Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 08 Sep. 2009
Tags: monitorul oficial, contract, taxe, impozite, monitorul oficial

- partea I -ORDONANTA nr. 11 din 26 august 2009privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului ...

- partea I -

ORDONANTA nr. 11 din 26 august 2009
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza ordonatorii principali de credite ai autoritatilor publice centrale cu rol de autoritati de implementare/beneficiari ai proiectelor PHARE care includ in bugetele proprii la liniile bugetare "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" sume pentru diferite finantari.

Important!
Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor publice centrale cu rol de autoritati de implementare/beneficiari ai proiectelor PHARE includ in bugetele proprii la liniile bugetare "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sumele necesare pentru:
a) incheierea de contracte de servicii, de achizitii de bunuri si executari de lucrari, inclusiv costurile legate de relansarea procesului de achizitie, in vederea implementarii proiectelor/componentelor necontractate din fondurile alocate prin Programul PHARE, pentru care nu au fost identificate alte surse de finantare;
b) finantarea, pe baza unor justificari intemeiate, a oricaror costuri suplimentare neimputabile contractorului si beneficiarului si care nu pot fi acoperite de beneficiar, pentru implementarea contractelor prevazute la lit. a), in vederea atingerii obiectivelor prevazute in Acordul de finantare pentru Programul PHARE.
Pentru anul 2009 sumele prevazute la art. 1 alin. (1) se vor asigura din prevederile bugetare aprobate ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritati de implementare/beneficiari ai proiectelor PHARE prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


Sumele prevazute la art. 1 alin. (1) vor fi gestionate de autoritatile de implementare/beneficiari.
Sumele necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE prevazute la art. 1 alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea institutiilor care au calitatea de autoritate de implementare/beneficiar.
Autoritatile de implementare/Beneficiarii care vor beneficia de sumele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate sau in coordonarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica altor entitati sau operatori economici.

*******************************************

ORDONANTA nr. 12 din 26 august 2009
pentru reglementarea unor masuri financiar-contabile aplicabile in implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru Romania, prevazut in Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiara a Facilitatii de tranzitie pentru intarirea capacitatii institutionale in Romania
EMITENT: 
    GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza agentiilor de implementare, precum si altor entitati cu atributii de implementare si gestionare a contributiei financiare a Comunitatii Europene, prevazute in memorandumuri de finantare si/sau in acorduri de finantare.

Important!
In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari, precum si furnizarea de bunuri si servicii, in baza prevederilor Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiara a Facilitatii de tranzitie pentru intarirea capacitatii institutionale in Romania, platile pot fi efectuate si in moneda euro.
Alocarea in bugetul Ministerului Finantelor Publice la "Actiuni generale", capitolul "Cheltuieli - Buget de stat", titlul "Alte transferuri", alineatul "Fondul National de Preaderare", a sumelor necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar ca urmare a platilor si/sau a recuperarii creantelor bugetare in lei, in cadrul contractelor incheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 prevazute la art. 1, pentru executarea de lucrari, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii se efectueaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

*******************************************

REGULAMENT nr. 3 din 27 august 2009
privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati
EMITENT:
     FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care au obligatia transmiterii catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a datelor aferente deponentilor garantati.

Important!
In vederea intocmirii raportarilor in conformitate cu prevederile legale, institutiile de credit participante la Fond sunt obligate sa dispuna de sisteme informatice adecvate, care sa asigure existenta in permanenta a unei evidente complete si exacte cuprinzand toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiei de credit fata de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinarii valorii compensatiei datorate fiecarui deponent garantat si intocmirii listei compensatiilor de platit.

In aplicarea prevederilor legale, in termen de 3 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarui trimestru sau de la o data de referinta (data pentru care se face raportarea), institutiile de credit participante la Fond raporteaza acestuia lista cu informatiile prevazute la alin. (1) pentru ultima zi a trimestrului/data de referinta, pe fiecare unitate a institutiei de credit si pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevazuta in Lista deponentilor garantati la data de ..........., prevazuta in anexa.
Sumele aferente depozitelor si obligatiilor de plata exigibile la data raportarii ale unui deponent garantat fata de institutia de credit inregistrate in evidentele acesteia se iau in considerare la stabilirea valorii compensatiilor de plata.
In stabilirea compensatiilor se va tine cont de prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din ordonanta si de prevederile din anexa.
Lista de la alin. (2) se prezinta si se completeaza nominal, separat pentru deponentii garantati persoane fizice, precum si pentru cei persoane juridice (inclusiv entitati fara personalitate juridica).
In sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, persoanele fizice avand profesii liberale, conform legii, precum si alte persoane fizice a caror activitate economica este reglementata prin legi speciale, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale sunt incluse in categoria persoanelor juridice.
Institutia de credit raportatoare poarta intreaga raspundere asupra datelor preluate din evidenta contabila a institutiei de credit si inscrise in listele intocmite si transmise Fondului.
Fondul verifica informatic datele prezentate in liste, inclusiv corelatiile dintre acestea. Verificarile vor urmari cel putin: respectarea prevederilor privind cerintele de raportare, unicitatea fiecarui deponent, daca informatiile despre fiecare deponent sunt suficiente, calculul corect al compensatiilor de platit, corelatiile intre listele raportate. Eventualele erori continute in liste vor fi comunicate in scris institutiei de credit respective pentru analiza si luarea masurilor necesare pentru evitarea unor asemenea erori.

*******************************************

REGULAMENT nr. 4 din 27 august 2009
privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate in alte state membre
EMITENT:
     FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza sucursalele din Romania ale institutiilor de credit care urmaresc sa dobandeasca calitatea de participant la schema de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Important!
Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru din Uniunea Europeana, mentionate la art. 2^1 alin. (2) din ordonanta, pot solicita obtinerea calitatii de participant la schema de garantare a depozitelor in sistemul bancar, adresand in acest scop Fondului o cerere al carei model este prevazut in anexa.
Cererea trebuie sa fie semnata de persoanele din conducerea sucursalei legal imputernicite sa o reprezinte in raporturile cu tertii si trebuie sa fie insotita de o traducere autorizata in limba romana a reglementarilor in domeniul garantarii depozitelor din statul membru de origine aplicabile schemei de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit respectiva.
Fondul va analiza cererea primita de la sucursala in cauza si, dupa obtinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterala de la schema de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit in statul membru de origine, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei cerintele pe care trebuie sa le respecte in calitate de participant la Fond.
In cazul in care Fondul considera ca cererea sucursalei nu se incadreaza in prevederile art. 2^1 alin. (2) din ordonanta, va comunica acest lucru sucursalei in termen de cel mult 90 de zile de la data primirii cererii, impreuna cu motivatiile care au condus la aceasta concluzie.
Calitatea de participant la Fond se dobandeste efectiv de catre sucursala din ziua platii contributiei initiale.
Fondul va comunica coordonatele contului bancar (numarul contului, codul IBAN, denumirea bancii etc.) in care se efectueaza plata contributiei initiale de catre sucursala in cauza, aceasta urmand sa transmita Fondului o copie a ordinului de plata sau, dupa caz, a documentului care atesta efectuarea platii.
Plata contributiei initiale trebuie efectuata in termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii prevazute la art. 3 alin. (1).

*******************************************

REGULAMENT nr. 5 din 13 august 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating
EMITENT:     BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
             Nr. 12 din 23 iulie 2009
             COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
             Nr. 5 din 13 august 2009
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Important!
In cazul in care expunerile sub forma titlurilor de participare detinute in OPC nu indeplinesc criteriile stabilite la art. 61 si 62 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard sau institutia de credit nu are cunostinta de toate expunerile suport ale OPC, institutia de credit trebuie sa ia in considerare in mod direct expunerile suport si sa calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderii asteptate in conformitate cu metoda prevazuta in cap. II art. 48-50. In cazul in care, in vederea indeplinirii acestui scop, institutia de credit nu are capacitatea de a distinge intre expuneri din investitii de tip private equity, expuneri din titluri de capital tranzactionate la bursa si expuneri din alte titluri de capital, aceasta va trata expunerile respective ca expuneri din alte titluri de capital. Pentru aceste scopuri, expunerile, altele decat cele din titluri de capital, se incadreaza in una dintre clasele (expuneri din investitii de tip private equity, expuneri din titluri de capital tranzactionate la bursa sau expuneri din alte titluri de capital) prevazute in art. 48, iar expunerile a caror natura nu este cunoscuta se incadreaza in clasa expunerilor din alte titluri de capital.
Calcularea valorii pierderii asteptate potrivit prevederilor cap. II art. 58-64 trebuie sa se bazeze pe aceleasi valori de intrare ale probabilitatii de nerambursare, ale pierderii in caz de nerambursare si ale valorii expunerii, aferente fiecarei expuneri, ca cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor in conformitate cu prevederile art. 22 si 23. Pentru expunerile aflate in stare de nerambursare, in cazul in care institutiile de credit utilizeaza propriile estimari ale pierderilor in caz de nerambursare, pierderea asteptata trebuie sa ia valoarea celei mai bune estimari a institutiei de credit cu privire la pierderea asteptata pentru expunerea aflata in stare de nerambursare, in conformitate cu prevederile cap. V art. 195.
Pentru orice expunere care indeplineste conditiile prevazute la art. 30 si 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, valoarea ponderata la risc a expunerii poate fi ajustata in conformitate cu urmatoarea formula:


Valoarea ponderata la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*[0,15+160*PD(pp)],

unde:
PD(pp) este probabilitatea de nerambursare aferenta furnizorului de protectie.
Ponderea de risc (RW) se calculeaza utilizand formula relevanta de ponderare la risc a expunerii prevazuta la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferenta debitorului si pierderea in caz de nerambursare aferenta unei expuneri directe comparabile fata de furnizorul de protectie. Ajustarea in functie de scadenta (b) se calculeaza prin utilizarea celei mai scazute dintre urmatoarele valori: probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protectie si probabilitatea de nerambursare a debitorului."


In procesul de incadrare in categoriile mentionate la alin. (1), in vederea aplicarii ponderilor de risc expunerilor care provin din finantarea specializata, institutiile de credit trebuie sa aiba in vedere urmatorii factori: puterea financiara, cadrul juridic si politic, caracteristicile tranzactiei si/sau ale activului, soliditatea sponsorului si a promotorului, inclusiv veniturile generate de orice parteneriat public-privat, precum si mecanismele de garantare aferente.

*******************************************

ORDONANTA nr. 14 din 26 august 2009
privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. in scopul refinantarii imprumutului acordat de Trezoreria Statului in anul 2004
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. care primeste un imprumut din partea Ministerului Finantelor Publice, pentru refinantarea unui alt imprumut.

Important!
In scopul refinantarii imprumutului acordat din Trezoreria Statului in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.508/2004 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. in vederea acoperirii deficitului pe anul 2003, se acorda Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. un imprumut in suma de 199.916.006,58 lei din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
Imprumutul se acorda in luna septembrie 2009, pe o perioada de 3 ani si 9 luni, din care 2 ani si 3 luni de gratie, cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 puncte procentuale.
Suma prevazuta la art. 1 alin. (1) se vireaza de catre Ministerul Finantelor Publice intr-un cont de disponibilitati distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
Rambursarea imprumutului se efectueaza incepand cu luna decembrie 2011, in 4 transe semestriale egale.
Dobanda se plateste trimestrial incepand cu luna decembrie 2009 si va fi calculata prin aplicarea ratei prevazute la art. 1 alin. (2) la soldul imprumutului.

*******************************************

ORDONANTA nr. 15 din 26 august 2009
privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin Fondul European pentru Pescuit
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile de management, agentiile de plata, precum si alte entitati prevazute in regulamentele comunitare si in legislatia nationala din domeniul politicii agricole.

Important!
Prin exceptie de la prevederile art. 10, APIA va plati un avans, in conformitate cu dispozitiile comunitare, catre beneficiarii privati ai schemei de plata unica pe suprafata pentru care au fost finalizate verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul CE nr. 73/2009, si pentru care au fost emise decizii de plata potrivit legislatiei nationale.
In cazul prevazut la alin. (1), prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (2) plata avansului se va face fara constituirea unei garantii sub forma scrisorii de garantie bancara sau a unui depozit in numerar constituit in contul APIA deschis la Trezoreria Statului.

Beneficiarul unui proiect finantat din FEP are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006.

Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curtii Europene de Conturi, al reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF, precum si al reprezentantilor Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestia efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente si informatii.
In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) si (2), beneficiarul este obligat sa restituie intreaga suma primita aferenta proiectului, reprezentand asistenta financiara nerambursabila din instrumente structurale, cofinantarea si finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite din fonduri de la bugetul de stat, dupa caz, inclusiv dobanzile/ penalizarile aferente.
Agentia are ca principala atributie implementarea tehnica, in conditiile delegarii de functii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, implementarea financiara a FEADR, in concordanta cu strategia si masurile stabilite in Planul national strategic pentru dezvoltare rurala si Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2007-2013, precum si implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD.

*******************************************

ORDONANTA nr. 16 din 26 august 2009
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale care este autorizat sa gestioneze fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala, Fondul european pentru garantare in agricultura (FEGA) si Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR), precum si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura responsabila pentru implementarea schemelor de plati directe pentru agricultura.

Important!
Cererile de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic la centrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecoconditionalitatii, a modularii si a sistemului integrat de gestionare si control, prevazute de Regulamentele (CE) nr. 1.782/2003 si (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului si de aplicare a ecoconditionalitatii in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 141 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si se inregistreaza in Sistemul integrat de administrare si control. Cererile de plata pot fi depuse si dupa data de 15 mai, pana la data de 9 iunie a fiecarui an calendaristic, cu o reducere de 1% pe zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 mai.
Schemele de plati directe pe suprafata prevazute la art. 2 lit. a), b), d) si e) se aplica suprafetelor inscrise in Sistemul de identificare a parcelelor agricole care constituie referinta pentru procesul de control si efectuarea platilor.
Pentru terenul care se constata ca face obiectul cererilor a 2 sau mai multi solicitanti in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS), plata directa pe suprafata nu se acorda niciunuia dintre solicitanti. La constatarea acestei situatii, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va notifica solicitantii, care au obligatia sa rezolve litigiul. Dupa rezolvarea litigiului, solicitantii au obligatia sa depuna documentele rezultate la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru completarea dosarului cererii in vederea acordarii sprijinului persoanelor indreptatite.

Articol realizat in colaborare cu  CTCE  Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 8 septembrie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016