Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Cesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legale

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Ian. 2020 Exclusiv
Tags: cesiune parti sociale, asociatie de proprietari, valoare nominala, srl

Doi asociati ai unui SRL, persoane fizice isi pot cesiona unul altuia partile sociale detinute intr-o societate, sub valoarea nominala? Specialistul nostru va lamuri aceste aspecte si ne va arata care este baza legala in acest caz.

Asadar, specialistul nostru arata ca, referitor la cesiunea partilor sociale, apartinand unui SRL, sunt aplicabile urmatoarele prevederi din legea nr. 31/1990 a societatilor – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca lege speciala aplicabila:
 
“Art. 202
 
(1)Partile sociale pot fi transmise intre asociati.
 
(2)Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
 
(21)Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
 
(22)Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, hotararea prevazuta la alin. (21) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
 
(23)Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. Dispozitiile art. 62 se aplica in mod corespunzator.
 
(24)Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la data expirarii termenului de opozitie prevazut la art. 62, iar daca a fost formulata o opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia.
(3)In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.
 
(4)In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.
 
(5)Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul ipotecii asupra partilor sociale, insa numai in ceea ce priveste constituirea acesteia.
Art. 203
 
(1)Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.
 
(2)Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.
 
(3)Actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).”
 
Legea comuna – Noul Cod Civil – prevede urmatoarele, referitor la vanzarea bunurilor:
 
“SUBSECTIUNEA 3: Obiectul vanzarii
 
Art. 1657: Bunurile ce pot fi vandute
 
Orice bun poate fi vandut in mod liber, daca vanzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie ori testament.
 
Art. 1660: Conditii ale pretului
 
(1)Pretul consta intr-o suma de bani.
 
(2)Acesta trebuie sa fie serios si determinat sau cel putin determinabil.”
 
Din aceste prevederi legale juridice nu rezulta ca legiuitorul ar impune un anumit pret de cesiune pentru partile sociale, operatiune efectuata chiar si intre asociati.
 
Ca urmare, cesiunea (vanzarea) partilor sociale intre asociati se poate realiza si sub valoarea nominala a acestora. Insa, dupa cum este prevazut in Noul cod civil, pretul de vanzare trebuie sa fie “serios si determinat sau cel putin determinabil”.
 
Asadar, pretul de vanzare sub valoarea nominala trebuie justificat de catre cele doua parti, eventual prin aratarea faptului, de exemplu, ca firma careia ii apartin partile sociale are capitaluri proprii negative.
 
Totusi, din punct de vedere fiscal, trebuie avute in vedere urmatoarele prevederi din codul fiscal, mai cu seama ca este vorba de o operatiune efectuata intre persoane afiliate:
 
ART. 7 - Definitii ale termenilor comuni
 
In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 
“26. persoane afiliate - o persoana este afiliata daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
 
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
 
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
 
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica;
 
d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica.
 
Intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
 
32. pret de piata - suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala;
 
33. principiul valorii de piata - atunci cand conditiile stabilite sau impuse in relatiile comerciale sau financiare intre doua persoane afiliate difera de acelea care ar fi existat intre persoane independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator;
 
40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori la un fond deschis de investitii;
 
41. titlu de valoare - orice titlu de participare si orice instrumente financiare calificate astfel prin legislatia in materie din statul in care au fost emise;
 
44. valoarea fiscala reprezinta :
 
a) valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile aplicabile - pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) - d);
 
e) valoarea de achizitie sau de aport utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare.
 
ART. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
 
(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
 
(4) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. in cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricareia dintre partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei. Procedura de ajustare/estimare si modalitatea de stabilire a nivelului tendintei centrale a pietei, precum si situatiile in care autoritatea fiscala poate considera ca un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectarii principiului pentru tranzactiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedura fiscala. La stabilirea valorii de piata a tranzactiilor desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre urmatoarele:
 
a) metoda compararii preturilor;
 
b) metoda cost plus;
 
c) metoda pretului de revanzare;
 
d) metoda marjei nete;
 
e) metoda impartirii profitului;
 
f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.
 
In aplicarea prezentului alineat se utilizeaza prevederile din Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica in scopul stabilirii impozitelor directe.
 
ART. 91 - Definirea veniturilor din investitii
 
Veniturile din investitii cuprind:
 
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
 
ART. 94 - Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar
 
(1) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate si cele reglementate la alin. (2) - (6), reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul de vanzare si valoarea lor fiscala, dupa caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzactiei si costuri legate de transferul de proprietate aferente imprumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative.
 
ART. 96 - Determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, precum si din transferul aurului financiar
 
(1) Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
 
La determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate in calcul si costurile aferente tranzactiilor care nu pot fi alocate direct fiecarei tranzactii.
 
(2) Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depusa potrivit prevederilor art. 122 .
 
ART. 98 - Impozitarea castigului net anual impozabil
 
Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.”
 
Asadar, valoarea de vanzare a partilor sociale intre cei doi asociati trebuie sa fie aceeasi valoare cu care unul dintre acestia ar fi vandut partile sociale unei terte persoane (independente). In caz contrar, dupa cum rezulta din prevederile alin. (4) al art. 11, la un eventual control, ANAF poate sa ajusteze valoarea de tranzactionare intre cele doua persoane fizice la nivelul unei valori de piata. De obicei, o valoare de piata pentru cesionarea partilor sociale se stabileste de catre un evaluator autorizat, in baza unui raport intocmit in acest sens.

Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Cesiune parti sociale intre asociati sub valoarea nominala. Aspecte legale":
Rating:

Nota: 3.85 din 5 din 10 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016