Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Hotararea nr.326/2020: Au fost publicate noile norme metodologice de aplicare a programului IMM Invest Romania

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Apr. 2020 Exclusiv
Tags: imm invest romania, hotararea nr 326/2020, norme de aplicare

In Monitorul Oficial, Partea I nr.339 din 27.04.2020 a fost publicata Hotararea nr. 326/2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA.

Actul normativ a intrat in vigoare din data de 27 aprilie 2020 si prevede noile norme de aplicare a programului de finantare IMM Invest Romania. Reamintim ca ministrul finantelor, Florin Citu, a declarat zilele trecute ca noile norme vor permite o relaxare, iar in acest fel clientii pot obtine finantari mai mari( daca se cumuleaza creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capitalul de lucru).
 
Pentru mai multe intrebari si raspunsuri cu privire la accesarea acestui program de finantare, dar si avantajele creditului garantat, click AICI.
 
Extras din Hotararea 326/2020:
 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. -

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 282/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul facilitatii prevazute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru prevazute la alin. (1) lit. b) cu creditele pentru realizarea de investitii prevazute la alin. (1) lit. a), in limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

2. La articolul 1, alineatele (3) si (8) se abroga.


3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(4) In cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevazute la alin. (1), MFP plateste granturile reprezentand dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii, comisionul de administrare si comisionul de risc, in procent de 100% din bugetul MFP - Actiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acopera plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului pana la data de 31 decembrie 2020, precum si valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorat pe intreaga durata de derulare a creditului garantat in cadrul Programului."

4. La articolul 1 alineatul (7), literele b) si c) si alineatul (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MFP de catre beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul.

Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei.

Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre FNGCIMM si se vireaza de catre beneficiarii programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.

Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:

Comision de risc = (valoarea1/soldul2garantiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12

Prin ordin al ministrului finantelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferentiat in functie de durata garantiei de stat.
c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru intreaga perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Actiuni generale in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.

Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a creditului, in functie de soldul efectiv al creditului, pentru intreaga perioada de derulare a creditului, prin plata diferentei de catre beneficiar sau FNGCIMM, dupa caz.

Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, comisionul de administrare se datoreaza FNGCIMM de catre beneficiarul Programului si este virat de institutia de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la FNGCIMM a cererii de plata si este calculat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Formula de calcul al comisionului de administrare este urmatoarea:

Comision de administrare = (valoarea1/soldul2 garantiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv3)/12

1 In anul acordarii garantiei comisionul de risc se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru liniile de credit fara grafic de
rambursare in formula de calcul al comisionului de risc se utilizeaza valoarea maxima a garantiei.

2 Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de risc se calculeaza la soldul estimat al garantiei pentru anul anterior.

3 Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.
. . . . . . . . . .
(18) Formalitatile de inscriere, modificare, reinnoire si radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre institutia de credit in/din cartea funciara a imobilelor si/sau in/din Registrul National de Publicitate Mobiliara, respectiv in/din registrele de evidenta si publicitate asimilate, dupa caz, in baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru formalitatile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare institutia de credit trebuie sa obtina acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit, instituite in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, si a institutiei de credit, vor avea rangul I pe toata perioada de valabilitate a garantiei, respectiv pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre institutia de credit."

5. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"
(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant in limita plafonului de cumul prevazut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, dupa caz."

6. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) fiecare potential beneficiar aplicant trebuie sa completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format pdf., completata si semnata pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si optiunea pentru tipul de credit solicitat;".

7. La articolul 12 alineatul (3), literele a) si g) se abroga.

8. La articolul 12 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
c) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a ajutorului de stat sub forma de grant, a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data transmiterii solicitarii de garantare;".

9. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) Se acorda FNGCIMM un mandat special, in vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciara/Registrul National de Publicitate Mobiliara a ipotecilor legale imobiliare si/sau mobiliare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (17) - (19). Mandatul special se acorda prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2). "

10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) cererile de executare silita a beneficiarului si a tuturor tertilor garanti inregistrate la executorul judecatoresc si/sau, dupa caz, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a beneficiarului/declaratia de creanta, impreuna cu dovada transmiterii documentului la instanta competenta, documentul care atesta preluarea in posesie, in mod pasnic, a bunului afectat garantiei, in copie certificata de institutia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac exceptie ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectueaza de organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si ipoteca reala mobiliara constituita asupra depozitului colateral;".

11. La articolul 23, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(2) FNGCIMM aproba cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii tuturor documentelor prevazute la art. 22, a asumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si a respectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5).
. . . . . . . . . .
(4) FNGCIMM respinge cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii incomplete a documentelor care insotesc cererea de plata prevazute la art. 22 si/sau neasumarii de catre institutia de credit a verificarii indeplinirii la data acordarii finantarii a obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nerespectarii de catre institutia de credit a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (13), art. 14 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (5). "

12. La articolul 24, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(3) In cazul in care comunicarea titlului de creanta potrivit alin. (2) nu a fost posibila, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afisarea, concomitent, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis titlul de creanta bugetara pe numele debitorului.

(4) Anuntul prevazut la alin. (3) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:
a) denumirea debitorului;
b) adresa sediului social, codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala a debitorului;
c) numarul si data emiterii titlului de creanta bugetara."

13. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"
(2) In situatia finalizarii executarii silite imobiliare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru recuperarea valorii de executare a garantiei platite finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice si a tuturor accesoriilor aferente, precum si in situatia recuperarii integrale a creantei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garantiei de catre beneficiar, Ministerul Finantelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Institutiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legala de rang I in favoarea statului roman, in baza comunicarilor organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala insotite de acordul Ministerului Finantelor Publice."
 
 
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Hotararea nr.326/2020: Au fost publicate noile norme metodologice de aplicare a programului IMM Invest Romania":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016