Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noua hotarare privind reorganizarea MFP si ANAF

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 21 Mar. 2013 Exclusiv
Tags: taxe si impozite, mfp, anaf, reorganizare structura, hotarare

Noile reglementari privind reorganizarea MFP si ANAF au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013.Prezentam astfel, prin cele ce urmeaza, continutul Hotararii nr. 89 din 13 martie 2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


    1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, control financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;
    .......................................................................
    k) de administrare financiara a fondurilor PHARE, ISPA si SAPARD, Facilitatea de tranzitie, a instrumentelor structurale si a instrumentului de asistenta pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeana, inclusiv a asistentei financiare acordate de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Mecanismul Financiar Norvegian;".

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera x) se abroga.

    3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 41, 48 si 54 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "41. reprezinta statul roman in exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce ii revin in calitate de actionar la companiile nationale si societatile comerciale prevazute in anexa nr. 2, conform legii;
    .......................................................................
    48. urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele si/sau institutiile financiare internationale in domeniul datoriei publice, inclusiv asistenta financiara rambursabila acordata de institutiile financiare internationale sau de Uniunea Europeana, si exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar, in conditiile legii, precum si in cadrul unor departamente ale unor organisme internationale (OCDE, ONU);
.......................................................................
    54. gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana, prin instrumente financiare de preaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana;".

    4. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 54^1, cu urmatorul cuprins:
    "54^1. certifica si transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declaratii de cheltuieli si aplicatii de plata aferente fondurilor nerambursabile postaderare, inclusiv aferente asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb;".

    5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "55. transfera fondurile nerambursabile primite de Romania atat de la Uniunea Europeana prin programele de preaderare, Facilitatea de tranzitie, instrumente structurale, instrumentul de asistenta pentru preaderare, cat si de la statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb catre agentiile de implementare/autoritatile de management/operatorii de program/beneficiarii finali;".

    6. La articolul 3 alineatul (1), punctele 57-60 si 89 se abroga.

    7. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 116 se introduc sapte noi puncte, punctele 117-123, cu urmatorul cuprins:

"117. evalueaza eficienta alocarii resurselor financiare pentru investitii publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, in conditiile legii;
    118. initiaza proiecte de acte normative cu privire la societatile comerciale, institutiile de credit la care Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de actionar in numele statului, precum si in domeniul financiar-bancar;
    119. verifica utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare;
    120. verifica situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale de catre operatorii economici, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica si privata a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale ale statului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare;
    121. verifica, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare, calitatea gestiunii economico-financiare;
    122. verifica economicitatea, eficacitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2012, cu modificarile ulterioare;
    123. coordoneaza metodologic activitatea de aplicare unitara a legislatiei fiscale desfasurata de serviciile de asistenta contribuabili organizate in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate."

    8. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.624, exclusiv demnitarii."

    9. Articolul 8^1 se abroga.

    10. La articolul 10, dupa alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)-(15), cu urmatorul cuprins:

    "(12) Ministrul delegat pentru buget indeplineste, in domeniile pentru care a fost investit, atributiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile delegate de ministrul finantelor publice pe domeniile pe care le coordoneaza, in conditiile legii.
    (13) Ministrul finantelor publice avizeaza si proiectele de acte normative initiate si avizate de ministrul delegat pentru buget. Ministrul delegat pentru buget avizeaza proiectele de acte normative care au impact bugetar, initiate de alte institutii si de Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii.
    (14) Prin ordin al ministrului finantelor publice semnat si de ministrul delegat pentru buget se poate stabili persoana care va inlocui, in perioadele de absenta, ministrul delegat pentru buget.
    (15) Ministrul finantelor publice semneaza actele administrative elaborate de catre structurile ministerului cu atributii de solutionare a contestatiilor si a plangerilor prealabile, in conditiile legii."

    11. La articolul 13, alineatele (4)-(6) se abroga.


12. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) in cadrul procesului de evaluare anuala a performantelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unitatilor subordonate, care se afla in coordonare metodologica, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfasurata de acesta in realizarea obiectivelor si atributiilor ministerului, pe care le comunica evaluatorului."

    13. Articolul 27 se abroga.

    14. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. II
    Incadrarea personalului Ministerului Finantelor Publice in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.


    ART. III
    Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 24.598, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

    2. La articolul 10, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

    "(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, cu avizul consultativ al ministrului finantelor publice."

    3. La articolul 11, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Structura organizatorica a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orasenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitatii de trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, verificare a achizitiilor publice, inspectie economico-financiara se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice."

    4. La articolul 13 alineatul (3), litera d) va avea urmatorul cuprins:

    "d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie. Prin exceptie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, verificare a achizitiilor publice, inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, mobilitatea pentru eficientizarea activitatii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice."
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "Noua hotarare privind reorganizarea MFP si ANAF":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturiNoutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016