Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Inventarierea patrimoniului in anul 2018: Diferente fata de anul 2017

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Dec. 2018 Exclusiv
Tags: ordin 2861/2009, legea 82, inventariere patrimoniu, legea 31/1990

"Fata de anul trecut au aparut modificari la inventariere?", intreaba unul dintre cititorii nostri. Raspunsul, desi s-ar fi putut limita la "da" sau "nu", este insa mai complex de atat, motiv pentru care unul dintre specialistii nostri a realizat un studiu de caz pe aceasta tema.

Raspunsul specialistului

Inventarierea elementelor patrimoniale ale unei entitati se efectueaza conform Ordinului 2861/2009 privind Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si in baza prevecerilor Legii 82/1991- legea contabilitatii modificata si actualizata.

In anul 2018, fata de anul precedent nu au aparut modificari la Ordinul 2861/2009 privind Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale dar, au aparut cateva modificari prin intermediul altor legi specifice care au modificat Legea contabilitatii sau pe cea a societatilor comerciale care si ele prevad aspecte semnificative cu referire la  stabilirea veridicitatii elementelor patrimoniale in sensul urmator:

Odata cu aparitia Legii 163/2018 care aduce modificari Legii 82/1991 - Legea contabilitatii, Legii 31/1990 - legea societatilor comerciale si Legii 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, modificari ce vizeaza  posibilitatea distribuirii de dividende trimestrial in avans, apare si obligatia  intocmirii de  situatii financaire trimestriale interimare si, cu aceasta ocazie, indirect, obligatii in efectuarea inventarerii patrimoniale.
 
OMFP nr. 3062/2018 modifica astfel Ordinul nr. 1802/2014 privind Reglementarile contabile aplicabile:

Dupa punctul 601 se introduce un nou punct, punctul 602, cu urmatorul cuprins:
 
"602. - (1) Entitatile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestriala de dividende, intocmesc situatii financiare interimare formate din bilant si contul de profit si pierdere. Aceste componente au aceeasi structura cu cea aplicabila situatiilor financiare anuale intocmite conform prezentelor reglementari. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende. 
(2) Situatiile financiare interimare se intocmesc utilizand politicile contabile aplicate de entitate la data intocmirii acestora. Situatiile financiare interimare sunt insotite de politicile contabile semnificative."
 
Asadar, indirect, rezulta obligativitatea unei inventarieri a elementelor patrimoniale prezentate in situatiile financiare trimestriale (interimare) aceasta pentru a garanta faptul ca dividendele stabilite spre distribuire in avans sunt reale si au fost luate in considerare toate elementele patrimoniale cu modificarile acestora, asa cum impune legislatia in vigoare. Or, inventarierea patrimoniului este cea care atesta faptul ca elementele patrimoniale sunt corect prezentate in bilant (fie el unul interimar) si ca rezultatul net si dividendele ce pot fi distribuite in avans sunt corect determinate.
 
Mai jos redam modificarile Legii 82/1991 privind distribuirea dividendelor in avans si obligativitatea realizarii situatiilor  financiare interimare (si, indirect, a inventarierii elementelor prezentate in situatiile financiare intermiare):
La art 19 alineatul(3) din Legea 82/1991 - Legea contabilitatii se specifica:
"(3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizarilor interimare de dividende se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati." 
(31) Repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz. 
(32) Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar potrivit alin. (31) trebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun in acest scop."
 
De asemenea, la articolul 28, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins: 
"(81) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare."
 
Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu urmatorul cuprins: 
"Art. 341. - (1) Situatiile financiare interimare intocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii. 
(2) Situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, potrivit legii."
 
  
In cele ce urmeaza redam modificarile Legii 31/1990 - Legea societatilor comerciale privind distribuirea dividendelor in avans
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
   
Articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare." 
 
2. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: 
"(21) In cazul distribuirii partiale a dividendelor intre asociati sau actionari in cursul anului financiar, situatiile financiare anuale vor evidentia dividendele atribuite partial si vor regulariza diferentele rezultate, in mod corespunzator. 
(22) In cazul in care asociatii sau actionarii datoreaza restituiri de dividende, in urma regularizarii operate in situatiile financiare anuale, acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In caz contrar, asociatii sau actionarii datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare."
 
3. La articolul 67, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2), (21), (22) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuia sa o cunoasca." 
 
4. La articolul 1172, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1172. - (1) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se elibereaza copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora." 
 
5. La articolul 2721, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"b) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anual, pe baza situatiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea." 
   
Modificari in ceea ce priveste  Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifica dupa cum urmeaza: 
   1. La articolul 31, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"d) sa primeasca dividende din profitul realizat trimestrial si, respectiv, anual, proportional cu participarea la capitalul social;". 
   2. La articolul 113, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"c) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa situatiei financiare interimare sau a situatiei financiare anuale, dupa caz."
 
Asadar, toate entitatile, in cazul in care opteaza sa distribuie dividende in avans, sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare trimestriale intermiare, pentru care exista obligatia efectuarii inventarierii elementelor patrimoniale asa cum descrie Ordinul 2861/2009 privind organizarea inventarierii.
 
Conform Ordin 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii nemodificat in decursul anului 2018,  trebuie avut in vedere urmatoarele:
 
Art. 1 alin. (2): Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar. 
  
Art. 2 alin. (1) In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: 
   a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege; 
   b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere; 
   c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; 
   d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor; 
   e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora; 
   f) in alte cazuri prevazute de lege. 
 
Art. 4.
(1) Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei entitati. 
(2) La entitatile cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar respectiv. 
(3) Entitatile care, potrivit legii contabilitatii, au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizeaza si efectueaza inventarierea anuala astfel incat rezultatele acesteia sa fie cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar stabilit. 
(4) In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar. 
 
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "Inventarierea patrimoniului in anul 2018: Diferente fata de anul 2017":
Rating:

Nota: 4.83 din 5 din 3 voturiNoutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016