Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 24-28 noiembrie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 03 Dec. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal

ORDIN nr. 3.424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR ...

ORDIN nr. 3.424 din 20 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care efectueaza trafic international de bunuri si care pot beneficia de scutirea taxei pe valoarea adaugata.

Important!
Impozitarea cu TVA, fara a afecta o posibila scutire, se poate efectua numai pentru operatiunile anterioare, care erau provizoriu scutite de taxa.

Aceste operatiuni pot fi: livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitii intracomunitare sau importul de bunuri. In situatia in care la scoaterea bunurilor din regim fara existenta unei tranzactii comerciale nu se pot determina operatiunile care au fost provizoriu scutite de taxa, regularizarea se face prin impozitarea cu TVA a bunurilor scoase din regimul de antrepozit de TVA, desi scoaterea bunurilor din regim fara existenta unei tranzactii comerciale nu constituie in sine o operatiune in sfera TVA.

Regularizarea TVA se realizeaza prin plata taxei conform pct. 35-38.
In cazul bunurilor importate, plasate in antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, care parasesc regimul fara vreo livrare ulterioara in cadrul regimului si fara existenta vreunei tranzactii comerciale, se impune regularizarea taxei pentru importul efectuat. Persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal va regulariza taxa conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

In situatia in care se impune regularizarea TVA pentru alte operatiuni decat importul de bunuri, persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal trebuie sa inscrie taxa datorata ca taxa colectata in decontul de TVA aferent perioadei in care taxa devine exigibila, conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

In situatia in care la scoaterea bunurilor din regim fara existenta unei tranzactii comerciale nu se pot determina operatiunile care au fost provizoriu scutite de taxa, regularizarea se face prin impozitarea cu TVA a bunurilor scoase din regimul de antrepozit de TVA, desi scoaterea bunurilor din regim fara existenta unei tranzactii comerciale nu constituie in sine o operatiune in sfera TVA. Persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal va regulariza taxa conform prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

Bunurile continute in bagajul personal al calatorilor din tarile terte, altele decat cele prevazute la art. 5 alin. (1)-(8), sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata si de accize la import daca bunurile respective nu au caracter comercial si valoarea totala a acestora nu depaseste 300 euro de persoana.

In cazul calatorilor care folosesc transportul aerian si al celor care folosesc transportul maritim, pragul financiar prevazut la alin. (1) este de 430 euro.
In scopul aplicarii scutirilor prevazute la alin. (1) si (2), valoarea unui articol individual nu poate fi defalcata.

Valoarea bagajelor personale ale calatorului, care sunt importate temporar sau sunt reimportate ca urmare a exportului lor temporar, precum si valoarea medicamentelor necesare calatorului pentru nevoile sale personale nu sunt luate in considerare in sensul aplicarii scutirilor prevazute la alin. (1) si (2).

In sensul aplicarii scutirilor prevazute de prezentul titlu, bagajele personale reprezinta toate bagajele pe care calatorul le poate prezenta la sosire autoritatilor vamale, precum si bagajele pe care acesta le prezinta mai tarziu acelorasi autoritati, sub rezerva dovezii ca aceste bagaje au fost inregistrate la compania responsabila pentru transport ca bagaje insotite, in momentul plecarii calatorului. Combustibilul diferit de cel mentionat la art. 5 alin. (8) nu se considera bagaj personal.

In cazul in care o calatorie implica tranzitarea teritoriului unei tari terte sau incepe in teritoriul definit la art. 1 alin. (1) pct. 2, dispozitiile prezentului titlu se aplica in situatia in care calatorul nu poate sa justifice ca bunurile transportate in bagajul sau au fost dobandite in conformitate cu normele generale privind taxarea pe piata nationala a unui stat membru si nu pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata sau a accizelor.

Survolarea fara aterizare nu va fi considerata tranzit.
=======================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 173 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toti participantii la procedura insolventei, respectiv debitorii, creditorii, instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul.

Important!
La propunerea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecatorul sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Plata remuneratiei se va face din averea debitorului sau, in lipsa disponibilitatilor banesti in contul acestuia, din fondul prevazut la art. 4 alin. (4).

Judecatorul-sindic poate desemna, in raport cu numarul creditorilor, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate, bugetare si chirografare cele mai mari, prin valoare. Daca din cauza numarului mic de creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet al creditorilor, atributiile comitetului prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) si f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor.

Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevazuta la alin. (2) si (2^1), in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. Judecatorul va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o incheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, dupa caz, va solicita adunarii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.

Daca in termenul stabilit la alin. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestata, judecatorul-sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.

In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utilizeze un evaluator propriu. Evaluatorii trebuie sa fie membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, iar evaluarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc, cat si individual. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor functionale. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care, impreuna, asigura realizarea unui produs finit, de sine statator, sau permit desfasurarea unei afaceri independente. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigurat accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor.

Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante va cuprinde, cel putin, urmatoarele:
a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire;
b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor;
c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debitorului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente in averea debitoarei;
d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare.

Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea:
a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante;
b) sumele distribuite deja;
c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuate deja;
d) sumele ce fac obiectul distribuirii;
e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii.
=======================================

ORDIN nr. 997 din 11 noiembrie 2008
privind aprobarea modelelor standard ale Notificarii referitoare la misiunea de control, Raportului de inspectie, Procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si Instiintarii de plata pentru debitor, destinate utilizarii in activitatea de inspectie a Inspectiei Sociale

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 26 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor imputernicite prin ordinul de misiune aprobat de inspectorul general de stat sa exercite controlul si care indeplinesc, conform legii, o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.

Important!
Se aproba modelul standard al Notificarii referitoare la misiunea de control, transmisa de Inspectia sociala, anterior demararii actiunii de inspectie, entitatilor ce urmeaza a fi inspectate, prevazut in anexa nr. 1.

Se aproba modelul standard al Raportului de inspectie utilizat de Inspectia Sociala, prevazut in anexa nr. 2.

Raportul de inspectie cuprinde, in principal, datele de identificare ale entitatilor supuse inspectiei, obiectivele controlate si evaluate, descrierea faptelor constatate si incadrarea juridica a acestora, propunerile si recomandarile formulate fata de situatia constatata, precum si organismul abilitat sa aplice sanctiunile corespunzatoare sau, dupa caz, sanctiunea aplicata direct de echipa de inspectori.

Persoanele imputernicite prin ordinul de misiune aprobat de inspectorul general de stat sa exercite controlul indeplinesc, conform legii, o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, in baza ordinului de misiune si a legitimatiei de serviciu. Orice fapta savarsita impotriva organului de control se sanctioneaza potrivit legii.

Evidenta legitimatiilor de serviciu ale inspectorilor sociali se tine intr-un registru general, la sediul Inspectiei Sociale, in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judetului sau regiunii si al municipiului Bucuresti), numarul de ordine, numele, prenumele, functia titularului.

Atunci cand calitatea de organ de control a inspectorului social inceteaza, acesta are obligatia de a preda legitimatia de serviciu organului care a eliberat-o, in vederea anularii, ce va fi consemnata in evidenta.
=======================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza cetatenii care, in calitatea lor de consumatori, trebuie sa fie aparati impotriva unor practici incorecte ale comerciantilor, aducand cateva precizari, inclusiv in ceea ce priveste contractele de credit incheiate cu bancile.

Important!
costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii;

valoarea totala platibila de consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;

valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in baza unui contract de credit;

Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit care indica o rata a dobanzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde urmatoarele informatii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:

a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;

b) valoarea totala a creditului;

c) dobanda anuala efectiva, conform prevederilor legale specifice;

d) durata contractului de credit;

e) valoarea totala platibila de consumator.

In orice forma de publicitate, informatiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.
In cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare, se va mentiona acest lucru in publicitate.

In cazul serviciilor de intermediere imobiliara, consumatorul va fi informat in scris, corect, complet si precis, inca din faza precontractuala, cu privire la:
a) preturile practicate in piata pentru tipul de imobil ce urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente in baza de date a agentiei imobiliare;

b) deficiente si alte inconveniente cunoscute de agentia imobiliara sau pe care in mod rezonabil putea sa le cunoasca, incluzand surse de zgomot, umezeala, poluare, miros, pericol de inundatii sau surpari, organizarea in apropiere a unor manifestari populare periodice, istoricul terenului sau al cladirii, posibile dezavantaje ale vecinatatilor;

c) nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara;

d) situatia juridica a imobilului;

e) nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de consumator, pentru obtinerea documentelor si intocmirea actelor necesare incheierii contractului.

Inainte de incheierea contractului, creditorul are urmatoarele obligatii:
a) sa ofere gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit, in momentul solicitarii de catre consumator a unei oferte de credit;

b) sa prezinte consumatorului informatiile complete, corecte si precise privind contractul de credit avut in vedere;

c) sa informeze consumatorul despre intreaga documentatie de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda cel putin:

1. situatiile financiare curente ale solicitantului de credit si ale oricarui garant al acestuia, conform reglementarilor specifice;

2. o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei.
=======================================

ORDIN nr. 3.384 din 17 noiembrie 2008
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 24 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care datoreaza impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare si care pot beneficia de restituirea acestuia datorita desfiintarii ulterioare a acestor tranzactii.

Important!
1. Restituirea impozitului pe venitul realizat din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, retinut de biroul notarial si virat la bugetul de stat, aferent unor tranzactii desfiintate ulterior achitarii impozitului, se face la cererea contribuabilului de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul acesta, respectiv de catre organul fiscal competent in administrarea contribuabililor nerezidenti, denumit in continuare organ fiscal competent.

2. Restituirea de catre organul fiscal competent a impozitului pe venitul realizat din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin raportare la cotele de distribuire cuvenite bugetului de stat, stabilite de dispozitiile legale in vigoare la momentul retinerii acestuia de catre biroul notarial.

3. Cererea de restituire se depune in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de  cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.

4. Cererea de restituire trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele contribuabilului persoana fizica;
b) codul numeric personal, pentru cetatenii romani, sau numarul de identificare fiscala, pentru cetatenii straini;
c) domiciliul contribuabilului persoana fizica;
d) suma si natura creantei solicitate la restituire;
e) contul bancar in care urmeaza a se vira suma de restituit si codul IBAN aferent acestuia sau mentiunea ca aceasta va fi restituita in numerar, dupa caz;
f) datele de identificare ale biroului notarial care a calculat si a retinut impozitul in cauza, respectiv denumirea biroului notarial, codul de identificare fiscala si sediul.

5. La cererea de restituire contribuabilul va anexa:
a) copia legalizata a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile. Pe copia acestui inscris biroul notarial care a autentificat actul de transfer al dreptului de proprietate va face o mentiune cu privire la cuantumul impozitului calculat si retinut, cu precizarea numarului si a datei ordinului de plata pentru Trezoreria Statului prin care acesta a fost virat la buget;
b) copia legalizata a actului de desfiintare cu efect retroactiv a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile.
=======================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 12 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa.

Important!
Pentru suprafetele mai mici de 1 ha, suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Renta viagera agricola se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 31 august a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Renta viagera agricola platita de catre Agentia Domeniilor Statului, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1), care nu a fost incasata de beneficiari, va fi utilizata pentru reluarea procesului de plata catre acestia sau, in caz de deces, catre mostenitorii acestora si dupa termenul de 31 august al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata."

Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol.

In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic.

In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare.

Renta viagera agricola inceteaza la data la care terenurile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2), insumate, depasesc 10 ha.

In cazul decesului rentierului, mostenitorii vor incasa renta pana la data de 31 august a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului."

Rentierul agricol este persoana fizica in varsta de peste 62 de ani care, de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, nu are si nu va detine in proprietate, cumulate in timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le instraineaza prin acte intre vii sau le arendeaza, total ori partial, primind de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola carnetul de rentier agricol.

Rentier agricol este si persoana fizica in varsta de peste 62 de ani careia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar si opteaza pentru despagubirile platite de catre investitor, incheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a prezentului titlu.

Rentier agricol este si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza “nerevizuibil”, si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
=======================================

HOTARARE nr. 1.458 din 12 noiembrie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoana juridica care beneficiaza de imprumuturi angajate de Ministerul Economiei si Finantelor si a caror rambursare se asigura exclusiv din veniturile proprii ale acesteia.

Important!
Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari - examineaza si avizeaza documentatia necesara in vederea emiterii de garantii de stat pentru imprumuturile contractate de operatorii economici si unitatile administrativ-teritoriale si subimprumuturile acordate acestora de Ministerul Economiei si Finantelor.

- datoria publica guvernamentala directa - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 (denumita in continuare ordonanta de urgenta), inclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta;

- datoria publica guvernamentala garantata - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor ordonantei de urgenta, exclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta;

- imprumut guvernamental - obligatia generata de un contract prin care statul, prin Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat, obtine fonduri financiare de la o persoana fizica sau juridica creditoare rezidenta sau nerezidenta si se angajeaza sa le ramburseze, impreuna cu dobanda si cu alte costuri aferente, intr-o perioada specificata;

- titlu de stat - instrumentul financiar care atesta datoria publica, sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, obligatiuni, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind imprumuturi ale statului in moneda nationala ori in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise in forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator si pot fi negociabile sau nenegociabile;

- titlu de stat pe termen scurt - bonul de tezaur si certificatul de trezorerie, fie purtator de dobanda, fie cu discont, cu scadenta de pana la un an inclusiv, precum si alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, in conditiile legii;

- titlu de stat pe termen mediu sau lung - obligatiunea de stat cu o scadenta de peste un an si maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, emisa conform clauzelor imprumutului de stat;
- titlu de stat cu dobanda - titlul de stat care are o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita, la date specificate;

Instrumentele de datorie publica guvernamentala ce pot fi contractate, nefiind insa limitate la acestea, sunt:
a) titlurile de stat lansate pe pietele internationale, precum si titlurile de stat lansate pe piata interna, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit;
b) imprumuturile de la institutii financiare romanesti sau straine;
c) imprumuturile de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organisme financiare internationale;
d) imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
e) instrumente structurate, cum ar fi credite furnizor;
f) leasing financiar;
g) instrumente de cash management (atragere de depozite, operatiuni repo si altele asemenea);
h) scrisori de garantie de stat.

Procedura contractarii de imprumuturi de la institutii financiare romanesti sau straine se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
1. elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a memorandumului privind contractarea unui imprumut de la institutii financiare romanesti sau straine ca instrument de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice, cu precizarea caracteristicilor generale ale imprumutului ce urmeaza a fi contractat (suma, scadenta, moneda); pentru imprumuturile a caror disponibilizare au la baza realizarea unor programe/proiecte sau necesitati considerate prioritare pentru economia romaneasca, memorandumul va fi completat cu fundamentarea necesitatii realizarii respectivelor scopuri, insusita de ordonatorul principal de credite, in calitatea sa de conducator al ministerului de resort, coordonator al sectorului;

2. Ministerul Economiei si Finantelor selecteaza institutia/ institutiile finantatoare in conformitate cu prevederile legislatiei privind achizitiile publice, precum si cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din prezentele norme;

3. autorizarea tranzactiei se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor. In cuprinsul ordinului se vor preciza institutia/institutiile finantatoare, suma, scadenta imprumutului, precum si alte elemente de baza ale tranzactiei, cu exceptia celor care depind de evolutia conditiilor de piata si care se pot modifica pana la momentul contractarii imprumutului;

4. negocierea si semnarea documentatiei contractuale de catre reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor si cei ai institutiilor financiare selectate;

5. virarea sumei imprumutului in contul Ministerului Economiei si Finantelor.
=======================================

HOTARARE nr. 365 din 13 noiembrie 2008
pentru aprobarea Normei privind derularea activitatii de emitere in numele si in contul statului a garantiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

Emitent: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza companiile care desfasoara activitatea de productie si/sau de prestare de servicii, altele decat intreprinderile mici si mijlocii, cu care beneficiarul garantiei incheie un contract pentru finantarea/garantarea realizarii tranzactiilor comerciale cu partenerii.

Important!
Garantia respecta prevederile legislatiei comunitare privind conditiile care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

a) ordonatorul nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate*1);
---------
*1) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/1.10.2004, seria C.

b) ordonatorul este, in principiu, capabil sa obtina un credit/o garantie in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului;

c) acordarea garantiei se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de ordonator sa asigure autofinantarea schemei de garantii;

d) comisioanele platite de ordonator acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cat si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat, la demararea schemei;

e) schema de acordare a garantiei va fi analizata cel putin o data pe an.

Garantia se acorda numai in completarea garantiilor reale/personale constituite de ordonator/fidejusorul ordonatorului la creditul/scrisoarea de garantie bancara oferita de beneficiarul garantiei.

Scrisoarea de garantie emisa de EximBank, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila si neconditionata;
b) este directa si expresa;
c) este platibila la prima cerere scrisa a beneficiarului garantiei;
d) are valoare determinata;
e) valoarea se reduce pro-rata pe masura indeplinirii obligatiilor de catre ordonator.

Perioada de valabilitate a garantiei se coreleaza cu conditiile creditului si poate fi de maximum durata creditului plus o perioada de pana la 30 de zile calendaristice.
Raspunderea EximBank incepe la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie.

Raspunderea EximBank inceteaza astfel:
a) in ziua rambursarii integrale a creditului sau la expirarea valabilitatii scrisorii de garantie bancara;
b) la data denuntarii/incetarii prin acordul partilor/rezilierii contractului de credit/conventiei de garantare dintre beneficiarul garantiei si ordonator, fara acordul prealabil al EximBank;
c) in cazul producerii riscului de credit, la data cand EximBank plateste valoarea de executare a garantiei;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garantie de catre beneficiarul garantiei, inainte de incheierea perioadei de valabilitate, impreuna cu declaratia acestuia ca aceasta a ramas fara obiect;
e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garantiei, indiferent daca originalul scrisorii de garantie emise in numele si in contul statului este returnat sau nu.
Garantia se acorda in moneda creditului. (Articol realizat in colaborarea cu CTCE Piatra Neamt)

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul " Noutati legislatie Fiscala 24-28 noiembrie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016