Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG nr.55/2020: Acordare concedii medicale, pensii de urmas si de invaliditate pe perioada starii de urgenta

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 04 Mai. 2020 Exclusiv
Tags: concedii medicale, pensii de urmas, pensii de invaliditate, ajutor de deces

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 27 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 55/2020 privind instituirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ a intrat in vigoare din data de 27 aprilie 2020 si stabileste acordarea concediilor medicale, pensiilor de urmas, de invaliditate si ajutorul de deces pe perioada starii de urgenta. 

Extras din OUG nr.55/2002:

Avand in vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,
tinand seama de masurile legislative luate pentru limitarea raspandirii virusului, masuri care au vizat actiuni in domeniul sanatatii publice, concomitent cu limitarea sau intreruperea activitatilor socioeconomice,

luand in considerare evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere masiva a numarului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si a deceselor acestora,

avand in vedere situatiile concrete ivite in practica, in care, pentru persoanele care la data decesului nu mai aveau calitatea de asigurat, desi au contribuit la sistemul public de pensii anterior survenirii decesului, nu se acorda ajutor de deces, si de asemenea in cazul oricaruia dintre parinti care beneficiaza de indemnizatie si concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani, in cazul decesului acestora sau al copilului,
tinand seama de faptul ca in Registrul general de evidenta a salariatilor REVISAL se inregistreaza doar contractele individuale de munca, iar calitatea de asigurat se dobandeste si in baza exercitarii unui raport de serviciu,

avand in vedere necesitatea reglementarii situatiilor care vizeaza acordarea despagubirilor in caz de deces in baza unor documentatii simplificate,

avand in vedere necesitatea identificarii masurilor de natura a proteja activitatea angajatorilor si de a veni in sprijinul beneficiarilor de indemnizatii, in speta asiguratii care beneficiaza de concedii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se impun dispozitii specifice privind plata certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta.

Tinand cont de faptul ca in perioada starii de urgenta nu se pot elibera recomandari medicale in vederea obtinerii dispozitivelor medicale reglementate de Legea nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care beneficiaza de dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala,

avand in vedere faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. -
(1) In cazul persoanelor decedate in perioada instituirii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda daca in ultima luna calendaristica, anterioara starii de urgenta, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu in sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat in respectiva luna.

(2) Ajutorul de deces se acorda si in cazul decesului, pe perioada instituirii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, persoanei aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv pana la 7 ani in cazul copilului cu handicap, acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conditiile art. VI alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al unui membru de familie al acesteia, asa cum este definit in art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu si raportul de munca cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

(3) In vederea stabilirii pensiilor de urmas si acordarii ajutorului de deces, ca urmare a deceselor inregistrate in perioada starii de urgenta, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza astfel de servicii sunt obligate ca, in ziua inregistrarii actului de deces, sa transmita casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin posta electronica. Aceasta obligatie inceteaza la 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiaza si militarii, politistii si politistii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau aceasta calitate, indiferent de vechimea in serviciu realizata in ultima luna calendaristica, anterioara starii de urgenta. Ajutorul de deces se achita de catre fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei se suspenda termenele si procedurile pentru revizuirea medicala in cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmas, stabilite in conditiile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a fi reluate in termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

(2) Deciziile asupra capacitatii de munca emise de medicul expert al asigurarilor sociale, precum si de comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala ramase definitive si documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a caror valabilitate inceteaza in perioada prevazuta la alin. (1), isi prelungesc valabilitatea pana la expirarea perioadei de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite in baza deciziilor medicale asupra capacitatii de munca prevazute la alin. (2) se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care expira perioada de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, in situatia neprezentarii noului document, prevazut de lege, dupa caz.

(4) Plata pensiei de urmas se efectueaza, fara dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, in situatia copiilor urmasi daca se afla in continuarea studiilor. Dovada continuarii studiilor se prezinta casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale in termen de 30 zile de la data incetarii starii de urgenta.

Art. 3. -

Pe perioada starii de urgenta asiguratii care solicita dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, si pentru care nu se elibereaza in perioada starii de urgenta o recomandare medicala pot transmite prin posta sau in format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberata anterior instituirii starii de urgenta.

Art. 4. -

(1) Certificatele de concediu medical eliberate in perioada starii de urgenta aferente cazurilor de accident de munca sau boala profesionala se transmit caselor teritoriale de pensii prin posta sau mijloace electronice de transmitere la distanta de catre beneficiarii de indemnizatii sau de catre persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

(2) In vederea recuperarii indemnizatiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada starii de urgenta se suspenda vizarea certificatelor de concediu medical de catre directiile de sanatate publica pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de munca sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporara in alt loc de
munca sau reducerea timpului de munca.

(3) In termen de 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta, beneficiarii de indemnizatii sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritoriala de pensii din raza administrativ-teritoriala certificatele de concediu medical insotite de documentele justificative, in original, avizate de catre directiile de sanatate publica, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, dupa caz.

Art. 5. -

(1) In perioada starii de urgenta despagubirea in caz de deces reglementata de art. 45 din Legea nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda la cererea solicitantului, persoana fizica sau juridica, in baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin posta sau mijloace electronice de transmitere la distanta.

(2) Persoana indreptatita transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritoriala de care apartine urmatoarele documente:

a) cerere privind acordarea despagubirii in caz de deces;
b) copia actului de identitate al solicitantului;
c) copia documentelor justificative/declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz;
d) copia certificatului medical constatator al decesului in caz de boala profesionala;
e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.
(3) Plata despagubirii in caz de deces se face prin mandat postal - la domiciliul solicitantului sau in cont bancar, dupa caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, in termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) isi inceteaza aplicabilitatea la 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Art. 6. -

(1) Sumele necesare pentru indeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiilor prevazute la art. 11 din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare, se asigura din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata alocate pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Valoarea nominala a alocatiei de hrana si indemnizatiei de cazare suportate din sumele transferate din fondul de rezerva conform alin. (1), precum si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG nr.55/2020: Acordare concedii medicale, pensii de urmas si de invaliditate pe perioada starii de urgenta":
Rating:

Nota: 3.63 din 5 din 20 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016