Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Tichete de masa de 100 lei si premii in bani pentru persoanele care se vaccineaza impotriva Covid-19

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 31 Aug. 2021 Exclusiv
Tags: tichete de masa, vaccinare impotriva covid-19

Un nou Proiect de Ordonanta prevede noi masuri care sa incurajeze populatia tarii sa se vaccineze impotriva Covid-19. Persoanele care aleg sa faca acest pas vor primi tichete de masa de 100 lei si premii in bani.

Conform actului normativ, persoanele care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana, in valoare totala de 100 lei, sub forma tichetelor de masa pe suport de hartie, care au caracteristicile fizice si valorice prevazute de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Tichetele de masa vor putea fi emise fara datele personale ale beneficiarilor, acestea urmand sa fie completate la momentul distribuirii acestora.

De asemenea, este aprobata Loteria de vaccinare, ca masura pentru incurajarea vaccinarii. 

Loteria de vaccinare consta in acordarea de premii in bani persoanelor cu schema completa de vaccinare. Premiile in bani acordate potrivit prezentului articol se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la Cap.VIII- Venituri din premii si din jocuri de noroc din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pentru anul 2021, prima extragere are loc in luna octombrie.

Extras din Ordonanta:
Art. I 
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 732 din 26.07.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 11 – Pina la incetarea starii de alerta, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea si in coordonarea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pot fi ocupate prin numire, fara concurs, de functionari publici sau personal contractual care indeplinesc cerintele de ocupare stabilite in fisa postului si in actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevazut a fi incadrat postul vacant, si criteriile prevazute de statutele profesionale specifice. Numirea in cadrul aparatului propriu al Ministerului Sanatatii se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen, la initiativa angajatorului. Numirea in cadrul unitatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii se face prin act administrativ al conducatorului institutiei sau al unitatii angajatoare, cu incadrarea in limita numarului maxim de posturi aprobate de catre ordonatorul principal de credite prin statul de functii, si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen, la initiativa conducatorului institutiei sau al unitatii angajatoare .”
2. Dupa articolul 211 se introduc doua noi articole, art. 212 si 213, cu urmatorul cuprins: 
” Art. 212
(1) Persoanele care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana, in valoare totala de 100 lei, sub forma tichetelor de masa pe suport de hartie, care au caracteristicile fizice si valorice prevazute de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare. Tichetele de masa vor putea fi emise fara datele personale ale beneficiarilor, acestea urmand sa fie completate la momentul distribuirii acestora.
(2) Cheltuielile aferente drepturilor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii de la Titlul 20 - Bunuri si servicii.
(3) Alocatia de hrana, sub forma tichetelor de masa, acordata potrivit prevederilor alin.(1), reprezinta venit neimpozabil pentru persoanele fizice, conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Tichetele de masa se achizitioneaza de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 213
(1) Se aproba organizarea Loteriei de vaccinare, ca masura pentru incurajarea vaccinarii.
(2) Loteria de vaccinare consta in acordarea de premii in bani persoanelor cu schema completa de vaccinare.
(3) Premiile in bani acordate potrivit prezentului articol se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la Cap.VIII- Venituri din premii si din jocuri de noroc din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului stabileste fondul anual de premiere pentru Loteria de vaccinare, precum si repartizarea acestuia.
(5) Extragerile sunt organizate de catre Compania Nationala ”Loteria Romana” S.A. si sunt efectuate in prezenta Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor, din care fac parte cate un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, al Ministerului Sanatatii, respectiv al Companiei Nationale ”Loteria Romana” S.A, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(6) Rezultatul extragerilor se consemneaza intr-un proces verbal care se transmite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si Ministerului Sanatatii, in prima zi lucratoare dupa data extragerii.
(7) Costurile aferente organizarii si desfasurarii extragerilor sunt suportate de catre Compania Nationala ”Loteria Romana” S.A.
(8) Revendicarea premiilor se face in termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentand termen de decadere din dreptul de a revendica premiul.
(9) Plata castigurilor se face de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin Compania Nationala ”Loteria Romana” S.A, in maximum 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
(10) Pentru anul 2021, prima extragere are loc in luna octombrie.
(11) In anul 2021, suma necesara pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria de vaccinare se asigura prin virari de credite angajament si credite bugetare, cu incadrarea in bugetul aprobat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, conform prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice.
(12) Platile se asigura de la capitolul 80.01 Actiuni Generale Economice, Comerciale si de Munca, de la o pozitie distincta de transferuri din cadrul titlului 55 Alte transferuri.
(13) Persoanele cu schema completa de vaccinare, dupa emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui, prenumelui si CNP-ului, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, se pot inscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.
Conditiile privind inscrierea pe site-ul de vaccinare sunt stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale. inscrierea persoanelor reprezinta acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Datele cu caracter personal sunt prelucrate, stocate si utilizate doar de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Compania Nationala ”Loteria Romana” S.A. in scopul inscrierii persoanelor cu schema completa de vaccinare, a extragerii, validarii si acordarii premiilor, numai pe durata necesara aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
(14) In vederea indeplinirii scopului mentionat la alin. (13), Serviciul de Telecomunicatii Speciale dezvolta pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro functionalitatea de inscriere a participantilor in cadrul Loteriei de vaccinare, in baza cerintelor stabilite conform ordinului comun mentionat la alin. (13).
3. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
”(3) Pana la incetarea starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) si (2), a posturilor si functiilor vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea si coordonarea acestuia, a posturilor si functiilor vacante din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate, a posturilor si functiilor vacante din unitatile sanitare publice apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, astfel cum sunt prevazute la art. 4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a posturilor de predare vacante din unitatile de invatamant preuniversitar si a posturilor si  functiilor vacante din institutiile de invatamant superior, institutele de cercetare, Academia Romana si academiile de ramura.”
ART. II Dispozitiile art. 27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta, nu se aplica concursurilor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
Art. III (1) Dispozitiile art. 212 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta, se aplica persoanelor cu schema completa de vaccinare dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(2) In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Sanatatii va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 212 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta. Normele metodologice se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I .
(3) In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului elaboreaza ordinul comun prin care se aproba modul de organizare a Loteriei de vaccinare, structura premiilor precum si procedura de acordare a premiilor in bani. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Ordinul prevazut la art. 213 alin (13) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta, se elaboreaza in termen de 30 zile si se publica in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I.
Art.IV Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 644 din 30.07.2021, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” c) aplicatia mobila „Check DCC” pentru verificarea autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat”. 
2. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Pentru validarea identitatii titularului de certificat, prin SII-CDC, in functie de tipul de certificat solicitat, sunt utilizate urmatoarele seturi de date: […]”
3. La articolul 1 alineatul (12), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins ” a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid si 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic;”
4. La art. 2 alin. (1), lit. j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ j) furnizeaza autoritatilor administratiei publice locale ghiduri de utilizare a portalului si asistenta tehnica necesara eliberarii certificatelor in format letric.”
5. La art. 4 alin. (4), lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) verificarea documentelor de vaccinare, cu modelul de adeverinta de vaccinare din statul respectiv, obtinute de cetatenii romani si membrii de familie ai acestora intr-un stat tert, doar in situatia in care persoanelor in cauza li s-a administrat schema completa de vaccinare pe teritoriul unui stat tert;”
6. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (6) Institutia sau institutiile sesizate conform prevederilor alin. (4) lit. c) solutioneaza cererile in termen de cel mult 4 zile lucratoare de la instiintare, pentru certificatele de vaccinare sau de vindecare, respectiv cel mult 24 de ore pentru certificatul de testare pentru testul antigen rapid si testul de amplificare a acidului nucleic.”
7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, art.6, cu urmatorul cuprins:
”Art. 6 Certificatele digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pot fi utilizate pe teritoriul Romaniei pentru atestarea vaccinarii, testarii sau vindecarii titularilor.
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Tichete de masa de 100 lei si premii in bani pentru persoanele care se vaccineaza impotriva Covid-19":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016