Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Legea 60/2019 privind modificarea Codul Fiscal, in vigoare de pe 20 aprilie! TVA bonuri valorice

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 19 Apr. 2019
Tags: modificarea si completarea legii nr227/2015, modificare codului fiscal, schimbari in materie de tva

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, luni, 15 aprilie 2019, si intra in vigoare sambata, 20 aprilie.

UPDATE 19 aprilie 2019

Art. I. (1) din Legea 60/2019 prevede modificarea articolului 266 alin. 1, pc. 28, pe care il modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. La articolul 266 alineatul (1) (privind semnificatia anumitor termeni si expresii), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"28. serviciile furnizate pe cale electronica includ, in special, serviciile prevazute in anexa II la Directiva 112 si la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica;".

In cele ce urmeaza, vom reda textul integral al legii 60/2019

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 266 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"28. serviciile furnizate pe cale electronica includ, in special, serviciile prevazute in anexa II la Directiva 112 si la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica;".
2. Dupa articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 2741, cu urmatorul cuprins:
“Art. 2741. - Dispozitii comune livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii
(1) in sensul prezentului titlu, se aplica urmatoarele definitii:
a) cupon valoric inseamna un instrument care presupune obligatia de a-l accepta drept contrapartida sau drept o parte din contrapartida unei livrari de bunuri sau prestari de servicii si care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmeaza a fi livrate sau prestate sau a identitatilor potentialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul in sine, fie in cadrul documentatiei aferente, inclusiv in cadrul termenilor si conditiilor de utilizare a instrumentului;
b) cupon valoric cu utilizare unica inseamna un cupon valoric in cazul caruia locul livrarii bunurilor sau al prestarii serviciilor la care se refera cuponul valoric si TVA datorata pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute in momentul emiterii cuponului valoric;
c) cupon valoric cu utilizari multiple inseamna un cupon valoric, altul decat un cupon valoric cu utilizare unica.
(2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unica efectuat de o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu se considera a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se refera cuponul valoric. Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizare unica acceptat drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, nu se considera a fi o tranzactie independenta, pentru partea contrapartidei acoperita de cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperita de cuponul valoric cu utilizare unica se considera ca are loc o tranzactie independenta.
(3) in cazul in care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana impozabila care, actionand in nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unica, se considera ca furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se refera cuponul valoric catre persoana impozabila care a emis in nume propriu cuponul, la data la care este utilizat cuponul.
(4) in cazul in care transferul unui cupon valoric cu utilizare unica este realizat de un intermediar - persoana impozabila care actioneaza in numele altei persoane impozabile, respectivul transfer se considera a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se refera cuponul valoric, efectuata de persoana impozabila in numele careia actioneaza intermediarul.
(5) Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizari multiple acceptat drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, intra in sfera TVA potrivit art. 268, in timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizari multiple nu intra in sfera TVA.
(6) in cazul in care cuponul valoric cu utilizari multiple este transferat de o persoana impozabila, alta decat persoana impozabila care efectueaza operatiunea in sfera TVA potrivit alin. (5), orice prestare de serviciu care poate fi identificata, cum ar fi serviciile de distributie sau de promovare, intra in sfera TVA."
3. La articolul 278, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu urmatorul cuprins:
"(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) prestatorul este stabilit sau, daca nu este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un singur stat membru;
b) sunt prestate servicii catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, altul decat statul membru prevazut la lit. a);
c) valoarea totala, fara TVA, a prestarilor mentionate la lit. b) nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent.
(9) Atunci cand, in cursul unui an calendaristic, pragul prevazut la alin. (8) lit. c) este depasit, prevederile alin. (5) lit. h) se aplica de la momentul respectiv.
(10) Prestatorii mentionati la alin. (8) care sunt stabiliti sau, daca nu sunt stabiliti, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania au dreptul de a opta ca locul prestarii sa fie stabilit in conformitate cu prevederile alin. (5) lit. h). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.
(11) ANAF ia masurile corespunzatoare pentru a monitoriza indeplinirea de catre persoana impozabila a conditiilor prevazute la alin. (8)-(10).
(12) Valoarea echivalenta in moneda nationala a statelor membre a sumei mentionate la alin. (8) lit. c) se calculeaza prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrala Europeana la data adoptarii Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE si a Directivei 2009/132/CEin ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta. Pentru Romania, valoarea echivalenta in moneda nationala este de 46.337 lei."
4. La articolul 286 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) fara a aduce atingere prevederilor lit. a), baza de impozitare aferenta livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartida un cupon valoric cu utilizari multiple, este contravaloarea platita pentru cuponul valoric sau, in lipsa informatiilor privind contravaloarea respectiva, valoarea monetara indicata pe cuponul valoric cu utilizari multiple sau in documentatia aferenta, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate. in cazul in care un cupon valoric cu utilizari multiple este acceptat drept contrapartida partiala pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare este avuta in vedere contravaloarea platita pentru cuponul valoric sau, in lipsa informatiilor privind contravaloarea respectiva, valoarea monetara indicata pe cuponul valoric cu utilizari multiple sau in documentatia aferenta, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate."
5. La articolul 314 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana inseamna o persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice si nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene;".
6. La articolul 314, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) in cazul in care o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana opteaza pentru regimul special si alege Romania ca stat membru de inregistrare, la data inceperii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu si-a stabilit sediul activitatii economice pe teritoriul Uniunii Europene si nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, pe cale electronica."
7. La articolul 319 alineatul (5), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) prin exceptie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile in statul membru in care este inregistrat prestatorul care utilizeaza unul dintre regimurile speciale mentionate la art. 314 si 315."

Art. II. -
Prevederile art. I pct. 2 si 4 se aplica numai cupoanelor valorice emise dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
 
Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 177 din 1.07.2016 si art. 1 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 29.12.2017.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 

Articol initial

M.F.P. a lansat in dezbatere publica un Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul a fost publicat pe pagina oficiala in sectiunea Transparenta decizionala, in data de 27 august 2018.
Modificarile sunt propuse ca urmare a obligatiei de transpunere in legislatia nationala, pana la 31 decembrie 2018, a prevederilor a doua directive ale Consiliului Uniunii Europene in domeniul TVA:
    • Directiva (UE) 2016/1065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice si 
    • Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta.

In Romania au fost reglementate regulile privind regimul TVA aplicabil la vanzarea voucherelor in Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, reguli ce au fost implementate in baza jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniu.

Prin proiectul de lege se propune introducerea in Codul fiscal a unor prevederi cu privire la tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice, respectiv:
 
    • definirea cupoanele valorice si clasificarea acestora in cupoane valorice cu utilizare unica si cupoane valorice cu utilizari multiple;
 
    • stabilirea faptului generator al TVA si a regimului TVA aplicabil in cazul celor doua categorii de cupoane valorice. Astfel, in cazul cupoanelor cu utilizare unica, se colecteaza TVA la momentul transferului cupoanelor, iar in cazul cupoanelor cu utilizari multiple, se colecteaza TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se refera cuponul valoric.
 
Modificari importante sunt prevazute in ceea ce priveste obligatiile privind taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, televiziune si radiodifuziune. Astfel, in vederea transpunerii prevederilor art. 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 schimbarile propuse vizeaza:
 
    1. Modificarea locului prestarii pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, televiziune si radiodifuziune, efectuate catre persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul de 10.000 euro. 
 
Pentru aceste servicii efectuate catre persoane neimpozabile, conform art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal se considera ca locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, astfel ca TVA se datoreaza de catre prestator, in statul beneficiarului.
Conform proiectului, pentru aceste servicii locul prestarii poate fi in statul in care este stabilit prestatorul, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) prestatorul este stabilit sau, daca nu este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un singur stat membru; 
b) sunt prestate servicii catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, altul decat statul membru mentionat la lit. a); 
c) valoarea totala, fara TVA, a prestarilor mentionate la lit. b) nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent. 
 
Astfel, pentru prestarile de servicii electronice, de telecomunicatii, televiziune si radiodifuziune, efectuate catre persoane neimpozabile din alte state membre UE sub plafonul de 10.000 euro prestatorul va taxa operatiunile in statul in care este stabilit si nu va mai avea obligatii de plata in statul beneficiarului. Proiectul prevede si posibilitatea ca prestatorul sa opteze pentru aplicarea regulilor se taxare in statul beneficiarului, caz in care optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.
Pentru prestarile de servicii care depasesc plafonul de 10.000 euro se vor aplica aceleasi reguli ca si in prezent, respectiv se vor impozita in statul membru in care este stabilit beneficiarul.
 
    2. aplicarea regulilor de facturare din statul membru in care este stabilit prestatorul, pentru serviciile pentru care se aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, televiziune si radiodifuziune;
 
    3. instituirea posibilitatii persoanelor impozabile care nu sunt stabilite in Comunitate, dar care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Comunitate pentru alte operatiuni, de a aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Legea 60/2019 privind modificarea Codul Fiscal, in vigoare de pe 20 aprilie! TVA bonuri valorice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016