Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 19/2021. Scutirea de la plata impozitului specific, amanarea dreptului de deducere a TVA, restructurarea obligatiilor bugetare si esalonarea la plata

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Mar. 2021 Exclusiv
Tags: oug 19/2021, anularea obligatiilor accesorii, amanarea dreptului de deducere a tva, restructurarea obligatiilor bugetare, esalonare la plata

Ordonanta de urgenta nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 29 martie 2021.

Actul normativ care a intrat in vigoare din data de 29 martie 2021 prevede: scutirea de la plata impozitului specific, amanarea dreptului de deducere a TVA, restructurarea obligatiilor bugetare si esalonarea la plata.

Oficial! Guvernul NU mai acorda suma de 1.500 lei pentru cresa sau gradinita. Suspendarea incepe cu data de 1 aprilie 2021,click AICI««


Extras din Ordin:

Art. I. -
(1) Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, pentru anul 2021, nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile calculata incepand cu data de 1 aprilie 2021.
 
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) contribuabilii recalculeaza in mod corespunzator impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completarile ulterioare, aferent anului 2021, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea valorii rezultate cu numarul de zile obtinut prin scaderea din numarul de 365 de zile calendaristice a numarului de zile aferent perioadei prevazute la alin. (1) si a numarului de 90 de zile calendaristice prevazut la art. XXV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile ulterioare.
 
Art. II. -
(1) Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) si i2), art. 76 alin. (4) lit. x) si art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda, incepand cu data de 1 aprilie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.
 
(2) Pe perioada suspendarii prevazuta la alin. (1), cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a creselor si gradinitelor aflate in administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitata de natura celor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si intra sub incidenta limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Prevederile alin. (1) referitoare la art. 76 alin. (4) lit. x) si art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.
 
Art. III. -
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 123, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:
 
"
(13) in cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul respectiv se distribuie proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere."
 
2. La articolul 286 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"c) pentru operatiunile prevazute la art. 270 alin. (4) si (5), pentru transferul prevazut la art. 270 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 273 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. in cazul in care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin normele metodologice;".
 
3. La articolul 297, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 282 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 282 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331."
 
4. La articolul 303, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), nu se preiau in decontul de taxa:
 
a) sumele reprezentand TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind in decontul perioadei fiscale in care intervine aceasta situatie;
 
b) sumele reprezentand taxa cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
5. La articolul 325, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
 
"
(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in declaratia recapitulativa nu se mentioneaza operatiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din Romania cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu exceptia operatiunilor intracomunitare care implica transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord."
 
6. La articolul 325, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(2) Declaratia recapitulativa se intocmeste conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile prevazute la alin. (1), respectiv pentru fiecare luna calendaristica in care sunt expediate sau transportate bunuri in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului sau in care intervin modificari ale informatiilor furnizate, conform alin. (11)."
 
7. La articolul 325, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
 
"
(21) Prevederile alin. (11) si (2) nu se aplica operatiunilor realizate de persoane impozabile din Romania cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu exceptia operatiunilor care implica transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord."
 
Art. IV. -
Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 3. -
(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019 si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum si in perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent."
 
2. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 22. -
(1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune pana la data de 31 ianuarie 2022, sub sanctiunea decaderii."
 
Art. V. -
Termenul prevazut la art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificarile ulterioare, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. XI din acelasi act normativ, se proroga pana la data de 31 ianuarie 2022.
 
Art. VI. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul VIII, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
 
"
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal."
 
2. La articolul IX, litera d) va avea urmatorul cuprins:
 
"
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), in perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau in perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sanctiunea decaderii."
 
3. La articolul XIII alineatul (5), litera c) va avea urmatorul cuprins:
 
"c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor."
 
4. La articolul XIII alineatul (7), litera b) va avea urmatorul cuprins:
 
"
b) la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor."
 
5. Articolul XIV va avea urmatorul cuprins:
 
"
ARTICOLUL XIV
Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire instituite de organul fiscal central
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum si in perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII si au dispuse masuri de executare silita prin poprire la data de 14 mai 2020, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decat cele reprezentand obligatii de plata care fac obiectul amanarii la plata in vederea anularii potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).
 
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru masurile de executare silita prin poprire dispuse, potrivit legii, intre data de 14 mai 2020 si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv."
 
6. Articolul XVI va avea urmatorul cuprins:
 
"
ARTICOLUL XVI
Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata
(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data de 14 mai 2020 si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor in conditiile art. X-XII.
 
(2) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data de 14 mai 2020 si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv pot beneficia, in baza cererii de anulare a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor, depuse in perioada 14 mai 2020 si 15 decembrie 2020 sau in perioada 1 ianuarie 2021 si 31 ianuarie 2022 inclusiv, de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. in acest caz, accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data de 14 mai 2020 achitate odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care esalonarea la plata aflata in derulare cuprinde numai obligatii de plata accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor ramase de plata din inlesnirea la plata acordata, fara a le mai achita, urmand ca, in baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emita decizia de anulare a accesoriilor, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata."
 
7. Articolul XIX va avea urmatorul cuprins:
 
"
ARTICOLUL XIX
Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare
Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare in curs de solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, daca achita obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea."
 
Art. VII. -
La articolul 1 alineatul (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal- bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, cu modificarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) sa depuna o cerere la organul fiscal, in perioada 26 octombrie 2020 - 15 decembrie 2020, precum si in perioada 1 ianuarie 2021 - 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;".
 
Art. VIII. -
(1) Pentru debitorii care au depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 30 iunie 2021 incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari pana la data de 30 iunie 2021 sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. in situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.
 
(2) Pentru debitorii care depun notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ in termen de 6 luni de la data depunerii notificarii, incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. in situatia in care termenul de 6 luni se implineste dupa data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusa pana la aceasta data. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari in perioada de 6 luni sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. in situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.
 
Art. IX. -
(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau incepute dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspectia fiscala se finalizeaza, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege;
 
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere daca termenul de 90 de zile se implineste dupa 31 ianuarie 2022 inclusiv.
 
(2) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol si care au fost stinse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. X. -
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. II si III intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 19/2021. Scutirea de la plata impozitului specific, amanarea dreptului de deducere a TVA, restructurarea obligatiilor bugetare si esalonarea la plata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016