Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

MFP modifica Legea 227/2015! Sunt propuse masuri pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxe locale si TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ion Mihai la 23 Aug. 2021 Exclusiv
Tags: modificarea legii 227/20215, tva, modificare cod fiscal, impozit pe profit, impozit pe venit

Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un nou Proiect Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Sunt propuse noi masuri pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxe locale si TVA.

Schimbari preconizate, asa cum apar in Nota de fundamentare:
 

1. Impozit pe profit


1.1. Reguli pentru inceperea perioadei impozabile in cazul persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective
intrucat persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective are obligatia sa se inregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca este persoana rezidenta in Romania, se propune evidentierea inceperii perioadei impozabile cu aceasta data.
 
1.2. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice romane din statele membre ale Uniunii Europene
Pentru conformarea cu dispozitiile Directivei 2011/96/UE, se propune completarea art. 24 din Codul fiscal, respectiv completarea prevederilor alin. (1) lit. a) pct. 2 si lit. b) pct. 3, precum si a celor de la alin. (5) lit. b), cu dispozitii referitoare la „un alt impozit care substituie impozitul pe profit”, in ceea ce priveste conditia privind impozitul platit in Romania de catre societatea romana care primeste dividende din alte state membre ale UE, conditie care trebuie indeplinita pentru asigurarea neimpozitarii acestor venituri.
 
1.3. Regimul fiscal al ajustarilor pentru creante neincasate  
Se propune abrogarea modificarii  privind deducerea integrala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, adusa prin Legea nr. 296/2020, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar.
Totodata,  avand in vedere cresterea volumului creantelor neincasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, se propune majorarea limitei de deducere a ajustarilor pentru deprecierea creantelor de la 30% la 50%, incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
 
1.4. Esalonarea impozitului pe profit reglementata de art. 403 din Codul fiscal
Se propune reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul fiscal pentru asigurarea dreptului de esalonare a obligatiei fiscale si o transpunere conforma cu viziunea dreptului UE in ceea ce priveste regimul aplicabil esalonarii la plata pentru impozitul pe profit datorat in cazul transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent, pentru care Romania pierde dreptul de impozitare.
Astfel, pentru situatia in care, la acordarea esalonarii la plata, exista un risc real si demonstrabil de nerecuperare a creantei bugetare, in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii de catre organul fiscal a acordului de principiu, se reglementeaza:
- obligatia contribuabilului de a constitui o garantie, cu respectarea prevederilor art. 193 din Codul de procedura fiscala;
- definirea sintagmei „risc real si demonstrabilde nerecuperare a creantei bugetare”, reprezentat de existenta in evidenta fiscala a contribuabilului, la data depunerii declaratiei continand impozitul pe profit reglementat laart. 403 din Codul fiscal, a unor obligatii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile si/sau cu o valoare totala mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul respectiv.

Se reglementeaza, totodata, perceperea de dobanzi, pe perioada derularii esalonarii la plata o impozitului reglementat de art. 403 din Codul fiscal, in corelatie cu cuantumul prevazut la art. 197 din Codul de procedura fiscala.
De asemenea, conform prevederilor incidente din Directiva 2016/1164/UE  se introduc dispozitii referitoare la anumite situatii specifice in care se poate afla un contribuabil beneficiar al dreptului de esalonare a obligatiei aferente ”impozitarii la iesire”, iar esalonarea acordata trebuie intrerupta imediat si datoria fiscala recuperata, daca:
contribuabilul intra in faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
contribuabilul nu achita obligatia de plata a ratei de esalonare in cuantumul si la termenele de plata din graficul de esalonare. Se reglementeaza, avand in vedere prevederile Directivei 2016/1164/UE si situatia in care esalonarea la plata nu se pierde, respectiv pentru cazul in care rata de esalonare se achita intr-un termen de cel mult 90 de zile de la termenul de plata al acesteia, conform graficului de esalonare.
 
1.5. Regimul fiscal al dividendelor platite intre persoane juridice romane
Se propune modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului respectiv, in sensul cuprinderii in sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situatiilor de distribuire, prin referinta la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora.
 
1.6. Reguli specifice
1.6.1. Regulispecifice pentru efectuarea platii anticipate aferente trimestrului I din anul fiscal,pentru contribuabilii care aplica art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020
Pentru contribuabilii care declarara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, si care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, cu modificarile ulterioare, se propune efectuarea platii anticipate, pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal modificat, la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului I. Aceasta regula este aplicabila si pentru contribuabilii care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a platii anticipate pentru trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, dupa caz.
 
1.6.2. Reguli specifice cu privire la determinarea impozitului pe profit pentru contribuabilii care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020
Se propune introducerea unor prevederi referitoare la determinarea impozitului pe profit asupra caruia se aplica procentul de reducere prevazut deOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, in sensul ca sumele care se scad din impozit se completeaza si cu “Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare”.
 

2. Impozitul pe venit si contributii sociale obligatorii

 
2.1. In cazul contribuabililor care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, se propune ca obligatia de a determina venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 si de a completa Registrul de evidenta fiscala, sa fie instituita pentru anul fiscal urmator.
Astfel, modul de determinare a venitului net (norma de venit sau sistem real) se stabileste pentru anul urmator, in functie de numarul de camere inchiriate in scop turistic in cursul anului fiscal de realizare a venitului.
 
2.2. Se propune modificarea dispozitiilor cu privire la regimul fiscal stabilit in cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel incat prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, sa fie aplicate tuturor dividendelor distribuite si neplatite, respectiv termenul de plata este pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator celui in care s-a aprobat distribuirea acestora.
Astfel, modificarea reglementarilor vizeaza situatiile in care dividendele/castigurile obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig sa se plateasca pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii.
 
2.3. Se propune completarea prevederilor art.105 alin.(2) din Codul fiscal si cu alte produse vegetale cuprinse in grupele pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit, astfel incat sa existe o corelare intre prevederile Codului fiscal cu reglementarile specifice din domeniu referitoare la Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Masura a avut in vedere solicitarile formulate de catre persoane fizice care obtin venituri dintr-o activitate agricola si ale unor asociatii din domeniul agricol, precum si discutiile purtate cu reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cadrul intalnirilor de lucru, care au vizat includerea in veniturile din activitati agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor detinute de contribuabili (cu titlu de exemplu: lucerna, triticale).
 
2.4. Clarificarea modalitatii de determinare a impozitului datorat in cazul veniturilor din jocuri de noroc obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul se determina prin aplicarea baremului de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se scade suma de 667,5 lei, reprezentand impozitul determinat prin aplicarea cotei de 1% asupra plafonului de 66.750 lei.
 
2.5. Se propune reglementarea la nivelul legislatiei primare, a posibilitatii depunerii de catre contribuabil a formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitatile nonprofit/unitatile de cult, avand in vedere ca aceasta modalitate este prevazuta, in prezent, in Circulara ministrului finantelor nr. 888/2018. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
 
2.6. Se propune reglementarea posibilitatii angajatorului rezident fiscal roman sau angajatorului care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale de a opta pentru calculul, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care obtin venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani.
Propunerea are in vedere situatii in care persoana fizica obtine venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani si are un angajator rezident sau nerezident care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. in aceste cazuri, angajatorul rezident sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale poate opta pentru calculul, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale obligatorii.
Masura propusa asigura o corelare cu prevederile ce vizeaza impozitul pe venit si, tototdata, o raportare mai facila si rapida din partea angajatorului (in cazul acordarii unui avantaj catre angajat de catre un tert nerezident fiscal roman) care ar putea declara prin optiune respectivele sume.
 
2.7. Corelari/clarificari de natura tehnica si dispozitii tranzitorii:
- la art.62 lit. m) din Codul fiscal se propune inlocuirea sintagmei “aurului financiar” cu sintagma „aurului de investitii”, in vederea corelarii cu art.94 din Codul fiscal;
- la art.84 alin (10) si (11) se propune modificarea textului in vederea clarificarii posibilitatii de optiune pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real si corelarea trimiterii de la alin. (10) cu prevederile reglementate la alin (3);
- la art.96 alin.(3) din Codul fiscal se propune completarea textului in sensul:
includerii administratorilor de fonduri de investitii alternative in categoria entitatilor cu obligatii prevazute la acest articol;
clarificarii privind obligatiile fiscale ale intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor, societatilor de investitii autoadministrare precum si a administratorilor de fonduri de investitii alternative de a depune anual, declaratia informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, atat pentru veniturile obtinute din Romania cat si pentru cele obtinute din strainatate;
- clarificari privind obligatia contribuabililor de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal pentru care stabilirea venitului impozabil se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, in baza documentelor justificative. Impozitul calculat si retinut reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat;
- la art.1231 din Codul fiscal se propune clarificarea modului de utilizare a sumelor primite din impozitul pe venit de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult care desfasoara activitati nonprofit, respectiv ca aceste sume sa fie folosite in acest scop;
- corelarea prevederilor art.216-220 din Codul fiscal cu prevederile art.1352 din Codul fiscal in ceea ce priveste baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii in cazul contribuabililor care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care autoritatile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru veniturile realizate in afara Romaniei, legislatia aplicabila in domeniul contributiilor sociale obligatorii este cea din Romania;
- alte corelari/clarificari tehnice.

 

3. Impozit pe veniturile nerezidentilor
 

3.1. Regimul fiscal al dividendelor distribuite si neplatite persoanelor nerezidente
Se clarifica regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar carenu sunt platite pana la sfarsitul anului in care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cat si pentru cele distribuite dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, dupa caz.
 
3.2. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice straine din statele membre ale Uniunii Europene
Completarea transpuneriiDirectivei Consiliului 2011/96/UE privind sistemul comun de impozitare aplicabil societatilor-mama si filialelor din diferite State Membre prin inserarea scutirii de impozit a dividendelor platite de catre persoana juridica rezidenta catre actionarul sau nerezident, in cazul in care atat persoana nerezidenta cat si persoana juridica rezidenta sunt supuse impozitului pe profit, sau unui substitut al acestuia.
 
3.3. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice straine statele SEE: Liechtenstein, Islanda si Norvegia
Pentru evitarea procedurii de infringement in relatia cu statele Spatiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, RegatulNorvegiei, se va asigura acelasi tratament fiscal dividendelor platite de o persoana juridica rezidenta in Romania unei persoane juridice rezidente in Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei cu cel aplicabil dividendelor platite intre persoane juridice rezidente romane potrivit art.43 din Codul fiscal. Statele membre ale Spatiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei trebuie sa beneficieze de articolul 56 CE si articolul 40 din Acordul privind SEE, referitor la libera circulatie a capitalului.
 
3.4. Reguli privind certificatele de rezidenta depuse on-line
Completarea cadrului legal cu prevederea potrivit careia certificatele de rezidenta fiscala depuse prin Spatiul Privat Virtual sa poata fi acceptate in copie conforma cu originalul intrucat prin Spatiul Privat Virtual nu pot fi transmise originalele certificatelor de rezidenta sau copiile legalizate ale acestora.
 
3.5. Clarificari privind modalitatea de elaborare a notificarilor pentru indeplinirea conditiilor de rezidenta de catre persoanele fizice la sosire, respectiv la plecare in/din Romania si a notificarii privind indeplinirea conditiilor de rezidenta de catre persoana juridica straina.
 
3.6. Reguli privind declaratia informativa pentru veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului
Clarificare tehnica in ceea ce priveste faptul ca declaratia informativa se depune si de catre platitorul de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.
 

4. Taxa pe valoarea adaugata


4.1. Clarificarea notiunilor „vanzari intracomunitare de bunuri la distanta” si, respectiv, „vanzari la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte”, in contextul aplicarii in practica a noilor reguli privind TVA in domeniul comertului electronic;
 
4.2. Transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste scutirile temporare aplicate importurilor si anumitor livrari de bunuri sau prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de COVID-19, prin introducerea unor scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de catre Comisia Europeana, organismele si agentiile UE instituite in temeiul dreptului Uniunii Europene si pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre acestea, atunci cand Comisia Europeana sau oricare astfel de agentie sau organism achizitioneaza aceste bunuri sau servicii in vederea indeplinirii unui mandat conferit prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. Aceste scutiri se aplica de la 1 ianuarie 2021;
 
4.3. In vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru UE si a evitarii emiterii de catre Comisia Europeana a unui aviz motivat in conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in contextul in care, la data de 15 iulie 2021,Comisia Europeana a comunicat autoritatilor romane scrisoarea de punere in intarziere in Cauza 2020/4142, avand ca obiect excluderea anumitor persoane impozabile de la aplicarea regimului special al ghiseului unic pentru TVA (regimul UE), se propune:
modificarea si completarea art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, prin adaugarea referirii la codul de inregistrare in scopuri de TVAatribuit conform art. 317 din Codul fiscal, dandu-se astfel posibilitatea persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania de a aplica regimul UE fara a renunta la aplicarea regimului special de scutire pentru intreprinderile mici;
modificarea si completarea corespunzatoare a art. 316 si, respectiv, a art. 317 din Codul fiscal, prin introducerea unor prevederi potrivit carora:
persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar care sunt stabilite in Romania printr-un sediu fix, care nu sunt inregistrate si nici nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal daca opteaza pentru aplicarea regimului UE;
persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, daca nu sunt inregistrate si nu au obligatia inregistrarii conform art. 316 din Codul fiscal, pot solicita sa se inregistreze conform art. 317 din Codul fiscal in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului UE;
corelarea altor prevederi legale cu modificarile sus mentionate.
 

5. Impozite si taxe locale


5.1. Se propune scutirea de la plata impozitului pe cladiri/teren pentru cladirile folosite ca domiciliu si terenurile aferente acestor cladiri, aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale care au participat efectiv la actiuni militare, misiuni si operatii prevazute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat, urmare abrogarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006.
 
5.2. Se propune corelarea cu prevederile Decretului Lege 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri/teren pentru cladirile folosite ca domiciliu si terenurile aferente acestor cladiri, aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii catre copiii acestor categorii de beneficiari.
De asemenea, pentru aceleasi categorii de persoane mentionate mai sus se propune acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport, pentru un singur mijloc de transport la alegerea acestora.
 
5.3. Se propune simplificarea modului de calcul al impozitului pe cladiri in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, in sensul eliminarii conditiei actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitatile. Actuala prevedere legala a creat dificultati pentru organele fiscale locale la calculul impozitului pentru aceasta categorie de cladiri, cauzate de modul de delimitare a suprafetelor pentru care se deduc aceste cheltuieli, existenta contractelor cu furnizorii de utilitati pentru suprafetele destinate activitatilor economice, calculul diferit al impozitului pentru suprafete cu aceeasi destinatie, in functie de deducerea sau nededucerea cheltuielilor cu utilitatile.
 
5.4. Se propune cresterea autonomiei locale, in sensul acordarii competentei autoritatilor publice locale de a hotari acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
 
5.5. Se propune optiunea ca actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport  incheiat intre persoane care au domiciliul fiscal in Romania  sau incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in Romania si persoane care nu au domiciliul fiscal in Romania, sa poata fi incheiat si in forma electronica si semnat cu semnatura electronica calificata. De asemenea, se propune ca acesta sa fie comunicat electronic in vederea radierii/inregistrarii/inmatricularii mijlocului de transport  de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care dobandeste sau de catre persoana imputernicita, dupa caz, autoritatilor implicate.
 
5.6. Se propune clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, in sensul precizarii ca, acesta se calculeaza prin aplicarea unei cote la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv TVA.
Ion Mihai de Ion Mihai
Ion Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "MFP modifica Legea 227/2015! Sunt propuse masuri pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxe locale si TVA":
Rating:

Nota: 2.75 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016