Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 

Incheierea din oficiu a regimului de antrepozit vamal (oficial ANAF)

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 19 Nov. 2019
Tags: antrepozit vamal, anaf, autoritate vamala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pune la dispozitia contribuabililor o Culegere de decizii de solutionare a contestatiilor, din care astazi vom discuta despre un subcapitol, si anume: Incheierea din oficiu a regimului de antrepozit vamal.

Pentru inceput vom defini termenul de antrepozit. Art. 101 alin. 1 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei defineste antrepozitul astfel: “Prin antrepozit vamal se intelege locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub controlul acesteia, in care marfurile pot fi depozitate. In aprobarea data de autoritatea vamala se stabileste si termenul in cadrul caruia titularul de antrepozit este obligat sa solicite acordarea unui nou regim vamal.”

Speta prezentata de ANAF este urmatoarea: Printr-un act constatator intocmit de un birou vamal au fost calculate drepturile vamale datorate de societatea „X”, aferente unei cantitati de minereu de fier, pentru nerespectarea termenului din declaratia vamala de antrepozitare, respectiv data de 31.12.2002, operatiunea fiind incheiata din oficiu conform prevederilor art. 95 alin 2, art. 144 alin 1 lit b din
Legea nr. 141/1997, art. 155 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001. 

In sarcina contestatoarei a fost stabilita de plata o datorie vamala. Prin anexa la actul constatator organul vamal a precizat urmatoarele: 
Societatea a fost titulara operatiunii de antrepozitare in baza declaratiei vamale depuse, avand ca termen de incheiere a operatiunii data de 31.12.2002, pentru o cantitate de minereu de fier. 

Pentru obtinerea regimului vamal solicitat prin declaratia vamala societatea a prezentat biroului vamal autorizatia de antrepozit si aprobarea de scutire de la garantare a datoriei vamale, ambele valabile pana la data de 31.12.2002. 

Organul de control a constatat ca societatea, in dubla sa calitate, atat de titular de antrepozit cat si de antrepozitar si-a indeplinit obligatia de prelungire in termen a valabilitatii autorizatiei de antrepozit vamal, insa in calitatea sa de antrepozitar, titular al regimului vamal de antrepozitare nu a depus pana la 31.12.2002 declaratii vamale pentru o noua destinatie vamala conform art. 173 alin 3 din Regulamentul vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001 si nu si-a manifestat explicit intentia, asa cum avea dreptul conform art 170 alin 2 din Hotararea Guvernului nr. 1114/2001. 

In consecinta, in conformitate cu prevederile art. 144 alin 1 lit b din Codul vamal ar fi luat nastere datoria vamala. In motivarea contestatiei sale societatea a aratat ca incheierea din oficiu, de catre biroul vamal, a operatiunii de antrepozitare ca urmare a depasirii termenului de valabilitate al declaratiei vamale de antrepozitare a avut la baza faptul ca organul vamal a considerat ca termenul de incheiere a regimului vamal de antrepozit era termenul inscris in declaratia vamala de antrepozitare, diminuand astfel importanta autorizatiei de antrepozit vamal si a aprobarii de scutire de la garantare a datoriei vamale. 

Totusi, societatea a sustinut ca potrivit art. 153 alin 1 din Regulamentul vamal, regimul vamal suspensiv se acorda de autoritatea vamala prin emiterea unei autorizatii prin care se fixau conditiile de derulare a regimului iar conform art. 92 din Codul vamal prin aprobarea emisa se fixeaza termenul pentru incheierea regimului vamal suspensiv, termen ce poate fi prelungit la cererea expresa si justificata a titularului operatiunii. De asemenea, societatea a mai sustinut ca potrivit art. 31 din Decizia Directiei Generale a Vamilor nr. 270/1999 termenul in care marfurile se afla in regim de antrepozitare este termenul prevazut in autorizatia de antrepozitare, respectiv 31.03.2004 si nu cel prevazut in declaratia vamala de antrepozitare. 

Totodata, declaratia vamala de antrepozitare este unul din documentele utilizate in derularea operatiunii de antrepozitare prin care antrepozitarul declara pe propria raspundere cantitatea de marfa ce va fi antrepozitata, valoarea ei in vama si regimul vamal acordat pentru marfa respectiva prin autorizatia de antrepozit vamal, iar conform art. 50 alin 1 din Regulamentul vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001 declaratia vamala pentru plasarea marfurilor sub un regim vamal suspensiv se depune impreuna cu documentele prevazute la art. 45 precum si cu autorizatia emisa de autoritatea vamala pentru plasarea marfurilor sub regimul in cauza. 

Societatea a mai precizat ca aprobarea de scutire de la garantare a datoriei vamale nu a putut fi prezentata organelor vamale pana la data de 31.12.2003 intrucat a fost primita de la organul emitent, respectiv directia Generala a Vamilor in cursul lunii ianuarie 2003, insa ea a produs efecte de la data eliberarii, deci in mod obiectiv nu avea cum sa prelungeasca valabilitatea declaratiei vamale de antrepozit in cauza in lipsa aprobarii de scutire de la garantare a datoriei vamale. 

Astfel, in opinia contestatoarei, incheierea din oficiu de catre autoritatea vamala a regimului vamal de antrepozit contravine si prevederilor art. 7 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 977/2000. 

Referitor la afirmatia organului de control ca antrepozitarul nu si-ar fi manifestat explicit intentia de prelungire a termenului din declaratia vamala, societatea a aratat ca prin adresa inregistrata la biroul vamal in data de 23.01.2003 a solicitat extinderea valabilitatii declaratiei vamale de antrepozit anexand in copie si aprobarea de scutire de la garantare a datoriei vamale din data de 19.12.2002, astfel ca prin aceasta biroul vamal a luat la cunstinta de intentia antrepozitarului de prelungire a termenului regimului vamal suspensiv. 
In consecinta, societatea a solicitat anularea actului constatator, in opinia contestatoarei, operatiunea efectuata de biroul vamal Constanta de incheiere din oficiu incalcand legile comertului international si dreptul de proprietate asupra minereului al furnizorului extern. Cauza supusa solutionarii a fost daca pe baza constatarilor organelor de control privind nesolicitarea de catre societatea contestatoare a prelungirii termenului inscris in declaratia vamala de antrepozitare se putea mentine masura incheierii din oficiu a operatiunii de antrepozitare, in conditiile in care prin cererile depuse pentru emiterea de catre organele vamale a autorizatiei de antrepozit vamal si a aprobarii de scutire de la garantarea datoriei vamale, societatea si-a manifestat in mod explicit intentia de prelungire a regimului vamal de antrepozit. In fapt, societatea a depus la biroul vamal cerere de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare, eliberandu-se autorizatia de antrepozit vamal cu termen 31.03.2004 si care prelungea valabilitatea autorizatiei ce expira la 31.12.2003. 

De asemenea, in baza cererii de scutire de la garantarea datoriei vamale, formulata de societate si a autorizatiei de antrepozit vamal, directia Generala a Vamilor a eliberat aprobarea de scutire de la garantare a datoriei vamale din 19.12.2002, pentru operatiunea de plasare in regim vamal de antrepozit a minereului de fier ce facea obiectul contractului de antrepozit din data de 01.04.2002 incheiat intre societatea „X” si furnizorul extern, aprobare ce avea ca termen de valabilitate data de 20.12.2003. Aprobarea de scutire de la garantare a datoriei vamale a fost data inainte de expirarea termenului inscris in declaratia vamala de antrepozit care a fost incheiat. 
In raport de definitia data de Codul vamal roman antrepozitului vamal, titularul antrepozitului se poate prevala de termenul precizat de autoritatea vamala in autorizatia de antrepozit, termen in care titularul antrepozitului are obligatia sa solicite un nou regim vamal. Art.170 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei prevede: 
 
“(1) Autoritatea vamala stabileste termenul in cadrul caruia antrepozitarul este obligat sa solicite acordarea unui nou regim vamal. 
(2) Inainte de expirarea termenului acesta poate fi prelungit la cererea justificata a antrepozitarului.” 

Astfel, s-a retinut ca prin cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare si prin cererea de scutire de la garantarea datoriei vamale, societatea si-a exprimat intentia de prelungire a regimului de antrepozitare acordat prin declaratia vamala. Referitor la afirmatia organului de control potrivit careia societatea si-ar fi indeplinit doar obligatiile ce decurgeau din calitatea sa de titular de antrepozit, neindeplinindu-si insa obligatiile prevazute la art. 170 alin 2 si art. 173 alin 3 din Regulamentul vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001, s-a retinut ca prin depunerea cererii de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare din data de 13.12.2002, societatea si-a indeplinit si obligatiile ce decurgeau din calitatea sa de antrepozitar asa cum a rezultat din pct. 14 din Decizia nr. 270/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal care prevede ca “cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozit, completata conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la Regulamentul vamal, se adreseaza sefului biroului vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, amplasamentul sau spatiul de depozitare in speta si se intocmeste de catre: b) titularul operatiunii in cazul antrepozitului public de tip B.” 

De asemenea pct. 31 din Decizia nr.270/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal prevede: 
“Termenul in care marfurile se afla in regim vamal de antrepozit sau in care sunt depozitate intr-un antrepozit vamal nu este limitat prin lege. Daca in autorizatia de antrepozit vamal a fost mentionat un termen maxim acordat si se solicita motivat prelungirea acestuia, utilizatorul antrepozitului vamal este obligat sa prezinte un nou formular de autorizatie. Aceasta se completeaza in mod similar cu cea depusa initial, mai putin rubrica nr. 8. La aceasta rubrica antrepozitarul mentioneaza noul termen solicitat. O data cu noua autorizatie de antrepozit vamal se depune si cea emisa anterior.” 

Referitor la stabilirea de catre organele vamale a drepturilor vamale datorate de societatea contestatoare in baza prevederilor art. 95 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, respectiv art. 155 din Regulamentul vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001, aceasta masura nu a fost legal aplicata intrucat prin emiterea de catre biroul vamal a autorizatiei de antrepozit vamal, respectiv a aprobarii de scutire de la garantare a datoriei vamale emisa de directia Generala a vamilor, inainte de expirarea termenului initial acordat (31.12.2002), biroul vamal a luat act explicit de solicitarea de prelungire a antrepozitului vamal anterior termenului limita stabilit de autoritatea vamala. 

Mai mult, la data incheierii actelor constatatoare de catre organul vamal, cu adresa scrisa societatea a solicitat prelungirea valabilitatii declaratiei vamale anexand autorizatii de antrepozit vamal si aprobari de scutire de la garantare a datoriei vamale precum si situatia stocului la data de 31.12.2002. 

Avand in vedere cele de mai sus, in speta nu au fost aplicabile prevederile art. 95 din Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, respectiv art. 155 din Regulamentul vamal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001, contestatia formulata de societate fiind admisa concomitent cu anularea actului constatator.

Sursa: ANAF
 
Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Votati articolul "Incheierea din oficiu a regimului de antrepozit vamal (oficial ANAF)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Modificari TVA aparute in 2022. Top 6 Studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016