Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 97/2020: Prelungirea acordarii drepturilor pentru cresterea copilului si alte beneficii in domeniile restrictionate

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 16 Iun. 2020 Exclusiv
Tags: prelungire indemnizatii, comunicare electronica, oug 97/2020

Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 12.06.2020

Actul normativ a intrat in vigoare in data de 12 iunie 2020 si prevede prelungirea unor beneficii de asistenta sociala, precum acordarea drepturilor pentru persoanele care sunt in concediu de crestere a copilului sau in concediu de acomodare in cazul adoptiei, daca activitatea in care lucreaza a fost restrictionata. De asemenea, au fost implementate masuri de simplificare administrativa. 

Astfel, persoanele aflate in concediu de crestere a copilului sau in concediu de acomodare in cazul adoptiei, care dupa data de 13 iunie 2020 se afla intr-o situatie de imposibilitate a realizarii de venituri, activitatea acestora desfasurandu-se in domeniile de activitate in care se mentin restrictii potrivit actelor emise de autoritatile competente, beneficiaza in continuare acordarea drepturilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. 

Pentru a beneficia de prevederilele de mai sus, persoana indreptatita transmite prin posta electronica la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o cerere prin care solicita acordarea in continuare a dreptului, insotita de o adeverinta eliberata de angajator prin care se certifica faptul ca persoana isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate. in cazul prelungirii indemnizatiei de concediu, persoana indreptatita va depune si acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.

In cazul in care persoanele beneficiare ale stimulentului de insertie  isi reiau activitatea si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile legii, atunci stimulentul de insertie se acorda, pe baza de cerere, de la data realizarii veniturilor si pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau 4 ani, in cazul copilului cu dizabilitate. 

In cadrul actului normativ apar si noi reglementari in privinta simplificarii administratiei. In ceea ce priveste cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenta sociala, a indemnizatiilor pentru somaj si pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, precum si a drepturilor de asigurari sociale acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat ori din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa au obligatia sa initieze si sa mentina comunicarea electronica cu beneficiarul drepturilor, in baza consimtamantului scris al acestuia. 

In cazuri exceptionale, institutiile  pot solicita prezentarea la sediul institutiei a persoanelor care au depus cererea si documentele doveditoare prin posta electronica.

Prin cazuri exceptionale se intelege urmatoarele:

-identificarea unor inadvertente intre informatiile din documentele transmise si cele din bazele de date ale altor institutii la care autoritatea administratiei publice centrale sau locale ce asigura acordarea dreptului are acces pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a criteriilor de acordare a drepturilor;
-situatiile in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Termenul pentru solutionarea cererii, prevazut de legile speciale in baza carora sunt acordate drepturile, se prelungeste cu pana la 10 zile lucratoare pentru verificarea realitatii, legalitatii si conformitatii documentelor transmise, precum si pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
 
Extras din OUG nr.97/2020:
 
Avand in vedere evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada urmatoare, care indica existenta, in continuare, a unui grad ridicat de infectare a populatiei cu coronavirusul SARS-CoV-2,

in conditiile in care in anumite domenii activitatea nu poate fi reluata in totalitate, se impune ca unele masuri aprobate prin acte normative in perioada starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie prelungite.

Avand in vedere ca distantarea sociala constituie o masura de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, utilizarea postei electronice in relatia pe care autoritatile publice o au cu cetatenii va contribui la realizarea acestei distantari, precum si la simplificarea procedurilor administrative.

Luand in considerare faptul ca schimbarile intervenite in economie cauzate de pandemie impun luarea unor masuri care sa permita dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale in concordanta cu noile cerinte ale pietei muncii, asigurandu-se aplicarea masurilor de distantare sociala prin utilizarea mijloacelor on-line de formare profesionala,

in contextul in care unele categorii de persoane avand copii in intretinere, beneficiare ale unor drepturi de asistenta sociala, nu vor putea sa isi reia activitatea generatoare de venituri si nici nu vor putea beneficia de masurile de somaj reglementate, ramanand astfel fara sursa de venit, fapt care va genera noi probleme sociale,

intrucat aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru stabilirea mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale a unor categorii de persoane afectate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,

tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajatilor si a beneficiarilor unor masuri de protectie sociala,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. -

(1) In conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, in ceea ce priveste cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenta sociala, a indemnizatiilor pentru somaj si pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat ori din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa au obligatia sa initieze si sa mentina comunicarea electronica cu beneficiarul drepturilor, in baza consimtamantului scris al acestuia.

(2) In cazuri exceptionale, institutiile prevazute la alin. (1) pot solicita prezentarea la sediul institutiei a persoanelor care au depus cererea
si documentele doveditoare prin posta electronica.

(3) Prin cazuri exceptionale se intelege urmatoarele:
 
a) identificarea unor inadvertente intre informatiile din documentele transmise si cele din bazele de date ale altor institutii la care autoritatea administratiei publice centrale sau locale ce asigura acordarea dreptului are acces pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a criteriilor de acordare a drepturilor;
b) situatiile in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor de eligibilitate.
(4) in cazurile exceptionale prevazute la alin. (3), termenul pentru solutionarea cererii, prevazut de legile speciale in baza carora sunt acordate drepturile prevazute la alin. (1), se prelungeste cu pana la 10 zile lucratoare pentru verificarea realitatii, legalitatii si conformitatii documentelor transmise, precum si pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

Art. 2. -

(1) Programele de formare profesionala a adultilor, organizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot desfasura si in sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru urmatoarele activitati:

a) pregatirea teoretica a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;
b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul programelor de initiere, specializare si perfectionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational;
c) sustinerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line.

(2) Examenul de absolvire prevazut la alin. (1) lit. c) se organizeaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiilor care privesc sala sau spatiul de derulare a probelor.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Domeniile de activitate si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesionala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite si in format electronic.

Art. 3. -

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ajutorul de deces prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si in cazul persoanei decedate care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv pana la 7 ani in cazul copilului cu handicap, acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, anterior suspendarii raportului de munca sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurata obligatoriu. Ajutorul de deces se acorda si in cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate in concediul pentru cresterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. -

(1) Persoanele care, dupa data de 13 iunie 2020, se afla intr-o situatie de imposibilitate a realizarii de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfasurandu-se in domeniile de activitate in care se mentin restrictii potrivit actelor emise de autoritatile competente, beneficiaza in continuare de drepturile prevazute de art. 2, 7, 31 si art. 32 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la ridicarea restrictiilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana indreptatita transmite prin posta electronica la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o cerere prin care solicita acordarea in continuare a dreptului, insotita de o adeverinta eliberata de angajator prin care se certifica faptul ca persoana isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate. in cazul prelungirii indemnizatiei de concediu, persoana indreptatita va depune si acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.

(3) In situatia in care persoana prevazuta la alin. (1) realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite la art. 67, 70 si 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aflandu-se in domenii restrictionate prin decizii ale autoritatilor, cererea acesteia va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere care atesta ca isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie, pana la ridicarea restrictiilor, si in situatia in care copilul, in aceasta perioada, a implinit varsta de 3 ani sau 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.

(5) in cazul in care persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale stimulentului de insertie prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu prelungirea prevazuta de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, isi reiau activitatea si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile legii, atunci stimulentul de insertie se acorda, pe baza de cerere, de la data realizarii veniturilor si pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau 4 ani, in cazul copilului cu dizabilitate.

(6) Prin derogare de la termenul prevazut la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazuta la art. 2 din respectiva ordonanta de urgenta, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.

(7) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2020, persoanelor prevazute la alin. (1) beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copiilor, prevazuta de art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu li se aplica prevederile art. 11 din respectiva ordonanta de urgenta.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 97/2020: Prelungirea acordarii drepturilor pentru cresterea copilului si alte beneficii in domeniile restrictionate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016