Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Iun. 2009
Tags: taxa, codul fiscal, legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, achizitii intracomunitare, eori

ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru toate institutiile publice care organizeaza proceduri de achizitie publica pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari.

Important!
Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza instanta judecatoreasca competenta. Dispozitiile art. 205 si 256^2 raman aplicabile.

Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata instantei judecatoresti competente.

Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.

Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire.

Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata instantei judecatoresti competente, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta potrivit alin. (3).

Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula actiune in justitie sau, dupa caz, de renuntare la judecarea actiunii in ceea ce priveste respectiva incalcare.

Dispozitiile alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator in cazul prevazut la art. 256 alin. (1).

Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la instantele judecatoresti, avand ca obiect contractele care intra in sfera de aplicare a acesteia, precum si cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaza, in functie de valoare, dupa cum urmeaza:

a) pana la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;
b) intre 40.001 lei si 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 40.001 lei;
c) intre 400.001 lei si 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 400.001 lei;
d) intre 4.000.001 lei si 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 4.000.001 lei;
e) intre 40.000.001 lei si 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 40.000.001 lei;
f) intre 400.000.001 lei si 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei;
g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.

Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autoritatii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoasterea dreptului pretins si alte asemenea cereri neevaluabile in bani se taxeaza cu 4 lei.

Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
==========================================

HOTARARE nr. 717 din 17 iunie 2009
privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care doresc sa achizitioneze o locuinta prin programul “Prima casa”.

Important!
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata sunt urmatoarele:

a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita si nici nu au in derulare un credit ipotecar; dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;

b) achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vanzatorului asupra pretului;

c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;

f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii; dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;

g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;

h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

Criteriile de eligibilitate pentru finantatori sunt urmatoarele:

a) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;
b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:

- rata dobanzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00 % pe an pentru creditele in euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50 % pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;
- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii;

c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele;

d) nu percep comision de rambursare anticipata;

e) solicita un avans de 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

f) durata maxima a creditului este de 30 ani;

g) contractul de credit nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;

h) accepta sa efectueze evaluarea locuintei si verifica indeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre beneficiar pe toata durata creditului;

i) accepta sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate in cadrul programului;

j) indeplinesc conditiile de prudentialitate prevazute de legislatia bancara, certificate pentru FNGCIMM de catre Banca Nationala a Romaniei;

k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la alin. (1) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 66 din 3 iunie 2009
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza orice persoana fizica sau juridica care poate achizitiona un autoturism prin programul de innoire a Parcului auto national.

Important!
Producatorul validat garanteaza accesul la Program proprietarului care depune in termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autovehicul nou. In cazul in care accesul la Program nu se realizeaza din culpa producatorului validat, acesta este obligat sa ofere respectivului proprietar posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou la un pret mai mic cu 3.800 lei fata de pretul de achizitie.

Poate beneficia de o prima in cuantum de 3.800 lei proprietarul definit la art. 3 lit. g), care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autovehicul nou;
b) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
c) a radiat autovehiculul uzat;
d) achizitioneaza un autovehicul nou de la producatorul validat la care s-a inscris.

Se interzic omologarea pentru circulatie, reinmatricularea sau reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului unui autovehicul uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6.

Comercializarea ulterioara a autovehiculelor prevazute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati prevazuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Pentru ducerea la indeplinire in anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 190.000 mii lei din sumele virate Administratiei Fondului pentru Mediu cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 17 iunie 2009
privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 18 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor care au castigat drepturi de natura salariala prin hotarari judecatoresti, devenite titluri executorii.

Important!
Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:

a) in anul 2010 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2011 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2012 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.

In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice cerere de executare silita se suspenda de drept.

Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin sectorul bugetar se intelege autoritatile si institutiile publice a caror finantare se asigura astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii.
==========================================

HOTARARE nr. 692 din 10 iunie 2009
privind anumite forme de sprijin financiar in sectorul horticol

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 18 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli care primesc sprijin financiar din partea statului.

Important!
Beneficiaza de platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, care:

a) incheie pana la data de 15 iulie cu un prim-procesator aprobat un contract de livrare a productiei de tomate care se incadreaza la codul NC 0702 00 00. Termenul-limita de 15 iulie este valabil inclusiv pentru actele aditionale la contract;

b) livreaza pentru procesare, conform contractului de livrare si in functie de suprafata contractata, cel putin echivalentul a 8.000 kg/ha tomate destinate procesarii. In cazul in care nu este indeplinita cantitatea de referinta de 8 000 kg/ha, fermierul va fi exclus de la plata pentru aceasta schema de sprijin financiar;

c) respecta prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007;

d) depun in termen documentele prevazute de legislatie pentru obtinerea sprijinului la centrele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Suprafata eligibila pentru plata se va considera minimul dintre suprafata determinata dupa efectuarea tuturor controalelor si suprafata contractata.

In caz de forta majora beneficiarul este indreptatit sa primeasca echivalentul sprijinului pentru suprafata afectata de forta majora si circumstante exceptionale, care poate fi intreaga sau o parte din suprafata contractata. In acest caz, calculul productivitatii se face raportand cantitatea livrata la suprafata neafectata de forta majora. Productivitatea astfel calculata va respecta cantitatea de referinta de 8.000 kg/ha. Forta majora se dovedeste prin documente justificative.

In conditiile prezentei hotarari, prin inghet tarziu de primavara se intelege procesul fizic de trecere a apei libere existente in plante din forma lichida in forma solida ca urmare a scaderii temperaturii sub 0° Celsius, cu efecte negative asupra mugurilor de rod, inflorescentelor si/sau fructelor tinere ale pomilor si arbustilor fructiferi aflati in diferite fenofaze de vegetatie si care se manifesta in perioada aprilie-mai.

In conformitate cu prevederile prezentei hotarari, inghetul tarziu de primavara este asimilat dezastrului natural.

Cheltuielile specifice privind recoltarea fructelor, nerealizate ca urmare a aparitiei fenomenului de inghet tarziu de primavara, se calculeaza ca diferenta intre valoarea medie a cheltuielilor de recoltare realizate in cei 3 ani anteriori producerii fenomenului de inghet tarziu de primavara si valoarea cheltuielilor de recoltare realizate in anul cu inghet.

Judetele afectate in anul 2007 de fenomenul de inghet tarziu de primavara sunt stabilite in baza informatiilor privind aria de raspandire a fenomenului la nivel national, inregistrate si transmise Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale de catre Administratia Nationala de Meteorologie.
==========================================

HOTARARE nr. 693 din 10 iunie 2009
privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecarei activitati

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 19 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului.

Important!
Se aproba activitatile pentru care se acorda sprijin financiar beneficiarilor prevazuti la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul sprijinului, precum si suma totala alocata fiecarei activitati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea totala a sprijinului financiar prevazut la alin. (1) este de 99.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2009.
==========================================

DECIZIE nr. 134 din 12 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de pensii

Emitent: CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care solicita eliberarea unor documente de catre Casa de Pensii, pentru care se percep tarife.

Important!
Se instituie tariful unic pentru eliberare certificate/adeverinte, in valoare de 15 lei/certificat/adeverinta.

Tariful unic prevazut la alin. (1) se percepe pentru urmatoarele operatiuni:

a) eliberarea Certificatului privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) eliberarea, in conditiile legii, la cererea asiguratilor, a adeverintelor care atesta calitatea si/sau venitul asigurat;
c) eliberarea, la cererea asiguratului sau a angajatorului acestuia, a adeverintei de stagiu de cotizare necesare obtinerii certificatelor privind legislatia aplicabila (formularul E 101), utilizate in aplicarea legislatiei comunitare in vigoare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
d) eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti si executorii bancari.

Se percepe doar un singur tarif de 15 lei si in situatiile in care:

a) prin aceeasi cerere se solicita mai multe documente de natura celor prevazute la alin. (2);
b) pentru eliberarea adeverintelor prevazute la alin. (2) lit. b) este necesar ca si o alta casa teritoriala de pensii decat cea sesizata prin cerere sa elibereze, la randul ei, un asemenea document (asiguratul a desfasurat activitate in doua sau mai multe judete).

Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5 lei/pagina.
==========================================

ORDIN nr. 1.554 din 18 iunie 2009
pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 24 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care solicita inregistrarea intr-o aplicatie informatica care permite atribuirea numerelor EORI - numar de inregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

Important!
Cererea de atribuire a numarului EORI, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, se completeaza de catre persoanele mentionate la art. 3 utilizand aplicatia "EORI-RO", prin accesarea linkului existent pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor: www.customs.ro, sectiunea "e-Customs", subsectiunea EORI, Sistem informatic.

Cererea se inregistreaza in aplicatia "EORI-RO", se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, in cazul persoanelor stabilite in Romania, sau la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 4l alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul operatorilor economici mentionati la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar.

Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la autoritatea vamala competenta impreuna cu documente justificative care sa sustina informatiile din cuprinsul ei.

In cazul operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;
c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul(ele) prezentat(e).

In situatia persoanelor, altele decat operatorii economici, care sunt stabilite in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:

a) documentele de inregistrare eliberate de autoritatile cu atributii in acest sens;
b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;
c) documentele din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b);
d) cartea de identitate, in cazul persoanelor fizice.

Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele prevazute la art. 5-8, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera acorda numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei "EORI-RO", o notificare de atribuire a numarului EORI, la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.

In situatia in care in cerere nu este indicata o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se transmite prin posta solicitantului/reprezentantului sau se inmaneaza acestuia la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal de frontiera.
==========================================

ORDIN nr. 493 din 15 iunie 2009
privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica

Emitent: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de arhive electronice care raspund de sistemul electronic de arhivare a documentelor.

Important!
Administratorul este persoana fizica ce are rolul de supervizare si implementare a activitatii de management al unei arhive electronice pentru terti, respectiv persoana juridica ce are rolul de supervizare si implementare a activitatii de management al unei arhive electronice in nume propriu sau pentru terti si este responsabila cu activitatea de administrare a sistemului electronic de arhivare si a documentelor arhivate electronic.

Orice persoana care intentioneaza sa devina administrator, denumita in continuare solicitant, are obligatia sa transmita MCSI o notificare in acest sens cu 30 de zile inainte de inceperea activitatii.

Notificarea se va realiza in mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevazut in anexa nr. 2.

Odata cu efectuarea notificarii prevazute la alin. (2), solicitantul are obligatia de a transmite MCSI urmatoarele documente, care fac parte integranta din notificare:

a) atestari pentru persoana fizica sau pentru angajatul/angajatii persoanei juridice care intentioneaza sa devina administrator ori al persoanei juridice subcontractate in acest scop (atestarile pot fi detinute cumulativ de mai multi angajati ai persoanei juridice):

1. diploma de absolvent de studii superioare in domeniul tehnologiei informatiei;
2. calificari/atestari care sa certifice cunoasterea standardelor ISO/IEC 27001 sau a standardelor echivalente si a versiunilor ulterioare ale acestora;
3. certificari/atestari in domeniul administrarii bazelor de date si a sistemelor de operare;
4. calificari/atestari in domeniul arhivistic;

b) documente din care sa rezulte ca sistemul electronic de arhivare indeplineste urmatoarele cerinte functionale:

1. asigura mijloacele de control si de securitate a documentelor si a bazei de date;
2. mentine integritatea interna, functionarea si coerenta sistemului si a bazei de date;
3. asigura conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent si eliminarea definitiva a celor cu termen de pastrare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
4. asigura procesele de introducere a documentelor in sistemul de administrare;
5. asigura functia de cautare a documentelor;
6. asigura accesul la documentele stocate in arhiva, cu respectarea regimului de acces stabilit, precum si prezentarea indiferent de forma (afisare, printare etc.) a documentelor;
7. asigura functiile de administrare si stergere a documentelor, garantandu-se controlul operatiunilor in vederea inlaturarii riscului accesului neautorizat la documente si al distrugerii necorespunzatoare de documente;

c) datele de identificare a centrului de date care gazduieste arhiva electronica;

d) politica si procedurile referitoare la securitatea si conservarea datelor, inclusiv politica de protectie a datelor cu caracter personal;

e) copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de operator de date cu caracter personal, eliberat in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) in cazul in care solicitantul intentioneaza sa ofere servicii de arhivare electronica pentru terti, va prezenta, pe langa documentele prevazute la lit. a)-e), o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polita de asigurare de raspundere civila generala la o societate de asigurari, in valoare cel putin egala cu echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro, prin care sa acopere prejudiciile pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitatilor de arhivare electronica.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iunie 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza structurile care gestioneaza contributia financiara a Comunitatii Europene aferenta Fondului European de Garantare Agricola, Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European pentru Pescuit.

Important!
MAPDR este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, in limita plafoanelor anuale si alocarilor pentru Romania convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei.

MAPDR asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia in cadrul contului de valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei.

Conturile aferente gestionarii contributiei financiare a Comunitatii Europene si a contributiei publice nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului finantelor publice.

Sumele aferente derularii proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP, existente in conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare.

Beneficiarii publici si privati ai schemelor de sprijin direct si masurilor FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c).

Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevazut in regulamentele Comisiei Europene prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) si plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei garantii care corespunde procentului prevazut in aceleasi regulamente.

Beneficiarii privati vor constitui garantia sub forma unei scrisori de garantie bancara sau a unui depozit in numerar constituit in contul APIA deschis la Trezoreria Statului.

La efectuarea platilor catre beneficiari, reprezentand finantarea schemelor de sprijin direct si masurilor finantate din FEGA, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.

Sumele reprezentand avansuri acordate si nejustificate pana la termenele specificate in regulamentele comunitare vor fi recuperate de APIA prin executarea garantiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele in numerar, constituite sub forma depozitelor in trezorerie inainte de acordarea avansurilor, se vor restitui MAPDR, care la randul sau va transfera sumele in contul de venituri ale bugetului de stat.

Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii, finantat din FEADR, pot solicita APDRP plata unui avans, in conformitate cu prevederile din PNDR.

Cuantumul avansului nu poate depasi 20% din contributia financiara a Comunitatii Europene si contributia publica nationala pentru investitii, iar plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevazuta in contractul de finantare incheiat intre beneficiar si agentia de plata.

In conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul investitiilor pentru care se incheie contracte de finantare in perioada 2009-2010, cuantumul avansului este de 50% din contributia financiara publica.

Garantia este eliberata in cazul in care APDRP constata ca suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contributiei financiare a Comunitatii Europene si contributiei publice nationale pentru investitii depaseste suma avansului.

Suma avansului se justifica pe baza de documente pana la expirarea duratei initiale de executie a proiectului prevazute la momentul semnarii contractului de finantare.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 22-26 iunie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016