Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordonanta de Urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru achizitii Publice

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 21 Mai. 2015 Exclusiv
Tags: ordonanta de urgenta, agentia nationala pentru achizitii publice, credite

GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru achizitii Publice.


Avand in vedere obligatia Guvernului Romanei de a indeplini conditionalitatea orizontala ex-ante privind reforma in domeniul achizitiilor publice din acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii in acest domeniu.

Luarea acestor masuri pentru reforma si dezvoltarea sistemului achizitiilor publice conform angajamentelor asumate de Romania in contextul elaborarii Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice in regim de urgenta se impune in considerarea faptului ca exista riscul ca, in actuala conjunctura, disfunctionalitati generate de neimplementarea acestor masuri sa conduca la neaprobarea si/sau suspendarea programelor operationale finantate din fonduri europene alocate in exercitiul financiar 2014-2020 si astfel sa fie aduse prejudicii grave eficacitatii si eficientei indeplinirii obiectivelor specifice.
tinand cont de prevederile art.19 al anexei IX a Regulamentului UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondurile Europene Structurale si de Investitii, fiecare Stat Membru trebuie sa garanteze existenta conditiilor prealabile necesare pentru utilizarea eficace si eficienta a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii.

intrucat absenta unei coordonari sustinute si eficiente in domeniul achizitiilor publice poate prezenta riscuri in ceea ce priveste suspendarea platilor la nivel orizontal pana la finalizarea unor actiuni menite sa duca la o reforma sistemica,

intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.CaPITOLUL I
Dispozitii generale

art. 1 - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea agentiei Nationale pentru achizitii Publice.

(2) agentia Nationala pentru achizitii Publice, denumita in continuare a.N.a.P., se infiinteaza ca institutie publica  cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor si a personalului  de la autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea achizitiilor Publice, denumita in continuare aNRMaP si de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVaP si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, care se desfiinteaza la data intrarii in vigoare la HG prevazut la art. 5 alin 1.

(3) activitatea a.N.a.P. este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

CaPITOLUL II
Obiective si  atributii

art.2  Principalele obiective ale a.N.a.P. sunt formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control a aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.
art. 3 in vederea realizarii obiectivelor prevazute la art.2, aNaP are urmatoarele atributii:
a)    elaborarea si implementarea Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
b)    elaborarea politicilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in  conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
c)    consilierea metodologică a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corectă a legislatiei in acest domeniu;
d)    controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
e)    monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
f)    initierea si sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
g)    reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, in domeniul achizitiilor publice.

CaPITOLUL III

Conducerea, organizarea si functionarea aNaP

art. 4- (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a.N.a.P. este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice.

(2) In activitatea sa presedintele este ajutat de un secretar general, inalt functionar public numit in conditiile legii.  

(3) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, presedintele a.N.a.P. emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

(4) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

art. 5- (1) Organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al aNaP se aproba prin hotarare a Guvernului  in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern prevazuta la alin. (1) Ministrul Finantelor Publice asigura coordonarea activitatii desfasurata de catre aNRMaP, UCVaP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.
(3) Personalul a.N.a.P. este constituit din functionari publici si/sau, dupa caz, din personal contractual.
(4) aNaP se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care aNRMaP, UCVaP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, sunt parti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.
(5) Pentru functionarea aNaP la nivel central  Guvernul  transmite in administrarea acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului in termen maxim de 30 de zile  de la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern mentionata la art. 5 alin.(1).
(6) Functionarea structurilor teritoriale ale aNaP se  asigura in cadrul imobilelor directiilor general regionale ale finantelor publice teritoriale.
(7) Finantarea a.N.a.P. se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finantelor Publice.CaPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

art. 6 - (1) In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern prevazuta la art. 5 alin (1) din prezenta ordonanta de urgenta, se incheie protocoale de predare-preluare intre  a.N.a.P.si Ministerul Finantelor Publice, a.N.a.P. si Secretariatul General al Guvernului  si intre a.N.a.P. si agentia Nationala de administrare Fiscala.  Protocoale de predare-preluare cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevazute la art. 1, alin (2), executia bugetara pana la data predarii-preluarii, numarul de posturi al structurilor prevazute la art. 1, alin (2),  precum si, dupa caz, patrimoniul aferent structurilor prevazute la art. 1, alin (2), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2015, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se efectueaza pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) incepand cu data intrarii in vigoare a  hotararii de Guvern prevazuta la art. 5 alin (1) din prezenta ordonanta de urgenta in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea aNRMaP se inlocuieste cu denumirea aNaP.

(4)  Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern prevazute la art. 5 alin (1) din prezenta ordonanta de urgenta in cuprinsul OUG 30/2006 si al celorlalte acte normative in vigoare care reglementeaza activitatea de verificare, sintagma MFP/UCVaP se inlocuieste cu denumirea aNaP.

art. 7 - (1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la art. 6, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli necesare functionarii structurilor preluate de aNaP se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura carora se preiau.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevazute la art.6, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice si Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului sa detalieze modificarile prevazute la alin.(2) si sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii.

art. 8 – (1) Incadrarea personalului care se preia in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica a aNaP, precum si stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul institutiei publice respective, se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern prevazute la art. 5 alin (1) din prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1, alin (1)  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri  in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului aNaP se stabileste la nivelul de salarizarea aferent functiilor din cadrul  aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice sau din institutiile subordonate acestuia in cazul in care nu exista functie similara.

art. 9 – Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de guvern mentionata la art. 5 alin. I, se abroga:
1.    Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea achizitiilor Publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 379 din 27 aprilie 2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.    Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 12/06/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    Art.14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 270 din 23 aprilie 2007.

4.    Orice dispozitie legala contrara.


PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordonanta de Urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru achizitii Publice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016