare profesionala;

2. evaluarea capacitatii de adaptare a elevilor la activitatea scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;

3. identificarea si cuantificarea riscului specific pentru sanatate generat de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar etc.);

4. monitorizarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor;

5. activitati de inspectie privind actiunea factorilor de risc din colectivitatile de copii si tineri;

6. alte actiuni destinate rezolvarii prioritatilor locale;

7. expertizarea conditiilor igienico-sanitare din unitatile - permanente si temporare, de stat si private - pentru instruirea, educarea si ocrotirea copiilor si tinerilor;

8. evaluarea dezvoltarii fizice si neuropsihice a copiilor si tinerilor prin cabinetele de medicina scolara;
==========================

ORDIN nr. 2.286 din 30 iulie 2008
privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1c) "Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE)

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza sectorul de activitate care gestioneaza instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus, urmarindu-se dezvoltarea de proiecte pentru
modernizarea acestora.

Important!
Se aproba lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru propuneri de proiecte de investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, finantate prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", operatiunea 4.1c) "Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", incepand cu data de 1 august 2008.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1c) este prevazut in anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

Indrumarile pentru completarea corecta a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse in anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Valoarea alocarii financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, pentru perioada 1 august 2008 - 31 decembrie 2009, este in cuantum de 255.000.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate in cadrul cererii de propuneri de proiecte, prevazuta la art. 1.
==========================

ORDIN nr. 2.287 din 30 iulie 2008
privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 "Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza sectorului de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile.

Important!
Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.2 este prevazut in anexa nr. 1 - Cererea de propuneri de proiecte.

Indrumarile pentru completarea corecta a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse in anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Valoarea alocarii financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-30 septembrie 2008, este in cuantum de 275.000.000 lei din fondurile publice, pentru finantarea proiectelor selectate in urma cererii de propuneri de proiecte, prevazuta la  art. 1.
==========================

ORDIN nr. 2.288 din 30 iulie 2008
privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei", operatiunea 4.3 "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene" din cadrul axei prioritare 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"(POS CCE)

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza sectorul de transport al energiei electrice si gazelor naturale care poate beneficia de investitii.

Important!
Se aproba lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat pentru propuneri de proiecte de investitii pentru diversificarea retelelor de interconectare finantate prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", domeniul major de interventie 3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei", operatiunea 4.3 "Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene", incepand cu data de 1 august 2008.

In cazul in care Comisia Europeana decide ca operatiunea 4.3 se supune regulilor de ajutor de stat, Cererea de propuneri de proiecte se considera suspendata pana la modificarea cadrului legal, in conformitate cu regulile ajutorului de stat.

Cererile de finantare ale beneficiarilor se vor modifica cu acordul acestora, in conformitate cu prevederile alin. (2).

In cazul in care nu se obtine acordul beneficiarilor conform alin. (3), acestia sunt obligati sa restituie sumele rambursate.

Valoarea alocarii financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-31 decembrie 2013, este in cuantum de 192.000.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate in urma cererii de propuneri de proiecte, prevazuta la art. 1.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea mentionata la art. 1 este prevazut in anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 11-15 august 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016