Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 15-19 iunie - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 24 Iun. 2009
Tags: taxa, codul fiscal, legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, achizitii intracomunitare

ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta Emitent: GUVERNUL Publicat in: MONITORUL ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 3 iunie 2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate autoritatile implicate in procedura de gestionare a asistentei financiare nerambursabile alocate Romaniei pentru obiectivul convergenta al politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Important!
Ministerul Finantelor Publice asigura coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum si coordonarea managementului financiar al contributiei publice nationale totale.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, în functie de stadiul implementarii proiectelor finantate din instrumente structurale la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si în functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri din instrumente structurale între programele operationale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.

Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si/sau Trezoreria Statului.

Conturile aferente gestionarii instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Sumele acordate ca prefinantare în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor de finantare.

Beneficiarii pot avansa din prefinantare sume partenerilor si contractorilor, dupa caz, în limita si în conditiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finantare.

Prefinantarea acordata se restituie de catre beneficiar Autoritatii de management/Autoritatii de certificare si plata, daca nicio cerere de rambursare nu a fost depusa de acesta în termenul stabilit conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finantare.

Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinantarea acordata, provenind din instrumente structurale, se utilizeaza pentru continuarea finantarii programului operational.

Proiectele implementate în cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale sunt considerate actiuni multianuale.
Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale.

Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui program operational se stabilesc avand în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia si se reflecta în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.

In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectueaza la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevazute la alin. (3), precum si lichidarea acestora, Autoritatea de certificare si plata urmand sa efectueze ordonantarea si plata.
=======================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 3 iunie 2009
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 17 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct persoanele care incheie contracte la distanta care au ca obiect servicii financiare.

Important!
In cazul contractelor pentru servicii financiare care includ un contract initial de prestari servicii, urmat în timp de executarea unor operatiuni financiare succesive sau a unei serii de operatiuni distincte de aceeasi natura, care pot fi considerate ca formand un întreg, indiferent daca acestea fac obiectul unui singur contract sau al mai multor contracte succesive, denumite în continuare operatiuni, prevederile prezentei ordonante se aplica numai contractului initial.

In cazul în care nu exista un contract initial de prestari servicii în sensul celui prevazut la alin. (1), dar între aceleasi parti contractuale se executa, esalonat în timp, operatiuni succesive sau operatiuni distincte de aceeasi natura, prevederile art. 4-6 se aplica numai în momentul în care se executa prima operatiune.

In situatia prevazuta la alin. (2), în cazul în care timp de peste un an nu se executa nicio operatiune de aceeasi natura, urmatoarea operatiune pusa în executare va fi considerata ca fiind prima dintr-o noua serie de operatiuni, dispozitiile art. 4-6 aplicandu-se în mod corespunzator.

In cazul în care în legislatia nationala care transpune prevederi comunitare exista dispozitii care reglementeaza serviciile financiare, precum si care contin conditii de informare prealabila, suplimentare fata de cele mentionate la art. 4 alin. (1)-(4), acestea se aplica în continuare.

In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului conform art. 9, consumatorului îi poate fi solicitata achitarea, fara întarzieri nejustificate, doar a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale.

Executarea contractului poate incepe numai dupa ce consumatorul si-a dat consimtamantul în acest sens.
=======================================

ORDIN nr. 1.221 din 12 iunie 2009
privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu referitor la stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Important!
Societatile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu si care si-au înregistrat inactivitatea temporara la registrul comertului pana la aceasta data, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, îsi mentin regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situatia în care conditiile prevazute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.

Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), societatile comerciale au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
1. In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

2. Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) sa figureze, în evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata îndeplinite;
e) sa nu aiba în curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, în curs de derulare;
g) sa nu fie înscrisi în lista contribuabililor declarati inactivi;
h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiintati în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie înscrisa în registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.

1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat îsi înceteaza valabilitatea:
- la data aprobata pentru încetarea acestuia;
- începand cu luna în care nu mai este îndeplinita oricare dintre conditiile prevazute la cap. A pct. 3.

2. In cazul încetarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibila numai dupa aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii si a conditiilor prevazute în prezentul ordin.
=======================================

HOTARARE nr. 606 din 13 mai 2009
pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare si a Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 12 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza structurile organizatorice de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare - institutiile publice din subordinea si coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Important!
Prevederile prezentei hotarari se aplica personalului de conducere si personalului de executie definit ca personal de specialitate potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare, si prevederilor art. 7 din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a) are atributii specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezentand minimum 75% din totalul obiectivelor si atributiilor de serviciu si pentru indeplinirea carora aloca minimum 75% din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului;

b) este incadrat in urmatoarele structuri din cadrul si din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:

1. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;
2. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
3. Directia generala dezvoltare rurala, care indeplineste functia de autoritate de management pentru Programul SAPARD si de autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala;
4. unitatile de plata pentru programele finantate din fonduri comunitare, in cazul in care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;
5. autoritatea competenta pentru acreditarea agentiilor de plati;
6. structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale si din cadrul institutiilor subordonate care indeplinesc, prin delegare, functii de gestionare si implementare a asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute de regulamentele comunitare si memorandumurile de finantare aplicabile, pe perioada de valabilitate a acordurilor de delegare.

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica persoanelor incadrate in functii de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau in functii asimilate acestora, personalului incadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.

Salariile de baza ale personalului nou-incadrat, prin concurs sau examen, in structurile prevazute la art. 2 si care indeplineste criteriile prevazute in cadrul aceluiasi articol se majoreaza cu 25% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii. Salariile de baza ale personalului al carui raport de serviciu se modifica prin transfer sau detasare de la alte institutii care nu gestioneaza fonduri comunitare se majoreaza cu 25% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.

Pentru personalul aflat in functie la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar in cadrul structurilor prevazute la art. 2 si care indeplineste criteriile prevazute in cadrul aceluiasi articol, salariile de baza se majoreaza cu pana la 75% fata de cele prevazute de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
=======================================

HOTARARE nr. 631 din 20 mai 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile care pot beneficia de ajutor de minimis, fiind un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare.

Important!
Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 100 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

1.Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:

a) investitiile in active corporale referitoare la:
- constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

b) investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

2. Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii cu scop industrial, doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu si intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia ori detine un drept de uzufruct sau un contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.

Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, a unor sume nerambursabile.

Echivalentul in euro al valorii ajutorului de minimis acordat intreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii Acordului de principiu pentru finantare.
=======================================

HOTARARE nr. 657 din 3 iunie 2009
privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza unitatile administrativ-teritoriale care pot contracta finantari rambursabile, prin imprumuturi de la banci comerciale, institutii de credit si prin emisiuni de titluri de valoare.

Important!
Pentru incadrarea in nivelul deficitului bugetului general consolidat, in anul 2009 unitatile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate prin imprumuturi de la banci comerciale, de la institutii de credit si prin emisiuni de titluri de valoare, in limita sumei de 1.710 milioane lei.

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, constituita potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate si in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele prevazute la art. 1 si 2.

In limitele prevazute la art. 1 si 2 se includ si finantarile rambursabile a caror contractare, precum si tragerile din finantarile rambursabile a caror efectuare au fost autorizate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale pentru anul 2009.

In limita prevazuta la art. 1 se stabilesc limite pe categorii de unitati administrativ-teritoriale in functie de ponderea veniturilor proprii ale bugetelor locale realizate in anul 2008 de fiecare categorie de unitati administrativ-teritoriale in totalul acestor venituri ale bugetelor locale pe ansamblul tarii, realizate in anul 2008, dupa cum urmeaza:

a) pentru comune: 457,50 milioane lei;
b) pentru orase: 191 milioane lei;
c) pentru municipii: 850 milioane lei;
d) pentru judete: 287 milioane lei;
e) pentru municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia: 714,5 milioane lei.
=======================================

CIRCULARA nr. 19 din 10 iunie 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 15 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile de credit care sunt obligate sa mentina rezerve minime obligatorii.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 5,11 % pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 1,07 % pe an.
=======================================

LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 15 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza mamele care au sarcina gemelara sau multipla si care vor beneficia de o indemnizatie suplimentara.

Important!
Cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
=======================================

LEGE nr. 240 din 10 iunie 2009
pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 15 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza mamele care beneficiaza de indemnizatie de crestere si ingrijire copil.

Important!
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

Cele 12 luni prevazute mai sus pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 15-19 iunie - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016