Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul 14/2023: Din 1 aprilie facturile la gaze pot fi esalonate, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 27 Mar. 2023
Ordinul 14/2023: Din 1 aprilie facturile la gaze pot fi esalonate, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni
Tags: facturi la gaze, esalonare la plata

Este oficial! Conform Ordinului 14/2023 facturile la gaze pot fi esalonate, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni. Toate modificarile aduse prin noul act normativ vor fi aplicate din 1 aprilie 2023.

Ordinul 14/2023 privind modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 225 din 20 martie 2023.

Asa cum am precizat anterior, esalonarea la plata a facturii se va putea face la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti. Persoanele care pot beneficia de facilitate sunt pensionarii, beneficiarii de ajutoare sociale, indemnizatii de handicap, etc.

Clientul final are dreptul sa isi schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor/clauzelor contractuale si ale regulamentului POSF.

 

*POSF - platforma online destinata schimbarii de catre clientul final a furnizorului de gaze naturale si incheierii contractelor de furnizare a gazelor naturale;

 

*PVT - punct virtual de tranzactionare.

 

Clientul final are dreptul sa denunte unilateral contractul incheiat cu furnizorul sau inainte de ajungerea la termen, cu respectarea conditiilor contractuale. Incetarea contractului de furnizare prin denuntare unilaterala de catre clientul final nu are niciun efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului pana la momentul incetarii acestuia.


Incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale de catre clientul final se poate realiza atat prin intermediul POSF, cat si in afara POSF prin mecanisme alternative puse la dispozitia clientului final de catre furnizori, cu respectarea regulamentului POSF si a legislatiei in vigoare.

 Furnizorul incheie cu clientul final contractul de furnizare a gazelor naturale in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la furnizor a tuturor datelor/informatiilor/ documentelor corecte si complete necesare incheierii contractului.

 

Prin derogare de la prevederile de mai sus, in cazul incheierii contractului de furnizare de catre clientul final prin intermediul POSF, termenul de incheiere a contractului de catre furnizor este cel prevazut in regulamentul POSF.

 

 Contractul de furnizare a gazelor naturale incheiat de furnizor cu clientul final trebuie sa prevada conditii/clauze contractuale echitabile si transparente, prezentate intr-o maniera clara, completa si lizibila, sa respecte prevederile legislatiei in vigoare si sa cuprinda, pe lânga elementele prevazute in mod expres de aceasta, cel putin urmatoarele:

a) identitatea, adresa si datele de contact ale furnizorului;

b) identitatea, adresa si datele de contact ale clientului final;

c) obiectul, data intrarii in vigoare si durata contractului, cu precizarea datei incetarii acestuia in situatia in care se incheie pe o durata determinata;

d) pretul gazelor naturale, care include componenta de achizitie si componenta de furnizare a gazelor naturale;

e) tipul pretului gazelor naturale din contract, respectiv fix sau variabil, caz in care se precizeaza in mod complet si transparent motivele care pot conduce la variatia pretului si metoda prin care pretul respectiv variaza;

f) perioada de aplicare a pretului gazelor naturale si a conditiilor asociate dupa intrarea in vigoare a contractului;

g) tarifele pentru serviciile de transport si/sau distributie in vigoare la data incheierii contractului, in situatia in care contractul are ca obiect furnizarea gazelor naturale cu servicii de transport si/sau distributie incluse, care pot fi, dupa caz, tariful reglementat de ANRE pentru prestarea serviciului de distributie realizat de operatorul de distributie, corespunzator categoriei de consum in care este incadrat clientul final, si/sau costul de transport care include costurile furnizorului aferente serviciului de transport al gazelor naturale, determinat de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, cu exceptia celor incluse in pretul gazelor naturale, si/sau tariful pentru accesul tertilor la conductele de alimentare din amonte stabilit de catre operatorul conductei de alimentare din amonte si/sau tariful pentru prestarea serviciului de distributie dintr-un sistem de distributie inchis stabilit de catre operatorul economic care desfasoara aceasta activitate;

h) pretul de furnizare a gazelor naturale, care include pretul prevazut la lit. f) si, dupa caz, tarifele prevazute la lit. g);

i) valoarea unitara a impozitelor, comisioanelor, taxelor si contributiilor stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, valabile la data incheierii contractului;

j) pretul final facturat, care include pretul prevazut la lit. h) si elementele prevazute la lit. i), valabile la data incheierii contractului;

k) valoarea componentei fixe, stabilita in lei/luna sau lei/zi, daca oferta-tip include aceasta componenta;

l) dupa caz, valoarea componentei fixe, stabilita in lei/luna sau lei/zi, si tarifele altor servicii oferite;

m) perioada de facturare;

n) termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii;

o) modalitatea si termenul de returnare a sumelor, inclusiv la incetarea contractului;

p) indicarea anexelor la contract;

q) modalitatea de transmitere de catre clientul final a indexului autocitit;

r) modalitatea de transmitere a facturilor si a documentelor anexate acestora/notificarilor/solicitarilor/comunicarilor;

s) conditiile de aplicare a dobanzilor penalizatoare pentru intârziere la plata facturii;

t) modalitatea de comunicare de catre furnizor a preavizului de intrerupere a furnizarii gazelor naturale la locul de consum si a preavizului de reziliere a contractului pentru situatia neachitarii de catre clientul final a facturii;

u) calitatea serviciilor oferite, cu respectarea cerintelor minime de calitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prevazute in standardul de performanta, aprobat de ANRE;

v) compensatiile acordate si modalitatea de rambursare a acestora, in cazul in care nu sunt indeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturarii inexacte si/sau realizate cu intârziere;

w) tipurile de servicii de mentenanta oferite, daca este cazul;

x) conditiile de reinnoire si de incetare a contractului si a serviciilor, inclusiv a produselor sau serviciilor oferite suplimentar, prin contract, fata de furnizarea gazelor naturale;

y) mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanta, dupa caz;

z) drepturile si obligatiile partilor contractante, cu mentionarea expresa a obligatiei clientului final de a permite accesul reprezentantului operatorului in scopul citirii indexului echipamentului de masurare, când acesta se afla amplasat pe proprietatea clientului final, respectiv in scopul prestarii activitatilor prevazute la art. 61 lit. f);

aa) termenele si conditiile de denuntare unilaterala de catre clientul final a contractului;

bb) informatii privind modalitatea de solutionare a plangerilor, precum si privind modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a neintelegerilor aparute la incheierea actelor aditionale la contract si a disputelor aparute in derularea relatiilor contractuale;

cc) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garantii financiare si modul de executare a acesteia, dupa caz;

dd) orice alte informatii prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului.

 

Informatiile prioritare sunt incluse de catre furnizor pe prima si pe a doua pagina a facturii emise clientului final.

Prima pagina a facturii cuprinde cel putin urmatoarele informatii prioritare:

a) datele de identificare si de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonica de asistenta pentru clienti si o adresa de e-mail/un link catre un formular electronic online care sa permita inregistrarea automata a solicitarii;

b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum si adresa de corespondenta, in cazul in care aceasta este diferita fata de adresa locului de consum;

c) codul de client atribuit de furnizor;

d) data de incetare a contractului, daca contractul este incheiat pe perioada determinata;

e) numarul si data emiterii facturii;

f) data de incepere si de sfârsit a perioadei de facturare;

g) consumul de gaze naturale facturat exprimat in kWh sau Mwh;

h) termenul scadent de plata;

i) obligatii de plata neachitate, daca este cazul;

j) dobanzi penalizatoare pentru intarziere la plata facturii, conform contractului, daca este cazul;

k) valoarea totala de plata cu TVA;

l) numarul de telefon pus la dispozitie de operator pentru sesizarea situatiilor de urgenta privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor clientului final sau ale operatorului; pentru clientii finali care au incheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, iar acestea nu sunt racordate in conducta/sistemul aceluiasi operator, aceasta informatie va fi cuprinsa in factura la detaliile aferente fiecarui loc de consum in parte, iar prima pagina a facturii va include o referinta cu privire la locul din factura unde pot fi gasite aceste detalii;

m) datele de contact ale punctului unic de contact pus la dispozitie de furnizor;

n) intervalul de timp in care clientul final poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

o) modalitatea/modalitatile prin care clientul final poate transmite indexul echipamentului de masurare determinat prin autocitire, in cazul clientului final la care intervalul de citire de catre operator este mai mare decat perioada de facturare (linia telefonica dedicata si gratuita, care inregistreaza atat data transmiterii indexului autocitit, cat si continutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispozitia clientului si alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fara a se limita la acestea, mijloace electronice);

p) intervalul de citire de catre operator a indexului echipamentului de masurare (in cazul clientilor casnici se va inscrie in mod specific in factura mentiunea «maximum 3 luni»); pentru clientii finali care au incheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, aceasta informatie va fi cuprinsa in factura la detaliile aferente fiecarui loc de consum in parte, iar prima pagina a facturii va include o referinta cu privire la locul din factura unde pot fi gasite aceste detalii.

A doua pagina a facturii reprezinta detaliile facturii si cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) denumirea produselor/serviciilor facturate, dupa caz, si unitatile de masura ale acestora;

b) codul locului de consum atribuit de operator - CLC, cu respectarea termenului prevazut la art. 25 alin. (7);

c) seria contorului;

d) indexul echipamentului de masurare folosit la inceputul si sfarsitul perioadei de facturare pentru determinarea cantitatii de gaze naturale, exprimata in mc; in cazul clientului final la care intervalul de citire de catre operator este mai mare decat perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de catre operator/autocitire de catre clientul final/estimare pe baza conventiei de consum;

e) cantitatea de gaze naturale, exprimata in mc, aferenta perioadei de facturare;

f) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;

g) cantitatea de energie, exprimata in MWh/kWh, ce reprezinta consumul de gaze naturale facturat;

h) modalitatea de conversie a cantitatii de gaze naturale, exprimata in mc, in cantitatea de energie, exprimata in kWh/Mwh;

i) perioada/data stabilita de operator in care acesta efectueaza citirea indexului echipamentului de masurare;

j) pretul final facturat exprimat in lei/kWh sau lei/Mwh;

k) defalcarea componentelor incluse in pretul de furnizare a gazelor naturale, cu precizarea tipului pretului gazelor naturale si a componentelor care sunt reglementate, sau o referinta cu privire la locul unde poate fi gasita o descriere detaliata a acestora;

l) valoarea unitara a TVA, a accizei si a altor impozite, comisioane, taxe si contributii prevazute de legislatia in vigoare, dupa caz;

m) valoarea de plata pentru fiecare produs/serviciu facturat.

In situatia in care clientul final nu achita o factura in termenul scadent, factura/facturile ulterioara/ulterioare trebuie sa cuprinda informatii privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii si semnificatia fiecarei obligatii de plata cuprinse in factura.

In cazul modificarii unor elemente aferente activitatii operatorului, acestea sunt notificate clientului final de catre furnizor in prima factura emisa dupa modificare; notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura de gaze naturale.

In cazul modificarii tarifelor pentru serviciile de transport si/sau distributie facturate furnizorului de catre operator, noile valori se aplica in factura de la data intrarii lor in vigoare, cu notificarea clientului final de catre furnizor; notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura de gaze naturale.

In cazul aparitiei unui act normativ de modificare a valorii unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor si contributiilor stabilite prin dispozitiile legale in vigoare, noile valori se aplica in factura de la data intrarii lor in vigoare, cu notificarea clientului final de catre furnizor; notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura de gaze naturale.

La data intrarii in vigoare a prevederilor legale ce instituie o noua taxa/un nou impozit, respectiv la data abrogarii prevederilor legale ce instituie o taxa existenta/un impozit existent, modificarea se reflecta in factura de la aceeasi data, cu notificarea clientului final de catre furnizor; notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura de gaze naturale.

Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul 14/2023: Din 1 aprilie facturile la gaze pot fi esalonate, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016