Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 29 iunie - 03 iulie 2009 Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 08 Iul. 2009
Tags: taxa, codul fiscal, legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, jocuri de noroc

ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009privind organizarea si exploatarea jocurilor de norocEMITENT:GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009Pe cine vizeaza?Actul ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009
privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT: 
GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza diferite tipuri de jocuri de noroc.

Important!
Prin joc de noroc se intelege acea activitate comerciala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati comerciale in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.
Organizarea oricarui joc de noroc implica existenta cumulativa a urmatoarelor elemente: joc si/sau partida, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanti.
Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la participant de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.
Prin taxa de participare disimulata se intelege orice suma incasata sau solicitata suplimentar fata de contravaloarea perceputa de la aceeasi persoana de acelasi operator economic pentru vanzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent daca aceasta este incasata sau solicitata direct de catre organizatorul activitatii ori de catre o alta persoana care participa sub orice forma la desfasurarea activitatii, avand ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.


Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.
Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
Prin mijloc de joc auxiliar se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, desi nu face parte integranta din mijlocul de joc de baza, concura impreuna cu acesta la organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activitati.
Mijloacele de joc auxiliare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concura la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.
Nu sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), alte hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute la alin. (4) si a mijloacelor banesti.
Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si este valabila 5 ani de la data acordarii, cu conditia platii taxei de autorizare anuala conform prevederilor art. 14.
Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor instiinta comisia despre orice modificare, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.
Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:
a) operatorii economici sa faca dovada:
(i) existentei ca obiect principal de activitate a organizarii de jocuri de noroc;
(ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
(iii) constituirii capitalului social subscris si varsat in cuantumul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
b) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:
 (i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 (ii) nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;


ORDIN nr. 2.123 din 22 iunie 2009
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici
EMITENT:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, care depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile.

Important!
Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.
In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).
Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2009, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2009.
Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 17 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT:
 GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile care deruleaza operatiuni prin trezoreria statului.

Important!
Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor Publice, se platesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Bancii Nationale a Romaniei. Comisioanele se stabilesc prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei si prin regulile de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati.
Sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se incaseaza de unitatile Trezoreriei Statului. Sumele achitate in numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentand taxe, tarife sau alte obligatii stabilite de institutii publice, pot fi incasate si prin casieriile proprii ale institutiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.
Operatorii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia vor utiliza sumele incasate in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, prevazute la alin. (1), in urmatoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, si, proportional cu gradul de incasare, pentru plata facturilor recunoscute la plata de catre contractorul general catre subcontractori, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.
Termenul de plata al creantelor Trezoreriei Statului pentru alte operatiuni, cu exceptia celor rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de intarziere prevazute de reglementarile legale privind colectarea creantelor bugetare si reprezinta venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 24 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat auditorii statutari, firmele de audit cat si entitatile care sunt supuse activitatii de audit.

Important!
Se infiinteaza Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumit in continuare Consiliu.
Consiliul este autoritatea competenta in domeniul supravegherii publice a auditului statutar.
Consiliul functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice.
Consiliul este institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, infiintata cu scopul de a asigura supravegherea in interes public, potrivit principiilor cuprinse in Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului.
Presedintele Consiliului superior reprezinta Consiliul in raporturile cu tertii. Prin dispozitie scrisa a presedintelui Consiliului superior, unele atributii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor si conditiilor delegarii.
Plata contributiilor prevazute la alin. (2) este obligatorie si se efectueaza semestrial, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, in baza instiintarii de plata comunicata de Consiliul superior. Instiintarea de plata se transmite odata cu bugetul aprobat si va cuprinde termenele de plata si contul in care urmeaza a se efectua aceasta.
Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul de lucru al Guvernului.


ORDIN nr. 1.626 din 24 iunie 2009
pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului
EMITENT:
     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care utilizeaza sistemul de control al exportului care se aplica tuturor marfurilor destinate a parasi teritoriul vamal al Comunitatii, fie pe baza unei declaratii vamale, fie, cand iesirea din Comunitate nu este reglementata de o declaratie vamala, pe baza unei declaratii sumare de iesire.

Important!
Declararea marfurilor pentru export se realizeaza prin completarea de catre declarant/reprezentant, in aplicatia ECS-RO, a DEE, potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 212, 213 si 222-224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. DEE contine in mod obligatoriu LRN-ul atribuit de declarant/reprezentant.
Dupa completare, DEE se transmite prin intermediul aplicatiei ECS-RO catre biroul vamal de export competent. Transmiterea DEE catre biroul vamal de export se face in conditiile prevazute de art. 199, 592b, 592c si 592d din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
Dupa transmiterea DEE, declarantul/reprezentantul depune la biroul vamal de export competent documentele insotitoare, conform art. 221 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.
Documentele prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un document tiparit dupa forma DEE din aplicatia ECS-RO, semnat de catre declarant/reprezentant.
Lucratorul vamal identifica DEE in aplicatia ECS-RO pe baza LRN-ului si verifica corectitudinea datelor inscrise in acest document.
In cazul in care respecta dispozitiile stabilite la art. 62 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, declaratia este acceptata, acesteia atribuindu-i-se MRN-ul in mod automat de catre aplicatia ECS-RO.
In situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si f), MRN-ul se inscrie in documentele respective.
Daca declaratia nu este acceptata, biroul vamal de export comunica prin intermediul aplicatiei ECS-RO declarantului/reprezentantului motivele neacceptarii.
Cererea de rerutare pentru operatiunea identificata prin MRN-ul inscris in EAD se transmite, prin intermediul aplicatiei ECS-RO, de catre biroul vamal de iesire unde sunt prezentate efectiv marfurile catre biroul de export.
Dupa realizarea rerutarii, biroul vamal de iesire unde sunt prezentate marfurile procedeaza la efectuarea formalitatilor de iesire descrise in prezentul capitol.
In situatia in care biroul vamal de iesire unde sunt prezentate marfurile nu receptioneaza prin intermediul aplicatiei ECS-RO un mesaj care cuprinde informatiile referitoare la operatiune, acesta inregistreaza operatiunea in evidente si permite iesirea marfurilor de pe teritoriul comunitar. Formalitatile de iesire descrise in prezentul capitol se aplica in mod corespunzator, mentiunile referitoare la rezultatul controlului fiind inscrise pe copia EAD care se retine de catre biroul vamal si, ulterior, cand este posibil, in AER.
In cazul in care biroul vamal de iesire are suspiciuni cu privire la concordanta datelor inscrise in EAD-ul prezentat si cele din AER-ul aferent operatiunii de export respective, acesta ia legatura cu structura Help-Desk ECS din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

ORDIN nr. 36 din 22 iunie 2009
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2009 privind detinerile directe si detinerile indirecte
EMITENT: 
    COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile care detin, direct si/sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unui emitent de valori mobiliare.

Important!
Se considera ca o persoana, denumita in continuare entitate, detine indirect, prin intermediul persoanei/persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, drepturi de vot asupra unui emitent, in oricare dintre urmatoarele situatii sau combinatie a acestora:
a) persoana/persoanele cu care entitatea actioneaza in mod concertat detine/detin direct, in calitate de actionar/actionari, drepturi de vot asupra emitentului, iar entitatea detine ea insasi, in mod direct, suplimentar fata de detinerile care se considera a fi indirecte, drepturi de vot asupra emitentului;
b) persoana cu care entitatea actioneaza in mod concertat este persoana juridica - actionar al emitentului, iar entitatea poate influenta modalitatea de exercitare a drepturilor de vot detinute direct de respectiva persoana juridica - actionar al emitentului, ca urmare a faptului ca:
 (i) entitatea, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, altele decat persoana juridica -actionar al emitentului, detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot asupra persoanei juridice - actionar al emitentului.
In sensul prezentelor prevederi, prin expresia detine indirect majoritatea drepturilor de vot se intelege si situatia in care entitatea si persoana juridica - actionar al emitentului sunt legate printr-un lant de detineri, cu conditia ca la fiecare nivel al lantului de detineri sa existe posibilitatea entitatii de a influenta, direct sau indirect, modalitatea de exercitare a majoritatii drepturilor de vot ca urmare a existentei unei situatii de genul celor prevazute in primul paragraf al prezentei litere sau la pct. (ii);
sau
 (ii) entitatea, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, altele decat persoana juridica - actionar al emitentului:
1. poate sa numeasca ori sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in persoana juridica - actionar al emitentului;
2. poate exercita o influenta semnificativa asupra persoanei juridice - actionar al emitentului, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu persoana juridica - actionar al emitentului sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al persoanei juridice - actionar al emitentului;
3. este actionar sau asociat al persoanei juridice - actionar al emitentului si:
- a numit singura, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei in ultimele doua exercitii financiare; sau
- controleaza singura, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot.
In situatiile prevazute la alin. (1), detinerile directe ale persoanelor cu care entitatea actioneaza in mod concertat sunt considerate ca fiind detineri indirecte ale entitatii in cauza.

CIRCULARA nr. 20 din 23 iunie 2009
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 650 de ani de la intemeierea Mitropoliei Tarii Romanesti

EMITENT:     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 30 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza colectionarii de emisiuni ale Bancii Nationale a Romaniei cu scop aniversar.

Important!
In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, in scop numismatic, incepand cu data de 24 iunie 2009, o moneda din argint dedicata aniversarii a 650 de ani de la intemeierea Mitropoliei Tarii Romanesti.
Caracteristicile monedei din argint sunt urmatoarele:
● valoare nominala: 10 lei;
● material: argint 999 la mie;
● greutate: 31,103 g;
● forma: rotunda;
● diametru: 37 mm;
● calitate: proof;
● margine: zimtata.
Aversul prezinta in partea centrala, pe o banda mata, stema Romaniei si portretul domnitorului Tarii Romanesti, Nicolae Alexandru, la stanga si la dreapta portretului, inscriptiile "NICOLAE ALEXANDRU" si "VOIEVOD"; deasupra benzii mate, inscriptia "ROMANIA" si anul de emisiune 2009, iar dedesubt, valoarea de emisiune 10 LEI.
Reversul prezinta in partea stanga portretul primului mitropolit al Tarii Romanesti - Iachint de Vicina; de o parte si de alta a portretului, inscriptiile "SF. IERARH" si "IACHINT"; in dreapta, pe o banda mata, imaginea bisericii domnesti "Sfantul Nicolae" de la Curtea de Arges, deasupra si dedesubtul benzii mate, inscriptiile "650 DE ANI DE LA" si "INTEMEIEREA MITROPOLIEI TARII ROMANESTI".
Monedele, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate in limbile romana, engleza si franceza. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si casierului central. Monedele vor fi prezentate in cutii adecvate, pe al caror capac este inscriptionata sigla BNR, cu folio argintiu.


ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 24 iunie 2009
privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 30 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza beneficiarilor scrisorilor de garantie care pot fi comunele, asociatiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum si organismele de drept public, care prezinta fondurilor de garantare contracte de finantare incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in calitate de beneficiari publici.

Important!
In scopul facilitarii accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, la sumele prevazute in contractele de finantare incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP, fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garantie in favoarea APDRP.
Valoarea scrisorii de garantie acordate de un fond de garantare fiecarui beneficiar public va fi de pana la 110% din valoarea avansului prevazut in contractele de finantare incheiate cu APDRP.
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MAPDR, aloca fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A, sume din Fondul de garantare a creditelor, constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, denumit in continuare Fond, si din prevederile bugetare anuale.
Creantele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garantie, executate de APDRP, au regim de creanta bugetara.
Executarea de catre fondurile de garantare a creantei rezultate din neonorarea la scadenta de catre beneficiar a obligatiilor asumate prin contractul de finantare se va face cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, dupa caz, a conturilor deschise la Trezoreria Statului si a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garantie sau deschise si declarate ulterior.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 80 din 24 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 30 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei care sunt obligate sa participe la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Important!
Fondul, in calitate de schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta.
Fondul poate desfasura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit.
In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevazute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare;
b) depozit garantat - orice depozit aflat in evidenta institutiei de credit, care nu se incadreaza in categoriile prevazute in anexa si aferent caruia Fondul asigura plata compensatiei;
c) depozit indisponibil - depozit datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in oricare din urmatoarele situatii:
 (i) Banca Nationala a Romaniei a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive legate direct de situatia sa financiara, sa plateasca depozitul si nu are perspective imediate de a putea sa o faca;
 (ii) a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, inainte ca Banca Nationala a Romaniei sa constate situatia prevazuta la pct. (i);
Toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sunt obligate sa participe la Fond in conditiile prezentei ordonante, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din strainatate. In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, casa centrala participa la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.
Depozitele plasate la institutiile de credit cu sediul in alte state membre, care opereaza in Romania, sunt garantate in conditiile prevazute de legislatia aplicabila din statul membru de origine. Sucursala din Romania a unei institutii de credit avand sediul intr-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, in cazul in care schema de garantare, oficial recunoscuta in statul membru de origine, la care participa institutia de credit in cauza prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai restransa decat cea stabilita prin prezenta ordonanta; participarea se efectueaza numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit persoane juridice romane nu participa la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in state terte care impun obligatia participarii la o alta schema de garantare a depozitelor, recunoscuta oficial de respectivul stat tert.
Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia de platit este limitata la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit prezentei ordonante.
In cazul unui cont comun, nivelul compensatiei se determina, conform dispozitiilor alin. (1), pentru fiecare deponent garantat ce detine o cota-parte din soldul contului, luandu-se in calcul cota la care acesta este indreptatit conform prevederilor contractuale si/sau legale. In absenta unor astfel de prevederi, pentru scopul determinarii compensatiilor, soldul contului comun va fi divizat in parti egale intre deponentii in cauza.
Fiecare institutie de credit participanta plateste Fondului o contributie anuala a carei valoare se obtine prin aplicarea cotei procentuale stabilite de catre Fond, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, asupra bazei de calcul reprezentand echivalentul in lei al soldului depozitelor garantate de Fond, aflate in evidenta institutiei de credit participante, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei.
In cazul sucursalelor ce dobandesc aceasta calitate in conditiile art. 2^1 alin. (2), prevederile se aplica in mod corespunzator.
In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, soldul depozitelor garantate se calculeaza pe baza situatiei agregate a soldurilor reprezentand depozitele garantate aflate in evidenta casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.
Daca o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementarilor date in aplicarea ei, Fondul va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei, in vederea luarii masurilor necesare.
In situatia prevazuta la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate dispune masurile prevazute la art. 226 alin. (2) lit. d) si/sau aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Depozitele constituite la o institutie de credit careia Banca Nationala a Romaniei i-a retras autorizatia de functionare raman garantate de catre Fond.
Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.

ORDIN nr. 793 din 22 iunie 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 896/2006
EMITENT: 
    MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 30 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza spitalele publice, unitati sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale.

Important!
(10.1) Operatiunile efectuate si evidentiate in contul de mai sus se inregistreaza in mod corespunzator in contabilitatea proprie in conturile urmatoare:
- 560 «Disponibil al institutiilor finantate integral din venituri proprii»;
- 706 «Venituri din inchirieri», cod 30.10;
- 701 «Venituri din vanzarea produselor finite», cod 33.10.16;
- 704 «Venituri din lucrari executate si servicii prestate», cod 33.10 (mai putin 33.10.16);
- 779 «Alte venituri operationale», cod 37.10;
- 791 «Venituri exceptionale din operatiuni cu active fixe», cod 39.10;
- in contul 50.47 «Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala», deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a municipiului Bucuresti, nu se mai incaseaza sume, acestea urmand sa fie incasate in urmatoarele conturi analitice:
a) 50.47.03 «Disponibil din sume primite de la bugetul de stat» - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat;
b) 50.47.04 «Disponibil din sume primite de la bugetul local» - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul local;
c) 50.47.10 «Disponibil din sume primite din bugetul constituit din contributii asupra produselor din tutun si alcool» - pentru gestionarea sumelor primite din bugetul constituit din contributii asupra producerii, comercializarii si publicitatii asupra produselor din tutun si alcool.
Sumele existente la data emiterii prezentului ordin in soldul contului 50.47 «Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala», deschis pe numele unitatilor sanitare publice cu paturi al caror management se transfera catre unitatile administratiei publice locale, pot fi utilizate din acest cont sau pot fi transferate in conturile analitice, in functie de optiunea titularului contului, cel mai tarziu pana la finele anului 2009.


ORDIN nr. 1.615 din 22 iunie 2009
pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO
EMITENT: 
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care au acces la o aplicatie electronica care permite depunerea Carnetului TIR cu/fara elemente de siguranta si securitate prin mijloace electronice, urmarirea si gestionarea tuturor operatiunilor TIR de la nivelul Comunitatii, precum si incheierea operatiunilor TIR in cadrul Comunitatii.

Important!
Accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Dosarul de autorizare
Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societatii comerciale, sediul, codul unic de inregistrare, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala. Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR in procedura simplificata se solicita numai in cazul in care o societate este autorizata in calitate de destinatar agreat pentru marfuri transportate sub regimul TIR. In acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se depune de catre destinatarul agreat sau, dupa caz, de reprezentantul desemnat de operatorul economic sa efectueze formalitatile vamale in numele sau. Cererea se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala impreuna cu:
a) formularul unic de inregistrare la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) lista cu directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe langa care se solicita autorizarea si lista persoanelor desemnate sa depuna in format electronic datele din carnetele TIR in componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
c) o declaratie (imputernicire), in cazul destinatarilor agreati, in care se specifica daca descarcarea carnetului TIR se face apelandu-se la serviciile unui reprezentant;
d) copie de pe autorizatia de reprezentant sau cel putin o imputernicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, in situatia in care accesul este solicitat de un reprezentant;
e) copie de pe autorizatia de destinatar agreat pentru marfuri transportate sub regimul TIR eliberata de DJAOV/BV, daca este cazul;
f) o declaratie-angajament completata conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
Emiterea autorizatiei de acces
Dupa verificarea documentelor prevazute la pct. 5 se intocmeste de Autoritatea Nationala a Vamilor autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala. Solicitantul va depune o copie a autorizatiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO la DJAOV/BV pe langa care isi va desfasura activitatea, impreuna cu lista utilizatorilor desemnati sa depuna in format electronic datele din carnetele TIR. Autorizatia de acces va contine informatii privind numarul de identificare si inregistrare al operatorului economic - EORI, denumirea si sediul operatorului economic, certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constand in denumirea fisierului si parola aferenta acestuia. Impreuna cu autorizatia se vor transmite si:
a) fisierul ce contine certificatul digital;
b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat sa depuna in format electronic datele din carnetele TIR la fiecare DJAOV/BV, constand in nume utilizator si parola, cu recomandarea ca parola sa fie modificata de catre utilizator dupa prima conectare.

ORDIN nr. 2.175 din 29 iunie 2009
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
EMITENT: 
    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, precum si operatorii economici cu capital majoritar de stat care au obligatia de a-si programa lunar operatiunile de vanzare/cumparare de valuta.

Important!
Situatia prevazuta in anexa se completeaza lunar si se transmite, pe suport de hartie, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceperea fiecarei luni, cu respectarea modalitatii de raportare prevazute in formular, Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Avand in vedere volatilitatea cursului de schimb, orice modificari in raportarile lunare transmise vor fi raportate Directiei generale de trezorerie si datorie publica cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea efectuarii operatiunii planificate.
La completarea datelor din anexa, institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat vor avea in vedere urmatoarele:
a) in coloana "Ziua calendaristica" se va completa data depunerii documentului de schimb valutar la banca la care institutia publica sau operatorul economic cu capital majoritar de stat isi are deschis contul bancar;
b) in coloana "Tipul operatiunii" se va trece operatiunea de vanzare, respectiv cumparare de valuta efectuata de institutia publica sau operatorul economic care initiaza o astfel de operatiune;
c) in coloana "Tipul valutei" va fi mentionata moneda care face obiectul operatiunii de schimb valutar (USD, EUR, CHF, GBP, JPY etc.);
d) in coloana "Data valutei" va fi mentionata data la care se executa operatiunea de vanzare/cumparare valuta;
e) in coloana "Beneficiarul operatiunii" va fi trecuta institutia publica sau operatorul economic beneficiar al operatiunii de schimb valutar;
f) in coloana "Banca beneficiarului" se va trece banca comerciala/trezoreria statului in care beneficiarul isi are contul deschis.
Sunt exceptate de la obligatia raportarii operatiunile de schimb valutar care nu depasesc plafonul de 1.000.000 in echivalent EUR, pentru fiecare tip de valuta in parte.

REGULAMENT nr. 10 din 18 iunie 2009
privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii in utilizarea acestor conturi
EMITENT:    
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.

Important!
Institutiile de credit pot incheia aranjamente de cont de corespondent in lei.
In cazul aranjamentelor de cont de corespondent in lei incheiate intre institutiile de credit participante la sistemele de plati din Romania, institutiile de credit care au calitatea de corespondent au obligatia raportarii datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.
In cazul aranjamentelor de cont de corespondent in lei incheiate intre institutii de credit participante la sistemele de plati din Romania si institutii de credit care nu au aceasta calitate, institutiile de credit participante la sistemele de plati au obligatia raportarii datelor statistice, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.
Raportarea datelor statistice se efectueaza trimestrial, in conformitate cu anexele la prezentul regulament, in termen de 15 zile de la data incheierii fiecarui trimestru.
Datele statistice vor fi raportate Bancii Nationale a Romaniei prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

CIRCULARA nr. 21 din 1 iulie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iulie 2009
EMITENT:  
   BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de politica Bancii Nationale a Romaniei de stabilire a dobanzii de referinta.

Important!
Pentru luna iulie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,50% pe an.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 30 iunie 2009
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
EMITENT: 
    GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct persoanele supuse masurii de concediere colectiva ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

Important!
Societatile care pot efectua concedieri colective in conditiile prezentei ordonante de urgenta, precum si numarul de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai in conditiile in care au un program de restructurare sau reorganizare aprobat astfel incat concedierea colectiva sa nu depaseasca termenul de 31 decembrie 2012 pentru persoanele concediate din cadrul societatilor prevazute in anexa nr. 3.
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2012, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societatile prevazute in anexa nr. 3.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 30 iunie 2009
privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice
EMITENT:  
   GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratia publica aducand cateva modificari in ceea ce priveste functia publica de secretar de comuna, cat si ocuparea anumitor functii publice.

Important!
Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2010 sa indeplineasca conditia de a avea studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica sau administrativa, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.
Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2012, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.
In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (1) si conditia de vechime in specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii, in urmatoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica sau administrativa;
b) persoane care au studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate;
c) persoane care au studii medii, absolvite cu diploma.
In situatia prevazuta la alin. (3), ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioada determinata, cu obligatia organizarii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia."
a alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
Incadrarea in procentul de 15% prevazut la alin. (2) nu se aplica in situatia in care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numarului total de posturi ocupate, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, in cazul ocuparii posturilor vacante corespunzatoare:
a) categoriei inaltilor functionari publici;
b) functiilor publice de conducere, functiilor publice de conducere cu statut special si posturilor militare de conducere;
c) functiilor prevazute la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii publice.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 30 iunie 2009
pentru modificarea unor acte normative
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza o serie de unitati administrativ-teritoriale care se confrunta cu situatia in care bugetul local pe anul 2009 nu a fost aprobat de catre consiliile locale, stipuland cateva masuri pentru depasirea acestei situatii.

Important!
In cazul autoritatilor deliberative care sunt dizolvate sau se afla in procedura de dizolvare, dupa caz, in conditiile legii, si care nu si-au aprobat bugetele locale in termenul legal, directiile generale ale finantelor publice, prin exceptie de la prevederile alin. (7), aloca cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pana la data aprobarii bugetelor locale ale noilor autoritati deliberative constituite.
Primarii, presedintii consiliilor judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, aflati in situatia prevazuta la alin. (71), aplica in anul financiar in curs bugetul anului precedent, cu incadrarea cheltuielilor in limita lunara de 1/12 din bugetul anului precedent.
Cu sumele aprobate prin hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective.
In anul 2009, statul roman, in calitate de actionar majoritar al Fondului, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, participa de la bugetul de stat cu suma de 105 milioane lei la constituirea capitalului social al Fondului.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 30 iunie 2009
pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care se confrunta cu o diminuare a lichiditatilor in aceasta perioada, aducand cateva masuri care se aplica pana la data de 30 iunie 2010.

Important!
Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
In cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amanarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.
Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
b) si-au depus toate declaratiile fiscale;
c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal;
d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditiile prevazute la lit. b)-d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.
Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent si se solutioneaza de acesta, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amanarii la plata.


ORDIN nr. 2.185 din 30 iunie 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009
EMITENT:
     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice pentru achizitionarea de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat de tip benchmark.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, in aplicarea Regulamentului nr. 11/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.


ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 30 iunie 2009
pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009
EMITENT:
     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza actorii implicati in imprumutul acordat de Comunitatea Europeana, respectiv Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei.

Important!
1. In data de 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind alocarea pentru Romania a unei asistente financiare pe termen mediu in valoare de pana la 5 miliarde euro. Asistenta UE pentru Romania vine in completarea sprijinului FMI acordat prin intermediul unui acord stand-by (SBA - Stand-By Arrangement) in valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro, 1111% din cota FMI a Romaniei), aprobat in data de 4 mai 2009. Un ajutor multilateral suplimentar in valoare de 2 miliarde euro va fi acordat dupa cum urmeaza: Banca Mondiala - 1 miliard euro, iar BEI si BERD inca 1 miliard euro. Asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana va fi conditionata de implementarea unui program comprehensiv de politici economice, care va cuprinde masuri de reforma fiscala, financiara si reforme structurale. Acest program a fost conceput pentru a permite economiei sa faca fata presiunilor de lichiditate pe termen scurt, in paralel cu imbunatatirea competitivitatii si sprijinirea unei corectii sistematice a dezechilibrelor pe termen mediu, aducand astfel economia pe o cale sanatoasa si sustenabila. Corectia deficitelor fiscale mari si imbunatatirea guvernantei fiscale reprezinta punctul central al acestui program, avand in vedere faptul ca politicile fiscale prociclice si managementul neperformant al finantelor publice au contribuit la supraincalzire si dezechilibre nesustenabile.
2. Asistenta financiara din partea Uniunii Europene se va acorda in cel mult 5 transe. Valoarea primei transe este de 1,5 miliarde euro si va fi transferata cu conditia intrarii in vigoare a Acordului de imprumut si a Memorandumului de intelegere. Memorandumul de intelegere va fi adoptat si semnat de catre Comisie dupa consultari cu Comitetul Economic si Financiar (CEF).
3. Inainte de semnarea Memorandumului de intelegere, Parlamentul Romaniei a adoptat un buget rectificat care include o ajustare suplimentara cu 1,1% din PIB, pe langa masurile de aproximativ 3% din PIB incluse in buget in cursul lunii februarie 2009, in scopul atingerii unui deficit fiscal in termeni ESA 95 de cel mult 5,1% in 2009, adica 4,6% din PIB, in termeni nationali de numerar. Pe partea de cheltuieli, acest lucru se va realiza prin intermediul unor masuri de aproximativ 0,85% din PIB, printre care se numara urmatoarele:
a) renuntarea la cresterile salariale din sectorul public (in total 5%) planificate pentru anul 2009 (sau reduceri echivalente ale angajarilor) si reducerea angajarilor in sectorul public, inclusiv prin inlocuirea a doar 1 din 7 angajati care parasesc locul de munca. Aceste masuri vor conduce la o reducere de cel putin 4% in termeni nominali a cheltuielilor de personal, comparativ cu nivelul din 2008 al acestor cheltuieli;
b) reduceri suplimentare ale cheltuielilor cu bunurile si serviciile, subventiilor acordate intreprinderilor publice si cheltuielilor de capital pentru articole precum autovehiculele si echipamentele de birou, precum si asigurarea unui plan realist al proiectelor de investitii sprijinite din fonduri ale Uniunii Europene;
c) formarea bruta a capitalului fix public va creste in 2009 fata de 2008 (la aproape 6 ½ % din PIB in 2009 fata de 5 ½ % din PIB in 2008).
Pe partea de venituri vor fi luate masuri suplimentare care vor genera aproximativ 0,25% din PIB, printre altele eliminarea unor deduceri de ordin fiscal (in special la vehiculele companiilor si amortizarea activelor reevaluate).
4. Anterior semnarii Memorandumului de intelegere, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a efectuat o serie de teste de stres pe bilanturile individuale ale bancilor si portofoliile de imprumuturi, urmand diferite scenarii, pentru intregul sistem bancar romanesc. Rezultatele testelor de stres vor fi utilizate pentru a evalua cresterile potentiale ale fondurilor proprii necesare in vederea asigurarii unui raport de adecvare a capitalului de peste 10% pe tot parcursul programului.
1. Rata dobanzii pentru fiecare transa si termenele de plata a dobanzii vor fi cele stabilite in contractele de imprumut corespondente.
Imprumutatul va transfera suma dobanzii datorate in contul mentionat in art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobanda se va plati de la data tragerii pana la data-limita. Data transferului va fi respectata indiferent de sarbatorile oficiale din Romania.
2. Daca Imprumutatorul, datorita conditiilor de piata existente la momentul lansarii emisiunii de obligatiuni sau oricarei alte operatiuni financiare, nu poate obtine finantare la nivelul ratelor maxime sau sub nivelul ratelor maxime mentionate in avizul de acceptare relevant, atunci Imprumutatorul nu are obligatia de a disponibiliza valoarea neta a tragerii unei transe in favoarea Imprumutatului. Totusi, la solicitarea Imprumutatului, Imprumutatorul ii poate propune Imprumutatului noi rate maxime ale dobanzii avand in vedere conditiile de piata existente.
3. La solicitarea Imprumutatului si daca, dupa aprecierea Imprumutatorului, circumstantele permit o imbunatatire a ratei dobanzii unei transe, Imprumutatorul poate restructura conditiile financiare aplicabile transei, cu conditia ca si contractele de imprumut relevante sa permita o astfel de restructurare sau ca Imprumutatorul sa poata renegocia contractele de imprumut in acest sens.

ORDIN nr. 1.785 din 29 iunie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale intocmite prin procedee informatice
EMITENT:
     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care depun declaratie vamala prin CDPS - sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice.

Important!
Persoana juridica stabilita in Romania poate fi autorizata pentru accesul la CDPS, in calitate de declarant la domiciliu, comisionar in vama, declarant in nume propriu, in vederea completarii si depunerii declaratiei vamale, utilizand conexiune internet.
CDPS poate fi utilizat numai dupa obtinerea autorizatiei de acces, emisa de directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala functioneaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe langa care se solicita conectarea.
Autorizatia de acces la CDPS se elibereaza numai daca solicitantul indeplineste simultan urmatoarele conditii:
a) detine autorizatie de comisionar in vama ori autorizatie de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu sau este declarant in nume propriu;
b) detine infrastructura informatica potrivit cerintelor prevazute in anexa nr. 4.
Pentru eliberarea autorizatiei de acces la CDPS se transmite la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala functioneaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe langa care se solicita conectarea un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de autorizare pentru acces la CDPS prin conexiune internet, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, semnata de persoana care reprezinta legal societatea comerciala:
b) declaratia-angajament intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, in original, semnata de persoana care reprezinta legal societatea comerciala si care a semnat si cererea de autorizare;
c) autorizatia de comisionar in vama sau autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate de vamuire la domiciliu, in copie.
In cazul in care toate conditiile sunt indeplinite, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala functioneaza directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe langa care se solicita conectarea elibereaza autorizatia de acces la CDPS prin conexiune internet, in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 si in anexa nr. 6 bis, semnate de directorul coordonator al directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.
Autorizatia de acces la CDPS prin conexiune internet contine:
a) denumirea si sediul solicitantului;
b) numarul EORI;
c) certificat digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale prin conexiune internet) alocat pentru fiecare operator economic, constand in nume utilizator si parola;
d) nume utilizator si parola pentru accesul la baza de date de referinta a Autoritatii Nationale a Vamilor.
Exemplarul nr. 1 al autorizatiei de acces la CDPS si anexa nr. 6 bis se transmit solicitantului. Exemplarul nr. 2 al autorizatiei de acces la CDPS se pastreaza in evidenta directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.
Solicitantul va depune cate o copie a autorizatiei de acces la CDPS si a anexei nr. 6 bis la directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe langa care isi va desfasura activitatea, pentru a i se permite accesul.

REGULAMENT nr. 11 din 30 iunie 2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
EMITENT:
     BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 2 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru persoanele fizice care doresc sa contracteze un credit in cadrul programului guvernamental “Prima casa”.

Important!
Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor interne, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:
a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii in raport cu valoarea imobilului ipotecat;
b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;
c) procedura de clasificare a clientelei-tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei), iar in cazul creditelor care nu beneficiaza de garantia statului sau care nu sunt garantate cu ipoteci asupra proprietatilor imobiliare locative ori a terenurilor intravilane, nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar, riscului de rata a dobanzii, precum si a posibilitatii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute in contract.
Reglementarile proprii ale imprumutatorilor, modificate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului regulament si pentru indeplinirea cerintelor de participare la programul guvernamental "Prima casa", aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", intra in vigoare de la data aprobarii lor la nivelul organelor decizionale competente, urmand a fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in vederea validarii, in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare.


HOTARARE nr. 104 din 18 iunie 2009
pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitarii accesului la finantare in actuala perioada de criza economica si financiara, constand in garantii acordate IMM-urilor si intreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)

EMITENT:     COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 2 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii si intreprinderile mari pentru investitii si/sau pentru activitatea curenta, care beneficiaza de credite bancare garantate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.

Important!
Pentru a beneficia de masura de ajutor de stat prevazuta de prezenta norma, operatorii economici transmit la EximBank o cerere de garantare, insotita in principal de:
a) documentatia juridica (act constitutiv, certificat de inregistrare la ORC, certificat constatator, in original etc.);
b) documentatia financiara (situatiile financiare aprobate, aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, situatii financiare la data de 1 iulie 2008, ultima balanta de verificare incheiata, informatii privind categoria de performanta financiara stabilita de catre banca finantatoare etc.);
c) documentatie comerciala (detalii ale proiectului de investitii studiu de fezabilitate, plan de afaceri, studiu de piata, proiectul contractului de credit etc.);
d) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria firmelor in dificultate financiara;
e) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria de IMM (dupa caz);
f) declaratia referitoare la ajutoarele de minimis si alte ajutoare de stat primite, pentru aceleasi costuri eligibile, cu mentionarea bazei legale.
Cererea de garantare completata, insotita de documentele justificative, se depune la sediul unitatilor teritoriale EximBank, care vor inregistra cererile intr-un registru unic. Unitatile teritoriale au dreptul sa solicite informatii si documente suplimentare atunci cand elementele cuprinse in cererea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de garantare.
Cererile de garantare vor fi analizate si aprobate, in limita bugetului anual alocat schemei de ajutor de stat, in functie de data si numarul inregistrarii documentelor prevazute la art. 21, cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) analiza documentatiei juridice;
b) analiza economico-financiara, inclusiv a documentatiei comerciale;
c) determinarea categoriei de performanta financiara categoria de performanta financiara astfel obtinuta se va compara cu cea calculata de banca finantatoare si se va lua in considerare categoria de performanta financiara cea mai slab cotata;
d) analiza conditiilor de creditare;
e) analiza riscurilor implicate de operatiunea de garantare.
Pe baza rezultatelor analizei, EximBank propune spre aprobare acordarea de garantii in baza prezentei scheme, pe principiul "primul venit, primul servit", operatorilor economici aflati in dificultate financiara ca urmare a efectelor crizei economico-financiare si care prezinta un plan de afaceri/investitii destinat imbunatatirii performantelor economice in scopul depasirii starii de dificultate.
Suportarea riscului de catre stat se remunereaza printr-o prima corespunzatoare aferenta sumei garantate, luandu-se in considerare caracteristicile garantiei si ale creditului aferent (valoarea si durata tranzactiei, garantii colaterale oferite de catre operatorul economic imprumutat, precum si antecedentele care influenteaza evaluarea ratei de recuperare, probabilitatea ca operatorul economic sa inceteze plata creditului din cauza situatiei financiare in care se afla, a sectorului de activitate din care face parte si a perspectivelor sale).

ORDIN nr. 1.290 din 26 iunie 2009
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
EMITENT:
     AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 2 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care depun declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru impozite si taxe.

Important!
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15.
1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a)-d).
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabililor persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 08 iulie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 29 iunie - 03 iulie 2009 Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016