Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Mar. 2010
Tags: decont de tva, rambursare tva, procedura de solutionare a decontului cu sume negative de tva

ANEXA Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare CAPITOLUL I Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA A. ...

ANEXA
Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

CAPITOLUL I
Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA

A. Depunerea si inregistrarea deconturilor de TVA
1. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de Codul fiscal.
2.1. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se inregistreaza la Registratura electronica si se prelucreaza imediat, in momentul primirii, in prezenta persoanei impozabile. 2.2. Deconturile de TVA corecte se preiau in baza de date.
2.3. In cazul in care in urma prelucrarii deconturilor de TVA rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
3.1. Deconturile de TVA primite prin posta se prelucreaza in ziua primirii de la registratura. In cazul in care in urma prelucrarii rezulta erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabila in cazul declaratiilor fiscale eronate.
3.2. Termenul legal de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care prezinta erori se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii deconturilor de TVA si data corectarii acestora.


4. Deconturile de TVA se prelucreaza si se analizeaza in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decat cele inscrise in vectorul fiscal nu se prelucreaza si se restituie persoanelor impozabile.

B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
1. Dupa primirea si procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeaza pe urmatoarele categorii:
a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);
b) deconturi cu sume negative, astfel:
b1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare;
b2) deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume ce se reporteaza in decontul perioadei urmatoare).
2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidenta pe platitori”, pe baza „Registrului jurnal obligatii declarate la bugetul de stat” si a „Notei de predare-primire”, prevazute de reglementarile privind organizarea evidentei pe platitori.
3. Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fara optiune de rambursare se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
4. Sumele negative din deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se transfera din evidenta pe platitor intr-o evidenta separata si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiza a deconturilor cu
sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, in vederea efectuarii analizei de risc.
5.1. Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere.
5.2. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.
6. Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu
optiune de rambursare.

CAPITOLUL II
Procedura de solutionare a solicitarilor de rambursare

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
1.1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitarile de rambursare in vederea solutionarii.
1.2. Procedura are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala.
2. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:
a) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic — prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
b) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu — cu analiza documentara;
c) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare — cu inspectie fiscala anticipata.
3. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic
3.1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune d rambursare prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic.
3.2. In cazul deconturilor care prezinta un risc fiscal mic, sistemul genereaza in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
3.3. Proiectul deciziei se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
4. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mediu
4.1. Daca decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedeaza la efectuarea analizei documentare.
4.2.1. Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica in scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupa de analiza.
4.2.2. Neprezentarea in termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata.
4.2.3. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4.3.1. In cazuri temeinic justificate persoana impozabila poate solicita organului fiscal amanarea termenului de prezentare a documentelor.
4.3.2. In cazul aprobarii amanarii, termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4.4. In urma efectuarii analizei documentare deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aproba si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
4.5. Daca sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se incadreaza la gradul de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
5. Deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare
5.1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.
5.2. Dupa efectuarea inspectiei fiscale, compartimentul cu atributii in acest domeniu intocmeste raportul de inspectie fiscala.
5.3. In cazul in care TVA deductibila sau colectata se modifica fata de sumele inscrise in decontul de TVA, se intocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA.
5.4. In cazul in care cu ocazia inspectiei fiscale nu sunt stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de catre compartimentul de specialitate.
6. Deciziile de rambursare a TVA emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.

B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal in cazul rambursarilor de taxa pe valoarea adaugata
Procedura prevazuta in acest capitol se aplica pentru
solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, cu exceptia deconturilor cu sume negative de TVA prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, precum si a cazurilor prevazute la cap. III „Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare”.
B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)
1.1. Standardul individual negativ (SIN) reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala.
1.2. Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a persoanei impozabile, tinandu-se cont si de comportamentul sau fiscal.
2. SIN-ul se stabileste trimestrial, avand in vedere raportarile contabile, deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in perioada de referinta, potrivit prevederilor pct. 3.
3. SIN-ul se stabileste dupa cum urmeaza:
3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul I, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor ianuarie — decembrie ale anului precedent (depuse in intervalul cuprins intre luna februarie a anului precedent — luna ianuarie a anului curent);
b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.
3.2. La data de 5 a lunii mai se stabileste SIN-ul pentru trimestrul II, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor aprilie a anului precedent — martie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna mai a anului precedent — luna aprilie a anului curent);
b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.
3.3. La data de 5 a lunii august se stabileste SIN-ul pentru trimestrul III, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor iulie a anului precedent — iunie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna august a anului precedent — luna iulie a anului curent);
b). bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.
3.4. La data de 5 a lunii noiembrie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul IV, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor octombrie a anului precedent — luna septembrie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna noiembrie a anului precedent — luna octombrie a anului curent);
b) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.
4. Inainte de stabilirea SIN-ului trimestrial, compartimentul de specialitate solicita, in scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizarii la zi a tuturor bazelor de date care furnizeaza informatii utilizate in aplicarea procedurii.
5. SIN-ul se stabileste prin completarea Fisei de calcul al Standardului individual negativ, prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
6. SIN-ul se stabileste astfel:
6.1. SIN-ul se stabileste la valoarea de 1 unitate si rambursarea se efectueaza numai in urma inspectiei fiscale, in urmatoarele cazuri:
a) pentru persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
b) pentru persoanele impozabile nou-infiintate;
c) pentru persoanele impozabile pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN;
d) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma de TVA colectata este mai mare decat suma de TVA deductibila in perioada de referinta);
e) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
f) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspectie fiscala detine informatii ca prezinta un risc fiscal mare;
g) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156 1 alin. (7) din Codul
fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.
6.2.1. Persoanele impozabile nou-infiintate sunt acele persoane impozabile care s-au inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in cursul perioadei de referinta pentru calculul SIN-ului.
6.2.2. Pentru persoanele impozabile nou-infiintate, care prezinta 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.
6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit in doua etape:
a1) prima etapa: stabilirea SIN-ului brut SIN-ul brut se stabileste ca diferenta intre media TVA-ului deductibil si media TVA-ului colectat, din perioada de referinta.
Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscala la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabileste pe luna, respectiv pe trimestru.
a2) a doua etapa: SIN-ul brut se corecteaza cu indicele de inflatie si se ajusteaza in functie de comportamentul fiscal al fiecarei persoane impozabile.
SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajusteaza cu 3/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 1/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent. SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajusteaza cu jumatate din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si, jumatate din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.3 se ajusteaza cu 1/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 3/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent. SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.4 se ajusteaza cu indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.
a2.1) Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: marimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscala voluntara.
a2.2) SIN-ul final se stabileste prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, in functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor, astfel:
— majorare cu 30%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 0—155 de puncte;
— majorare cu 20%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 156—200 de puncte;
— majorare cu 10%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 201—250 de puncte;
— 0%, pentru cei care realizeaza un punctaj mai mare de 251 de puncte.
7. Cazuri de actualizare lunara al SIN-ului
7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizeaza lunar conform pct. 6, pana la data de 5 a fiecarei luni, numai pentru persoanele impozabile care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
— li se inscriu fapte de natura infractiunilor in cazierul fiscal;
— sunt persoane impozabile nou-infiintate si au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursari cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5%;
— pe baza informatiilor detinute, activitatea de inspectie fiscala le stabileste risc fiscal mare.
7.2.1. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizeaza de catre compartimentul de specialitate si pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala pentru persoana impozabila respectiva.
7.2.2. Compartimentul de specialitate va fi instiintat de catre organul de inspectie fiscala cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informatii ca prezinta un risc ridicat pentru administratia fiscala.
7.2.3. Instiintarea va fi transmisa, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala, de indata ce organul de inspectie fiscala detine astfel de informatii. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi inscrise, de catre compartimentul de specialitate, intr-o baza de date speciala.
7.2.4. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.
7.2.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
7.2.6. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, pe baza calculului SIN-ului sau ca urmare a analizei documentare, care urmeaza sa fie solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, in situatia prevazuta la 7.2.2, procedura se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
7.2.7. Pe baza referatului primit in conditiile pct. 7.2.3, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.
7.2.8. Dispozitiile pct. 7.2.6 si 7.2.7 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate in curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevazut la pct. 7.2.3 era emisa Decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare. In aceasta situatie, Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare se desfiinteaza in conditiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
7.2.9. Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscala, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate pana la data de 5 a fiecarei luni.
7.3. In baza datelor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului si a decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se va actualiza baza de date care contine informatiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).
8. Pentru persoanele impozabile care in decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare, dupa incadrarea la categoria de risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va instiinta Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, in vederea includerii acestor persoane, cu prioritate, in programul de inspectie fiscala.

B2. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in cadrul compartimentului de specialitate
1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile de TVA intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedura.
2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, in vederea solutionarii, etapa urmand sa fie finalizata in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.
3.1. In prima faza a analizei se selecteaza deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare.
3.2. In a doua faza a analizei se editeaza fisele de calcul al SIN si se selecteaza deconturile negative care prezinta SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, si se transmit a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe baza de borderou.
4.1. Prin derogare de la prevederile pct. 3.2, pentru deconturile incadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului ca nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea la sediul organului fiscal in vederea clarificarii situatiei fiscale.
4.2. Solicitarea se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul notificarii prin care se solicita prezentarea unor documente este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.
4.3. Deconturile incadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului ca nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN, pentru care se solicita prezentarea de documente suplimentare conform pct. 4.2, vor fi inscrise de catre compartimentul de specialitate intr-o baza de date speciala, in care se vor inscrie atat data transmiterii notificarii, cat si data primirii documentelor solicitate.
4.4. In cazul prezentarii, in termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal editeaza o noua Fisa de calcul al SIN pe baza informatiilor primite.
4.5. Neprezentarea, in termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata.
4.6. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4.7. Dispozitiile prevazute la pct. 4.1—4.6 nu sunt aplicabile pentru persoanele impozabile care nu au obligatia intocmirii si depunerii raportarilor contabile semestriale si anuale.
5. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decat 1, se calculeaza Fisa indicatorilor de inspectie fiscala, prevazuta in anexa nr. 4.
5.1. In cazul in care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezinta risc fiscal mare si se transmite a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe baza de borderou.
5.2. In cazul in care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala este mai mic de 60 de puncte, se compara suma solicitata la rambursare cu SIN-ul.
6. Daca suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta procedura.
7.1. Daca suma solicitata la rambursare este mai mare decat SIN-ul final, programul informatic semnaleaza acest aspect si genereaza lista platitorilor care se afla in aceasta situatie, in vederea efectuarii analizei individuale.
7.2. Daca suma solicitata la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandoneaza reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se
transmite a doua zi compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, pe baza de borderou.
7.3. Dispozitiile pct. 7.2 sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru persoanele impozabile care si-au schimbat perioada fiscala ca urmare a efectuarii de achizitii intracomunitare, daca suma solicitata la rambursare provine dintr-o perioada mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate in perioada de referinta.
8. Analiza individuala se efectueaza pentru fiecare perioada de raportare din care a rezultat suma solicitata la rambursare, intocmindu-se Fisa de analiza de risc, prevazuta in anexa nr. 6 la prezenta procedura, conform Instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 7 la prezenta procedura.
9. Daca toate sumele negative inscrise in coloana „Sume negative” se incadreaza, fiecare in parte, in SIN se considera ca decontul de TVA prezinta risc fiscal mic, nu se va completa cartusul „Indicatori de analiza” si se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
10. Cartusul „Indicatori de analiza” se completeaza pentru fiecare perioada de raportare in care suma negativa de taxa pe valoarea adaugata este mai mare decat SIN-ul.
11. Dupa completarea Fisei de analiza de risc si acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se clasifica in:
a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, daca se obtine un punctaj intre 0 si 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativa solicitata la rambursare — acestea se supun analizei documentare;
b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, daca se obtine un punctaj intre 51 si 140, pentru cel putin una dintre perioadele din care provine suma solicitata la rambursare — acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.

B3. Analiza documentara
1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare.
2. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupa de analiza.
Modelul instiintarii este prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura.
3.1.1. Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile sa prezinte:
— jurnalele de vanzari si de cumparari;
— balantele de verificare;
— contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste exportul efectuat;
— documente care sa ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care sa rezulte suma solicitata la rambursare;
— orice alte documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea rambursarii.
3.1.2. Documentele vor fi prezentate in original si in copie si trebuie sa se refere la perioada din care provine suma negativa de taxa pe valoarea adaugata.
3.2. Persoana impozabila poate depune orice alte
documente pe care le considera relevante pentru solutionarea cererii sale, chiar daca acestea nu au fost cuprinse in instiintarea transmisa potrivit pct. 2.
4. La efectuarea analizei documentare se vor avea in vedere si indicatorii stabiliti prin Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscala si Fisa de analiza de risc.
5. Pentru toate deconturile de TVA care se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu se intocmeste Referatul pentru analiza documentara, in doua exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 9 la prezenta procedura.
6. Referatul pentru analiza documentara se inainteaza, impreuna cu decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscala si Fisa de analiza de risc, conducatorului compartimentului, pentru avizare.
7. In cazul in care prin referatul prevazut la pct. 5 se propune rambursarea sumei solicitate, se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiza documentara impreuna cu Decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscala, Fisa de analiza de risc si proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducatorului unitatii fiscale, pentru aprobare.
8.1. In cazul in care prin referatul prevazut la pct. 5 se propune efectuarea inspectiei fiscale anticipate, acesta se inainteaza, impreuna cu dosarul solicitarii, spre avizare conducatorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
8.2. Dupa aprobare, se transmite compartimentului de inspectie fiscala dosarul solicitarii, cuprinzand urmatoarele documente:
— Decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare;
— Fisa de calcul al SIN-ului;
— Fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
— Fisa de analiza de risc;
— Referatul pentru analiza documentara.

C. Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata
1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care au fost incadrate in categoria de risc mare se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala in vederea efectuarii verificarii.
2. Dupa finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale va intocmi Raportul de inspectie fiscala.
3. Daca in urma inspectiei fiscale se stabilesc diferente care afecteaza suma solicitata la rambursare, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunica persoanei impozabile.
4. Daca in urma inspectiei fiscale nu se stabilesc diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza careia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de
rambursare.
5. In maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu Raportul de inspectie fiscala, precum si, dupa caz, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala sau Decizia privind nemodificarea bazei de impunere.
6.1. In situatiile in care pentru solutionarea solicitarii de rambursare organul de inspectie fiscala considera ca sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
6.2. In cazul in care, pentru obtinerea informatiilor suplimentare, organul fiscal competent cu solutionarea cererii de rambursare solicita altor organe fiscale efectuarea unui control incrucisat potrivit art. 97 din Codul de procedura fiscala, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control va transmite rezultatele controlului in termen de 45 de zile de la solicitare.
6.3. Termenul prevazut la pct. 6.2 se poate prelungi, in cazuri justificate, cu 45 de zile de catre directia coordonatoare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
6.4. Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.
7. Daca in urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii dosarului solicitarii compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA, in doua exemplare. Decizia va fi semnata de seful compartimentului si aprobata de conducatorul unitatii fiscale.
D. Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor
1. La sfarsitul fiecarei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, potrivit prevederilor legale in vigoare, atat deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cat si deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, aprobate.
2. Compartimentul de colectare, dupa efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele intocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un exemplar in vederea arhivarii, precum si Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, dupa caz.
3.1. Dupa operarea datelor privind solutionarea decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
3.2. Dosarul solicitarii cuprinde:
— Decontul cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare;
— Fisa de calcul al SIN-ului;
— Fisa indicatorilor de inspectie fiscala;
— Fisa de analiza de risc;
— Referatul pentru analiza documentara si/sau Raportul de inspectie fiscala, dupa caz;
— Decizia de rambursare a TVA, emisa de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala ori Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, dupa caz, insotite de Raportul de inspectie fiscala;
— Nota de compensare si/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire.
4. In cel mult o zi de la primirea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza persoana impozabila despre modul de solutionare a optiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare, insotite, dupa caz, de Decizia de rambursare a TVA emisa de compartimentul de specialitate.
5. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscala, pana la data de 1 a lunii urmatoare, un extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzand deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, in luna anterioara, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala.
6. Inspectia fiscala ulterioara se efectueaza in maximum 2 ani de la aprobarea rambursarii.

CAPITOLUL III
Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare

A. Dispozitii generale
1.1. Pentru contribuabilii mari si mijlocii, precum si pentru persoanele impozabile care desfasoara activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, denumite in continuare exportatori, rambursarea se acorda cu inspectie fiscala ulterioara, cu exceptia cazurilor care prezinta risc fiscal mare, cand rambursarea se acorda in urma inspectiei fiscale anticipate.
1.2. In categoria contribuabililor mari si mijlocii se cuprind contribuabilii definiti potrivit prevederilor legale in vigoare.
1.3. In categoria exportatorilor care beneficiaza de regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare se incadreaza persoanele impozabile care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au depus in ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” si 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” pentru care persoanele impozabile aveau obligatia transmiterii catre organul fiscal;
b) au desfasurat in anul anterior activitati de export, in nume propriu sau in comision, si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se aplica regimul special. Conditia privind desfasurarea de activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), trebuie indeplinita pana la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, in conditiile prevazute la lit. B;
c) activitatea de export nu se desfasoara in domeniile:
— „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat”, cod 4621;
—„Comert cu ridicata al fructelor si legumelor”, cod 4631;
—„Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”, cod 4671;
—„Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare”, cod 4673;
—„Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor”, cod 4677;
d) contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infractiunilor, inscrise in cazierul fiscal;
e) pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisa procedura de insolventa sau nu a fost declansata procedura de lichidare voluntara.
1.4. In categoria persoanelor impozabile prevazute la pct. 1.3 nu intra contribuabilii mari si mijlocii.
2.1. Primul decont cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depus, dupa inregistrarea investitiei, potrivit legii, de catre persoanele impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, aprobata prin Legea nr. 78/2009, va fi supus inspectiei fiscale, rambursarea fiind acordata cu inspectie fiscala anticipata.
2.2. Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de persoane impozabile pe durata derularii investitiei vor fi solutionate cu inspectie fiscala ulterioara.
2.3. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala vor verifica semestrial, la sediul persoanei impozabile, rambursarile acordate.
3. In sensul prezentului capitol, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:
— directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
— directorul coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
— seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti sau seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.
B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori
1.1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3 depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicita aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12 la prezenta procedura.
1.2. Cererea va fi insotita de balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent si de fisa contului 4111, din care sa rezulte ca volumul exportului scutit si/sau al livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, efectuat in anul anterior in nume propriu sau in comision, a reprezentat minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se aplica regimul special. De asemenea, cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata in domeniile prevazute la lit. A pct. 1.3 lit. c), precum si ca pana la data depunerii cererii persoana impozabila a desfasurat activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, in nume propriu sau in comision, in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111).
2. Pentru solutionarea cererii, compartimentul de specialitate:
— analizeaza documentatia depusa de persoana impozabila;
— verifica indeplinirea obligatiilor declarative in evidentele fiscale;
— solicita, in scris, compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii cazierului fiscal informatii privind existenta faptelor de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;
— solicita, in scris, compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic informatii privind deschiderea procedurii de insolventa sau declansarea procedurii de lichidare voluntara pentru respectiva persoana impozabila si intocmeste Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezenta procedura.
3.1. Daca se constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicarii regimului special si intocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori.
3.2. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 14 la prezenta procedura.
3.3. Decizia poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, la organul fiscal emitent.
4. Referatul privind regimul special pentru exportatori, impreuna cu proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori, vizate de seful compartimentului de specialitate, se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
5. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori se comunica persoanei impozabile in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala.
6. Aplicarea regimului special inceteaza daca:
a) din analiza evidentelor fiscale sau in urma inspectiei fiscale efectuate se constata ca persoana impozabila nu mai indeplineste conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3; sau
b) ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale anticipate in totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul solutionat cu inspectie fiscala anticipata este mai mare de 6%.
7. La aparitia unei situatii din cele prevazute la pct. 6, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind regimul special pentru exportatori, precum si Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori, in vederea incetarii aplicarii regimului special. Dispozitiile pct. 3.2, 3.3, 4 si 5 de mai sus se aplica in mod corespunzator.
8. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data incetarii aplicarii regimului special se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata. In acest sens, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite anterior in vederea solutionarii respectivelor deconturi. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.
9. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse dupa incetarea aplicarii regimului special se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. II „Procedura de solutionare a solicitarilor de rambursare”.
10. Regimul special pentru exportatori se aproba pentru fiecare an fiscal.
C. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari si mijlocii
1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. B din anexa nr. 2.
2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sunt supuse analizei, in vederea solutionarii, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
3.1. Deconturile de TVA se verifica din punctul de vedere al corectitudinii completarii, urmarindu-se daca soldul sumei negative de taxa pe valoarea adaugata solicitate la rambursare coincide cu suma inregistrata in evidentele fiscale.
3.2.1. Daca se constata diferente intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifica contribuabilul si aplica procedura speciala in domeniu.
3.2.2. In acest caz, termenul legal de solutionare a solicitarii de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsa intre data emiterii notificarii si data corectarii diferentelor intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4.1. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare voluntara;
c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atat pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate.
4.2. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mare, ca urmare a conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. c), contribuabilii mari pot depune scrisori de garantie bancara, emise de institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia situatiei in care incadrarea initiala in categoria de risc fiscal mare s-a facut ca urmare a inceperii urmaririi penale in legatura cu acte savarsite de respectivul contribuabil.
4.3. Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa indeplineasca, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda suma maxima pe care garantul se obliga sa o plateasca in cazul in care obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala nu sunt achitate in termen — aceasta suma nu poate fi mai mica decat nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi;
b) sa aiba o durata minima de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, pana la finalizarea inspectiei fiscale ulterioare;
c) sa cuprinda angajamentul garantului ca, in cazul neachitarii de catre garantat, in termen, a obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala sau a obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabil si scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara, acesta sa plateasca orice suma care se incadreaza in suma garantata prin scrisoarea de garantie bancara, in termen de maximum 15 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 111 din Codul de procedura fiscala.
4.4. In cazul depunerii scrisorii de garantie, cu indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 4.3, procedura de solutionare a deconturilor incadrate la risc fiscal mare se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mic si se solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara.
4.5. Verificarea indeplinirii conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca scrisoarea de garantie bancara se face de compartimentul cu atributii de colectare.
4.6. Compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care propune anularea actelor procedurale, intocmite anterior in procedura de solutionare a deconturilor incadrate la risc fiscal mare, pentru solutionarea cu inspectie fiscala anticipata a acestor deconturi. Nota se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare, iar dupa aprobare se transmite de indata compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.
4.7. Daca incadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garantie, se realizeaza in cursul derularii inspectiei fiscale anticipate, actiunea inceputa se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala, transformandu-se in inspectie fiscala ulterioara.
4.8. Organul fiscal competent va efectua inspectia fiscala ulterioara, in conditiile stabilite de Codul de procedura fiscala, in termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancara. Prin exceptie, pentru contribuabilii care nu isi reintregesc scrisoarea de garantie potrivit pct. 4.9, pentru cei pentru care a fost deschisa procedura de insolventa sau s-a declansat procedura de lichidare voluntara, precum si pentru situatia in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in legatura cu acte savarsite de respectivul contribuabil dupa finalizarea procedurii de solutionare a deconturilor potrivit pct. 4.4, inspectia fiscala se va initia si finaliza in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de valabilitate a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolventa sau declansarii procedurii de lichidare voluntara ori de la data inscrierii infractiunilor in cazierul fiscal, dupa caz.
4.9. Pe perioada valabilitatii scrisorii de garantie bancara, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent in cazul neachitarii in termen a obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala sau a obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabil si scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara, in masura in care nu are loc plata voluntara a acestor obligatii. In cazul valorificarii scrisorii de garantie bancara, aceasta va fi reintregita in termen de maximum 15 zile de la data valorificarii scrisorii.
4.10. In situatia in care, cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursarii acordate in conditiile pct. 4.4, nu se stabilesc obligatii fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea de garantie bancara, daca acesta nu inregistreaza alte obligatii fiscale restante.
4.11. Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garantie bancara, daca aceasta nu indeplineste conditiile prevazute la pct. 4.3.
5. In cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mare daca persoana impozabila indeplineste oricare dintre urmatoarele conditii:
a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa sau a fost declansata procedura de lichidare voluntara;
c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare atat pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
d) nu a depus in ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” si 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, pentru care persoanele impozabile aveau obligatia transmiterii catre organul fiscal;
e) au ca obiect principal de activitate sau isi desfasoara efectiv activitatea in urmatoarele domenii:
— „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat”, cod 4621;
—„Comert cu ridicata al fructelor si legumelor”, cod 4631;
—„Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”, cod 4671;
— „Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare”, cod 4673;
—„Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor”, cod 4677. 6.1. Compartimentul de specialitate organizeaza o baza de date cuprinzand persoanele impozabile ale caror deconturi se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, pe baza informatiilor primite sau detinute in conditiile prezentului punct.
6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare supus solutionarii dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicita, in scris, informatii despre respectiva persoana impozabila, astfel:
a) compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic, informatii privind indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 4.1 lit. b) si la pct. 5 lit. b);
b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, informatii privind indeplinirea conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. c) si la pct. 5 lit. c).
6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, in sensul pct. 4.1 lit. b) si c) si al pct. 5 lit. b) si c), se realizeaza, dupa caz, astfel:
— prin referat motivat intocmit de compartimentul cu atributii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator;
— prin referat motivat intocmit de Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala sau de directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, pe baza informatiilor rezultate din activitatea proprie despre respectivul contribuabil;
— prin referat motivat intocmit de compartimentul de specialitate si aprobat de directorul coordonator, pe baza informatiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului in ultimele 12 luni.
6.4. Informatiile primite sau detinute privind incadrarea in categoria de risc fiscal mare, in temeiul referatelor motivate intocmite potrivit pct. 6.3 si transmise compartimentului de specialitate in termen de doua zile de la data solicitarii, se inscriu in baza de date organizata potrivit pct. 6.1.
6.5.1. Ori de cate ori compartimentele prevazute la pct. 6.2 constata ca o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA indeplineste conditiile mentionate la pct. 4.1 lit. b) si c) sau la pct. 5 lit. b) si c), acestea propun incadrarea in categoria de risc fiscal mare, pe baza de referat motivat, pe care il transmit de indata compartimentului de specialitate in vederea includerii in baza de date.
6.5.2. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.
6.5.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
6.5.4. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, care urmeaza sa fie solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, procedura se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
6.5.5. Pe baza referatului primit in conditiile pct. 6.5.1, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.
6.5.6. Dispozitiile pct. 6.5.4 si 6.5.5 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate in curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevazut la pct. 6.5.1 era emisa Decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare. In aceasta situatie, Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare se desfiinteaza in conditiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
6.6. Compartimentele care au propus incadrarea in categoria de risc fiscal mare au obligatia instiintarii de indata a compartimentului de specialitate cu privire la incetarea conditiilor care au determinat incadrarea in categoria de risc fiscal mare, pe baza de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc si scoaterea din baza de date.
7.1. Pentru verificarea indeplinirii celorlalte conditii prevazute la pct. 4.1 si 5, pentru toate deconturile de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicita compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii cazierului fiscal informatii privind indeplinirea conditiei prevazute la pct. 4.1 lit. a) si la pct. 5 lit. a), respectiv compartimentului cu atributii in domeniul gestionarii declaratiilor fiscale informatii privind indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 5 lit. d) si e), pentru respectivul contribuabil.
7.2. Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii cazierului fiscal va transmite compartimentului de specialitate informatiile solicitate in termen de doua zile de la primirea solicitarii.
8.1. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10 la prezenta procedura.
8.2. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 la prezenta procedura.
9.1. Daca decontul de TVA supus analizei se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 4.1 si, dupa caz, la pct. 5, se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
9.2. Rambursarea cu inspectie fiscala anticipata se solutioneaza potrivit prevederilor cap. II lit. C „Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata”.
10.1. Daca decontul de TVA supus analizei nu se incadreaza in conditiile prevazute la pct. 4.1 si, dupa caz, la pct. 5, se considera cu risc fiscal mic, se solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA, in doua exemplare, care se vizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
10.2. Decizia de rambursare emisa pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
11. Prevederile cap. II lit. D „Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor” se aplica in mod corespunzator.

D. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B
1. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. B din anexa nr. 2.
2. Dupa inregistrarea in evidenta, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sunt supuse analizei, in vederea solutionarii, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
3.1. Deconturile de TVA se verifica din punctul de vedere al corectitudinii completarii, urmarindu-se daca soldul sumei negative de taxa pe valoarea adaugata solicitate la rambursare coincide cu suma inregistrata in evidentele fiscale.
3.2.1. Daca se constata diferente intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifica contribuabilul si aplica procedura speciala in domeniu.
3.2.2. In acest caz, termenul legal de solutionare a solicitarii de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsa intre data emiterii notificarii si data corectarii diferentelor dintre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
4. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de exportatori se incadreaza in categoria de risc fiscal mare, daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
a) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atat pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
b) suma negativa solicitata la rambursare este mai mare decat dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni [(total „suma negativa a TVA in perioada de raportare” declarata prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni — total „taxa de plata in perioada de raportare” declarata prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni)/12 luni]*).

*) Se au in vedere randurile „Suma negativa a TVA in perioada de raportare” si „Taxa de plata in perioada de raportare” din formularul 300 „Decont de TVA”. Nu se iau in calcul suma negativa de TVA in perioada de raportare si taxa de plata in perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat in curs de solutionare.

5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata se solutioneaza cu inspectie fiscala ulterioara, daca nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 4 de mai sus.
6. Prevederile cap. III lit. C pct. 6.1—11 se aplica in mod corespunzator. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depus de exportatori, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 15 la prezenta procedura.

E. Termenul de efectuare a inspectiei fiscale ulterioare
1. In cazul contribuabililor mari si mijlocii, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza in termen de maximum 2 ani de la aprobare.
2. In cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza in termen de maximum 6 luni de la aprobare.
3. Prin exceptie de la prevederile pct. 1 si 2, inspectia fiscala ulterioara pentru rambursarile cu risc fiscal mic aprobate se efectueaza in termen de 30 de zile de la data incadrarii ulterioare a respectivului contribuabil in gradul de risc fiscal mare, de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

CAPITOLUL IV
Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de solutionare

Pentru contribuabilii care isi modifica sediul social/domiciliul fiscal se transfera in format electronic toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevazute de prezentul ordin, pana cel tarziu la data transferului dosarului fiscal.

CAPITOLUL V
Raportarea modului de solutionare
Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agentiei Nationale de Administrare Fiscala situatia rambursarilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

CAPITOLUL VI
Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata
Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse in deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicita anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anuleaza din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, numai in urma efectuarii inspectiei fiscale.

CAPITOLUL VII
Dispozitii speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de solutionare
1. Daca in cursul solutionarii decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare persoana impozabila este declarata inactiva fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, procedura se incheie, iar sumele negative cuprinse in respectivul decont se pot cuprinde in primul decont de TVA care va fi depus dupa reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
2. Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se transmite compartimentului de specialitate.
3. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 16 la prezenta procedura, prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Decizia se comunica de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de
procedura fiscala.
4. Dupa comunicarea deciziei, organul fiscal transfera sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a carui procedura de solutionare s-a incheiat, din evidenta separata in evidenta pe platitori.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare ":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016