Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Cererea de restituire privind taxa auto 2012

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Ian. 2012 Exclusiv
Tags: taxa auto 2012, cerere restituire taxa, diferente de taxa, scutiri taxa auto

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (taxa auto 2012) a fost instituita prin Legea nr.9/2012. In aceasta privinta, redam in cele ce urmeaza o serie de informatii care se refera la obligatia de plata a taxei, la exceptiile si scutirile de la plata, precum si categoriile de vehicule care se incadreaza la plata taxei.


Cand intervine obligatia de plata a taxei?

- cu ocazia inscrierii in evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;

- la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri (vezi pct.5)

- la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei (in conformitate cu prevederile art. 7).

- cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate*, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala** sau taxa pe poluare*** si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe.

* prin prima transcriere a dreptului de proprietate se intelege prima transcriere efectuata dupa data de 13 ianuarie 2012 in evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, (art. 4, art. 2 lit.i din Legea nr. 9/2012; art. 11 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 195/2002)
** taxa speciala pentru autoturisme #i autovehicule, conform Legii nr. 571/2003
*** taxa pe poluare pentru autovehicule conform OUG 50/20082. Care sunt categoriile de autovehicule pentru care se datoreaza taxa?

Taxa se aplica autovehiculelor in cazul carora in rubrica 1 "categoria" din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul din codurile M1, M1G,M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G (art. 3 din Legea nr. 9/2012 #i art. 1 din HG nr. 9/2012)


3. Cum se stabileste taxa?

Persoana care datoreaza taxa depune o CERERE (vezi model anexa 2 la OPANAFnr.28/ 2012, anexat prezentei sau pe portal ANAF/ Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explicatii) la organul fiscal competent, astfel:

- in cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale sau liberilor profesionisti, la organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe;
- in cazul persoanelor fizice la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal (adresa de domiciliu sau adresa unde locuieste in mod obisnuit cu viza de flotant).

CEREREA va fi insotita de urmatoarele documente, in copie si in original:

- documentul de identitate al solicitantului -persoana fizica sau persoana juridica;
- cartea de identitate a vehiculului;
- documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei;
- in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si dupa caz, declaratia pe propria raspundere precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate.

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing se va depune, in locul cererii de identitate a vehiculului, documentul care contine elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal, (vezi model anexa 3 la OPANAF nr. 28/2012, anexat prezentei sau pe portal ANAF/Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explicatii). Cererea se depune in format electronic, insotita de formularul editat.

Domentele originale se restituie dupa verificare!

In termen de cel mult 2 zile de la data depunerii documentatiei complete, organul fiscal intocmeste decizia privind stabilirea taxei pe care o comunica contribuabilului. (art. 5, 6 din Legea nr. 9/2012; art. 3 din HG nr. 9/2012; Capitolul 2, anexele 2 #i 3 din OPANAF nr. 28/2012)


4. Unde se plateste taxa?

Taxa stabilita prin decizie se achita:
- in lei, prin virament sau in numerar la Trezoreria organului fiscal la care contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe sau isi are domiciliul fiscal, -pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, in contul 51.16.10.09*
"Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule", cu mentionarea codului de identificare fiscala a platitorului taxei (CNP in cazul persoanelor fizice).
*Codurile IBAN aferente contului 51.16.10.09, corespunzatoare trezoreriilor de domiciliu sunt publicate pe portalul ANAF: www.anaf.ro/ asistenta contribuabili/Coduri IBAN (pentru fiecare trezorerie in parte).

Dovada platii taxei se prezinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor cu ocaziile mentionate la pct. 1. Valoarea in lei a taxei se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru anul 2012 cursul este de 4,3001 lei. (art. 5 din Legea nr. 9/2012, art. 3 alin.5 din HG nr. 9/2012)

5. Care sunt exceptiile si scutirile de la plata taxei?

EXCEPTII (art. 3 din Legea nr.9/2012): urmatoarele categorii de autovehicule sunt exceptate de la plata taxei:

- cele apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoaraactivitatea pe teritoriul Romaniei;
- cele special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
- cele definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.

SCUTIRI (art.8 din Legea nr.9/2012):

Taxa nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:

- incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
- acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifice si tehnice;
- confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.

RESTITUIRI DE SUME

1. Restituirea sumelor reprezentand diferente intre taxa pe poluare/taxa speciala si taxa pentru emisiile poluante (art. 12 din Legea nr. 9/2012; art.7 din HG nr.9/2012)

In cazul in care taxa speciala pentru autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie
2008 conform Codului fiscal/ taxa pe poluare pentru autovehicule platita in perioada 01 iulie 2008
-12 ianuarie 2012 potrivit OUG nr. 50/2008, este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita numai catre titularul obligatiei de plata care va depune la organul fiscal competent in administrarea acestuia, urmatoarele:

- CERERE DE RESTITUIRE conform model anexa 2 la HG nr.9/2012 anexat prezentei;
- Documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, (original sau copie);
- copia cererii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.
2. Restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei platite (art. 7 din Legea nr. 9/2012; art. 8 din HG nr. 9/2012)

Atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevazuta de Legea nr. 9/2012 este scos ulterior din parcul auto national, contribuabilul care a platit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia prin depunerea la organul fiscal competent in administrarea acestuia a urmatoarelor:

- CERERE de RESTITUIRE conform model anexa 2 la HG nr. 9/2012 anexat prezentei
- copia legalizata a cereriide identitate a autovehiculului;
- documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost
scos din parcul auto national in original si copie;
- documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;
- dovada platii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie sau in original.

3. Restituirea sumelor reprezentand diferente de taxa rezultate in urma contestarii ( art. 9 din Legea nr. 9/2012; art. 9 din HG nr. 9/2012)

Taxa poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 4 din Legea nr. 9/2012.

Pentru restituirea sumelor reprezentand diferente de taxa, contribuabilul va depune la organul fiscal competent in administrarea acestuia, urmatoarele:
- CERERE de RESTITUIRE conform model anexa 2 la HG nr. 9/2012 anexat prezentei;
- dovada platii taxei (in original si in copie);
- documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului (in original si in copie).

Cererile de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul legal de solutionare de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Acte normative emise in aplicarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule: HG nr. 9/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.9/2012; OPANAF nr. 28/2012 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Material elaborat de Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili din cadrul
Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov la data de 16.01.2012.

Anexele pot fi consultate integral aici.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Cererea de restituire privind taxa auto 2012":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016