Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 05 Iul. 2019
Tags: esalonare la plata, documente justificative, opanaf 90/2016

In Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 600, din 22 iulie, a fost publicat Ordinul nr. 1960/2019 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 "Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia" si a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordarii eaalonarii la plata de catre organul fiscal central" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016.

UPDATE 24 iulie

Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF (OPANAF) pentru modificarea si completarea Anexei 1 "Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia" si a Anexei 2 "Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central" aprobate prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 90/2016 fusese pus in Transparenta Decizionala la inceputul lunii, pe data de 4 iulie. si a fost publicat in Monitorul Oficial din data de 22 iulie.

Articol initial

Proiectul contine 33 de anexe.

Anexele care insotesc si fac parte integranta din proiectul de OPANAF pot fi descarcate de aici >>

Proiectul de OPANAF


In continuare redam proiectul de Ordin asa cum a fost el publicat pe site-ul Agentiei:

ORDIN pentru modificarea si completarea Anexei 1 ”Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia” si a Anexei 2 ”Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central”, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016 

Avand in vedere prevederile art. 209 si ale art.342 alin.(1) si alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. II alin.(5)-(10) din Ordonanta Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, ale art.V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, ale art.72 pct.2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. …................ din …......................, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin: 

ART.I 

Anexa 1 ”Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia” si Anexa 2 ”Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central”, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La Anexa 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(1) Esalonarile la plata a obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa, depuse la registratura organului fiscal competent, prevazut la art. 30, 33, 35 sau 40, dupa caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.” 

2. La Anexa 1, lit.e) a alineatului (3) al articolului 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”e) mentiuni referitoare la inlesnirile la plata acordate pana la data depunerii cererii, in baza Capitolului IV ”inlesniri la plata” al Titlului VII ”Colectarea creantelor fiscale” din lege;” 

3. La Anexa 1, dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatul (21 ) si (22 ), care vor avea urmatorul cuprins:

”(21 ) in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate pentru a constitui garantiile prevazute de lege, precum si a debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale nu se anexeaza documentele prevazute la alin. (2) lit. b) si lit. d). (22 ) 

Prin exceptie de la prevederile alin. (2), documentele prevazute la lit. a) si la lit.c), precum si situatia privind indicatorii orientativi, nu se anexeaza de catre debitorii care nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidente contabile potrivit legislatiei nationale. in acest caz, debitorul mentioneaza in cerere cauzele care au condus la situatia de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti.” 

4. La Anexa 1, alineatul (6) al articolului 2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(6) in cazul cererilor depuse in conditiile art. 206 din lege, persoanele juridice si persoanele fizice anexeaza si urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere a debitorului sau a reprezentantului sau legal din care sa rezulte ca acesta nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti; 
b) propunere de grafic de esalonare cuprinzand cuantumul ratelor de esalonare, care trebuie sa respecte prevederile art. 7 alin. (131 ) lit. c) din Anexa 2 la ordin. Depunerea acestui document este optionala.” 

5. La Anexa 1, dupa alineatul (6) al articolului 2, se introduce un nou alineat, alineatul (7), care va avea urmatorul cuprins:

”(7) in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate pentru a constitui garantiile prevazute de lege, precum si cei care desfasoara activitati cu caracter sezonier, care doresc sa plateasca ratele de esalonare diferentiat, acestea trebuie sa respecte prevederile art. 7 alin. (131 ) lit. a) si b) din Anexa 2 la ordin.” 

6. La Anexa 1, dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, care va avea urmatorul cuprins:

”Art.3 ”Dispozitii finale” Anexa face parte integranta din Anexa nr.1.” 

7. La Anexa 2, Articolul 1 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(1) Organul fiscal competent acorda urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale: 
a) esalonarea la plata, la cererea debitorului, a obligatiilor fiscale; 
b) amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata; 
c) amanarea la plata, in conditiile legii, a unui procent de 50% din dobanzile cuprinse in certificatul de atestare fiscala, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata;
d) amanarea la plata, in conditiile legii, a unui procent de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, cuprinse in certificatul de atestare fiscala, in vederea anularii, pana la data finalizarii esalonarii la plata;
e) amanarea la plata a penalitatilor de nedeclarare aferente obligatiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, esalonate la plata, in vederea reducerii cu 75%, pana la data finalizarii esalonarii la plata.” 

8. La Anexa 2, dupa litera c) a alineatului (3) al articolului 1, se introduce o noua litera, litera d), care va avea urmatorul cuprins:

”d) creante rezultate din savarsirea unor infractiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare si amenzi judiciare/penale.”

9. La Anexa 2, dupa alineatul (3) al articolului 1, se introduce un nou alineat (31 ), cu urmatorul cuprins:

”(31 ) Nu se incadreaza in categoria creantelor prevazute la alin. (3) lit. d) si nu se acorda inlesniri la plata pentru sumele care fac obiectul unei confiscari, precum si cele reprezentand echivalentul in bani a unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infractiuni. ” 

10. La Anexa 2, alineatul (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cererea se solutioneaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent, in cazul: 
a) debitorilor cu risc fiscal mic, in conditiile art. 206 din lege; 
b) debitorilor care nu detin bunuri in proprietate, prevazuti la art. 186 alin. (31 ) si la art. 193 alin. (3) din lege; 
c) debitorilor pentru care nu este necesara constituirea de garantii, prevazuti la art. 193 alin. (2) din lege.”

11. La Anexa 2, dupa alineatul (8) al articolului 2, se introduce un nou alineat, alineatul (9), care va avea urmatorul cuprins:

”(9) Pentru debitorii prevazuti la art. 204 din lege, precum si pentru cei care au transmise spre recuperare creante bugetare inscrise in titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal competent instiinteaza autoritatea competenta sau organul emitent al titlului executoriu, dupa caz, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum si despre emiterea unei decizii in solutionarea acestora, printr-o adresa la care anexeaza aceste documente. Aceste documente se transmit in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, dupa caz.” 

12. La Anexa 2. literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”a) daca cererea contine elementele prevazute la art. 1 alin. (3), (4) sau art. 2 alin. (22 ), dupa caz, din anexa nr. 1 la ordin; 
b) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, in functie de situatia in care se incadreaza debitorul;” 

13. La Anexa 2, dupa alineatul (10) al articolului 3, se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea urmatorul cuprins:

”(11) Prin exceptie de la alin. (10), pentru debitorii prevazuti la art. 2 alin. (3), termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 2 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.” 

14. La Anexa 2, litera a) a alineatului (5) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”a) obligatiile fiscale ramase nestinse din inlesnirile la plata acordate in baza Titlului VII, Cap.IV inlesniri la plata din lege. in cazul debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se inscriu obligatiile fiscale ramase nestinse ale debitorului, precum si impozitul pe venitul din salarii, ramas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare. Aceste obligatii nu se inscriu in cazul eliberarii certificatului de atestare fiscala pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata;” 

15. La Anexa 2, alineatul (7) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(7) in cazul obligatiilor fiscale accesorii se inscriu separat cele ce fac obiectul esalonarii la plata si separat cele ce fac obiectul amanarii la plata, dupa caz.” 

16. La Anexa 2, litera a) a alineatului (1) al articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”a) daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 186 alin. (1) lit. a), c) - e), alin. (2) si, dupa caz, alin. (31 ) din lege;” 

17. La Anexa 2, dupa alineatul (2) al articolului 5, se introduce un nou alineat (21 ), cu urmatorul cuprins:

”(21 ) Prin exceptie de la alin. (2), pentru debitorii care nu detin bunuri in proprietate, prevazuti la art. 186 alin. (31 ) din lege, situatia de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se constata de organul fiscal pe baza informatiilor mentionate de debitor in cerere sau detinute de organul fiscal competent, potrivit art. 186 alin. (31 ) din lege.” 

18. La Anexa 2, alineatul (4) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(4) Dupa verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), organul fiscal competent, in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, intocmeste referatul "A", conform modelului prezentat in anexa nr. 11. 
Prin exceptie, pentru debitorii prevazuti la art. 2 alin. (3), referatul „A” se intocmeste in cel mult 5 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala.” 

19. La Anexa 2, alineatele (12) si (13) ale articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), organul fiscal competent emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, in baza referatului prevazut la alin. (4), in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 186 alin. (1) lit. a), c) - e), alin. (2) si alin. (31 ) din lege, dupa caz, pentru debitorii prevazuti la art. 2 alin. (3). 

(13) Debitorii prevazuti la art. 193 alin. (3) din lege, pentru care rezulta din documentatia anexata ca detin in proprietate bunuri constituie garantii potrivit prevederilor art. 193 alin. (4) din lege, caz in care se aplica prevederile alin. (9).”

20. La Anexa 2, alineatul (5) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(5) Garantiile constituite sub forma prevazuta la art. 193 alin. (6) lit. d) din lege trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, sumele esalonate la plata, sumele amanate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata plus procentul prevazut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata. 

Prin obligatii fiscale ale garantului, care beneficiaza de o esalonare la plata aflata in derulare, se intelege sumele esalonate la plata, sumele amanate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata plus procentul prevazut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata.” 

21. La Anexa 2, dupa alineatul (16) al articolului 6, se introduce un nou alineat (161 ), cu urmatorul cuprins:

”(161 ) in cazul in care pe parcursul esalonarii la plata bunurile care fac obiectul garantiei constituite potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) si d), alin. (15) si alin. (16) din lege, s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotarari judecatoresti care constituie titluri executorii, organul fiscal central solicita debitorului, in termen de 5 zile de la data constatarii acestui fapt, reconstituirea garantiilor pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata daca celelalte garantii nu sunt indestulatoare.” 

22. La Anexa 2, dupa alineatul (18) al articolului 6, se introduce un nou alineat (19), cu urmatorul cuprins:

”(19) in cazul in care debitorul solicita executarea garantiei constituite sub forma prevazuta la art.193 alin.(6) lit.b) din lege pentru stingerea
ratelor de esalonare, cererea se depune pana la implinirea scadentei ratelor de esalonare.” 

23. La Anexa 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(3) Prin exceptie de la alin. (2), in cazul debitorilor care detin bunuri insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de lege, organul fiscal competent intocmeste referatul "B" si emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale in care se includ si penalitatile de intarziere, precum si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatii de nedeclarare prin care se amana la plata doar penalitatile de nedeclarare. Penalitatile de nedeclarare care se amana la plata sunt cele aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata. ” 

24. La Anexa 2, alineatul (9) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), esalonarea se acorda pe cel mult 6 luni, atat pentru obligatiile fiscale principale, cat si pentru dobanzile si penalitatile de intarziere, in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (1) din lege, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garantie ca urmare a faptului ca nu detin niciun fel de bunuri in proprietate. in aceasta categorie se incadreaza si debitorii care detin bunuri in proprietate, insa acestea sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acopera numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.” 

25. La Anexa 2, litera a) a alineatului (11) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”a) esalonare la plata, in situatia in care obligatiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse dupa expirarea termenului de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din lege;” 

26. La Anexa 2, alineatul (13) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(13) Rata de esalonare reprezinta obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz, cu exceptia debitorilor care nu detin bunuri in proprietate pentru a constitui garantiile prevazute de lege, caz in care dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata se comunica prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit art.156 alin.(1) din lege. Cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare.” 

27. La Anexa 2, dupa alineatul (13) al articolului 7, se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu urmatorul cuprins:

”(131) Prin exceptie de la alin. (13), rata de esalonare se stabileste astfel: 

a) pentru debitorul care desfasoara activitati cu caracter sezonier, rata de esalonare se stabileste in functie de numarul de luni dintr-un an calendaristic in care acesta poate achita rate mai mari raportat la specificul activitatii contribuabilului si la capacitatea financiara de plata a acestuia. Numarul de luni in care debitorul poate sa plateasca rate de esalonare mai mici decat cele prevazute la alin. (13), nu poate fi mai mare de 6 luni intr-un an calendaristic sau, dupa caz, fractie de an. Rata de esalonare din perioada in care debitorul nu are capacitate financiara de plata, nu poate fi mai mica de 10% din rata de esalonare stabilita potrivit alin. (13); 

b) pentru debitorii care nu detin bunuri in proprietate pentru a constitui garantiile prevazute de lege, care anexeaza la cerere de acordare a esalonarii la plata o propunere de grafic, rata de esalonare trebuie sa fie in primele 3 luni de cel putin 10% din cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata, iar in urmatoarele luni, debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor fiscale, proportional cu lunile pentru care a fost acordata esalonarea la plata; 

c) pentru debitorii cu risc fiscal mic, care anexeaza la cerere de acordare a esalonarii la plata o propunere de grafic, ratele de esalonare la plata trebuie sa fie in primele 6 luni de cel putin 10% din cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata, la care se adauga dobanda pe perioada esalonarii la plata calculata de organul fiscal 6 competent, iar in urmatoarele luni, debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor fiscale, proportional cu lunile pentru care a fost acordata esalonarea la plata.”

28. La Anexa 2, alineatul (16) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(16) Odata cu emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, care devin conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata potrivit art. 194 alin. (1) lit. b) din lege.” 

29. La Anexa 2, alineatul (2) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat si se vireaza in contul 20.35.01.07 "Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata", deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscala al debitorilor/sediilor secundare.” 

30. La Anexa 2, alineatul (1) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(1) in cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) si la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent va emite, in termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectarii conditiei, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 19, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, conform modelului prevazut in anexa nr. 20. Un exemplar al acestor decizii se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul inlesnirii la plata.” 

31. La Anexa 2, dupa alineatul (3) al articolului 12, se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

”(4) Dupa constatarea pierderii valabilitatii esalonarii la plata, organul fiscal demareaza procedura de valorificare a garantiilor constituite de debitor, in conformitate cu prevederile art. 212 din Codul de procedura fiscala, in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterea deciziilor prevazute la alin. (1).” 

32. La Anexa 2, alineatul (2) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(2) in vederea solutionarii cererii prevazute la alin. (1) organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, in termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 sau in anexa nr. 9, in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, dupa caz.” 

33. La Anexa 2, alineatul (4) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul debitorilor prevazuti la art. 2 alin. (3) lit. b) si c), se verifica conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata de la sectiunea A lit. a), e) - g) si k) din referatul "B".”

34. La Anexa 2, alineatul (2) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(2) in cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, debitorul achita ratele esalonate la plata pana la concurenta sumei ramase de plata. in acest caz, sumele esalonate la plata reprezinta diferenta dintre sumele prevazute la sectiunea „C” din certificatul de atestare fiscala, diminuate cu sumele stinse pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.” 

35. La Anexa 2, alineatul (3) al articolului 14 se abroga. 

36. La Anexa 2, dupa alineatul (8) al articolului 17, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

”(9) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata”. 

37. La Anexa 2, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”ART. 18 Modificarea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare (1) in situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si/sau a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, sau in cazul in care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din lege, precum si in temeiul art. 195 din lege, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si/sau o decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 28, respectiv in anexa nr. 29. (2) In vederea solutionarii cererilor depuse in conditiile art. 195 alin. (3) din lege, organul fiscal competent elibereaza, in termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 sau in anexa nr. 9, in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, dupa caz. (3) In situatia in care exista diferente intre sumele solicitate de catre debitor in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent intocmeste procesul-verbal de punere de acord si elibereaza un nou certificat de atestare fiscala. (4) Dupa emiterea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal competent intocmeste referatul ”A”, conform modelului prevazut in anexa nr. 11, si verifica conditiile de acordare a inlesnirilor la plata de la sectiunea A lit. a) - f) si j). in aceasta situatie, nu se completeaza sectiunea B - ”Date de analiza”. (5) in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, dispozitiile art. 5 alin. (6) - (8) se aplica in mod corespunzator. (6) Concomitent cu referatul prevazut la alin.(4), organul competent intocmeste acordul de principiu prevazut in anexa nr. 12 si comunica debitorului un exemplar al acestuia. Dispozitiile art. 5 alin. (10) se aplica in mod corespunzator. (7) in situatia in care se constituie garantiile in termenul de 10 zile de la emiterea acordului de principiu si se depun, dupa caz, documentele prevazute la art. 6 alin. (9), organul fiscal competent intocmeste referatul "B", conform modelului prevazut in anexa nr. 14, si verifica conditiile prevazute la sectiunea A lit. a) - g). in aceasta situatie, nu se completeaza sectiunea B - "Date de analiza" si lit. b) a sectiunii D - "Concluzii". (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), conditia de la sectiunea A lit. d) din referatul "B" se considera indeplinita in cazul: a) debitorilor prevazuti la art. 2 alin. (3) lit. b) si c); b) debitorilor care detin bunuri insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de lege; c) debitorilor care detin bunuri in proprietate, insa acestea sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acopera numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul. 8 (9) in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute in referatul „B” potrivit alin. (7), organul fiscal competent emite si comunica decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale impreuna cu un nou grafic de esalonare la plata, care face parte integranta din aceasta, cu pastrarea perioadei de esalonare ramase din esalonarea aprobata initial, precum si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, dupa caz. Odata cu emiterea acestor decizii se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale incluse in esalonare, calculate pana la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale. (10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul debitorilor prevazuti la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent intocmeste referatul "B" si emite decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale in care se includ si penalitatile de intarziere, precum si, dupa caz, decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare, prin care se amana la plata doar penalitatile de nedeclarare. in cazul in care, penalitatile de intarziere nu se amana la plata, ci se includ in esalonare, organul fiscal competent emite decizie de anulare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare , conform modelului prevazut in anexa nr. 31. (11) in cazul debitorilor pentru care s-a acordat esalonare la plata potrivit prevederilor art. 186 alin. (4) din lege, la cererea acestora, penalitatile de intarziere ramase de plata din graficul de esalonare se amana la plata in situatia in care garantiile constituite odata cu acordarea esalonarii sau ulterior acesteia acopera cuantumul prevazut la art. 193 alin. (13) sau (15), dupa caz, din lege. in acest caz, organul fiscal competent intocmeste referatul ”C”, conform modelului prevazut in anexa nr.32, iar in situatia care sunt indeplinite conditiile prevazute la art.195 alin.(8^2) din lege, emite decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare. (12) in vederea solutionarii cererilor depuse, prin care se solicita o alta perioada de esalonare potrivit art. 195 alin. (5) din lege, prevederile alin.(2) - (10) se aplica in mod corespunzator. in cazul referatului ”A” si a referatului “B” se completeaza si sectiunile B – D. Perioada de esalonare se stabileste in functie de cuantumul obligatiilor si de capacitatea financiara. (13) in situatia neindeplinirii conditiilor prevazute in referatul ”A”, in referatul “B” si in referatul ”C”, cererea se solutioneaza prin decizie de respingere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3. (14) Cererea se solutioneaza in termen de 20 zile de la data depunerii la organul fiscal competent.” 

38. La Anexa 2, alineatele (2) si (3) ale articolului 19 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”(2) in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 206 alin. (3) din lege, organul fiscal competent elibereaza certificatul de atestare fiscala, in termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Dispozitiile art. 3 se aplica in mod corespunzator. (3) in situatia in care sunt indeplinite conditiile de incadrare in categoria "debitori cu risc fiscal mic", organul fiscal competent intocmeste referatul "A", conform modelului prevazut in anexa nr. 11, si verifica conditiile de acordare a inlesnirilor la plata de la sectiunea A lit. a) si d) - i). in aceasta situatie, nu se completeaza sectiunea B - "Date de analiza".” 

39. La Anexa 2, alineatul (1) al articolului 22, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Anexele nr. 1 - 32 fac parte integranta din prezenta procedura.” 

40. La Anexa 2, dupa Anexa nr. 31 se introduce o noua anexa, Anexa nr. 32, al carui cuprins este prevazut in Anexa nr. 33 la prezentul ordin.

41. La Anexa 2, anexele nr.1-31 se modifica si se inlocuiesc cu Anexele nr. 2-32 la prezentul ordin.

ART. II 

Anexele nr. 1-33 fac parte integranta din prezentul ordin 

ART. III 

Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale centrale din subordinea acestora, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Cererea de esalonare la plata si documentele justificative, modificate! (OPANAF 1960/2019)":
Rating:

Nota: 3.75 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Articole similare

Pierderea esalonarii la plata. Ce se mai poate face?
Mai multe articole despre OPANAF 90/2016
Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016