Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Legea 59/2020: Tichete de masa acordate angajatilor din somaj tehnic. Zile libere parinti. Prelungire indemnizatii

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Mai. 2020 Exclusiv
Tags: legea 59/2020, acordare zile libere parinti, somaj tehnic, tichete de masa somaj tehnic

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 19 mai 2020 a fost publicata Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ intra in vigoare la data de 22 mai 2020 si prevede acordarea tichetelor de masa pentru salariatii care sunt in somaj tehnic, prelungirea indemnizatiei de somaj tehnic cu inca 3 luni, dar si reglementarea zilelor libere pentru parinti.

Tichete de masa pentru anagajatii in somaj tehnic

(1)Astfel, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a instituirii starii de urgenta.

(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.

Prelungire indemnizatie somaj tehnic

Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

-Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

-Pentru somerii pentru care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii, la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni. 

Acordare zile libere parinti
 
1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"
11. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
«
(12) Prin exceptie, in anul 2020, prevederile alin. (1) si (11) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pâna la incheierea anului scolar

12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
a) au copii cu vârsta de pâna la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamânt sau au copii cu dizabilitati cu vârsta de pâna la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamânt;»".

Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (33), precum si de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor."
 
Extras din Legea 59/2020:
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
"
11. La articolul 1, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
«
(12) Prin exceptie, in anul 2020, prevederile alin. (1) si (11) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar.»
12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«
a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;»".
2. La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(34) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

3. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (33), precum si de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor."

4. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"
51. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
«
(8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de catre angajator, conform legii.
(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi si din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.»"

5. La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

Art. 4. -

Numarul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numarul de zile lucratoare pentru care se acorda majorarea prevazuta la art. 31 alin. (1) se stabilesc de catre Guvern, prin hotarare, pentru fiecare situatie dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 31."
6. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu urmatorul cuprins:
"

Art. II1. -
Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 se efectueaza fara intrerupere, pe toata perioada instituirii starii de urgenta, precum si pe o perioada de 30 de zile de la data incetarii acesteia, cu exceptia drepturilor prevazute la art. II."
7. Dupa articolul X se introduce un nou articol, articolul X1, cu urmatorul cuprins:
"
Art. X1. -

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

(2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

(3) Pentru somerii pentru care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii, la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni."
8. La articolul XI, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"
(31) Pe perioada starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, beneficiarilor dispozitiilor prezentului articol prevazuti la alin. (1) care nu respecta dispozitiile normative in vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le inceteaza dreptul la indemnizatie la data constatarii de catre autoritatea competenta a incalcarii obligatiei de carantina, izolare sau autoizolare la domiciliu."
9. Dupa articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu urmatorul cuprins:
"
Art. XVII1. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor ale caror contracte de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a instituirii starii de urgenta.

(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) primesc tichetele de masa exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul."
10. Dupa articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu urmatorul cuprins:
"

Art. XIX. -

Prevederile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020."

Art. II. -

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III. -

Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se modifica in mod corespunzator, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
 
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Legea 59/2020: Tichete de masa acordate angajatilor din somaj tehnic. Zile libere parinti. Prelungire indemnizatii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016