Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Scutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Dec. 2020 Exclusiv
Tags: scutiri la plata accizelor, documente necesare, autorizatii

Care este legislatia fiscala si ce impozite si taxe plateste o societate care are ca obiect de activitate vanzare de combustibil pe cale navigabila la barci, benzina si motorina? Ce documentatii trebuie sa aiba pentru autorizatia de antrepozit fiscal? Ce autorizatii trebuie sa detina?

Raspunsul specialistului:
 
Baza legala:
 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 
ART. 399 - Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
 
(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decat pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si energia electrica produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere ori cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice; 
.
Norme metodologice
(7) Importatorul livreaza beneficiarului scutirii produsele accizabile la preturi fara accize si va solicita restituirea accizelor aferente cantitatilor astfel livrate.
.
g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi; 
.
Norme metodologice
(3) In toate situatiile de scutire directa, scutirea se acorda pe baza autorizatiei de utilizator final.
 
SECTIUNEA a 21-a - Marcarea si colorarea motorinei
 
ART. 428 - Reguli generale
(1) Produsele energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. c) pot fi utilizate in scutire directa de la plata accizelor potrivit art. 399 alin. (1) lit. b), numai daca sunt marcate si colorate conform art. 429.
(2) Livrarea motorinei utilizate drept combustibil pentru motor catre operatorii economici beneficiari ai scutirii se face numai dupa marcarea si colorarea acesteia.
(3) Sunt/Este interzise/interzisa detinerea, comercializarea si/sau utilizarea motorinei marcate si colorate potrivit prevederilor art. 429 in alte scopuri decat cele pentru care s-a acordat scutirea directa de la plata accizelor, conform alin. (1).
SUBSECTIUNEA a 4-a - Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
93. (1) Scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 399 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se acorda direct cu conditia ca aprovizionarea produselor energetice sa se efectueze de la un antrepozit fiscal, fie direct de catre nava care utilizeaza combustibilul in scopul scutit, fie indirect potrivit prevederilor alin. (2).
(2) In aplicarea alin. (1) se considera ca produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal in cazul in care aprovizionarea este efectuata de o nava detinuta de catre persoana prevazuta la alin. (4) lit. b), care are rolul de a aproviziona alte nave detinute de aceeasi persoana prevazuta la alin. (4) lit. b), daca din motive obiective, care tin de amplasarea fizica a antrepozitului fiscal, precum si de caracteristicile tehnice ale navelor, este imposibila aprovizionarea directa de la antrepozitul fiscal a acestora. In acest caz, responsabilitatea cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie potrivit scopului scutit revine persoanei prevazute la alin. (4) lit. b), iar dovada livrarii efective a acestuia la navele care il utilizeaza efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul navei aprovizionate.
(3) Scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 399 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se acorda direct si in cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (4) lit. b) aprovizioneaza navele detinute cu produse energetice care provin din achizitii intracomunitare proprii. In acest caz operatorii economici trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele Uniunii Europene si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se efectueaza la preturi fara accize catre:
a) operatorii economici care au in obiectul de activitate desfasurarea activitatii de aprovizionare a navelor cu combustibil pentru navigatie;
b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie sau care detine dreptul de folosinta, sub orice forma, a unei nave pentru care exista un certificat de autorizare pentru navigatie. Prin certificat de autorizare pentru navigatie se intelege orice document care atesta ca nava este luata in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care aceasta este inregistrata;
c) institutiile de stat care implica apararea, ordinea publica, sanatatea publica, siguranta si securitatea nationala.
(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (4) lit. a), care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil pentru navigatie a navelor, au obligatia sa autorizeze respectivele spatii de depozitare, ca antrepozite fiscale de depozitare.
(6) Prin beneficiarul scutirii de la plata accizelor prevazute la art. 399 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se intelege persoana prevazuta la alin. (4) lit. b) si lit. c).
(7) Dovada care sta la baza acordarii scutirii de la plata accizelor o reprezinta certificatul de livrare semnat de reprezentantul persoanei prevazute la alin. (4) lit. b) sau c) ori de comandantul aeronavei, dupa caz.
(8) Antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare, altele decat cele prevazute la alin. (5), inscriu zilnic toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru navigatie in jurnale speciale, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(9) Jurnalele mentionate la alin. (8) se intocmesc pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si se transmit on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale. Instructiunile pentru utilizarea aplicatiei informatice sunt publicate pe pagina de web a autoritatii vamale centrale.
(10) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) inregistreaza zilnic in jurnalele privind intrarile si iesirile de produse energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 32, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(11) Jurnalele mentionate la alin. (10) se intocmesc pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si se transmit on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale. Instructiunile pentru utilizarea aplicatiei informatice sunt publicate pe pagina de web a autoritatii vamale centrale.
(12) Antrepozitarul autorizat justifica scutirea directa de la plata accizelor la livrarea din antrepozitul fiscal a combustibilului pentru navigatie catre nave, cu urmatoarele documente:
a) In cazul navelor inregistrate in Romania, copie de pe atestatele de bord sau, dupa caz, de pe carnetele de ambarcatiune ale navelor care urmeaza a fi aprovizionate de la antrepozitul fiscal, direct sau indirect, potrivit alin. (1);
b) copie de pe certificatele de autorizare pentru navigatie ale navelor care urmeaza a fi aprovizionate direct sau indirect conform alin. (1) sau, dupa caz, orice alt documente care atesta ca navele sunt luate in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care acestea sunt inregistrate;
c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei prevazute la alin. (4) cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie achizitionat in regim de scutire de la plata accizelor, cu mentionarea datelor de identificare a navelor care il utilizeaza potrivit scopului scutit;
d) In cazul aprovizionarii indirecte prevazute la alin. (2), declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei prevazute la alin. (4) lit. b) cu privire la faptul ca, urmare a locului in care este amplasat antrepozitul fiscal si a caracteristicilor navelor care urmeaza a fi aprovizionate, nu este posibila aprovizionarea directa prevazuta la alin. (1).
(13) Dupa efectuarea aprovizionarii directe a navei cu combustibil pentru navigatie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de care apartine nava se depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionata. In cazul aprovizionarii indirecte prevazute la alin. (2), nava care a aprovizionat direct de la antrepozitul fiscal emite un document de livrare catre nava care utilizeaza efectiv combustibilul potrivit scopului scutit. In acest caz, documentul de livrare semnat de comandantul navei care utilizeaza efectiv combustibilul pentru navigatie nu se depune la antrepozitul fiscal, ci se pastreaza de catre persoana prevazuta la alin. (4) lit. b).
(14) Scutirea de la plata accizelor prevazuta la art. 399 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se acorda la livrarea de combustibil in vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private, astfel cum sunt definite la art. 399 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
(15) In sensul alin. (14), nu se aplica scutirea de la plata accizelor in situatii precum urmatoarele, fara a se limita la acestea:
a) in cadrul activitatilor pe care le desfasoara, operatorii economici utilizeaza navele pe care le detin pentru uzul gratuit al propriilor angajati, cum ar fi deplasarea membrilor personalului la clienti sau la targuri comerciale;
b) In cazul navelor inchiriate sau detinute in leasing, in situatia in care operatorul economic care detine sau care utilizeaza nava nu asigura el insusi in mod direct si cu titlu oneros serviciile de transport naval.
..
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ART. 363 - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta, in modul si in forma prevazute in normele metodologice. 
.
Norme metodologice
SUBSECTIUNEA a 2-a - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
22. (1) In vederea obtinerii autorizatiei prevazute la art. 363 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care intentioneaza sa fie autorizata in calitate de antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala. Cererea se intocmeste potrivit modelului din anexa nr. 10, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, si este insotita de documentele mentionate in cuprinsul acesteia. In cazul activitatii de productie, cererea este insotita si de manualul de procedura.
.
(2) Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in normele metodologice, potrivit specificului activitatii ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal. 
 
Norme metodologice
(2) Cel putin urmatoarele informatii din cererea prevazuta la alin. (1) trebuie atestate de catre solicitant prin prezentarea de documente doveditoare:
a) amplasarea si modul de detinere a locului;
b) tipurile de produse accizabile identificate dupa codul de produs si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;
c) produsele accizabile care urmeaza a fi receptionate in regim suspensiv de accize in vederea utilizarii ca materie prima in cadrul activitatii de productie de produse accizabile, identificate prin codul de produs;
d) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
e) organizarea administrativa, fluxurile operationale, randamentul utilajelor si instalatiilor si alte date relevante pentru colectarea si determinarea accizelor, prevazute intr-un manual de procedura; prin organizare administrativa se intelege schema organizatorica a persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat;
f) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 367 din Codul fiscal;
g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore, in cazul locului propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, in cazul locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria raspundere de persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat;
h) detinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, eliberata potrivit legislatiei in domeniu, sau dovada ca au fost intreprinse demersurile in vederea obtinerii acestora;
i) dovada constituirii capitalului social minim subscris si varsat in cuantumul prevazut in normele metodologice.
..
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
...
 
Opinie:
Conform legislatiei fiscale prezentate anterior, nu au fost identificate alte impozite si taxe specifice activitatii in cauza, cu exceptia bineinteles a impozitului pe profit si TVA.
 
Cu exceptia cererii de autorizare si a documentelor doveditoare mentionate anterior la subsectiunea a 2-a din normele metodologice ale C.F., societatea trebuie sa intocmeasca si sa detina jurnale speciale, care se transmit on-line autoritatii vamale teritoriale, conform subsectiunii a 4-a din C.F. de asemenea mentionata anterior, nefiind identificate alte autorizatii speciale aferente desfasurarii activitatii respective.
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Scutiri la plata accizelor. Documente si autorizatii necesare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016