Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

In iunie vor fi lansate trei programe de sprijin financiar pentru IMM-uri: Start-up Nation, Microindustrializare si Comert si Servicii

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 26 Mai. 2022
In iunie vor fi lansate trei programe de sprijin financiar pentru IMM-uri: Start-up Nation, Microindustrializare si Comert si Servicii
Tags: imm-uri, sprijin financiar

Trei programe de sprijin financiar pentru IMM-uri vor fi lansate in iunie, conform unui memorandum discutat recent in sedinta de Guvern. Este vorba despre programele Start-up Nation, Microindustrializare si Comert si Servicii.

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) va lansa incepand cu luna Iunie 2022, conform programului de guvernare, primele trei scheme de ajutor de minimis aferente programelor de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii instituite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu completarile ulterioare, masuri finantate de la bugetul de stat, repectiv:

- Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA";
- Programul national multianual de microindustrializare;
- Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata; 

Ajutorul se minimis de acorda sub forma unor alocatii financiare neramburasabile (AFN) acordate pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin cererile de finantare si aprobate in cadrul programelor nationale.

Bugetul schemelor de ajutor de minimis

1. Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA":

CREDITE DE ANGAJAMENT 2022: 520.031 mii lei
CREDITE BUGETARE 2022: 20.031 mii lei

2. Programul national multianual de microindustrializare:

CREDITE DE ANGAJAMENT 2022: 50.000 mii lei
CREDITE BUGETARE 2022: 0 mii lei

3. Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de
piata:

CREDITE DE ANGAJAMENT 2022: 50.000 mii lei
CREDITE BUGETARE 2022: 0 mii lei

Beneficiarii masurilor de finantare

1. Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA":

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului de inscriere si pe toata perioada de valabilitate a acordului de finantare, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
c) sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
d) au capital social integral privat;
e) persoanele care au calitatea de asociati / actionari sau administratori in mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului Program decat cu o singura societate;
f) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat pana la momentul platii cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN;
h) sunt infiintate de catre persoane fizice incepand cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) (1) Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, si de 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
(2) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei exercitii financiare consecutive, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera j), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. in cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
(7) Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta.
(8) Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie.
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii; 
l) nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
(1) creeaza cel putin un loc de munca cu norma completa, pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani de la data platii ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
(2) In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze sau se suspenda dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare.
m) Asigura o cofinantare in procent de minimum 5% din valoarea eligibila a proiectului, sub sanctiunea neacordarii AFN.
Prin implementarea Programului in perioada 2022-2027 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenti pilonului I Start-up Nation Romania si 1.000 aferenti pilonului II - Start-up Nation Diaspora.

2. Programul national multianual de microindustrializare

Pot beneficia de prevederile programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului de inscriere (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
c) sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
d) au capital social integral privat;
e) Persoanele care au calitatea de asociati sau actionari sau administratori si care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
f) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
g) codul CAEN Rev 2 pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (Anexa X) si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sunt infiintate pina la data de 31.12.2019 inclusiv;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
j) (1) Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
(2) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera i), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
(3) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(4) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
(7) Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta.
(8) Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie.
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente;
m) (1) creaza cel putin un loc de munca cu norma completa pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani de la data platii a ajutorului financiar nerambursabil;
(2) In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda, dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare.
n) Asigura o cofinantare in procent de minimum 15 % din valoarea eligibila a proiectului, sub sanctiunea neacordarii AFN.
Prin implementarea programului in perioada 2022-2027 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 1.000 de beneficiari.

3. Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Pot beneficia de prevederile programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului de inscriere (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
c) sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
d) au capital social integral privat;
e) Persoanele care au calitatea de asociati sau actionari sau administratori si care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
f) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
g) codul CAEN Rev 2 pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (Anexa X) si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sunt infiintate pina la data de 31.12.2019 inclusiv;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
j) (1) Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
(2) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera i), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
(3) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(4) In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20122 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
(7) Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta.
(8) Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie.
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente; 
m) (1) creaza cel putin un loc de munca cu norma completa pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani de la data platii a ajutorului financiar nerambursabil;
(2) In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda, dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare.
n) Asigura o cofinantare in procent de minimum 15 % din valoarea eligibila a proiectului, sub sanctiunea neacordarii AFN.
Prin implementarea programului in perioada 2022-2027 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 1.000 de beneficiari
 
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "In iunie vor fi lansate trei programe de sprijin financiar pentru IMM-uri: Start-up Nation, Microindustrializare si Comert si Servicii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016