Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 20 - 24 iulie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 29 Iul. 2009
Tags: taxa, codul fiscal, legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 1.432 din 15 iulie 2009privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2009EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI ...

ORDIN nr. 1.432 din 15 iulie 2009
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2009

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru angajatii care beneficiaza de tichete de cresa, a caror valoare se indexeaza prin acest act normativ.

Important!
Pentru semestrul II 2009, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 360 lei.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOTARARE nr. 807 din 15 iulie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 82/2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care solicita acordarea licentei de depozit pentru semintele de consum.

Important!
Operatorii economici prevazuti la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita acordarea licentei, distinct pentru fiecare depozit, printr-o cerere scrisa, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1, care se depune prin delegat sau prin posta la biroul unic din cadrul ministerului de resort.

Prin cererea de eliberare a licentei, depozitarul se angajeaza sa respecte prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentelor norme metodologice. Cererile de licenta se inregistreaza separat intr-un registru si se transmit la secretariatul Comisiei.

Dupa inregistrarea cererilor, secretarul Comisiei convoaca intrunirea Comisiei, in vederea desemnarii organismelor de audit pentru verificarea si certificarea conditiilor financiare si tehnice ale operatorilor economici care solicita licenta.

Comisia transmite in scris reprezentantilor organismelor de audit prevazute la art. 4^1 decizia de incepere a actiunii de verificare si certificare a conditiilor financiare si tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licentei.

Organismele de audit se constituie in fiecare judet din:

a) 2 reprezentanti ai directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv cel care se ocupa de autorizarea spatiilor de depozitare in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si un auditor, numiti prin decizie de directorul coordonator;

b) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene, desemnat de conducerea acesteia.

Organismul de audit judetean desemnat, impreuna cu reprezentantul operatorului economic care a depus cererea pentru acordarea licentei, se deplaseaza la depozitul care urmeaza sa fie verificat.

Administratorul depozitului are obligatia sa puna la dispozitia organismului de audit urmatoarele documente:

a) autorizatia de depozit;
b) actul constitutiv sau statutul societatii;
c) certificatul de inregistrare al firmei;
d) documentele de proprietate asupra depozitului pentru care se solicita acordarea licentei si/sau contractul de inchiriere;
e) contractul de munca si/sau de prestari de servicii incheiat cu cel putin un gradator autorizat, in conditiile legii;
f) buletinul de verificare metrologica anuala a aparatelor de masura si cantarire;
g) contractul de asigurare a depozitului pentru care se solicita acordarea licentei si dovada platii primelor de asigurare;
h) autorizatia sanitara de functionare a depozitului pentru care se solicita acordarea licentei;
i) autorizatia de protectie a muncii;
j) autorizatia sau acordul privind paza contra incendiilor, dupa caz;
k) autorizatia de mediu;
l) contractul de munca incheiat cu personalul de specialitate calificat - laboranti, gestionari, operatori, silozari - care sa asigure in conditii corespunzatoare receptionarea si restituirea cantitativa si calitativa a semintelor de consum
depozitate, precum si o buna stare de conservare a acestora pe perioada depozitarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
m) cazierul fiscal al depozitarului eliberat in conditiile legii din care sa rezulte ca nu au fost savarsite fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, inactivitatea fiscala si neatragerea raspunderii solidare;
n) certificat de atestare fiscala eliberat de organele fiscale competente din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale la bugetul general consolidat;
o) contractul de asigurare a semintelor de consum.

Organismele de audit verifica caracteristicile tehnice ale depozitului, operatiunile din fluxul tehnologic, modul in care sunt verificati si controlati parametrii de calitate, utilajele si instalatiile tehnologice din dotare, intocmind in acest sens un raport de audit care va fi pus la dispozitia Comisiei, avand anexate copii certificate de pe documentele prevazute la alin. (3).

Certificatul de depozit este documentul in forma materiala care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al marfii, la ordin, emis de un depozitar care are licenta de depozit, a primit certificate de depozit de la Administrator si le poate elibera la cererea deponentilor pentru semintele de consum depozitate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Depozitarul este obligat sa transmita catre Administrator la data incheierii contractului de asigurare, polita de asigurare pentru semintele de consum pentru care s-a emis certificatul de depozit, cesionata in favoarea acestuia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009
pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT IN: ONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului care administreaza Registrul national al emisiilor de gaze.

Important!
Valoarea tarifului pentru deschiderea unui cont in registrul national este de 200 euro, achitat prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data efectuarii platii.
Consilier TVA
Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor este de:

a) 100 euro + 0,000596 euro/certificat, stabilita in functie de numarul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera alocate, achitata prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data efectuarii platii, pentru operatorii instalatiilor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 780/2006;

b) 200 euro, achitata prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data efectuarii platii, pentru persoanele fizice si juridice, altele decat persoanele juridice care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006.
Cuantumul tarifelor prevazute la alin. (2) lit. a) se stabileste anual prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Cuantumul tarifelor prevazute la alin. (2) se achita anual, pana cel tarziu la data de 15 aprilie a anului urmator celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului.

Tarifele se achita in contul deschis la Trezoreria Statului - Directia de trezorerie si contabilitate publica a sectorului 6 Bucuresti, care se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, impreuna cu instructiunile de completare a foii de varsamant/ordinului de plata.
Destinatia sumelor incasate din tarife este cea prevazuta la art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neplata tarifelor pentru administrarea conturilor atrage blocarea conturilor.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORDIN nr. 2.290 din 8 iulie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si institutiile subordonate acestora, care depun situatii financiare trimestriale.
CD Solutii pentru TOP 30 PRobleme de taxe si impozite
Important!
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, raporteaza lunar executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) in anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si in anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli"".

Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, raporteaza lunar executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) in formularele:

- anexa nr. 10 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli";
- anexa nr. 11 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - Cheltuieli";
- anexa nr. 13 "Contul de executie a bugetului local Cheltuieli";
- anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli"".

La raportarile lunare, in formularul "Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local - Venituri" (anexa nr. 19) se completeaza numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" si coloana 6 "Incasari realizate".

In formularele "Cont de executie pentru cheltuieli" (anexele nr. 10, 11, 13, 7) se completeaza numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" si coloana 6 "Plati efectuate"".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CIRCULARA nr. 24 din 7 iulie 2009
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 150 de ani de la infiintarea de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistica

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza colectionarii de emisiuni monetare ale Bancii Nationale a Romaniei cu scop aniversar.

Important!
In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, in scop numismatic, incepand cu data de 15 iulie 2009, o moneda din argint dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistica.
Monedele, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate in limbile romana, engleza si franceza. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si casierului central. Monedele vor fi prezentate in cutii adecvate, pe al caror capac este inscriptionata sigla BNR, cu folio argintiu.
Monedele din argint, dedicate aniversarii a 150 de ani de la infiintarea de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistica au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.
Punerea in circulatie, in scop numismatic, a monedelor din argint, din emisiunea dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistica, se realizeaza prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORDIN nr. 2.321 din 16 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 23 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii persoane fizice si juridice carora li se acorda amanari la plata obligatiilor fiscale neachitate la termen.

Important!
Prin obligatii fiscale neachitate la termen se intelege impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate si neachitate la termenele legale de plata, precum si majorari de intarziere aferente acestora.

Prin majorari de intarziere aferente acestora se intelege obligatiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii si pentru care s-a implinit termenul de plata conform prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

Intr-un an calendaristic, amanarea la plata se poate acorda o singura data.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile subordonate acesteia, acorda amanarea la plata pentru perioada solicitata de contribuabil, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.

Amanarea la plata se acorda pe numar de luni, iar termenul incepe sa curga de la data emiterii deciziei de acordare a amanarii la plata.

Consilier TVAAmanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare.

Concomitent cu depunerea cererii de amanare la plata, contribuabilul solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata. In certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea acordarii amanarii la plata, se vor mentiona creantele fiscale principale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberarii acestuia, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.

Cererea de amanare la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) perioada pentru care se solicita amanarea la plata exprimata in luni;
c) suma totala pentru care se solicita amanarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, separat, majorarile de intarziere aferente acestora. In cazul contribuabililor care au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalca pe fiecare sediu secundar.

Dupa depunerea de catre contribuabili a cererilor de amanare la plata, organul fiscal competent verifica daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care va consulta si va edita fisa analitica pe platitori la data de 30 septembrie 2008, din care sa rezulte ca la aceasta data aveau toate declaratiile depuse si nu inregistreaza obligatii fiscale restante.

Daca un contribuabil inregistreaza la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar are depuse inainte de aceasta data un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si/sau o cerere de restituire, in curs de solutionare la data depunerii cererii de amanare, conditia este indeplinita daca:

1. suma obligatiilor fiscale restante este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;

2. sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;

b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 si data depunerii cererii de amanare la plata. Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal;

c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal pentru care va solicita compartimentului cu atributii in eliberarea cazierului fiscal informatii privind existenta sau inexistenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiara;

d) nu s-a atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nu s-a atras raspunderea solidara pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. In acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-a atras raspunderea potrivit acestor prevederi legale.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
ORDIN nr. 1.340 din 16 iulie 2009
privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 23 iulie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care utilizeaza declaratii pentru corectarea impozitelor, taxelor si contributiilor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Important!
In cazul in care se corecteaza mai multe obligatii fiscale care se refera la aceeasi perioada de raportare, pentru fiecare obligatie se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta. Pentru obligatii fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa cate un formular pentru obligatiile fiscale aferente fiecarei perioade de raportare.

Declaratia rectificativa se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In cazul sediului secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia rectificativa, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.

Declaratia rectificativa se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Completarea formularului se face astfel:

Perioada de raportare
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).

Anul la care se refera declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscrie codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".

In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

In rubrica "Denumire" se inscrie denumirea platitorului.

Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 29 iulie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 20 - 24 iulie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturiNoutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016