Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Este OFICIAL! A fost publicat bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 (Legea 16/2021)

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 10 Mar. 2021 Exclusiv
Tags: legea 16/2021, bugetul asigurarilor sociale 2021, asigurari sociale de stat

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 09 martie 2021 a fost publicata Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.

Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2021.

Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 (Extras din legea 16/2021)

Art. 2. -
(1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finantare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole si titluri, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
 
(2) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat, detaliate pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2/03.
 
(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 3/03.
 
Art. 3. -
(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 90.079.743 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 90.079.743 mii lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare.
 
(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 283.325 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 140.395 mii lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 142.930 mii lei.
 
(3) Sinteza proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 4/03 si 6/03.
 
(4) Sinteza finantarii programelor bugetului asigurarilor sociale de stat, cu detalierea pe fisele programelor, este prevazuta in anexa nr. 5/03.
 
SECtIUNEA a 3-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2021
Art. 4. -
(1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finantare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole si titluri, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
 
(2) Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliate pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2/04.
 
(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 3/04.
 
Art. 5. -
(1) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 3.375.525 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 3.375.525 mii lei atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare.
 
(2) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 1.303.196 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 110.340 mii lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1.192.856 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 4/04 si 6/04.
 
(4) Sinteza finantarii programelor bugetului asigurarilor pentru somaj, cu detalierea pe fisele programelor, este prevazuta in anexa nr. 5/04.
 
(5) Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii este prevazuta in anexa nr. 7/04.
 
CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi si dispozitii in gestionarea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile
SECTIUNEA 1
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi
Art. 6. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021, in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite de angajament si de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.
 
(2) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1).
 
Art. 7. -
Sunt interzise virarile de credite de angajament si credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
 
Art. 8. -
Sunt interzise virarile de credite de angajament si credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si cele pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
 
Art. 9. -
Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" si al capitolului 80.04 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli, dupa caz.
 
SECtIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
Art. 10. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021 se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca, in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si in bugetele institutiilor finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetara 2014-2020.
 
(2) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021 se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finantarea proiectelor noi cu incadrarea in nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz.
 
(3) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in bugetele prevazute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementarii proiectelor noi la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de finantare/avizele de principiu cu beneficiarii in cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020.
 
(4) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in fisele proiectelor creditele de angajament si creditele bugetare potrivit alin. (2) si (3) necesare implementarii proiectelor noi, sa majoreze creditele bugetare si creditele de angajament aferente estimarilor pentru anii 2022-2024 si anii ulteriori si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.Art. 11. -
(1) Ordonatorii de credite finantati partial din bugetul asigurarilor pentru somaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.
 
(2) In cazul proiectelor eligibile pentru finantare in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor se asigura din bugetul propriu in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite conform acordurilor de finantare.
 
(3) In bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, se cuprind si sumele aferente proiectelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania.
 
(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021 se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate in derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.
 
(5) Proiectele de investitii finantate in cadrul perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind in buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 12. -
(1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii/mecanismului in maximum o luna de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
 
(2) Sumele aferente rambursarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeana si/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform reglementarilor Uniunii Europene si prevederilor legale nationale ce reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune ori de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati/mecanisme sau instrumente postaderare, dupa caz.
 
(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania vireaza in contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii acestora.
 
Art. 13. -
(1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia virarilor de credite de angajament si credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, dupa caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021, in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finantarea proiectelor aflate in implementare, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz.
 
(3) Se interzice institutiilor publice finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
 
(4) Sumele prevazute pe total la alineatul "Finantare externa nerambursabila" nu pot fi diminuate.
 
(5) Virarile si redistribuirile de credite de angajament si credite bugetare intre si in cadrul proiectelor/programelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevazute la alin. (1) si (2), precum si modificarile si virarile prevazute la art. 10 alin. (2) - (4) se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite si se comunica Ministerului Finantelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurarilor sociale de stat si/sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, modificate in mod corespunzator.
 
(6) Din sumele prevazute la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
 
Art. 14. -
(1) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sa includa in bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite in cursul anului sau disponibile din anul anterior si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentand fonduri externe nerambursabile, alti donatori si din alte facilitati postaderare, precum si creditele de angajament necesare implementarii proiectelor la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finantare, atat in bugetul propriu, cat si al institutiilor publice finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in anexele nr. 4/03 si nr. 4/04, dupa caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), sa majoreze creditele de angajament necesare implementarii proiectelor la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finantare, repartizate pe ani, si sa le comunice, in termen de 10 zile, Ministerului Finantelor.(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorul principal de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute la alin. (1).
 
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
Art. 15. -
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.
 
Art. 16. -
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
 
a) asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;
 
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.
 
Art. 17. -
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2021, cota contributiei pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, este 17% din contributia asiguratorie pentru munca reglementata la art. 2203 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 18. -
(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor platite.
 
(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite.
 
(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficientilor prevazuti la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul din care se finanteaza drepturile respective.
 
Art. 19. -
Tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
 
Art. 20. -
Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, la solicitarea ordonatorului principal de credite, sa introduca in bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, fisele de investitii aferente pozitiei "C - Alte cheltuieli de investitii" in programul de investitii publice anexa la buget, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
 
Art. 21. -
(1) Creditele de angajament prevazute in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj reprezinta limita maxima in cadrul careia pot fi incheiate angajamentele legale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa detalieze la nivel de subcapitol si paragraf, precum si la nivel de articol si alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2021 si sa comunice Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 
(3) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 "Cheltuieli de personal" si titlul 20 "Bunuri si servicii" la nivel de articol si alineat, potrivit clasificatiei bugetare.
 
(4) Ordonatorul principal de credite are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor detalierea prevazuta la alin. (3) in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 
(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurarilor pentru somaj are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat in conditiile legii si salariul mediu de baza pe functii din anul 2021, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 
(6) In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (4) si (5), Ministerul Finantelor este autorizat sa nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu exceptia cererilor pentru achitarea drepturilor salariale si a drepturilor de asistenta sociala.
 
Art. 22. -
Anexele nr. 1/03-6/03 si nr. 1/04-7/04 fac parte integranta din prezenta lege.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Este OFICIAL! A fost publicat bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 (Legea 16/2021)":
Rating:

Nota: 4.67 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016