Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Se largeste sfera de asigurati ai sistemului public de pensii! Persoanele care nu indeplinesc stagiul minim de cotizare pot face plata contributiilor de asigurari sociale

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 12 Aug. 2020 Exclusiv
Tags: proiect ordonanta de urgenta, plata contributiilor de asigurari sociale, asigurati ai sistemului public de pensii

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale propune, printr-un nou Proiect de Ordonanta de Urgenta, largirea sferei de asigurati ai sistemului public de pensii. Astfel, persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pot face plata contributiilor de asigurari sociale.

Conform notei de fundamentare, in prezent, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dovada stagiului de cotizare si a veniturilor de natura salariala care constituie baza de calcul a pensiei se face cu carnetul de munca original/alte documente eliberate de angajator din care sa rezulte informatiile necesare stabilirii drepturilor de pensie. 

Reorganizarile repetate ale angajatorilor sau incetarea activitatii, au condus in timp la distrugerea, degradarea sau pierderea carnetelor de munca dar si al altor documente primare aflate in evidenta acestora pe baza carora putea fi stabilit stagiul de cotizare sau venitul pentru care s-au retinut si virat contributiile de asigurari sociale de stat, inainte de 1 aprilie 2001, elemente obligatorii in stabilirea pensiilor de asigurari sociale de stat. 

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul caselor de pensii s-a creat o arhiva electronica care nu poate fi utilizata in lipsa unor precizari legale.

SCHIMBARI PRECONIZATE:

Avand in vedere necesitatea implementarii unor masuri de largire a sferei de asigurati ai sistemului public de pensii, se propun reglementari de natura a imbunatati sistemul de protectie sociala astfel incat persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public sa contribuie la sistem prin plata contributiilor de asigurari sociale, pe o perioada de 6 ani anterioara datei incheierii contractului de asigurare social.
 
Platile efectuate catre bugetul asigurarilor sociale de stat pot contribui, cel putin pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar. 

Masura legislativa are drept consecinta evitarea de la excluderea sociala a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limita de varsta in cadrul sistemului public de pensii intrucat nu indeplinesc conditiile prevazute de lege cu privire la stagiul de cotizare, si care, in lipsa indeplinirii conditiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenta sociala, fapt ce ar impovara bugetul de stat.

De asemenea, se propune completarea art. 159. Astfel, in situatii exceptionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca, declarate in conditiile legii, angajatorii au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestora nu mai poate fi identificata, perioadele prevazute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informatiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de munca, existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Arhiva electronica cuprinde atat datele preluate din carnetele de munca cat si carnetele de munca scanate. Situatiile mentionate sunt ivite ulterior crearii arhivei electronice. 

Este absolut necesara crearea cadrului legal pentru folosirea, la stabilirea drepturilor de pensie, a bazei de date ce contine carnetele de munca scanate cu atat mai mult cu cat persoanele carora se adreseaza actul normativ nu mai pot realiza alte venituri din cauza intervenirii riscului batranetii; arhiva electronica prevazuta are doua componente care cuprind datele preluate din carnetele de munca si datele rezultate din activitatea de scanare a carnetelor de munca. 
 
Neadoptarea masurii legislative propuse are consecinte negative pentru categorii de asigurati ai sistemului public de pensii care se afla in imposibilitatea de a dovedi activitatea profesionala/veniturile de natura salariala considerent pentru care nu indeplinesc conditiile de pensionare, respectiv stagiul de cotizare, chiar daca varsta standard de pensionare este implinita. 

 

Extras din Proiectul de Ordin:
 
Art. I. – 

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale. 

(2) Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele anterioare datei la care sunt indeplinite conditiile, prevazute de lege, privind varsta standard de pensionare. 

(3) Varsta standard de pensionare este prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 ART. II – 

(1) Pana la data de 1 septembrie 2021, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. I poate incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate sau pensiei anticipata partiala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la lege. Modelul actului aditional la contractul de asigurare sociala este prevazut la Anexa 2 la prezenta ordonanta.

(2) Contractul de asigurare sociala, prevazut la alin. (1), se incheie intre persoana interesata si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei. 

(3) La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul completeaza o declaratie, conform modelului prevazut la anexa nr. 3 la prezenta ordonanta, din care sa reiasa ca, in perioada inscrisa in contractul de asigurare sociala pentru care se solicita asigurarea, indeplineste urmatoarele conditii cumulative: 
a) nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia; 
b) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii; 
c) la data incheierii contractului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar

ART. III –

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contributiei de asigurari sociale, sunt cele care se incadreaza in perioada cuprins intre data implinirii varstei de 18 ani si data incheierii contractului de asigurare sociala. 

Art. IV –

(1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala. 

(2) Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale reglementata de legislatia in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala. 

(3) In cazul in care persoana interesata solicita asigurarea in sistemul public de pensii pentru o fractiune de luna, contractul de asigurare sociala se incheie pentru luna intreaga, iar stagiul de cotizare este aferent lunii intregi. 

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), atunci cand, in cadrul unei luni, exista o fractiune de luna de asigurare, realizata conform legii, pentru acoperirea celeilalte perioade neasigurate este admisibila incheierea contractului de asigurare sociala conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru intreaga luna,
 
(5) In situatia prevazuta la alin.(4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute in vedere veniturile asigurate, cumulate. 

Art. V – 

(1) Perioadele pentru care persoanele prevazute la art. I achita contributia de asigurari sociale, se considera stagiu de cotizare in sistemul public.
 
(2) Venitul lunar asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, se utilizeaza la determinarea punctajului lunar potrivit legii, si implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii. 

(3) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului lunar asigurat, prevazut la alin.(2) la castigul salarial mediu brut din luna incheierii contractului de asigurare sociala, comunicat de Institutul National de Statistica. 

(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat. 

(5) Punctajul lunar calculat in conditiile alin. (3) si (4) se atribuie pentru fiecare luna calendaristica prevazuta in contractul de asigurare pentru care s- a achitat contributia de asigurari sociale prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta. 

Art. VI –

(1) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 01 septembrie 2021.

(2) Contractul de asigurare sociala incheiat conform prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza aplicabilitatea la data la care contributia de asigurari sociale datorata este achitata in intregime. 

(3) In situatia in care la data de 1 septembrie 2021, contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

(4) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza prin orice mijloc de plata prevazut de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii in raza careia se afla domiciliul persoanei interesate.

Art. VII – Anexele 1- 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta 

Art. VIII - Articolul 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu doua noi alineate, alin. (11 ) si (12 ) cu urmatorul cuprins: 

(11 ) In situatii exceptionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca, declarate in conditiile legii, angajatorul/angajatorii a/au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificata, perioadele prevazute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informatiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de munca, existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Arhiva electronica cuprinde atat datele preluate din carnetele de munca cat si carnetele de munca scanate. 

(12 ) Dispozitiile alin. (11 ) vizeaza situatiile intervenite ulterior crearii arhivei electronice.
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Se largeste sfera de asigurati ai sistemului public de pensii! Persoanele care nu indeplinesc stagiul minim de cotizare pot face plata contributiilor de asigurari sociale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016