Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Beneficiarii de ajutor social raman fara venitul minim garantat in cazul refuzului unui loc de munca

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 25 Oct. 2018
Tags: ajutor social, fara ajutor social, refuz loc de munca, anofm

A intrat in vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, potrivit careia persoanele care refuza un loc de munca sau care nu vor sa participe la serviciile de stimulare a ocuparii fortei de munca pierd ajutorul de la stat.

“Persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala”, se arata intr-un comunicat remis de ANOFM. 

Legea a intrat in vigoare de luni, 22 octombrie, iar noile prevederi arata ca refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca duc la incetarea dreptului la ajutorul social. De asemenea, legea prevede ca persoana sau familia care a beneficiat de ajutor social pierdut ca urmare a refuzului unui loc de munca nu mai poate solicita un nou drept timp de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului la ajutorul social. 
Potrivit Legii nr. 416/2001, persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, pot beneficia de ajutor din partea statului, acestea fiind luate in calcul la stabilirea numarului membrilor de familie in functie de care se determina venitul pe familie.

Conditia este ca aceste sa faca dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si ca nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Persoana apta de munca este persoana care are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare, nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege, are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci, conform prevederilor Legii nr. 416/2001. 

Atentie! Legea nu face referire la persoanele cu nevoie speciale care vor beneficia in continuare de sprijin din partea statului ca si pana acum.
 

Mai jos redam integral Legea nr. 192/2018

Legea nr. 192/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 
Art. I
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 6, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
"(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de munca, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiara, au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
 
(4) Orele de munca prevazute la alin. (2) si (3) se insumeaza pentru toate persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social si se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
 
(6) In situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca, obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la alin. (2) se transfera celorlalte persoane apte de munca din familie, cu acordul primarului."
 
2. La articolul 6, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
 
"(10) Actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la alin. (1) pot fi, dar fara a se limita la acestea, lucrari de salubrizare si/sau de intretinere spatii verzi, de salubrizare/intretinere obiective publice, inclusiv activitati de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, pe baza recomandarilor acestora, precum si alte activitati specifice stabilite prin hotarare a consiliului local."
 
3. Dupa articolul 6 se introduc doua noi articole, articolele 61 si 62, cu urmatorul cuprins:
 
"Art. 61
(1) In scopul valorificarii fortei de munca locale, primarii au obligatia sa intocmeasca planul de activitati sezoniere pe baza solicitarilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrari.
 
(2) Planul de actiune prevazut la alin. (1) se aproba prin dispozitie a primarului, se afiseaza la sediul primariei si cuprinde activitatile sezoniere, beneficiarii de lucrari, precum si repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfasurarea activitatilor sezoniere.
 
(3) Efectuarea activitatilor sezoniere nu excepteaza persoanele de la indeplinirea obligatiei prevazute la art. 6 alin. (2).
 
(4) Repartizarea activitatilor sezoniere se realizeaza de catre primar, dupa efectuarea de catre beneficiarii de ajutor social a orelor de munca stabilite in conditiile art. 6 alin. (2)-(4).
 
(5) Planul de actiune prevazut la alin. (1) se transmite agentiilor teritoriale in luna urmatoare aprobarii, in termenul prevazut la art. 131 alin. (3).
 
Art. 62
(1) Persoanele care solicita forta de munca pentru desfasurarea activitatilor sezoniere, potrivit art. 61 alin. (1), se adreseaza primarului, in scris, precizand activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a activitatii sezoniere.
 
(2) Remunerarea activitatii desfasurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum si alte obligatii si indatoriri se stabilesc prin negociere directa intre beneficiarul de lucrari si persoana care presteaza activitatea, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
4. La articolul 72, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 72
Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2), desfasurarea activitatilor sezoniere prevazute la art. 61 alin. (2) si a conditiei prevazute la art. 7 alin. (1) persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:".
 
5. La articolul 15, alineatul (6) se abroga.
 
6. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(7) Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social."
 
7. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
 
"(8) In situatia prevazuta la alin. (7), familia sau persoana singura poate solicita un nou drept dupa o perioada de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului la ajutorul social."
 
8. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
 
"Art. 151.
(1) Lunar, pe data de 1 a fiecarei luni, pentru luna urmatoare, beneficiarii lucrarilor au obligatia de a transmite primarului, in scris, situatia cu persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitatile sezoniere, precum si numarul de ore efectuate.
 
(2) Pe baza situatiei prevazute la alin. (1), primarul stabileste mentinerea acordarii ajutorului social sau incetarea acestuia.
 
(3) Refuzul repetat de doua ori al persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitatile sezoniere conduce la incetarea dreptului.
 
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele care au acceptat un loc de munca oferit sau participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, dupa aprobarea listei prevazute la art. 61 alin. (2).
 
(5) In situatia prevazuta la alin. (2) se aplica prevederile art. 15 alin. (8)."
 
9. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
 
"f) in cazul in care, dupa verificarea prevazuta la art. 14 alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura a realizat venituri din alte surse si acestea nu au fost declarate de titular conform art. 14 alin. (1), se dispune incetarea dreptului la ajutor social;
 
g) in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 151 alin. (3)."
 
10. La articolul 281, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 281
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei neindeplinirea de catre primar a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (4) si alin. (7)-(9), art. 61 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) si (4), art. 141 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 151 alin. (2), art. 17 alin. (1) si art. 20 alin. (3)."
 
11. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"Art. 29
(1) Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezinta o forma de sprijin cu destinatie speciala, acordata din bugetul de stat, si nu se iau in considerare la stabilirea obligatiilor legale de plata sau a altor beneficii de asistenta sociala si se supun executarii silite numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu, precum si in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).
 
(2) Ajutoarele de urgenta acordate in baza art. 28 alin. (1) si (2) nu se supun recuperarii."
 
Art. II
Sumele platite cu titlu de ajutoare de urgenta in temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, constatate de catre organele de control ca fiind acordate necuvenit si nerecuperate, nu se mai supun recuperarii.
 
Art. III
In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului articol, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. IV
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. III, care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.
 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE
 
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU
 
Bucuresti, 19 iulie 2018.

Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "Beneficiarii de ajutor social raman fara venitul minim garantat in cazul refuzului unui loc de munca":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturiNoutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016