Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 12-16 ianuarie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 21 Ian. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa auto, taxa de poluare

ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008Emitent: MINISTERUL ...

ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Important!
La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.
In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitatile Trezoreriei Statului, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza Contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, Contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care le prezinta Guvernului si care, dupa verificare de catre Curtea de Conturi a Romaniei, se aproba de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezinta Guvernului odata cu Contul general anual de executie a bugetului de stat.

La punctul 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute urmatoarele: "La efectuarea oricaror plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, institutiile publice au obligatia de a prezenta copii ale ordonantarilor de plata intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Urmatoarele operatiuni: virarea cu ordin de plata a sumelor dintr-un cont de disponibil in altul, restituirea garantiilor gestionarilor, restituirea garantiilor de participare la licitatie, restituirea unor sume incasate necuvenit etc., desi reprezinta plati, nu reprezinta cheltuieli prevazute in buget care anterior au fost angajate si lichidate si nu necesita prezentarea de copii ale formularului "Ordonantare de plata" la unitatile Trezoreriei Statului.

Orice operatiune economico-financiara este consemnata in momentul efectuarii ei in documente justificative. Documentele justificative care reflecta operatiunea de achizitionare carburanti pe baza cardului sunt, in principal: extrasul de cont de la trezoreria de la care se alimenteaza cardul, extrasul de cont al cardului, precum si bonul de carburant eliberat.

Situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2008, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2008, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Economiei si Finantelor - Directia generala de metodologie contabila institutii publice - cel mai tarziu pana la data de 2 martie 2009.
===========================

ORDIN nr. 3.713 din 18 decembrie 2008
privind aprobarea institutiilor publice cu sediul in municipii si orase si a categoriilor de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza unitatile care sunt exceptate de la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.

Important!
Institutiile publice exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice sunt urmatoarele:
    1. Senatul Romaniei
    2. Camera Deputatilor
    3. Curtea Constitutionala
    4. Serviciul de Informatii Externe
    5. Serviciul Roman de Informatii - structuri centrale si unitati teritoriale
    6. Consiliul Economic si Social

Categorii de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice*)

1. Angajatii unor institutii publice cu sediul in municipii si orase carora, ca urmare a unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipseste abilitatea de a desfasura in mod normal activitati cotidiene
2. Noii angajati ai institutiilor publice cu sediul in municipii si orase, pana la intrarea acestora in posesia cardurilor, pe o perioada de maximum doua luni de la momentul angajarii
3. Angajatii institutiilor publice cu sediul in municipii si orase care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- au domiciliul in mediul rural;
- isi desfasoara activitatea in mediul rural.
4. Colaboratorii institutiilor publice cu sediul in municipii si orase, in situatia in care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) sumele cuvenite acestora se situeaza sub limita a 200 lei/luna/institutie;
b) activitatea de baza se desfasoara in mediul rural;
c) activitatea de baza se desfasoara in afara granitelor tarii.
5. Angajatii institutiilor publice cu sediul in municipii si orase care au calitatea de agenti statistici, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Angajatii institutiilor publice cu sediul in municipii si orase, pentru sumele reprezentand indemnizatii de delegare, detasare, transfer si instalare
===========================

ORDIN nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008
pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008
             COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  nr. 144 din 17 decembrie 2008
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care obtin castiguri din transferul titlurilor de valoare si care au obligatia platii impozitului.

Important!
Pretul de cumparare al unei valori mobiliare este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliara detinuta de un client, pe fiecare simbol, la care se adauga costurile generate de operatiunea in cauza, daca acestea nu au fost incluse in calculul pretului de cumparare.

Pretul de cumparare al unei valori mobiliare se determina prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, care poate cuprinde si costurile aferente generate de operatiunea de cumparare.
Ordinea de vanzare a valorilor mobiliare, raportata la detinerile pe simbol, se inregistreaza cronologic, in functie de data dobandirii, de la cea mai veche detinere la cea mai noua.

Pretul de cumparare/subscriere este pretul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii, platit de investitor, si este format din valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de depozitar, valabila pentru ziua in care se efectueaza cumpararea, la care se adauga comisionul de cumparare (daca este cazul).

Pretul de rascumparare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de depozitar, valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare, din care se scade comisionul de rascumparare (daca este cazul).

Determinarea castigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectueaza la momentul depunerii cererii de rascumparare a respectivelor titluri de participare si reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de rascumparare si pretul de emisiune, determinate conform prevederilor art. 9.

Rascumpararea titlurilor de participare detinute de un investitor la un fond deschis de investitii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul iesit).
Pretul de cumparare corespunzator titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii achizitionate inainte de data de 31 decembrie 1999 se considera egal cu ultima valoare raportata la data de 31 decembrie 1999.

Persoana fizica va avea obligatia ca, pe baza documentelor justificative emise de intermediar, sa evidentieze in declaratia privind venitul realizat urmatoarele:
a) castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;
b) castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu mai mult de 365 de zile.

Persoanele fizice vor anexa la declaratia privind venitul realizat documentele justificative eliberate de catre intermediari privind castigul/pierderea declarat/declarata si cuantumul impozitului virat in cursul anului fiscal de catre intermediar/societatea de administrare a investitiilor.

In toate situatiile in care un client a efectuat tranzactii cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societati de administrare a investitiilor pe parcursul aceluiasi an fiscal, la depunerea declaratiei privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de catre toti/toate intermediarii/societatile de administrare a investitiilor.

In situatia in care castigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, persoana care realizeaza venitul impozabil are obligatia calcularii si virarii impozitului. Documentele justificative, precum si dovada virarii impozitului se vor anexa la declaratia privind venitul realizat.

Termenul pentru virarea impozitului reprezentand plati anticipate este cel prevazut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferentelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevazut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.
===========================

HOTARARE nr. 268 din 10 iulie 2008
pentru aprobarea Normei privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobanda la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0)

Emitent: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza exportatorii care beneficiaza de stabilizarea ratei de dobanda acordata de EximBank care incheie acorduri cu bancile comerciale romane si straine si finanteaza creditele de export pe termen mediu si lung.

Important!
Mecanismul de stabilizare a ratei de dobanda reprezinta o masura de sustinere oficiala a exportatorilor romani, permisa in cadrul Acordului OECD, prin care statul roman faciliteaza exportatorilor romani obtinerea de conditii de finantare a creditelor de export similare celor de care beneficiaza exportatorii din statele membre ale Uniunii Europene si OECD.

Mecanismul de stabilizare a ratei de dobanda implica un proces in cadrul caruia banca finantatoare acorda finantare la rata fixa de dobanda (CIRR) si plateste/primeste diferenta dintre aceasta rata de dobanda si rata variabila a dobanzii pe care o suporta pentru refinantarea creditelor acordate. Daca banca finantatoare inregistreaza o pierdere, pierderea ii va fi rambursata de catre EximBank, iar daca banca a inregistrat un castig, acesta va fi cedat EximBank de catre banca finantatoare.

Durata de aplicare a mecanismului este de 5 ani, in cadrul unui plafon alocat pe durata de aplicare de 1 miliard lei. Soldul creditelor (principalul) acordate de bancile comerciale care au incheiat acorduri cu EximBank pentru aplicarea mecanismului se va incadra in plafonul alocat.

Un exportator este eligibil pentru a solicita stabilizarea ratei de dobanda, fie direct, fie prin intermediul bancii finantatoare, daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii la data depunerii cererii:
a) desfasoara activitate de export in nume propriu sau in comision;
b) nu este in dificultate in sensul Orientarilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate*2);
__________
*2) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

c) nu s-a instituit procedura insolventei prevazuta de legislatia in vigoare;
d) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
e) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu institutiile statului, inclusiv cu EximBank.

Creditul de export indeplineste urmatoarele criterii prevazute in Acordul OECD:
a) durata minima a creditului de export este de 2 ani.
b) durata maxima a creditului de export se stabileste diferentiat, conform prevederilor Acordului OECD:
 (i) pentru tarile din categoria I:5 ani, cu posibilitate de extindere pana la 8 ani si jumatate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in Acordul OECD;
 (ii) pentru tarile din categoria II: 10 ani;
 (iii) pentru centralele nonnucleare: 12 ani, cu posibilitate de extindere, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in Acordul OECD;
 (iv) pentru nave, indiferent de clasificarea tarilor: 12 ani de la data livrarii navei;
 (v) pentru aeronave: 10 ani;
c) valoarea avansului este de minimum 15% din valoarea contractului de export, care urmeaza a fi achitat de cumparatorul extern inainte sau la inceputul perioadei de creditare;
d) rambursarea creditului de export:
(i) suma reprezentand principalul creditului de export se ramburseaza in rate egale;
(ii) principalul si dobanda aferenta se ramburseaza/platesc cel putin semestrial. Prima transa a principalului si dobanzii aferente se va achita cel tarziu la 6 luni de la inceputul perioadei de creditare.

Pentru solicitarile de stabilizare a dobanzii, EximBank va percepe comisioane, conform Caietului de comisioane, care vor acoperi costurile operationale implicate de derularea mecanismului.

Solicitantii vor depune la EximBank documentatia cuprinzand:
a) cerere de aplicare a mecanismului de stabilizare a ratei de dobanda;
b) dosarul juridic al exportatorului;
c) documente din care sa reiasa conditiile si termenii contractului de export si contractului de credit;
d) cererea de asigurare a creditului de export pe termen mediu si lung;
e) declaratii ale exportatorului privind continutul national al marfurilor exportate, neimplicarea in litigii cu EximBank sau alte institutii ale statului;
f) declaratia exportatorului/bancii privind neimplicarea in fapte de coruptie;
g) dovada platii comisionului de analiza a cererii de aplicare a mecanismului;
h) alte documente solicitate de EximBank in functie de specificul tranzactiei de export/contractului de credit.
===========================

CIRCULARA nr. 1 din 5 ianuarie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2009

Emitent:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul are adresabilitate generala pentru toate persoanele a caror activitate este influentata de dobanda Bancii Nationale a Romaniei.

Important!
Pentru luna ianuarie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an.
===========================

CIRCULARA nr. 2 din 12 ianuarie 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2008-23 ianuarie 2009

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2008-23 ianuarie 2009, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 5,60% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 2,80% pe an.
===========================

REGULAMENT nr. 1 din 6 ianuarie 2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Emitent:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Important!
In fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca in sustinerea cererii de autorizare sa fie transmise toate documentele si informatiile prevazute la cap. II-VII, dupa caz.

Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite orice documente si informatii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere, daca documentatia prezentata in conformitate cu prezentul regulament este incompleta sau insuficienta, iar titularii cererii de autorizare pot sa prezinte din proprie initiativa orice informatii si documente considerate de acestia necesare in sustinerea cererii.

Actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care precede intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 nu sunt luate in considerare la analiza acestor cereri si se restituie titularilor cererilor.
===========================

NORMA nr. 1 din 5 ianuarie 2009
privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit abilitate sa desfasoare activitate bancara in Romania si care pot face comert cu cecuri.

Important!
Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia ca la receptionarea cecurilor sa stabileasca starea instrumentelor, in raport cu cerintele specifice aplicarii procedurii de trunchiere.

In situatia in care la receptionarea cecurilor se constata ca acestea prezinta motive pentru a fi refuzate tehnic in procedura de prelucrare electronica, respectiv alterari, indoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe aceste instrumente, institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie sa consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de catre acestea si clientii beneficiari ai sumelor inscrise pe respectivele cecuri si sa informeze clientii cu privire la modalitatile alternative de procesare si costurile aferente acestora, precum si cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest si de regres, in cazul in care acestia aleg o modalitate alternativa de procesare.

In situatia in care data receptionarii cecului este foarte apropiata de data-limita de prezentare la plata si, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depasi termenul in care beneficiarul ar putea sa dreseze protestul si regresul ca urmare a unui eventual refuz la plata din partea platitorului, la momentul receptionarii instrumentului institutia de credit a beneficiarului trebuie sa obtina acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plata a respectivului instrument.

Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia sa transmita spre plata cecurile receptionate de la clientii lor pana cel tarziu in ziua bancara urmatoare datei receptionarii respectivelor cecuri.

Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor inscrise pe cecuri au obligatia sa crediteze conturile clientilor lor cu sumele incasate in aceeasi zi bancara in care le-au fost creditate conturile sau, in cazul in care cecurile au fost refuzate la plata, sa comunice in acelasi termen clientilor lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz.

Pana la inchiderea casei de compensare pe suport hartie, situata in municipiul Bucuresti, operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hartie si al casei de compensare automata are obligatia sa raporteze saptamanal Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea saptamanii pentru care se raporteaza, situatia privind numarul cecurilor procesate in saptamana respectiva prin casa de compensatie pe suport hartie, cu indicarea numarului de cecuri emise in baza Normei tehnice nr. 4/2008 privind cecul, individual pentru fiecare institutie de credit beneficiara.
===========================

NORMA nr. 2 din 5 ianuarie 2009
privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin

Emitent:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit abilitate sa desfasoare activitate bancara in Romania si care pot face comert cu cambii si bilete la ordin.

Important!
Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia ca la receptionarea cambiilor sa stabileasca starea instrumentelor, in raport cu cerintele specifice aplicarii procedurii de trunchiere.

In situatia in care la receptionarea cambiilor se constata ca acestea prezinta motive pentru a fi refuzate tehnic in procedura de prelucrare electronica, respectiv alterari, indoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe aceste instrumente, institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie sa consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de catre acestea si clientii beneficiari ai sumelor inscrise pe respectivele cambii si sa informeze clientii cu privire la modalitatile alternative de procesare si costurile aferente acestora, precum si cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest si de regres, in cazul in care acestia aleg o modalitate alternativa de procesare.

In situatia in care data receptionarii cambiei este foarte apropiata de data-limita de prezentare la plata si, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depasi termenul in care beneficiarul ar putea sa dreseze protestul si regresul ca urmare a unui eventual refuz la plata din partea platitorului, la momentul receptionarii instrumentului institutia de credit a beneficiarului trebuie sa obtina acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plata a respectivului instrument."

In cazul cambiilor receptionate care indeplinesc conditiile specifice aplicarii procedurii de trunchiere, institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia sa aplice trunchierea instrumentelor respective, institutiile de credit platitoare fiind singurele in masura sa refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevazute la pct. 2642 alin. 3, refuzul trebuind sa fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plati.

Institutiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligatia sa transmita spre plata cambiile si biletele la ordin la vedere receptionate de la clientii lor, pana cel tarziu in ziua bancara urmatoare datei receptionarii respectivelor instrumente.

In cazul prezentarii la plata prin trunchiere a cambiilor si biletelor la ordin, in vederea respectarii prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit care receptioneaza cambii si bilete la ordin cu scadenta la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmari ca ziua scadentei sa fie anterioara datei compensarii. Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt - www.ctce.ro

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 12-16 ianuarie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016