Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 27 - 31 iulie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 04 Aug. 2009
Tags: monitorul oficial, contract, taxe, impozite, broker de asigurare

HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ...


HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile contractante care organizeaza proceduri de achizitie publica in vederea incheierii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Important!
In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform art. 3041 din ordonanta de urgenta, are urmatoarele atributii principale:

a) elaborarea si, dupa caz, actualizarea, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie;
b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;


d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

Ofertantului castigator nu i se poate impune sa suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care presteaza serviciile respective.

In sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezuma ca cerintele minime de calificare sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, daca se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi:

a) suma valorilor/cantitatilor de produse furnizate, servicii prestate si lucrari executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce vor fi furnizate/presate/executate in baza contractului care urmeaza sa fie atribuit;

b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie mai mare decat valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2;
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «lichiditate generala» in cazul atribuirii unui contract cu durata de indeplinire mai mica de 3 luni sau in cazul atribuirii unui contract cu executare succesiva, avand o durata mai mare de 3 luni, dar pentru care platile aferente prestatiilor urmeaza sa se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii acestora;
d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate generala" sa depaseasca cota de 100%, in cazul atribuirii unui contract care nu se incadreaza in categoria celor prevazute la lit. c);
e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «solvabilitate» in cazul in care operatorul economic a prezentat documente din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanta de urgenta.
Autoritatea contractanta are obligatia de a organiza, in cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, intalniri cu fiecare candidat preselectat in parte, in cadrul carora se desfasoara negocieri cu privire la propunerea tehnica si la cea financiara.
Fiecare participant la etapa de negocieri are obligatia de a prezenta, in functie de necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate in documentatia descriptiva, o propunere de oferta preliminara, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
Scopul negocierilor este de imbunatatire a ofertei preliminare si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula viitorul contract. La sfarsitul fiecarei intalniri comisia are obligatia consemnarii problemelor discutate si a aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de catre toti participantii la negocieri.
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea contractanta nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.
Pretul contractului de achizitie publica se poate exprima in lei sau, dupa caz, in valuta.
Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:
a) au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
b) pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
Pentru a se respecta principiul transparentei, posibilitatea de ajustare a pretului trebuie sa fie precizata atat in documentatia de atribuire, cat si in contractul care urmeaza sa fie incheiat, prin clauze speciale in acest sens. In cazul prevazut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a preciza totodata si modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informatii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului de achizitie publica.
Actiunile introduse in instanta de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, potrivit art. 296^1 din ordonanta de urgenta, sunt scutite de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
===========================================

ORDIN nr. 475 din 17 iulie 2009
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru beneficiarii de credite din industria alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si din agricultura, stabilind care tipuri de investitii sunt eligibile.

Important!
Din fondul constituit potrivit Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor putea acorda credite beneficiarilor care respecta prevederile fisei tehnice a masurii 121 din PNDR si ale procedurilor de implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP, dar care nu au fost selectati pentru finantare in sesiunea noiembrie-decembrie 2008, din lipsa de fonduri.

Creditele mentionate la alin. (1) se acorda de catre institutiile financiare selectate, indiferent de tipul investitiei si de valoarea acesteia, pana la sfarsitul acestui an, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate de catre acestea cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Creditul va fi acordat numai pentru investitiile prevazute in proiectul declarat eligibil, dar neselectat pentru finantare si notificat de catre APDRP.
Solicitantul de credit prevazut la alin. (1) va depune la institutia financiara selectata care urmeaza sa ii acorde creditul notificarea APDRP, proiectul de investitii, precum si celelalte documente solicitate pentru acordarea creditului.

Plafonul maxim de creditare, conform Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura si piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi acordat diferentiat, in functie de capacitatea de exploatare a solicitantului stabilita in urma verificarilor efectuate de o comisie de specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, constituita prin ordin al ministrului.
===========================================

ORDIN nr. 11 din 21 iulie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de asigurare/reasigurare si societatile mutuale care datoreaza taxa de functionare din momentul in care sunt autorizate sa functioneze.

Important!
Brokerii de asigurare autorizati sa functioneze in baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza taxa de functionare din momentul acordarii autorizatiei de functionare.
Cuantumul taxei de functionare, incepand cu luna iulie 2009, este de 0,3% aplicat asupra primelor brute incasate de asiguratori, respectiv din veniturile din activitatea de brokeraj a brokerilor de asigurare, aferente perioadei pentru care sunt datorate.
Taxa de functionare datorata de asiguratori si brokerii de asigurare se stabileste prin aplicarea cotei aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asupra volumului total de prime incasate, respectiv venituri totale din activitatea de brokeraj.
Asiguratorii vireaza lunar sumele stabilite conform prezentelor norme in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
Brokerii de asigurare vireaza trimestrial sumele stabilite conform prezentelor norme in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.
Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la art. 1 si 2 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va calcula majorari de intarziere potrivit dispozitiilor legale.
Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor reprezentand contravaloarea taxei de functionare datorate si a majorarilor de intarziere se face de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va dispune masuri in consecinta in cazul in care constata nerespectarea acestor prevederi.
Majorarile de intarziere vor fi virate in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
In contabilitatea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare constituirea taxei de functionare se va reflecta in debitul contului "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de functionare", iar virarea sumelor reprezentand taxa de functionare se va reflecta in debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de functionare", prin creditul contului "Conturi la banci in lei".
===========================================

ORDIN nr. 10 din 21 iulie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de garantare

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii care platesc lunar contributie la Fondul de garantare care este administrat si gestionat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Important!
Fondul de garantare, denumit in continuare Fond, se constituie din urmatoarele surse financiare:
a) sume platite de asiguratori cu titlu de contributii la constituirea Fondului, datorate distinct pentru cele doua categorii de asigurari, asigurari generale si, respectiv, asigurari de viata, conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sume platite de asiguratori cu titlu de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor Fondului, conform art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sume provenite din alte surse, potrivit legii;
e) contributiile datorate se stabilesc la nivel leu fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv.
Calculul sumelor datorate cu titlu de contributie la constituirea Fondului se efectueaza de catre asiguratori, separat pentru asigurarile generale si, respectiv, pentru asigurarile de viata, pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora, dupa cum urmeaza: la suma totala a primelor brute incasate din activitatea de asigurare directa si din coasigurare se aplica o cota procentuala, stabilita conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinandu-se suma datorata Fondului.
Primele brute de asigurare incasate se determina astfel: la rulajul creditor al contului 401 "Decontari privind primele de asigurare" se adauga rulajul creditor al contului 405 "Decontari privind operatiunile de coasigurare", diminuate cu rulajul debitor al contului 402 "Prime anulate si de restituit". Asiguratorii care au evidentiat in contabilitate sumele incasate in creditul contului 474 "Venituri inregistrate in avans", iar la intrarea in vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 "Venituri inregistrate in avans" prin contul 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile de viata directe" si/sau prin contul 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile generale directe" vor adauga la baza de calcul a contributiei datorate Fondului si rulajul debitor al contului 474, aferent acestor sume.
In contabilitatea asiguratorilor, constituirea Fondului se reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", respectiv 6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile de viata" si 6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari", respectiv 4431 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari de viata" si 4432 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari generale".
Cota procentuala prevazuta la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la propunerea departamentului specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, distinct pentru categoria de asigurari generale si, respectiv, pentru categoria de asigurari de viata. Cota procentuala se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cuprinde:
a) la partea de venituri: veniturile pe sursele de finantare, conform art. 2;
b) la partea de cheltuieli:
- cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari de viata;
- cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari generale;
- cheltuielile de constituire, administrare si utilizare a disponibilitatilor Fondului, pe structura clasificatiei bugetare. In cadrul cheltuielilor de constituire, administrare si utilizare a Fondului se includ, in conditiile legii, cheltuielile ocazionate de achizitionarea/dobandirea/utilizarea unor sedii de lucru ale acestuia, a unor bunuri, a unor spatii de depozitare a arhivelor preluate de administratorul Fondului de la societatea de asigurare debitoare ori, dupa caz, de la lichidatorii judiciari. Categoriile de cheltuieli privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului se suporta din fiecare buget de venituri si cheltuieli al acestui fond, constituit pentru asigurari generale si, respectiv, pentru asigurari de viata.
Dupa data ramanerii irevocabile a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, pronuntata impotriva unei societati de asigurare aflate in stare de insolventa, administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevazut la art. 9 alin. (1), este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, in conditiile prevederilor Legii nr. 503/2004 si ale prezentelor norme.
===========================================

ORDIN nr. 9 din 21 iulie 2009
pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 20/2008

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii a caror activitate este monitorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Important!
In aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor care practica aceasta asigurare, dezvoltarea si intretinerea bazei de date CEDAM, precum si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor, incepand cu luna iulie 2009, se preleva o cota procentuala de 1,00% din volumul primelor de asigurare brute incasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.

Sumele determinate prin aplicarea cotei procentuale de 1,00% asupra volumului lunar al primelor de asigurare brute incasate se vireaza in fiecare luna, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Taxele datorate se stabilesc la nivel leu fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv.
===========================================

DECIZIE nr. 181 din 10 iulie 2009
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Emitent: MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii (IMM) din Romania, urmarindu-se dezvoltarea si consolidarea activitatii acestora.

Important!
Programul vizeaza in special:
a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM-urilor;
b) promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea performantelor manageriale;
c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si competitiei internationale;
d) facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finantare, cresterea numarului de activitati economice competitive, intarirea climatului investitional, precum si reducerea ratei somajului in zonele-tinta.
In cadrul Programului, autoritatile responsabile de implementarea acestuia la nivel national si autoritatile publice locale partenere vor acorda alocatii financiare nerambursabile si vor pune la dispozitia incubatoarelor de afaceri facilitatile necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMM-urilor selectate in cadrul Programului.
Programul consta in crearea unei retele de incubatoare de afaceri in Romania, care va permite in principal:
a) dezvoltarea mediului economic local, regional, national si international, prin utilizarea mai eficienta a potentialului economic si uman existent in zona;
b) infiintarea si dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile sa utilizeze in mod eficient resursele existente si care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla intr-o situatie stabila din punct de vedere financiar;
c) crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si antreprenorial al zonelor-tinta;
d) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile sa faca fata presiunilor concurentiale;
e) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informatii, servicii de consultanta profesionala, surse de finantare, precum si la servicii si echipamente specifice;
f) cresterea numarului de locuri de munca si dezvoltarea economica a regiunilor-tinta;
g) promovarea unei cooperari stranse intre principalii parteneri la nivel national, regional si local pentru realizarea unei dezvoltari economice sustinute;
h) corelarea activitatilor incubatoarelor de afaceri cu cele ale operatorilor economici existenti in zona.
Bugetul Programului
Contributia AIPPIMM pentru anul 2009 este de 2.000.000 lei, in conformitate cu prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi distribuita in functie de Planul de actiuni propus de PNUD si aprobat de presedintele AIPPIMM.
Contravaloarea alocatiei de la bugetul Programului pentru reabilitarea spatiilor fiecarei locatii destinate desfasurarii activitatii de incubare este de maximum 500.000 lei pentru incubatoarele noi si de maximum 200.000 lei pentru incubatoarele existente, aprobate pentru a intra in procesul de modernizare si/sau de extindere. Pentru dotarea si utilarea incubatoarelor noi, se va aloca o suma maxima de 130.000 lei, iar pentru reutilari ca urmare a uzurii fizice si morale a dotarilor si echipamentelor existente la incubatoarele in functiune, o suma de 50.000 lei.
Fondurile destinate Programului vor fi distribuite cu titlu de alocatii financiare nerambursabile, in conformitate cu prezenta procedura, dupa cum urmeaza:
a) fonduri alocate pentru amenajarea si reabilitarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare, incluzand in limita fondurilor disponibile si achizitionarea de echipamente de calcul, mobilier si altele asemenea, necesare pentru dotarea corespunzatoare a incubatoarelor de afaceri;
b) fonduri alocate pentru activitatile specifice perioadei de preincubare, precum si pentru administrarea incubatoarelor de afaceri;
c) fonduri destinate sustinerii activitatilor specifice incubatoarelor de afaceri, materializate prin alocatii financiare periodice nerambursabile, alocate in conditiile prevazute de prezenta procedura.
Fondurile derulate prin intermediul Programului vor fi transferate prin intermediul PNUD. In calitate de agentie de implementare, PNUD poate transfera fondurile derulate in cadrul Programului prin intermediul autoritatilor publice locale responsabile la nivel regional de implementarea Programului, precum si prin intermediul administratorilor de incubatoare in baza unor conturi bancare cu destinatii speciale, deschise in conditiile legii numai cu aprobarea AIPPIMM.
===========================================

HOTARARE nr. 87 din 21 iulie 2009
privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autoritatii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

Emitent: CURTEA DE CONTURI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din cadrul Autoritatii de Audit a carui salarizare se face in conformitate cu legislatia privind salarizarea personalului din cadrul Curtii de Conturi.

Important!
Personalul din cadrul Autoritatii de Audit care indeplineste criteriile prevazute la art. 2 beneficiaza de majorarea indemnizatiei de baza lunare in procent de 75% fata de cea prevazuta de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale. Din aceasta categorie fac parte:
a) personalul Autoritatii de Audit aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009;
b) personalul nou-incadrat care provine din structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiara elvetiana pentru coeziunea Uniunii Europene, in baza calificativelor obtinute pentru activitatea desfasurata.
Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2, in vederea acordarii majorarii salariale, se face de catre presedintele Autoritatii de Audit, la propunerea vicepresedintilor.
Lista nominala a persoanelor din cadrul Autoritatii de Audit care beneficiaza de majorarea salariala in conditiile prezentei hotarari se aproba de catre plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritatii de Audit.
Indemnizatia de baza lunara pentru personalul nouincadrat, cu exceptia celui prevazut la art. 4, se majoreaza cu 25% fata de cea prevazuta de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale.
===========================================

HOTARARE nr. 840 din 22 iulie 2009
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009

'Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care doresc sa achizitioneze o locuinta prin programul guvernamental “Prima casa”.

Important!
Garantia este garantata cu ipoteca legala de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1.737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman."
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata sunt urmatoarele:
a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita si nici nu au in derulare un credit ipotecar; dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;
b) achizitioneaza in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;
c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;
f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii; dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;
g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;
h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii.
===========================================

ORDIN nr. 2.390 din 28 iulie 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului "Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 2.390 din 28 iulie 2009
MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 1.019 din 28 iulie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent, si acest act intereseaza persoanele care urmaresc sa-si achizitioneze o locuinta prin programul “Prima casa.”

Important!
In baza contractului de garantare se inscrie in cartea funciara dreptul de ipoteca legala prevazut la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si se noteaza interdictia de vanzare a locuintei pe o perioada de 5 ani de la data achizitionarii acesteia si interdictia de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii.
FNGCIMM, in calitate de mandatar, are urmatoarele obligatii:
a) sa comunice MFP lista finantatorilor eligibili in cadrul Programului;
b) sa transmita propuneri de alocare pro-rata pe finantatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) si sa evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunand eventuale realocari ale plafonului pe finantatori;
c) sa incheie conventii de garantare cu finantatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;
d) sa predea MFP o copie certificata a conventiilor de garantare incheiate cu finantatorii;
e) sa emita si sa monitorizeze garantiile in conditiile prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;
f) sa aprobe plata garantiei numai in conditiile expres prevazute in conventiile si contractele de garantare incheiate cu finantatorii;
g) sa comunice MFP situatia platilor de efectuat, consolidata pe finantatori, insotita de deciziile de aprobare a cererilor de plata;
h) sa transmita organelor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, documentele necesare recuperarii sumelor achitate in contul garantiilor acordate conform Programului, in conditiile prevazute in cap. V al prezentei conventii;
i) sa transmita MFP rapoartele prevazute in cap. III al prezentei conventii;
j) sa solicite acordul MFP, in cazul in care decide sa suspende unilateral acordarea de garantii in baza unora dintre conventiile de garantare ori sa denunte unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au condus la aceasta propunere;
k) sa tina o evidenta a garantiilor acordate/promisiunilor de garantare emise in conditiile Programului, distincta de evidenta garantiilor acordate in nume propriu;
l) sa predea Finantatorului cererea de radiere a interdictiei de vanzare, notata in cartea funciara in favoarea statului roman, reprezentat de catre MFP, in conditiile expirarii termenului de 5 ani de la data achizitiei locuintei, dupa obtinerea acordului MFP;
m) sa predea Finantatorului cererea de radiere a dreptului de ipoteca legala de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii si, dupa caz, de vanzare, la data rambursarii integrale a finantarii garantate, la termen sau anticipata, dupa obtinerea acordului MFP;
n) sa predea Finantatorului cererea de radiere a dreptului de ipoteca legala de rang I si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii, la respingerea platii in conditiile expres prevazute in conventia de garantare incheiata cu Finantatorul, dupa obtinerea acordului MFP;
o) sa indeplineasca orice alte atributii care ii revin in calitate de mandatar, necesare bunei desfasurari a Programului, solicitate de MFP;
p) sa tina evidenta beneficiarilor in cadrul Programului, asigurandu-se ca un beneficiar contracteaza un singur credit in cadrul Programului.
===========================================

ORDIN nr. 1.982/C din 16 iulie 2009
pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005

Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat notarii publici, cat si persoanele care achizitioneaza locuinte prin programul “Prima casa”, beneficiind de reducerea taxelor notariale.

Important!
Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a contractelor de ipoteca in care figureaza ca parti persoane fizice care achizitioneaza o locuinta prin programul guvernamental aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa».
Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a contractelor de ipoteca in care figureaza ca parti persoane fizice care achizitioneaza o locuinta prin programul guvernamental aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa».
===========================================

ORDIN nr. 2.322 din 16 iulie 2009
pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza CEC BANK - S.A., persoana juridica romana, organizata in forma juridica a unei societati pe actiuni, care isi desfasoara activitatea ca banca.

Important!
Capitalul social al Bancii, subscris si varsat integral, este de 949.285.000 lei, impartit in 9.492.850 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 100 lei/actiune.
===========================================

NORMA nr. 8 din 23 iulie 2009
privind modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, precum si casele de schimb valutar care efectueaza operatiuni de schimb valutar.

Important!
Buletinele de schimb valutar, documente cu regim intern de tiparire si numerotare, se intocmesc in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.
Entitatile prevazute la art. 1 vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, numarul de la care se emite primul buletin de schimb valutar.
Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate prevazuta la art. 1 poate sa isi stabileasca regimul de tiparire sau editare, dupa caz, precum si modelul acestora, cu respectarea continutului minim de informatii prevazut la alin. (3).
Buletinele de schimb valutar, existente in stoc, pot fi utilizate pana la epuizare si dupa data intrarii in vigoare a prezentei norme.
===========================================

ORDIN nr. 2.169 din 26 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice, aducand modificari in ceea ce priveste structura Planului de conturi.

Important!
I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE se modifica si se completeaza astfel:

1. La clasa 4 CONTURI DE TERTI, grupa 45 DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.), denumirea se modifica astfel: DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI).
2. La contul 450 "Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifica astfel: "Sume de primit si de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI".
3. La contul 4501 "Sume de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifica astfel: "Sume de primit de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA".
4. La contul 4502 "Sume de restituit Comunitatii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifica astfel: "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA".
5. La contul 450 "Sume de primit si de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI" dupa contul sintetic de gradul II 4502 "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc urmatoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4503 "Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI", contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI", contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeana - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI" si contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeana datorate altor beneficiari-ONG-uri, societati comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI"
1. Instructiuni de utilizare a conturilor contabile
Contul 4503 "Sume declarate si solicitate Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI"
Cu ajutorul acestui cont Autoritatile de Certificare/Ministerul Agriculturii tin evidenta sumelor declarate si solicitate, reprezentand contributia financiara nerambursabila a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultura si a altor fonduri.
Contul 4503 "Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele declarate si solicitate Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultura si a altor fonduri, iar in credit se inregistreaza sumele primite de la Comisia Europeana.
Soldul debitor al contului exprima sumele declarate si solicitate Comisiei Europene.
Contul 4503 "Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI" se debiteaza prin creditul contului:
474 "Sume in curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"
- cu sumele certificate cuprinse in Declaratia de cheltuieli si solicitate Comisiei Europene.
765 "Venituri din diferente de curs valutar"
- cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea creantelor.
etc.
Contul 4503 "Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI" se crediteaza prin debitul contului:
4506 "Sume avansate de Comisia Europeana - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI"
- cu sumele cuprinse in Declaratia de Cheltuieli reprezentand justificarea prefinantarii de la Comisia Europeana, la sfarsitul programului operational.
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentand debite aferente fondurilor externe nerambursabile compensate de Comisia Europeana cu platile din Instrumente structurale.
4573 "Sume de recuperat de la Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI"
- cu sumele de recuperat de la Autoritatile de Management/Agentiile de Plati, reprezentand debite aferente fondurilor externe nerambursabile si compensate de Comisia Europeana cu platile din instrumente structurale, in baza notificarii acesteia.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 27 - 31 iulie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016