Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Oficial: Ghidul de finantare a Programului Rabla Plus 2020

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 04 Mar. 2020
Tags: ghid de finantare, rebla plus 2020, mmap, finantare, ecovoucher

Ghidul de finantare a Programului Rabla plus 2020 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 174 din 03.03.2020.

Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, din 27.02.2020, a intrat in vigoare de marti – 3 martie 2020.
 
Programul  se adreseaza celor care vor sa isi cumpere o masina electrica sau hibrida, respectiv Rabla Plus. Una dintre noutatile din acest an consta in faptul ca beneficiarului ii este interzis sa vanda vehiculul cumparat prin program timp de un an. 

Potrivit Art.3 din Ghid:

Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride.

Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin achizitionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.

Programul vizeaza atingerea urmatoarelor deziderate de protectie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament;
b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele ce utilizeaza alte sisteme de propulsie decat cele electric si/sau electric hibrid prin inlocuirea treptata a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.

Programul are caracter multianual si se aplica la nivel national si se desfasoara in perioada 2020-2024.

In articolul 7 se specifica faptul ca ecotichetul se acorda in cuantum de pana la:
a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric NEDC, exceptand motocicleta;
b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptand motocicleta, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 de maximum 50 g/km NEDC, in regim de functionare mixt, conform informatiilor inscrise in COC;
c) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, calculat conform alin. (4), in cazul in care in COC este inscrisa cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acorda pentru autovehiculul nou electric hibrid, exceptand motocicleta, care genereaza maximum 70 g CO2/km NEDC, in regim de functionare mixt;
d) 3.500 lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achizitionarea unei motociclete electrice, conform informatiilor inscrise in COC.
 • Fiecare solicitant va beneficia de 1 (un) ecotichet la achizitionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva indeplinirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.
 • Solicitantul poate achizitiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe ecotichete.
 • Ecotichetul se scade din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre solicitant din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.
 • In cazul in care solicitantul este acceptat in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 si doreste sa achizitioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.
 • In cazul in care solicitantul este acceptat in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 si doreste sa achizitioneze o motocicleta electrica, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare in valoare de 3.500 lei. Valoarea cumulata a ecotichetului si a primei de casare nu va depasi 50% din valoarea de achizitie a motocicletei electrice.
 • Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar in cazul in care solicitantul indeplineste conditiile prevazute in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 si in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024. Programul nu se cumuleaza cu niciun alt program care finanteaza achizitionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursa de alimentare externa, cu exceptia Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
Prima de casare se poate obtine in conditiile prevazute de Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024.
 • Acordarea ecotichetului solicitantului - operator economic cu personalitate juridica sau entitate juridica fara personalitate juridica - se face in baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic", denumita in continuare schema de minimis, instituita in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
 • Schema de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • In situatia in care, in urma procesului de analiza, solicitantul prevazut la alin. (9) este declarat eligibil si este acceptat spre finantare, Autoritatea comunica in scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului si caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresa la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
 • Solicitantul prevazut la alin. (9) poate solicita prin cererea de finantare cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, in caz contrar solicitarea fiind nula, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
 • In cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra ecotichetului.
 • In sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO2 /km in regim de functionare mixt/combinat este cea inscrisa in certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 1 (valorile NEDC) sau in alte documente relevante.

Conditii de acordare a ecotichetului sunt prevazute in ARTICOLUL 8, astfel:

(1) Beneficiaza de ecotichet persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) nu are obligatii de plata la bugetul local;
c) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obtinand nota de inscriere;
d) a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

(2) Beneficiaza de ecotichet solicitantul persoana juridica, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridica fara personalitate juridica sau solicitantul organizatie profesionala care este organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a obtinut din partea Autoritatii aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, perfectand contractul de finantare si obtinand nota de inscriere;
c) a achizitionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producatorul validat cu care a perfectat contractul de finantare si a eliberat nota de inscriere.
 
SECTIUNEA a 2-a a doua a Ghidului se adreseaza solicitantului

ARTICOLUL 20 - Eligibilitate

(1) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa in cadrul programului orice persoana fizica domiciliata sau rezidenta in Romania.

(2) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul programului urmatoarele categorii de persoane juridice romane, de drept public ori de drept privat:
a) unitatea administrativ-teritoriala;
b) unitatea sau institutia de invatamant, de stat ori privata;
c) institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
d) organizatia neguvernamentala;
e) unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in Romania;
f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare- dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic;
g) societate profesionala de avocati cu raspundere limitata;
h) unitatile medico-sanitare infiintate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.

(3) in sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ- teritoriala se intelege si subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului.

(4) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa in cadrul programului urmatoarele categorii de entitati juridice fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania:
a) persoana fizica autorizata;
b) intreprinderea individuala;
c) intreprinderea familiala;
d) institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(5) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul programului organizatiile profesionale care sunt organizate si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozitiilor legale speciale.

ARTICOLUL 21 - Criterii de eligibilitate

Poate participa in cadrul programului persoana fizica care indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) si are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 22 - Obtinerea notei de inscriere pentru persoanele fizice

(1) Dupa publicarea listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre acestia in vederea inscrierii in program.

(2) Pentru inscriere, solicitantul constituie la producatorul validat un dosar de participare cuprinzand urmatoarele documente preliminare:
a) actul de identitate al solicitantului, in termen de valabilitate, in copie certificata "conform cu originalul";
b) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul, in termen de valabilitate la data prezentarii la producatorul validat, in original sau copie legalizata.

(3) Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) sau prezentarea acestora intr-o alta forma decat cea solicitata atrage imposibilitatea eliberarii notei de inscriere.

(4) Producatorul validat elibereaza nota de inscriere, generata de aplicatia informatica, dupa verificarea documentelor prevazute la alin. (2) si introducerea in sistemul informatic a datelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a).

ARTICOLUL 23 - Achizitionarea autovehiculului nou de catre persoana fizica

(1) in termenul prevazut la art. 17 alin. (6), producatorul validat si solicitantul inscris efectueaza formalitatile de vanzare- cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului si, dupa caz, a primei de casare.

(2) La achizitionarea autovehiculului nou, producatorul validat elibereaza solicitantului factura si certificatul de conformitate.

(3) Este obligatorie inmatricularea permanenta pe numele beneficiarului a autovehiculului nou-achizitionat in cadrul programului in termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin exceptie, in cazul in care autovehiculele noi, pentru care a fost acordata finantarea, sunt achizitionate in sistem leasing, inmatricularea permanenta pe numele beneficiarului este obligatorie la sfarsitul perioadei de leasing.

(4) Este interzisa persoanelor fizice instrainarea autovehiculelor nou-achizitionate in cadrul programului pe o perioada de un an de la data achizitiei, respectiv pe perioada derularii leasingului, in situatia in care autovehiculele noi sunt achizitionate in sistem leasing.

(5) in situatia in care, pe durata in care opereaza conditiile impuse prin prevederile de la alin. (3) si (4), autovehiculele noi, achizitionate prin program, sunt supuse unor proceduri de urmarire, beneficiarul este obligat la restituirea finantarii.

(6) in orice situatie, independenta de vointa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi achizitionate in cadrul programului, beneficiarii sunt obligati sa aduca la cunostinta organelor de executare, in scris, potentialilor terti dobanditori sau creditori, dupa caz, interdictia de instrainare prevazuta la alin. (3) si (4), precum si obligativitatea platii integrale catre Autoritate a sumelor de care au beneficiat in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu titlu de ecotichet.
 
Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Oficial: Ghidul de finantare a Programului Rabla Plus 2020":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 5 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016