Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 21-25 iulie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Iul. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

HOTARARE nr. 742 din 9 iulie 2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanteiguvernuluinr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, ...

HOTARARE nr. 742 din 9 iulie 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal.

Important!
Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei, prevazuta de lege.

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare sunt cuprinse in anexa modificata de acest act normativ.

Sanctiuni!
Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.

Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.


===================================

ORDIN nr. 89 din 17 iulie 2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat organizata ca piata reglementata

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit din Romania, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizate intr-un stat membru, avizate de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare.

Important!
Piata reglementata in cadrul careia se tranzactioneaza titluri de stat functioneaza in conformitate cu Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu reglementarile emise de operatorul de piata care administreaza piata reglementata, aprobate de C.N.V.M.

Piata reglementata in cadrul careia se tranzactioneaza titluri de stat functioneaza in conformitate cu Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu reglementarile emise de operatorul de piata care administreaza piata reglementata, aprobate de C.N.V.M.

Operatiunile de registru, depozitare, compensare si decontare a tranzactiilor cu titluri de stat efectuate pe o piata reglementata se realizeaza de catre depozitarul central, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise de C.N.V.M., in conformitate cu regulile acestuia.

Operatiunile de registru pentru titlurile de stat se pot realiza si de catre alte entitati, in baza unui contract/acord privind activitatea de registru, incheiat, in conditiile legii, cu Emitentul titlurilor de stat si cu depozitarul central prevazut la alin. (1).
===================================

ORDIN nr. 2.200 din 18 iulie 2008
privind stabilirea procedurii de selectie a institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor va deschide conturi de corespondent in valuta

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor deschide conturi in vederea efectuarii de plati si incasari in valuta.

Important!
Contractarea serviciilor financiare pentru deschiderea conturilor de corespondent in valuta ale Ministerului Economiei si Finantelor la o institutie de credit/institutii de credit, in vederea efectuarii de plati si incasari in valuta, se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. stabilirea comisiei de evaluare a institutiei/institutiilor de credit la care se vor deschide conturi de corespondent in valuta;

2. elaborarea notei justificative pentru aprobarea procedurii utilizate in vederea selectarii institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor urmeaza sa deschida conturi de corespondent in valuta si care sa ofere servicii financiare in acest sens, in vederea efectuarii de plati si incasari in valuta, aprobata de ordonatorul principal de credite;

3. elaborarea si publicarea in SEAP (Sistemul electronic de achizitii publice), in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, precum si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anuntului de participare, prin care se solicita institutiilor de credit interesate depunerea candidaturii. Anuntul va contine criteriile de preselectie, regulile aplicabile, precum si numarul minim si maxim al candidatilor preselectati.

Termenul-limita de depunere a ofertelor este de 21 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare;

4. analizarea candidaturilor primite in termenul specificat in anuntul de participare de catre comisia de evaluare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, avand in vedere cerintele de calificare si o serie de criterii si caracteristici relevante din punctul de vedere al scopului propus, precum si intocmirea "listei scurte";

5. prezentarea "listei scurte" guvernului spre informare, cu fundamentarea motivelor care au stat la baza realizarii selectiei intermediare;
===================================

HOTARARE nr. 29 din 30 iunie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:

a) administratori de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare;

b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii;

c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii;

d) brokerii de pensii private.

Important!
Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie au obligatia sa intocmeasca si sa depuna la Comisie si, dupa caz, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2008, care cuprind urmatoarele formulare, in functie de specificul fiecarei categorii de entitati:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii acestora vor intocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 5;

(ii) situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 6;

c) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. 7;

(ii) situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. 8;

d) pentru brokerii de pensii private care sunt societati comerciale nou-infiintate si care sunt autorizate de catre Comisie pentru a desfasura activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat si/sau a fondurilor de pensii facultative se vor intocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4.

Formularul "Contul de profit si pierdere" sau "Situatia veniturilor si cheltuielilor", dupa caz, cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2008.

Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere" (anexa nr. 3), la randul 12 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si de fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor inscriu in formularul "Situatia veniturilor si cheltuielilor" (anexa nr. 8), la randul 9 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La aceleasi randuri din anexele mentionate in paragrafele de mai sus se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 25 din anexa nr. 4 "Date informative" (cod 30).

Raportarile contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se vor depune la Comisie pana cel tarziu la 15 august 2008.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d) vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor un exemplar al raportarilor contabile la 30 iunie 2008 pana cel tarziu la 15 august 2008.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cele care se afla in curs de lichidare vor depune la Comisie si la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere, conform art. 13, pana cel tarziu la 15 august 2008.
===================================

HOTARARE nr. 717 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, unitatile administrative-teritoriale, precum si operatorii care asigura serviciile de utilitati publice.

Important!
Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilitati publice in modalitatea gestiunii delegate se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativteritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.

Delegatarul asigura elaborarea si aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Studiul de oportunitate reprezinta analiza tehnicoeconomica si de eficienta a costurilor de operare pentru furnizarea/prestarea serviciului/activitatii/activitatilor, precum si pentru administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) identificarea serviciului/activitatii, a ariei teritoriale si a sistemului a carui gestiune urmeaza sa fie delegata;

b) situatia economico-financiara actuala a serviciului;

c) investitiile considerate necesare pentru modernizarea, imbunatatirea calitativa si cantitativa, precum si a conditiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului;

d) motivele de ordin economico-financiar, social si de mediu, care justifica delegarea gestiunii;

e) nivelul minim al redeventei, dupa caz;

f) durata estimata a contractului de delegare.

In scopul evaluarii ofertelor prezentate in cazul procedurii de licitatie publica deschisa si de negociere directa delegatarul are obligatia de a numi, prin hotarare, o comisie de evaluare formata din membri si membri de rezerva.

Numarul membrilor comisiei de evaluare trebuie sa fie impar.
Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii de rezerva vor fi, de regula, specialisti in domeniul furnizarii/prestarii serviciilor comunitare de utilitati publice, tehnic, economic si juridic.

Presedintele si secretarul comisiei de evaluare sunt numiti de catre delegatar dintre membrii comisiei de evaluare.

Presedintele si secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri in comisie.
Inainte de inceperea sedintei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere privind compatibilitatea, impartialitatea si confidentialitatea, care se va pastra la dosarul delegarii.

Declaratiile se depun la secretarul comisiei de evaluare, care le prezinta presedintelui acesteia.

In caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei de evaluare aflat intr-o astfel de situatie va fi inlocuit de indata cu unul dintre membrii de rezerva numiti in conditiile alin. (1).

Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activitatii cuprinde, in cazul licitatiei publice deschise si al negocierii directe, cel putin urmatoarele documente:

a) studiul de oportunitate;

b) hotararea delegatarului de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciului;

c) proiectul contractului de delegare;

d) caietul de sarcini al serviciului elaborat si aprobat conform Caietului de sarcini-cadru;

e) regulamentul serviciului elaborat si aprobat conform Regulamentului-cadru;

f) cerintele privind eligibilitatea;

g) criteriile de selectie a ofertelor elaborate si aprobate conform criteriilor de selectie-cadru;

h) raspunsurile la clarificari, dupa caz.
===================================

ORDIN nr. 12 din 10 iulie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii/societatile din domeniul asigurarilor ori societatile specializate si mandatate in serviciile de constatare si lichidare a daunelor care solutioneaza dosare de dauna si elibereaza documente de introducere in reparatie a vehiculelor, in cazul in care asiguratii detin o asigurare facultativa Casco valabila.

Important!
Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor constituie actul in baza caruia unitatile autorizate de profil permit introducerea vehiculului in procesul de reparatie.

a) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor are o serie unica compusa din: numarul unic din Registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare, indicativul abreviat al judetului in care a fost emis documentul in formatul a doua campuri si o serie numerica formata din 8 campuri.

b) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu al fiecarui asigurator ori poate fi tiparit, fiecare formular regasindu-se in doua exemplare, original si copie. Asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, precum si cei care practica asigurari facultative pentru vehicule sunt obligati sa emita/tipareasca formularul care va contine in mod obligatoriu cel putin informatiile cuprinse in modelul prezentat in anexa nr. 2.

In cazul in care sunt tiparite, formularele se distribuie de catre asiguratori unitatilor teritoriale ori persoanelor mandatate sa desfasoare astfel de activitati in numele si pentru asiguratorul respectiv.

Originalul documentului de introducere in reparatie a vehiculelor se inmaneaza solicitantului, iar copia ramane la asigurator pentru arhivare. Documentele tiparite, inclusiv cele care sunt emise direct din sistemul IT propriu al asiguratorului/societatii din domeniul asigurarilor se inseriaza intr-o plaja de numere stabilita de asigurator, cu respectarea prevederilor art. 6 lit. a). In toate cazurile, este interzisa emiterea de catre asiguratori, societatile din domeniul asigurarilor ori de cele care sunt specializate in servicii de constatare si lichidare a daunelor a unor documente de introducere in reparatie a vehiculelor care sa aiba aceleasi serie si numar, nerespectandu-se caracterul de unicitate al documentului.
===================================

LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008
privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza comerciantilor prevazand masuri pentru protectia acestora impotriva publicitatii inselatoare si a consecintelor defavorabile ale acesteia.

Important!
Pentru a determina daca publicitatea este inselatoare trebuie sa se ia in considerare toate aspectele acesteia, in special orice informatie continuta de aceasta cu privire la:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de executie, compozitia, metoda si data fabricatiei bunurilor ori a prestarii serviciilor, daca acestea corespund scopului lor, destinatia, cantitatea, parametrii tehnico-functionali, originea geografica sau comerciala, rezultatele asteptate ca urmare a utilizarii lor ori rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;

b) pretul sau modul de calcul al pretului si conditiile in care se distribuie bunurile ori se presteaza serviciile;

c) natura, atributiile si drepturile comerciantului care isi face publicitate, cum ar fi: identitatea si bunurile sale, calificarile si detinerea drepturilor de proprietate industriala, comerciala sau intelectuala ori premiile si distinctiile acestuia.

In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, persoanele fizice si juridice, asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Economiei si Finantelor sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului.

La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Economiei si Finantelor, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6 si aplica sanctiunile corespunzatoare.

Sesizarea adresata Ministerului Economiei si Finantelor poate fi indreptata:

a) impotriva unuia sau a mai multor comercianti din acelasi sector economic;

b) impotriva responsabilului de cod, in cazul in care respectivul cod incurajeaza nerespectarea dispozitiilor legale in materie.

Sanctiuni!
Nerespectarea de catre comercianti a prevederilor art. 4 si 6 constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei.
Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 21-25 iulie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016